Memòria Anual

Memòria Anual del Col·legi d’Actuaris de Catalunya corresponent a l’exercici 2022:

 

Català

 Castellano