Torn d’Actuació Professional

torn d'actuacióEl Torn d’Actuació Professional és un servei del Col·legi d’Actuaris de Catalunya que tracta de canalitzar les peticions de treball professional des de qualsevol organisme extern, ja sigui públic (jutjats) o privat.

Cada any es facilita al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya un llistat de col·legiats i societats actuarials disposats a actuar com a perits.

Requisits

  • Estar col·legiat i al corrent de pagament
  • Tenir una assegurança de responsabilitat civil professional
  • Enviar escrit demanant pertànyer al Registre (amb la signatura original)

Reglament

Reglament del Torn d’Actuació Professional del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, aprovat per la Junta de Govern del 18 de maig de 2017.

Versió en Català PDFicon

Versió en Espanyol  PDFicon