Webinar novetats en el nou reglament de plans i fons de pensions

Notícies / Sin categoría

 

Èxit rotund al Webinar del Col·legi d’Actuaris de Catalunya amb la participació destacada de la Sra. Maria Francisca Gómez-Jover sobre el Reial Decret 668/2023, de 18 de juliol, que modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions.

Ahir a la tarda dimecres, el Col·legi d’Actuaris de Catalunya va presentar amb èxit un nou seminari on line, que va comptar amb la participació destacada de la Sra. Maria Francisca Gómez-Jover, Sotsdirectora General d’Organització, Estudis i Previsió Social Complementària de la DGSFP. L’esdeveniment va ser dissenyat per abordar les recents modificacions normatives introduïdes pel Reial Decret 668/2023, de 18 de juliol, a través de la recopilació prèvia de dubtes i consultes que va rebre i aglutinar per blocs el Grup de Treball de Pensions i Seguretat Social del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Durant el Webinar, es van analitzar detalladament les importants novetats normatives introduïdes pel Reial Decret 668/2023. Aquests canvis impacten significativament en diversos aspectes, com ara els plans de pensions d’ocupació de promoció pública, plans de pensions d’ocupació simplificats, qüestions financeres i actuarials, sostenibilitat, principi de no-discriminació i governança, entre d’altres.

La preparació prèvia del seminari pel Grup de Treball del CAC i la resposta dels assistents, més de cent inscripcions al seminari on line, va demostrar l’interès i necessitat d’aclarir els dubtes sorgits arran de la complexitat de les modificacions. La Sra. Maria Francisca Gómez-Jover va respondre de manera ordenada i sistemàtica a les preguntes més rellevants, proporcionant claredat sobre l’abast i l’aplicació de la nova normativa.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya va celebrar l’èxit d’aquest esdeveniment formatiu que contribueix a una comprensió més profunda de la nova normativa en l’àmbit dels plans i fons de pensions.

Descarrega la presentació

II Jornades CERA del CAC: Riscos geopolítics i riscos de la IA

Notícies / Sin categoría

 

El passat 19 d’octubre del 2023 es van dur a terme les II Jornades CERA del CAC: Riscos Geopolítics i Riscos de la Intel·ligència Artificial.

La Jornada es va dur a terme a l’Auditori Fiatc, de Barcelona i va ser patrocinada per Fiatc Seguros.

La certificació CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary) és la qualificació per a la gestió de riscos de més prestigi al món actuarial, patrocinada per la Cera Global Association https://ceraglobal.org/, organització de la qual forma part el CAC.

Va donar la benvinguda als assistents a la Jornada el Sr. Juan Manuel Castells, director general de Fiatc Seguros.

La jornada va ser presentada pel Sr. Emilio Vicente, actuari, certificat CERA, responsable de la gestió de riscos i reassegurança a MGS Seguros i membre de la Junta de Govern del CAC.

A la Jornada es van dur a terme dues taules rodones, amb la temàtica següent:

 

RISCOS GEOPOLÍTICS.
A la taula es va comentar que la societat actual, i per això l’economia, està sent sotmesa a diferents xocs que generen una gran incertesa. Conflictes derivats de la guerra a Ucraïna, dels conflictes al Pròxim Orient, de la pugna entre els EUA i la Xina pel lideratge mundial, dels efectes en el comerç i en la indústria derivats de la manca de subministraments post covid, efectes del canvi climàtic, crisi dels partits tradicionals i radicalització de la societat, entre d’altres.

Van participar a la taula els experts següents:

 • El Sr. Fabien Conderanne, Head de Financial Solutions Europe, de WTW, va parlar del risc geopolític, categories, actualitat i tendències. També va parlar del rol de la indústria asseguradora i reasseguradora actualment, de les eines d’anàlisi i de la capacitat de la indústria per fer front als riscos geopolítics.
 • El Sr. Mikel Aguirre, Head of Polytical and Single Risk, de COFACE IBÈRICA, va parlar de com mesurar el risc polític a cada país, a través del Country Risk Rating.
 • El Sr. Santiago Herrero, Head PRBC Iberia, d’AXA XL, va parlar de l’anàlisi de la cobertura dels riscos polítics i dels criteris més importants que han de tenir en compte les empreses abans de prendre decisions.

La Taula va estar coordinada pel Sr. Ateno Villar, actuari, director a WTW i certificat CERA.

RISCOS DERIVATS DE LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL.
A la segona taula es va comentar que la Intel·ligència Artificial (IA) és un element “disruptor” que provocarà canvis profunds en la indústria asseguradora, en les funcions dels actuaris i en tota la Societat. El seu desenvolupament, sens dubte, comportarà millores en la productivitat, però també impactes en l’ocupació i en l’organització de les empreses, que poden ser importants, ja que s’estima que una part significativa de les feines que actualment fan les persones es poden portar a terme per màquines.

Van participar a la taula els experts següents:

 • El Sr. Jesús Aguilera, Analytics Presales Manager, de SAS, que va parlar de la Intel·ligència Artificial i el seu actual marc normatiu.
 • El Sr. Jordi Rivera, Conseller Independent i Actuari, amb una llarga experiència en direcció d’entitats asseguradores, va parlar dels riscos i oportunitats de la Intel·ligència Artificial al sector assegurador.
 • El Sr. Diego Rivas, Actuari i Product Manager, de SAS, que va parlar de com ajudarà la Intel·ligència Artificial a canviar les funcions de l’actuari al món assegurador.

La Taula va estar coordinada pel Sr. Oscar Crespo, Executiu de Comptes Sector Assegurances de SAS

La Jornada va ser clausurada pel Sr. Marc Arias, actuari, certificat CERA i membre del Board de Cera Global.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega Panel Riscos Geopolítics
Descarrega Panel IA
Veure vídeo Panel Riscos Geopolítics
Veure vídeo Panel Riscos de la IA

Assemblea General Ordinària i Assemblea Extraordinària 2023

Sin categoría

 

Benvolgut col·legiat /da,

Us informem de que, tal i com estava previst, el passat dia 30 de març de 2023 es van celebrar l’Assemblea General Ordinària i l’Assemblea Extraordinària del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Les Assemblees es van fer a la sala B de Foment del Treball, a Via Laietana, 32, de Barcelona, i es van poder seguir per videoconferència.

Van estar representats a les Assemblees un total 153 col·legiats (el 29% del total de col·legiats a 31-12-2022), 24 de forma presencial i 129 a través del vot delegat.

Assemblea General Ordinària.

A l’Assemblea General Ordinària es van comentar els fets més importants esdevinguts l’any 2022. Us adjuntem la presentació feta a l’Assemblea (Annex 1) i la Memòria de l’any 2022 (Annex 2).

L’Assemblea va aprovar la gestió realitzada per la Junta de Govern, els Comptes Anuals de l’any 2022 i el Pressupost per a l’any 2023.

L’Assemblea va nomenar la Comissió Delegada d’Auditoria Interna per a l’any 2023, formada pel Sr. Félix Arias Bergadà i pel Sr. Dídac Leiva Portolés.

Tanmateix, l‘Assemblea va aprovar la proposta del Registre d’Actuaris Qualificats (RAQ), fins ara el Registre d’Actuaris Internacionals (RAI).

Els principals canvis són els següents:

 • Canvi en la denominació del Registre, a partir d’ara Registre d’Actuaris Qualificats (RAQ) i dels seus membres, a partir d’ara Actuaris Qualificats, d’acord amb els criteris de  l’Actuarial Association of Europe (AAE).
 • Modificació de les condicions d’accés al Registre d’Actuaris Qualificats (RAQ), d’acord també amb els criteris de l’AAE, que passaran a ser:
  • Formació a universitats espanyoles, els plans d’estudis de les quals hauran de seguir el Core Syllabus de l’AAE. En el cas de formació a universitats estrangeres, caldrà la homologació del títol a través del Ministeri d’Educació espanyol.
  • Acreditar un mínim de 3 anys de col·legiació.
  • Dur a terme el Programa de Formació Continuada (CPD) del CAC, que segueix els estàndards de l’AAE.
  • Acompliment del Codi de Conducta Professional del CAC, que és el mateix que el de l’AAE.

