Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada online - Modelització Catastròfica

Description:

JORNADA ONLINE

El Col·legi d'Actuaris de Catalunya presenta,

 

MODELITZACIÓ CATASTRÒFICA

 

A càrrec de

Sr. Luis Coelho

Responsable de modelització catastròfica a Guy Carpenter Iberia

i

Sra. Ana Nieto

Responsable d'Analytics a Guy Carpenter Iberia

 

Que tindrà lloc el dijous, dia 10 d’octubre de 2024, a les 12 hores.

(Durada estimada: 120 minuts)

 

PRESENTACIÓ

Aquesta Jornada està dissenyada per a professionals del sector assegurador, actuaris, analistes de risc, i tots aquells interessats a comprendre i aplicar tècniques avançades de modelització per gestionar els riscos atmosfèrics.

 

OBJECTIUS DE LA JORNADA:

 • Comprendre els diferents tipus de riscos atmosfèrics extraordinaris i el seu impacte al sector assegurador.
 • Explorar tècniques i eines de modelització que permeten avaluar i predir aquests riscos.
 • Analitzar estudis de cas i experiències pràctiques d’asseguradores que han implementat aquests models.
 • Discutir les tendències actuals i futures en la gestió de riscos atmosfèrics extraordinaris.

 

CONTINGUT DE LA JORNADA

 • Components i funcionament d’un model catastròfic genèric.
 • Terminologia específica i maneig de les sortides dels models catastròfics.

Pausa de 10 minuts.

 • Modelització catastròfica de carteres de patrimonials a Espanya en clima actual.
 • Visió de canvi climàtic.
 • Asseguradores espanyoles i modelització catastròfica.

 

L'idioma de la Jornada online serà el castellà.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció abans del 8 d'octubre.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
100 50 200

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

 

SEGUIMENT DE LA JORNADA

La jornada es podrà seguir per streaming, mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings.

Abans de l'inici de la jornada, el CAC enviarà un correu electrònic als participants amb l'enllaç per accedir-hi.

S'aconsella connectar-vos 10 minuts abans de l'inici de la jornada, per assegurar-vos que teniu una bona connexió. Al final de la jornada es podran fer preguntes als ponents.

 

CPD

La jornada computarà 2 hores als efectes del Programa de Formació Contínua (CPD) del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC).

 

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR100.00 + 21.00%

Date: 10/10/2024

Adreça:

online
España
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso