Activitats / Anteriors

Els Programes de Formació dels darrers anys han estat els següents:

Programa de Formació 2024

Data  Acció formativa 
1 15/01 – 06/02 Programació Python per actuaris. 
Herber Trujillo.
2 23/01 Any 2024: l’any de les baixades de tipus d’interès.
David Cano.
3 31/01 Novetats en el nou Reglament de Plans i Fons de Pensions.
Mª Francisca Gómez-Jover.
4 13/02 – 14/02 Solvència II: Principals modificacions al 2024. Reptes i oportunitats.
Ignacio Blasco.
5 21/02 – 22/02 Gestió d’Actius i Passius (ALM) a entitats asseguradores.
Rafael García, Jordi Payés i Enrique Abuín.
6 28/02 El sistema de govern d’entitats asseguradores: dificultats i reptes.
Ruth Duque.
7 07/03 La Intel·ligència Artificial: riscos i oportunitats per a les entitats asseguradores.
Jordi Vidal, Teresa Laje, Ricardo Vizcarra, Anna Vila, Albert Agustinoy, Daniel Lopez, Joao Carvalho, Christian Castells i Carlos Gutiérrez.
8 12/03 Món Sènior.
Marcos Acosta, Victor Navarro i Dr. Pedro Gargantilla.
9 19/03 – 25/03 Programació R bàsic: Aprèn a programar amb R des de zero.
Francesc Vallvé.
10 09/04 – 11/04 Escenaris Econòmics Estocàstics i els seus usos a les entitats asseguradores.
Ateno Villar, Jonathan Mossman, Hector Coronado, José Gabriel Gasco, Miguel Romo i Juan Marin.
11 15/04 – 25/04 Aplicacions pràctiques de la NIIF 17.
Miguel Angel Merino, Fernando Muñoz, Juan Marín i Guido Chemaya.
12 16/04 El desafiament constant que suposa el risc de blanqueig de capitals.
Judith Pujol, Eduardo García i Carlos Serrano.
13 06/05 El valor social de l’assegurança (Presentació nou número revista ADC21).
Mirenchu del Valle i Emilio Vicente.
14 06/05 – 27/05 Programació R Avançat.
Francesc Vallvé.
15 16/05 Noves tècniques de tarifació en assegurances de vida.
Luiz Bueno i Cotté Buy.
16 23/05 Mercats financers i gestió d’inversions a les entitats asseguradores.
David Cano, Josep Ramón Aixelà, Jaume Puig, Víctor Luis Massana i Sergio Hernández.
17 04/06 – 18/06 La Sostenibilitat a les entitats asseguradores.
Juan Miguel Monjo, Ignacio Estirado, Judith Pujol, Rafael García, Efrén Hernández, Ingo Efler,  Ana Álvarez, María Meza i Santiago Romera.
18 11/06 Declaració prestacions de pensió: Nova obligació?
Carolina Fernández, José Luis Manrique, Teresa Álvarez, Emilio Vicente i Lidia Martínez.
19 17/06 La nova normativa de sostenibilitat en el sector assegurador: Preparació de l’informe de Sostenibilitat 2024.
Fátima Enríquez i Ignacio Estirado.

Programa de Formació 2023

Data  Acció formativa 
1 16/01-06/02 Programació Python per actuaris. 
Herber Trujillo.
2 25/01 Escenari previsible de tipus d’interès i els seus efectes sobre la valoració dels actius financers. 
Jaume Puig.
3 16/02 Noves habilitats que els Actuaris hem d’assumir. 
Aleix Ferrando.
4 21/02 Novetats a l’assegurança d’automòbils: Bases tècniques actuarials del Barem.
Olga Torrente, Manuel Mascaraque i José Javier Carreño.
5 22/02-23/02 Gestió d’Actius i Passius (ALM) a entitats asseguradores.
Rafael García, Jordi Payés i Enrique Abuín.
6 28/02-01/03 Valoració actuarial dels perjudicis patrimonials: lucre cessant i dany emergent.
Olga Torrente i Isabel Rincón.
7 02/03 Els reptes de la indústria asseguradora davant de la reforma del segon pilar de la previsió.
Joan Antoni Fernandez, Isaac Gimenez, Assumpta Sentias i Carles Soldevila.
8 14/03-22/03 Programació R bàsic: aprèn a programar amb R des de zero.
Francesc Vallvé.
9 23/03 Experiències en assegurances per al segment sènior.
Juan Carlos Ibarra i Liliana Rodrigues.
10 29/03 Taules biomètriques: suficiència de dades, govern i monitoratge d’hipòtesi.
Ignacio Blasco.
11 17/04-26/04 Aplicacions pràctiques de la NIIF 17.
Miguel Angel Merino, Fernando Muñoz, Juan Marín, Guido Chemaya i Albert de Paz.
12 20/04 Mètodes de Credibilitat: nous sistemes per al pricing en assegurances.
José Silveiro, Ramon Masachs, Jose Castelo Marin i Christopher Rivas Reyes.
13 27/04 La transformació digital: una aposta complexa però necessària (presentació nou número revista ADC21).
David Gabarró i Emilio Vicente.
14 04/05 La Gestió del risc del canvi climàtic. Criteris per a la valoració de l’informe ORSA.
Sergio Simón, Jorge González, José Antonio Fernández de Pinto.
15 10/05-01/06 La Sostenibilitat a les entitats asseguradores.
Mikel Campo, Ignacio Estirado, Judith Pujol, Rafael García, Ana Álvarez, María Meza, Anna Labayen i Santiago Romera.
16 17/05 Covid persistent: Possibles efectes a mitjà i llarg termini sobre la mortalitat i la morbiditat.
Alberto Zazo.
17 06/06-20/06 Gestió de riscos a les entitats asseguradores.
Maria Jesús Romero, David Guitart, Gabriel Tepsich i Emilio Vicente.
18 29/06 Com dissenyar un sistema de Machine Learning?.
Heber Trujillo i Juan José Nieto.
19 03/07-10/07 Programació en Visual Basic i Macros en Excel.
Emilio Vicente i Jordi Morató.
20 05/07 L’Economia del Comportament. Fonaments, dades i evidència empírica. Casos d’ús.
Jesús García i  José Vila.
21 12/09-28/09 Programació R Avançat.
Francesc Vallvé.
22 21/09 Any 2023: Canvis normatius i novetats en matèria d’assegurances de vida i pensions.
Carlos Esquivias.
23 02/10-09/10 Comptabilitat d’Assegurances: NIIF 9 i NIIF 17.
Miguel Ángel Merino, Daniel Centelles, Arantxa Pareda i Antonio Sau.
24 10/10 Novetats en el nou Reglament de Plans i Fons de Pensions.
Mariano Jiménez.
25 19/10 Riscos Geopolítics i Riscos de la Intel·ligència Artificial (CERA).
Emilio Vicente, Ateno Villar, Fabien Conderanne, Mikel Aguirre, Santiago Herrero, Oscar Crespo, Jesús Aguilera, Jordi Rivera, Diego Rivas i Marc Arias .
26 26/10 Situació del negoci de bancassegurances a Espanya i perspectives (Presentació nou número de la revista ADC21).
Bernardino Gómez i Emilio Vicente.
27 07/11-09/11 Reports de Sostenibilitat i Mesurament de Risc Climàtic en Entitats Asseguradores.
Efrén Hernández, Marta Hierro, Nuria Revuelta, José María Elola i Ingo Efler.
28 16/11  Avaluació del Risc de Sostenibilitat en les entitats asseguradores: aspectes Actuarials.
Simona Memmo i Jordi Payés.
29 23/11 Legislació actual i subscripció d’assegurances de vida.
Marcos Acosta, Pedro Gargantilla i Miguel Ángel Pinilla.
30 30/11 Perspectives i principals tendències del mercat de reassegurança.
Artur Reñé.
31 12/12 La Seguretat Social del futur: impacte de les últimes reformes en els principis bàsics del sistema públic de pensions.
Antoni Fernández.
32 14/12 Experiències en la implementació de la norma comptable IFRS17.
Jaume Jardón, Dieter van der Stock, Enrique García-Hidalgo i Ana Pérez.
33 19/12  Fiscalitat de la Previsió Social Individual i Empresarial.
Adolfo Rovira i Antonio Salas.

Programa de Formació 2022

Data  Acció formativa 
1 12/01
Any 2022: l’inici de la normalització monetària (?)
David Cano.
2 17/01-31/01
Programació Python per Actuaris.

Heber Trujillo.
3 10/02
Efectes de les noves taules biomètriques sobre les entitats asseguradores. 
David Guitart.
4 22/02-23/02
Gestió d’Actius i Passius (ALM) en entitats asseguradores. 
Rafael García, Jordi Payés i Enrique Abuín.
5 02/03 Jornades d’alta direcció (segona edició): Situació i perspectives del mercat assegurador al 2022.
Sergio Álvarez, Vicente Cancio, Javier Murillo, Ricardo Pedraz, Jordi Rivera, Víctor Ugarte i Javier Valle.
6 10/03
Any 2022: canvis normatius i novetats en matèria d’assegurances de vida i pensions.
Carlos Esquivias.
7 14/03-29/03
Programació en R.
Francesc Vallvé.
8 07/04
Novetats a l’ORSA: el canvi climàtic.
Svetlozar Mindov.
9 20/04-27/04
Aplicacions pràctiques de la NIIF 17.
Miguel Ángel Merino, Diego Nieto, Juan Jesús Marín i Albert de Paz.
10 28/04
Anàlisis del Projecte de Llei per a l’impuls dels Plans de Pensions d’Ocupació.
Emilio Vicente, Antoni Fernández, Marisol González i Joan Àngel Vergés.
11 02/05-11/05
Data Analytics: Tractament de dades i bases de dades amb R.
Francesc Vallvé.
12 05/05
La norma comptable NIIF 17: calendari, reptes i experiències de les entitats asseguradores.
Aleix Ferrando, Georg Lang, Enric Vives i Javier Aguilar.
13 12/05
La gestió de la Incertesa: Experiència d’ ARAG en la gestió de la pandèmia Covid-19 (presentació nou número revista ADC21).
Marià Rigau i Emilio Vicente.
14 17/05-25/05
La sostenibilitat en les entitats asseguradores (curs).
Juan Miguel Monjo, Ignacio Estirado, Judith Pujol i Rafael García.
15 26/05
La sostenibilitat en les entitats asseguradores (webinar).
Alfredo Yagüe i Maria Francisca Gómez-Jover.
16 07/06-13/06
Programació en Visual Basic i Macros en Excel.
Emilio Vicente i Jordi Morató.
17 14/06-30/06
La Funció Actuarial.
Emilio Vicente, Judith Pujol, Albert de Paz, Jordi Payés, Ismael González, Máximo Carrio, David Guitart, Juan José Molina i Xavier Miracle.
18 16/06
1ª Edició de l’Observatori de riscos per a les empreses a Espanya (2022), de l’INSTITUT CERDÀ.
Núria Santos.
19 07/07
El Reglament DORA i el seu impacte en el sector assegurador.
Alberto Igartua i Berta Muñoz.
20 08/09
L’impacte de la nova mobilitat urbana en l’assegurança.
Jordi Pages.
21 27/09
L’Assegurança de crèdit: evolució i perspectives de futur. 
Unai Baquero.
22 22/09-29/09
Fiscalitat de la previsió social individual i empresarial. 
Adolfo Rovira i Antonio Salas.
23 04/10-06/10
Comptabilitat d’Assegurances: NIIF 9 i NIIF 17.
Miguel Ángel Merino, Daniel Centelles, Arantxa Pareda y Antonio Sau.
24 13/10
Perspectives i principals tendències del mercat de reassegurança.
Artur Reñé.
25 20/10
La Gestió del valor en l’assegurança de vida.
Rosa Salas, Raúl J. Juliá,  Israel Fernández del Sol, María García Romero, Pablo Alonso, Felipe Gómez, Fernando Larraz Mora, Miquel Grau Gotes, Javier Muñoz González, Antonio Trueba, Carlo Elsinghorst i Iratxe Galdeano.
26 26/10
El valor en la gestió de riscos (CERA).
Marc Arias, Emilio Vicente, Joan Antoni Fernández, Breogán Porta, Maria Jesús Romero, Ateno Villar, Santiago Arechaga, Marta Marco, Amalio Berbel, Joaquim Celma i Nick Dumbreck.
27 08/11
El rol de l’actuari en la reassegurança.
Pedro Herrera.
28 28/11
Nou Sistema espanyol de Pensions Públiques i Privades. Diferències rellevants amb altres països europeus.
Xavier Varea.
29 30/11
La Gestió del risc d’inflació en assegurances de no vida.
David Cano, Albert de Paz i Juan Manuel Hernando.
30 15/12
Control de riscos ESG. Elaboració del Pla Director.
Ana Álvarez, María Meza i Santiago Romera.

Programa de Formació 2021

Data  Acció formativa 
1 14/01
L’economia i els mercats financers post covid.
David Cano.
2 18/01-02/02
Programació Python per Actuaris.
Heber Trujillo.
3 28/01
Risc Biomètric: resolució de la DGSFP sobre taules de mortalitat. Efectes sobre les entitats asseguradores.
José Antonio Fernández De Pinto, Carlos Esquivias, José María Polo, Florian Rudolph, Jesús Segura i Sergio Simón.
4 03/02
2n informe covid 19.
Clara Armengol, Luis Badrinas, Carlos Biurrun, Gina Farrús, Isidre Martínez Ivars i José María Plaza.
5 17/02
Sostenibilitat i canvi climàtic: El paper de l’actuari.
Twan Possen.
6 25/02
L’Informe raonat del Barem d’Autos.
Manuel Mascaraque,  José Pérez Tirado, Olga Torrente, Pedro Guzmán i Mario Anero.
7 03/03
Situació i perspectives del mercat assegurador al 2021.
Marisa Galán, Antoni Fernández, Christopher Bunzl, Marià Rigau, José Luis Ferré i Claudio Chiesa.
8 17/03
Modelització i quantificació de les pandèmies.
Santiago Arechaga, Adam Strange i Manuel Villegas.
9 29/03-13/04
Programació en R.
Francesc Vallvé.
10 14/04
Sostenibilitat: Estratègies i Criteris de gestió de les Inversions Socialment Responsables (ISR).
Francesc Durán, Xavier Fàbregas, Bas Fransen i Arnau Guardia.
11 26/04
Mutualitats de Previsió Social en el segle XXI: reptes i oportunitats (presentació nou número revista ADC21).
Antonio López i Emilio Vicente.
12 28/04
Ciberriscos i ciberassegurances: situació actual i tendències del mercat.
Marta Mateos, Jorge Monge, Eduardo Ratia, Jaqueline Simón, Oriol Torruella i Karen Velandia.
13 03/05-13/05
Data analytics: tractament de dades i bases de dades amb R.
Francesc Vallvé.
14 12/05-19/05
Aplicacions pràctiques de la NIIF 17.
Miguel Ángel Merino, Diego Nieto, Juan Jesús Marín i Albert de Paz.
15 20/05
La norma comptable NIIF 17: calendari, reptes i experiències de les entitats asseguradores.
Diego Nieto, Teresa Sendra, Rosa María Moliner, Javier Aguilar i Matias Cajiao.
16 10/06
Integració dels factors de sostenibilitat a la indústria asseguradora: ORSA i SCR.
Rafael García, Alejandro López-Cortijo, Laura del Campo i Clara Armengol.
17 30/06
La Gestió del risc biomètric a les entitats asseguradores.
Jaime García, Carlos Esquivias, Judith Pujol, Enrique Abuín, Juan de Ipiña, Josué Ortega i Núria Moreno.
18 05/07-09/07
Programació en Visual Basic i Macros en Excel.
Emilio Vicente i Jordi Morató.
19 14/07
El valor de la intel·ligència artificial per a les entitats asseguradores.
Aitor Cruz i Luis Cuervo.
20 06/09-14/09
Visualització de dades amb R.
Francesc Vallvé.
21 16/09
El Pla de Continuïtat de Negoci en companyies asseguradores
Santiago Romera.
22 30/09
El canvi climàtic i els riscos catastròfics: efectes en la indústria asseguradora
Santiago Arechaga, Ismael Gonzalez, Svetlozar Mindov, Ana Nieto, Artur Reñé i Maria Jesús Romero.
23 04/10-06/10
Comptabilitat d’Assegurances: NIIF 9 i NIIF 17.
Miguel Ángel Merino, Jaime Zaro, Arantxa Pareda y Antonio Sau.
24 06/10
Problemàtica actual de les pensions: L’impacte de les reformes.
Xavier Varea.
25 28/10
El valor de l’especialització en l’assegurança (presentació nou número revista ADC21).
Christopher Bunzl i Emilio Vicente.
26 30/11
Revisió de la directiva Solvència II: principals aspectes.
Pedro del Pozo.
27 02/12
La Reforma del Sistema Públic de Pensions: Anàlisis financer i actuarial del primer bloc de mesures proposades.
Antoni Fernández, Jaime García, Joan Àngel Vergés i Emilio Vicente.
28 14/12
Novetats fiscals i altres qüestions d’interès per a les entitats asseguradores.
Alfonso Rosillo, Adolfo Rovira i Antonio Salas.

Programa de Formació 2020

Data  Acció formativa 
1 13/01
Perspectives per a l’economia mundial:  Cóm gestionar una cartera en un entorn de tipus d’interès del 0%.
David Cano.
2 18/02-03/03
Fiscalitat d’Assegurances i previsió social.
Ignasi Calvet.
3 05/03
Presentació de l’estudi sistema de pensions britànic Automatic Enrolment: un model a seguir? 
Fernando Martínez-Cue i CarloEsquivias.
4 16/04
Webinar – L’impacte de l’Insurtech en el sector assegurador.
Jordi Rivera.
5 30/04
Webinar – Per què és necessària una regulació com Solvència II?.
Judith Pujol.
6 07/05
Webinar – Gestió de Riscos en les entitats asseguradores.
Santiago Romera.
7 14/05
Webinar – Accessibilitat, rellevància i simplicitat, eixos clau en la realitat digital.
Joan Pérez Munné.
8 21/05
Webinar – Principals tendències d’inversió en el sector assegurador.
Víctor Luis.
9 28/05
Webinar – Model empíric per a la predicció a curt termini de la propagació de la COVID19.
Enric Álvarez Lacalle.
10 04/06
Webinar – Aspectes pràctics en l’aplicació de la norma comptable IFRS17.
Albert de Paz.
11 11/06
Webinar – La influència de les noves tecnologies mèdiques en els costos de l’assegurança de salut.
Dr. Juan Ramón González.
12 18/06
Webinar – El sector assegurador davant el canvi climàtic: reptes i oportunitats.
Miguel Ángel Mora.
13 22/06
Webinar – Presentació de l’informe “Melbourne Mercer Global Pensions Index” (MMGPI).
Miguel Ángel Menéndez.
14 29/06 – 02/07
Curs online – Aplicacions pràctiques de la NIIF 17.
Diego Nieto, Miguel Ángel Merino, Albert de Paz i Juan Jesús Marín.
15 06/07 – 10/07
Curs online Programació en Visual Basic i Macros d’Excel.
Emilio Vicente i Jordi Morató.
16 14/09 – 29/09
Curso online La Funció Actuarial.
Emilio Vicente, Albert de Paz, Jordi Payés, Ismael González, Maximino Carrio, David Guitart, Juan José Molina, Xavier Miracle i Judith Pujol .
17 30/09
Webinar – El valor de l’automatització de processos actuarials per a la indústria asseguradora.
Ana Claudia Orza i Rosa Salas.
18 01/10 – 08/10
Curso online Programació en R.
Francesc Vallvé.
19 15/10
Webinar – L’impacte dels hàbits saludables en l’esperança de vida.
Núria Moreno, Lidia Martínez i Emilio Vicente.
20 20/10 – 22/10
Curso online Comptabilitat d’Assegurances: NIIF 9 i NIIF 17.
Miguel Ángel Merino, Jaime Zaro, Arantxa Pareda y Paula Leis.
21 29/10
Webinar – Qüestions actuals en la regulació i supervisió de les assegurances privades.
Emilio Vicente i D. Sergio Álvarez.
22 12/11
Webinar – Sostenibilitat: reptes per al sector assegurador.
Clara Armengol, Pedro del Pozo, Jaume Iglésies i Josep Maria Canyelles.
23 17/11
Webinar – Adaptació dels Estàndards Actuarials (ESAP 1, ESAP 2, ESAP 3 i ISAP 3).
Albert Ferrando, Jordi Margarit, Kamal Mustafa, Maria Jesús Romero, Jaume Quibus, Joan Serra i Hillevi Mannonen.
24 25/11
Webinar – El RD 738/2020 i els seus efectes sobre els plans i fons de pensions.
Francisca Gómez-Jover.
25 01/12
Webinar – Els impactes estratègics de la crisi de la covid-19 sobre les entitats asseguradores.
Antoni Lechuga i Xavier Bombí.
26 09/12
Webinar – Novetats 2020 en l’àmbit tributari.
Adolfo Rovira i Antonio Salas.

Programa de Formació 2019

Els impactes estratègics de la crisi de la covid-19 sobre les entitats asseguradores

Data  Acció formativa 
1 17/01
Canvi de cicle en l’economia mundial. On són els riscos? Perspectives per als mercats.
David Cano.
18/02-21/02 
CERA Mòdul A: Foundations and quantitative methods of ERM.
European Actuarial Academy.
26/02 
La digitalització en les entitats asseguradores.
Josep Lluís Ferré.
12/03-14/03
Fiscalitat de la previsió social empresarial.
Ignasi Calvet.
13/03-15/03
Cursos R: Introducció a R.
Francesc Vallvé.
6 11/04
La valoració de les indemnitzacions en els accidents de trànsit.  
José Pérez Tirado, Olga Torrente i Angel Maya.
7 25/04-26/04
Cursos R: Tractament de dades i base de dades.  
Francesc Vallvé.
8 14/05-15/05
Fonaments de Solvència II.  
Anna Labayen, Jordi Payés, Judith Pujol i Emilio Vicente.
9 21/05-22/05
Aplicacions pràctiques de la NIIF 17.  
Diego Nieto, Miguel Ángel Merino, Albert de Paz i Juan Jesús Marín.
10 03/06
Provisió d’assegurances de vida: metodologies de càlcul.  
Piero Bacigalupo.
11 06/06-07/06
Cursos R: Gràfics.  
Francesc Vallvé.
12 19/06
Gestió d’actius i passius (ALM) en entitats asseguradores.  
Rafael García, Jordi Payés i Enrique Abuín.
13 27/06
La protecció de dades en les entitats asseguradores.  
Albert Agustinoy i Jorge Monclús.
14 01/07-04/07
Curs de Programació de Visual Basic i Macros en Excel.  
Emilio Vicente i Jordi Morató.
15 19/09-20/09
Cursos R: Models Predictius.  
Francesc Vallvé.
16 26/09
Curs de Professionalisme.
Emilio Vicente.
17 30/09
El futur de l’assegurança individual.
Vicente Cancio.
18 15/10
Subscripció d’assegurances de vida: noves tendències.
Marcos Acosta, Eduardo Folgado, Pedro Gargantilla, Almudena Gómez i Miguel Ángel Pinilla.
19 14/10-15/10
Comptabilitat d’Assegurances: NIIF 9 i NIIF 17.
Miguel Ángel Merino, Jaime Zaro, Arantxa Parada i Marta Escalera, .
20 31/10
El nou reglament delegat de Solvència II: implicacions en les entitats asseguradores.
Anna Labayen, Rafel García, David Guitart i Pedro del Pozo.
21 12/11
Aplicacions pràctiques de tècniques de Advanced Analytics.
Manuel de la Rosa, María Jesús Guitard, Eduard Antolín i Stefano Saini.
22 19/11
Geopolítica: poder, prosperitat i pobresa en el món.
Santiago Iglesias i Josep M. Viedma.
23 10/12
La gestió de l’Impost de Societats en les entitats asseguradores
José Manuel Lizanda, Adolfo Rovira, Antonio Salas i Tomás Aguirre.

Programa de Formació 2018

Data  Acció formativa 
1 17/01
El futur dels sistemes de pensions: la visió de l’actuari.
Bansabadell Vida, Caixa Enginyers Vida, Afi, Geroa, Novaster, Unespa i Col·legi d’Actuaris de Catalunya.
07/02 
Persisteix l’expansió de l’economia mundial: els bancs centrals han d’actuar. Implicacions per als mercats financers.
David Cano
28/02
La revisió de l’informe financer i de solvència de les entitats asseguradores (ISFS).
Unespa, BDO, DGSFP, Zurich i Mazars.
05/03-21/03
Fiscalitat d’assegurances i previsió social.
Garrigues.
07/03
CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary).
Cera Global, European Actuarial Academy i Col·legi d’Actuaris de Catalunya.
09/04-18/04
Introducció a Solvència II.
ÁreaXXI, Serfiex i MGS.
03/05
La Qualitat de les dades en la Funció Actuarial.
Deloitte.
23/05-30/05
Aplicacions pràctiques de les NIIF 17.
Mazars i Management Solutions.
9 06/06-27/06
La Funció Actuarial.
BDO, Zurich, Allianz, Management Solutions, Serfiex, Guy Carpenter i MGS
10 27/06
La Funció Actuarial en les entitats asseguradores: l’experiència de l’actuari.
Zurich, VidaCaixa, Fiatc i Grupo Catalana Occidente.
11 2n sem
Programa de cursos SAS.
SAS.
12 03/07
Curs de Professionalisme.
Emilio Vicente.
13 23/07-26/07
Programació R.
Francesc Vallvé. 
14 
27/09
Les normes comptables NIIF 9 i NIIF 17: els efectes a les entitats asseguradores.
VidaCaixa, Unespa, Deloitte i Mazars.
 15
02/10-16/10
Comptabilitat d’assegurances: NIIF 9 i NIIF 17.
Mazars i Deloitte.
 16
15/11-16/11
Predictive Modeling for Life & Health Insurance.
European Actuarial Academy.
 17
 29/11
La implementació de la Directiva de Fons de Pensions d’Ocupació (IORP II).
Bansabadell Seguros, CCOO, Bansabadell Pensions, Inverco, DGSFP, Ocopen, Lluís Lana, CPPS i Mercer.
 18
10/12-11/12
CERA, Module 0: Quantitative Methods for ERM – A Bridging and Refresher Course.
European Actuarial Academy.

Programa de Formació 2017

Data  Acció formativa 
1 18/01
Acceleració de l’economia mundial i final de les polítiques monetàries no convencionals. És possible?  Implicacions.
David Cano
01/02 
L’Assegurança d’automòbils després de l’entrada en vigor del Barem
Allianz, Grupo Catalana Occidente, Uvame, Duelo, Moragas & Olartúa Abogados, Gabinete Torrente, Unespa 
27/02-13/03
Curs de Fiscalitat d’Assegurances i altres productes de previsió social
Garrigues
20/03-29/03
Curs d’Introducció a Solvència II
Área XXI, Grupo Catalana Occidente, MGS, Sefiex
04/04
L’Informe Financer i de solvència de les entitats asseguradores i la seva revisió
Unespa, Zurich, Mutual Mèdica, Deloitte, Mazars, DGSFP
09/05
Modelització Predictiva i Assegurances de Vida: un enfocament pràctic
RGA Re
17/05
Reptes sobre la qualificació professional de l’actuari
Miguel Santolino, Antonio Ferreiro
23/05- 12/06
Models de Pricing de renovació: Assegurances No Vida
Management Solutions
9 22/06
Assegurança de Rendes Vitalícies: aspectes a considerar.
VidaCaixa, Cuatrecasas Abogados, Tressis, Serfiex, Willis Towers Watson
10 03/07
Professionalisme.
Emilio Vicente
11 10/07 – 13/07
Curs de programació en Visual Basic per Actuaris.
Emilio Vicente, Jordi Morató
12 19/10
L’Aplicació del reglament PRIIPS en les assegurances de vida.
Garrigues, Unespa, Milliman, Bansabadell Vida
13 26/10
Utilitats de Linkedin per als actuaris.
Mireia Garreta
14 
30/11
La NIIF 17 i els seus efectes en la comptabilització de les operacions d’assegurances.
VidaCaixa, Deloitte, Willis Towers Watson i Unespa
 15
 14/12
 El nou Reglament General de Protecció de Dades dins l’àmbit de les assegurances.
Cuatrecasas

Programa de Formació 2016

Data  Acció formativa 
1 27-28/01
Principals Novetats en Assegurances de Vida i Plans de Pensions
DGSFP, UNESPA, Seguros Catalana Occidente, Garrigues, VidaCaixa, Banc Sabadell, Banco Mediolanum 
29/02 
Entrada en vigor de Solvència II: primers reptes
BDO, Milliman, Deloitte, Willis Towers Watson 
03/03
Perspectives per a l’Economia Mundial
Sr. David Cano
17/03 
Una visió estratègica del Mercat Assegurador
Fiatc, Crawford, Ferrer&Ojeda, Nacional de Reaseguros
abril 
Comptabilitat d’Assegurances
VidaCaixa, PwC, DGSFP, Zurich, Mazars, Caixabanc
12/05
Novetats en l’Assegurança de Decessos
DGSFP, Fiatc, SegurCaixa Adeslas, Ideas
19/05
Longevitat: modelització i solucions
RGA
juny
Introducció a Solvència II
AreaXXI, Grupo Catalana Occidente, Serfiex, MGS
02/06
Social Security Pension System under rapid ageing of society in Japan
Mr. Junichi Sakamoto
10 
16/06
Aplicació pràctica del procés ORSA en una entitat asseguradora
Management Solutions, Zurich Seguros, MGS
11
juliol
Llenguatge de programació R per a Actuaris: aplicacions bàsiques
Universitat de Barcelona
12 
07/07
Professionalisme
Sr. Emilio Vicente
13 
21/09
Global Risk Meeting
BDO, Fiatc, Grupo Catalana Occidente, Zurich, Allianz, Data Risc, Willis Towers Watson, Marsh, VidaCaixa, BBVA Seguros, 
14 
29/09 
El Futur de les Pensions
INSS, Mercer, BanSabadell Pensions, Sabadell Pensions, VidaCaixa, Consultora de Pensiones, Universitat de Barcelona, Novaster
15 
octbre
novbre 
La Funció Actuarial
BDO, Deloitte, Management Solutions, Serfiex, Guy Carpenter, MGS
16 
17/11 
La Funció Actuarial: Jornada de Cloenda
Zurich, DGSFP 
17
19/12 
Actualització de la fiscalitat sobre productes d’assegurances i previsió social
Sr. Adolfo Rovira

Programa de Formació 2015

Data  Acció formativa 
1 20/04
Perspectives per a l’economia i el seu impacte en els mercats financers
Sr. David Cano 
abril 
Bàsic de Solvència II
Area XXI, EY, MGS, Riskcenter-UB 
maig i juny 
Solvència II objectiu 1 de gener de 2016, ¿Preparats?
BDO, DGSFP, MGS, Milliman, Serfiex, Towers Watson 
08/05 
Present i futur de la sanitat
Hble. Sr. Boi Ruiz, Hble. Sra. Marina Geli,  Sr. Vicente Aparicio, Sr. Joan Castells, Sr. Juan Ignacio Guerrero, Dr. Pere Ibern, Sr. Lluís Monset, Sr. José María Texeira
11/05 
Sistema de govern
DGSFP 
juliol 
Visual Basic per a actuaris
Sr. Jordi Morató, Sr. Emilio Vicente
08/09 
Professionalisme
Sr. Emilio Vicente 
10/11 
Segon seminari per a la presentació de solucions informàtiques: Softwares per pricing
Addactis, Earnix, Towers Watson 
16/12 
Principals novetats tributàries que afecten la entitats asseguradores i els seus productes
Sr. Adolfo Rovira 