El seguiment d’aquest criteris facilita als actuaris del CAC l’exercici de la professió a altres països europeus, a través del Mutual Recognition Agreement (MRA), acord de mutu reconeixement de la professió signat pels col·legis d’actuaris europeus.

Tots els actuals membres del Registre d’Actuaris Internacionals (RAI) del CAC passen a formar part del Registre d’Actuaris Qualificats (RAC) i s’estableix un règim transitori per l’aplicació de les condicions d’accés i permanència.

Us adjuntem el Reglament del Registre d’Actuaris Qualificats (Annex 3).

 

Assemblea Extraordinària.

Seguidament es va celebrar l’Assemblea Extraordinària, com a únic punt de l’Ordre del Dia l’aprovació dels nous Estatuts del CAC.

Es va comentar que els Estatuts actuals del CAC van ser aprovats per l’Assemblea General Extraordinària del CAC celebrada el 25 de novembre de 2010.

Al llarg d’aquests darrers anys han tingut lloc esdeveniments rellevants que aconsellaven la revisió dels Estatuts. Entre ells, la pandèmia covid-19, que va dificultar la celebració de les Assemblees dels anys 2020, 2021 i 2022, ja que els actuals Estatuts del CAC no preveuen les reunions a distància amb vot telemàtic.

Aquesta és la raó fonamental de la proposta de la reforma dels Estatuts del CAC, de manera que aquests recullin la celebració de Juntes de Govern, Assemblees i Eleccions, amb les corresponents votacions, en format telemàtic i no només presencial, com fins ara.

Així mateix, després d’una revisió completa i profunda dels Estatuts sorgeix la proposta d’altres modificacions, ja sigui per un tema normatiu o d’adaptació a la realitat d’avui dia.

Concretament:

 • Possibilitat d’emprar mitjans digitals com a manera d’acreditar la col·legiació i la subscripció dels treballs per part del professional, cosa ja habitual en altres col·legis professionals.
 • Aclariment del domicili social del CAC.
 • Inclusió del “Màster en Ciències Actuarials i Financeres” com a títol universitari per acreditar la titulació d’actuari.
 • Modificació la denominació de “Registre d’Actuaris Internacionals” per la de “Registre d’Actuaris Qualificats”.
 • Eliminació de l’obligatorietat de la “Comissió Delegada d’Auditoria Interna”, en determinats casos.
 • Incorporar terminologia “de gènere” i criteris d’equilibri a les candidatures a la Junta de Govern (homes/dones).

La proposta de reforma dels Estatuts s’ha fet amb la col·laboració d’un advocat especialista en la matèria. Tanmateix s’ha fet una consulta prèvia a la Generalitat de Catalunya, que ens ha comunicat que les modificacions proposades s’ajusten a la legislació vigent.

L’Assemblea Extraordinària va aprovar la proposta de nous Estatuts del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, que hauran de ser inscrits al Registre corresponent de la Generalitat de Catalunya.

Us adjuntem els nous Estatuts del Col·legi d’Actuaris de Catalunya aprovats per l’Assemblea Extraordinària (Annex 4).

 

Actes de reconeixement i còctel.

Al final de les Assemblees es va procedir al lliurament de reconeixements a alguns dels col·legiats que van celebrar els 50 anys i 25 anys de col·legiats, presents a l’Assemblea.

Finalment es va oferir un còctel a tots els col·legiats.

 

Ben atentament.
Marisa Galán
Presidenta

Webinar L’impacte de la nova mobilitat urbana en l’assegurança

Notícies / Sin categoría

 

Jordi Pagés, Weecover

El passat dijous 8 de setembre de 2022 es va dur a terme la conferència “L’Impacte de la Nova Mobilitat Urbana a l’Assegurança”.

La conferència va ser duta a terme pel Sr. Jordi Pagés, Actuari, CEO i Co-founder, de Weecover.

El Sr. Jordi Pagés va comentar que la mobilitat urbana està canviant de forma accelerada en els darrers anys i que aquest és un dels principals reptes a què s’enfronta la indústria asseguradora, especialment de l’assegurança de l’automòbil.

Segons la seva opinió, els principals factors que determinaran el canvi en la mobilitat urbana, principalment a les ciutats, seran els següents:

 • Mobilitat sostenible. El canvi cap a una mobilitat més sostenible a les nostres ciutats vindrà condicionat pel futur del vehicle elèctric, que s’espera que l’any 2030 suposarà el 16% dels vehicles en circulació i pels vehicles de micromobilitat (bicicletes i patinets elèctrics, principalment).
 • Mobilitat compartida. Tendència actual, principalment a les ciutats, de substituir el vehicle en propietat per vehicle de lloguer sota diferents fórmules (car sharing, car pooling, etc), i que tindran un gran desenvolupament en els propers anys.
 • Vehicle autònom. Vehicle amb algun tipus d’automatització, parcial ara i potser total en el futur, que facilita la conducció i reduirà la sinistralitat.
 • Connectivitat, a través de la Internet de les coses (IoT). Permet connectar el vehicle amb altres elements que incideixen en la circulació (conductor, via, altres vehicles, entorn, etc.). Es preveu que amb el desenvolupament de la xarxa 5G aquestes noves tecnologies tindran un gran desenvolupament i facilitaran notablement la circulació dels vehicles.

En opinió del Sr. Jordi Pagés, tots aquests factors tindran un gran impacte a l’assegurança d’automòbils, principalment:

 • Reducció del nombre de vehicles en circulació. S’estima que l’any 2030 el nombre de vehicles en circulació als Estats Units ia Europa serà un 25% inferior respecte del parc actual. S’estima que el nombre de vehicles a Europa passarà dels 280 milions actuals a 200 milions de vehicles a l’any 2030.
 • Reducció de les primes:
  • De fins a un 50% l’any 2035, derivats de millores en la sinistralitat respecte a les xifres actuals, per la cada vegada més gran tecnificació, cosa que sens dubte tindrà un notable impacte en el preu de l’assegurança, que es reduirà notablement.
  • Derivats de la reducció dels costos operatius de les entitats, per la digitalització de processos, que s’estima l’any 2030 seran un 40% inferiors als costos actuals.
 • Aparició de nous riscos i canvis a l’oferta asseguradora:
  • Vehicles elèctrics: cobertura de les bateries, en cas de robatori, incendi o destrucció (el més onerós del vehicle elèctric).
  • Cobertura de responsabilitat civil al vehicle autònom. Important risc derivat dels incidents ciber, definició de la responsabilitat, etc.
  • Nous productes per a la cobertura de bicicletes i patinets elèctrics, que s’estimaran seran de cobertura obligatòria en un futur proper.
  • Geolocalització del vehicle, que millorarà notablement els serveis d’assistència.
  • Possibilitat de personalitzar l’assegurança de vehicle en funció de la seva utilització (pay us you drive, pay how you drive, etc.).
  • Impacte en el mercat de la presència cada vegada més gran de flotes de vehicles a compartir, que llevaran l’assegurança incorporada.
  • La digitalització creixent de l’oferta, que potenciarà els canals directes i la personalització de l’oferta.
  • Etc.

