Idiomes

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA PER LA FORMACIÓ EN LLEGUA ESTRANGERA.

Us informem que el la Universitat de Barcelona i el Col·legi d’Actuaris de Catalunya han signat un acord per qual els nostres col·legiats podran gaudir de l’oferta de cursos de formació de llengües estrangeres que ofereix l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona (EIM).

Segons preveu l’acord, l’EIM aplicarà als membres del Col·legi d’Actuaris de Catalunya les mateixes tarifes que gaudeixen els estudiants de la UB.

L’EIM (www.eim.ub.edu) en aquest moments ofereix cursos d’anglès, alemany, francès, italià, àrab, grec, japonès, noruec, polonès, rus, txec, danès, hebreu, neerlandès, persa, portuguès, suec i xinès.

Més informació i matrícules external_link

L’EIM disposa de diferents centres per fer la formació en llengües estrangeres, de cursos “on line”, presencials o semi presencials,  amb horaris de matí o tarda, amb diferents metodologies pedagògiques, nivells, etc.

Si no s’ha fet cap curs abans a l’EIM, per saber el nivell abans de fer la matrícula s’ha de realitzar una prova de nivell (excepte per als nivells inicials). La prova de nivell és gratuïta i no compromet la persona que la fa a matricular-se.  Es fan proves de nivell abans de començar els cursos, es a dir, durant els mesos de setembre, gener i juny.

Per qualsevol consulta us podeu adreçar a http://www.eim.ub.edu/ i per matricular-vos a un curs o fer la inscripció a una prova de nivell heu d’anar a l’apartat d’alumnat del web.