Programa de Formació 2014

Data  Acció Formativa 
1
13/02 
Principals novetats tributàries que afecten les entitats asseguradores
Sr. Adolfo Rovira 
27/02 
Adaptació progressiva de les entitats asseguradores i reasseguradores al nou règim de Solvència II
DGSFP, Towers Watson, Unespa 
abril 
Bàsic de Solvència II 
Area XXI, EY, Mercer, Milliman 
maig i juny 
Directrius de Solvència II
DGSFP, Mazars, MGS, Towers Watson  
10/04 
Primer seminari per a la presentació de solucions informàtiques: Softwares per ORSA 
Area XXI, Arias Actuarios, BDO, Deloitte, Kpmg, Soluciones Holísticas, Towers Watson  
24/04 
El risc, de la perifèria de l’àrea euro als països emergents. Perspectives per a l’economia i el seu impacte en els mercats financers
Sr. David Cano 
08/05 
Dinàmica de grups – Directrius Solvència II
Sr. Emilio Vicente 
8 03/07
Professionalisme.
Emilio Vicente
juliol 
R per a actuaris: Introducció
Sr. Lluís Bermúdez 
10 
nov i des 
Comptabilitat d’assegurances
Sr. Mario Ayuso, Sr. Ramón Casas, Sr. Daniel Galindo, Sra. Begoña Garea, Sra. Silvia Martín, Sra. María Jesús Romero, Sra. Anna Vidal 
11 
26/11 
La reforma de l’IRPF: Aspectes a tenir en compte abans del tancament de l’exercici
Sr. Adolfo Rovira 
12 
17/12 
Jornada sobre pensiones complementàries
Sra. Mercedes Ayuso, Sr. Jordi Busquet, Sr. Antoni Canals, Sr. Jordi Òliva, Sr. David Tuesta, Sr. Diego Valero 

Programa de Formació 2013

Data  Acció Formativa 
1
31/01 
L’actuari i la gestió de riscos a l’empresa (ERM)
Sr. Marc Arias, Sr. Olivier Baudet, Sr. Ismael Moreno, Sr. José Moreno 
14/02 
Principals novetats tributàries que afecten les entitats asseguradores
Sr. Adolfo Rovira 
22/02 
Mètodes estocàstics per al càlcul de la provisió tècnica de prestacions pendents
Sr. Lluís Bermúdez 
26/02 
Garanties a llarg termini (LTGA). Prova d’impacte
Sr. José Andrés Acebo, Sr. Romain Schaeffer 
14/03 
Situació econòmica i dels mercats l’any 2013
Sr. David Cano 
20/03 
Realització d’un procés ORSA
Sr. Josep Capella, Sr. Alberto Ferrando, Sr. Romain Schaeffer, Sr. Oscar Zornoza 
abril a juliol 
Practica actuarial per a Solvència II. Tercera edició
BDO, DGSFP, EY, Guy Carpenter, Mazars, Milliman, PwC, Riskcenter-UB, Serfiex, Towers Watson, Zurich 
04/06 
Novetats comptables. IFRS 4: Norma de contractes d’assegurances
Sra. Anna Vidal 
juliol 
Visual Basic per a actuaris
Sr. Jordi Morató, Sr. Emilio Vicente 
10 
01/07 
Requeriments quantitatius de Solvència II: Decisions i estratègies
Sr. Gino de Paoli, Sr. José Gabriel Puche, Sr. Sergio Simón 
11 
02/10
Assegurança de dependència: Aspectes tècnics i sectorials
Sr. Manuel Álvarez, Sra. Mercedes Ayuso, Sra. Almudena Caballero, Sr. Luis Calvo, Sra. Pilar Santamaría, Sra. Adela Vico 
12 03/07
Professionalisme i Salut.
Eduard Folch, Francesc Planells, Joan Pere Ràfols
13 
07/11 
Noves tècniques de pricing en assegurances d’automòbils i de vida
Sra. Laura Carballo, Sr. Agustín Henche, Sra. Magdalena Muñoz 
14 
28/11 
El frau en l’assegurança multirisc: Experiències i tècniques de detecció
Sr. Joaquín Caballero, Sr. Antonio Duelo, Sr. Ramón Ezquerra, Sr. Santiago Romera, Sr. Josep Maria Vilamajó