Conclusions:

  • Els canvis en la mobilitat urbana afectaran significativament el sector assegurador i en provocaran la redefinició.
  • La sinistralitat i les primes es reduiran notablement en els propers anys.
  • L’oferta asseguradora s’haurà d’adaptar a l’aparició dels riscos nous.
  • La distribució i els serveis vinculats a l’assegurança del vehicle automòbil serà cada cop més digital immediata i personalitzada.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega presentació

Veure vídeo

Webinar Novetats a l’ORSA: el canvi climàtic

Notícies / Sin categoría

 

El passat dijous 7 d’abril del 2022 es va dur a terme la conferència online “Novetats a l’ORSA: el canvi climàtic”, a càrrec del Sr. Svetlozar Mindov, Actuari, Manager de Risk Advisory Consultoria d’Assegurances, de Deloitte. La jornada va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Svetlozar Mindov, DeloitteEl Sr. Mindov va parlar dels efectes del canvi climàtic a les entitats asseguradores i de la seva consideració a l’“Informe ORSA”, estudi prospectiu sobre requeriments de capital i solvència futur, en funció del negoci i risc assumit, que les asseguradores realitzen cada any .

Va comentar que el canvi climàtic afectarà les asseguradores més que altres entitats, ja que d’una banda afectarà el valor de les seves inversions (actius) i, de l’altra, afectarà els seus compromisos (passius) per la sinistralitat més gran esperada de les assegurances. .

EIOPA, l’autoritat supervisora ​​de les entitats asseguradores europees i les autoritats supervisores locals (la DGSFP, en el cas espanyol) recomanen tenir molt en compte diferents escenaris de canvi climàtic, a curt, mitjà i llarg termini, i els efectes que sens dubte tindrà sobre el valor de les inversions, sobre els resultats i les necessitats de capital, per tal de preservar la seva solvència.

Les asseguradores han de valorar els “riscos de transició”, riscos derivats dels canvis en l’economia per la seva transició a una economia més sostenible, i els “riscos físics”, riscos derivats directament per la sinistralitat més gran del canvi climàtic. Les asseguradores han d’analitzar la materialitat de tots els riscos derivats del canvi climàtic, en diferents escenaris, modelitzar els riscos, veure’n la resiliència i considerar accions de resposta, amb l’ajuda de la reassegurança.

EIOPA recomana a les entitats asseguradores que valorin els efectes de les onades de calor, cada cop més freqüents, així com de les inundacions, sequeres i malalties derivades del canvi climàtic.

Com a conclusió, el canvi climàtic afectarà de manera molt considerable el sector assegurador. Per això, les entitats asseguradores han de tenir molt en compte aquest risc, que han de gestionar amb la màxima prudència, valorant diferents escenaris de canvi climàtic i els seus efectes a curt, mitjà i llarg termini, i adoptar les mesures adequades per tal de preservar la solvència futura de les asseguradores.

En aquest punt, el paper dels actuaris és fonamental, com a experts en la valoració i gestió de riscos.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega presentació

Veure vídeo

Jornada El canvi climàtic i els riscos catastròfics: efectes en la indústria asseguradora

Notícies / Sin categoría

 

El passat 30 de setembre de 2021 es va dur a terme la jornada “El canvi climàtic i els riscos catastròfics: efectes en la indústria asseguradora“, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

L’activitat humana i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle estan produint canvis accelerats en el clima del planeta. Huracans, pluges torrencials, tempestes atípiques, vents, sequeres acusades, grans incendis, etc.

El canvi climàtic ha convertit els riscos catastròfics en fenòmens cada vegada més freqüents, amb impactes molt importants en els resultats de les asseguradores i reasseguradores a tot el món.

El nostre país es troba especialment exposat als efectes de canvi climàtic. Recentment, la tempesta “Glòria” al mes de gener de 2020 va causar 17 morts i quantiosos danys, especialment en l’àrea del Llevant espanyol. La borrasca “Filomena”, al gener del 2021, amb pluges i neus extraordinàries, també va produir importants danys en les infraestructures del nostre país.

Les companyies d’assegurances i de reassegurances veuen, amb preocupació, com aquests fenòmens són cada vegada més habituals la qual cosa incrementa el cost de les assegurances, de danys fonamentalment, no sempre coberts pel Consorci de Compensació d’Assegurances (CCS).

A la Jornada, el Sr. Santiago Arechaga, CEO Iberia de Swiss Re, ens va parlar de l’impacte dels sinistres catastròfics a nivell mundial i la reacció de les entitats reasseguradores, que sens dubte afectarà el mercat assegurador.

El Sr. Artur Reñé, el Sr. Ismael González i la Sra. Ana Nieto, de Guy Carpenter, van presentar un estudi detallat sobre la sinistralitat de les assegurances multirisc a Espanya derivada d’esdeveniments meteorològics, la distribució de costos entre el CCS i les companyies , la valoració de l’exposició als “perills meteorològics”, el mapa d’exposicions i “Model CAT” per a Espanya, els resultats de la modelització CAT de mercat i solucions de reassegurança i expectatives per a les pròximes renovacions dels contractes.

D’altra banda, el Sr. Svetlozar Mindov, Manager Risk Advisory, de Deloitte, va parlar del canvi climàtic i dels aspectes reguladors que, des de la perspectiva de gestió de riscos, afecten les entitats asseguradores. Va comentar les novetats normatives respecte l’informe ORSA, els impactes dels riscos de transició i els riscos físics i la integració dels riscos en Solvència II, entre altres.

Finalment, la Sra. María Jesús Romero, Chief Risk Officer, de Zurich Espanya, va parlar dels objectius i contingut del Grup de Treball de Sostenibilitat que la Actuarial Association of Europe ha constituït i en el qual el Col·legi està participant.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega ponències
Veure vídeo SwissRe  Veure vídeo Guy Carpenter
Veure vídeo Deloitte  Veure vídeo GT Sostenibilitat

Codi de Conducta Professional

Notícies / Sin categoría

Us informem que la Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) del 16 de febrer de 2021 va acordar l’adopció, com a propi, del Codi de Conducta Professional de l’Actuarial Association of Europe (AAE), associació de la que en forma part el CAC.

El Codi de Conducta Professional de l’AAE va ser adoptat per l’Assemblea de l’AAE del 22 de setembre de 2017 i ha entrat en vigor l’1 de gener de 2021.

L’objectiu del Codi de Conducta Professional de l’AAE és el de fomentar la qualitat del treball i professionalitat dels actuaris a tota Europa, en benefici de la Societat i dels usuaris dels serveis actuarials.

Podeu consultar el Codi de Conducta Professional a El Col·legi>Codi de Conducta Professional

Cordialment,

Miquel Viñals
President

VII Cicle de conferències Comissió Intercol·legial de Sèniors – 4t trimestre

Sènior / Sin categoría

 

Us adjuntem el programa del VII cicle de conferències de la Comissió Intercol·legial de Sèniors de Catalunya corresponent al 4t trimestre del 2020.

Les conferències es faran totes per videoconferència.

La propera conferencia, el dimarts 20 d’octubre de 2020 a les 18h,  serà Vida després de la vida, a càrrec del Dr. Manuel Sans, del Col·legi de Metges de Barcelona.

Poden participar tots els membres del CAC i l’assistència és gratuïta.

Per inscripcions a les conferències, podeu demanar-lo al CAC a través del correu electrònic jcelma@actuaris.org, fins a 24h abans de la data de la conferència.

Webinar de Jordi Rivera, CEO de DAS Seguros

Sin categoría

El pasado 16 de abril de 2020 se llevó a cabo el webinar El impacto del insurtech en el sector asegurador, a cargo del Sr. Jordi Rivera, CEO de DAS seguros.

El Sr. Rivera comentó que los modelos de negocio digitales han penetrado en todos los sectores de la sociedad en los últimos años.

Desde los años 90 con la aparición de Amazon, centrada inicialmente en la distribución de libros y actualmente a todo tipo de productos, cambiando el modelo de distribución, hasta las actuales fintech e insurtech, que están modificando los modelos de negocio y la gestión de las entidades financieras y aseguradoras.

Las nuevas tecnologías están impulsando el cambio: IA, IoT, blockchain, machine learning, big data, etc., posibilitan cambios impensables tan solo hace pocos años.

Por otro lado, el cambio del comportamiento de los clientes, cada vez más digitales, acelera la transformación hacia lo digital con nuevos servicios de la economía colaborativa.

Los modelos de distribución de seguros también están cambiando.

Las capacidades de las insurtech permiten acercar nuevos servicios al cliente, mayor personalización, mejoras en la experiencia-cliente e incrementos de la fidelización.

En los últimos años han aparecido gran cantidad de insurtech, alguna de ellas con mucho éxito: Metromile, Lemonade, Oscar, Zego, Weecover, Trop, Signaturit, Mi Legado Digital, entre otras.

En opinión del Sr. Rivera, el sector asegurador va a experimentar grandes cambios, derivados del desarrollo de las nuevas tecnologías. Los mayores impactos de entrada se van a ver en la gestión de riesgos, en la distribución y en la eficiencia y automatización de los procesos.

Todos estos cambios sofisticarán y modificarán el modelo “tradicional” en el que se desenvuelven las entidades aseguradoras, creando nuevas soluciones de negocio que cambiarán la industria.

Las entidades aseguradoras deben adoptar una actitud proactiva y liderar el cambio, si no quieren verse superadas por nuevos competidores que aparecen dispuestos a jugar un papel en el sector asegurador.

 Veure vídeo

La conferencia se enmarcó en el nuevo Programa de Webinars impulsado por el CAC, con el objetivo de potenciar sus actividades de formación continuada, adaptadas a la nueva situación derivada del covid 19.

Las webinars son gratuitas y se puede acceder a ellas mediante inscripción previa, que se podrá formalizar a través de la página web del CAC (www.actuaris.org).

Las webinars programadas a la fecha son las siguientes:

Num. data Webinar
1 2020.04.30 Per què és necessària una regulació com Solvència II?, A càrrec de la Sra. Judith Pujol, Sòcia FAAS EY
2 2020.05.07 La gestió de riscos en les entitats asseguradors, A càrrec del Sr. Santiago Romera, Soci Director d’ Area XXI
3 2020.05.14 Accessibilitat, rellevància i simplicitat, eixos clau en la realitat digital, A càrrec del Sr. Joan Pérez Munné, Head of Organizational Excellence, d’ Allianz.
4 2020.05.21 Principals tendències d’inversió en el sector assegurador europeu, A càrrec de Víctor Luís, Director de Gestió d’Inversions, de Vidacaixa
5 2020.05.28 Model empíric per a la predicció a curt termini de la propagació de la Covid 19, A càrrec del Sr. Enrique Álvarez, Investigador del Grup BIOCOMSC, de la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-
6 2020.06.04 Novetats sobre la futura norma comptable IFRS 17, A càrrec del Sr. Albert de Paz, Manager de Management Solutions.
7 2020.06.11 La influència i les noves tecnologies mèdiques en l’assegurança de salut, A càrrec de Dr. Juan Ramón González, de Fiatc.
8 2020.06.18 El sector assegurador davant el canvi climàtic: reptes i oportunitats, A càrrec del Sr. Miguel Ángel Mora, director Tècnic Actuarial de Nacional de Reaseguros.

En el CAC estamos convencidos que las dificultades actuales potenciarán la utilización de las nuevas tecnologías, que sin duda serán una herramienta fundamental en la formación del futuro.

El CAC lleva a cabo una importante labor de formación para sus más de 500 colegiados y empleados de sus 38 miembros protectores. En los últimos 5 años ha llevado a cabo 81 actividades de formación, en las que han participado 2.345 personas, con un total de 16.291 horas de formación.

Barcelona, 20 de abril de 2020