Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Visualització de dades en R

Dates: 6, 7, 8, 9, 13 i 14 de setembre del 2021 de 18 a 20:00 hores. (12 hores)

1.- PRESENTACIÓ DEL CURS ONLINE.

Els coneixements de programació en les companyies d'assegurances són cada vegada més necessaris, ja que permeten augmentar l'eficiència i permeten l'anàlisi de les dades en un entorn de producció.

La realització de càlculs i tractament de dades es duen a terme en tots els àmbits de les companyies asseguradores: pricing, provisions tècniques, solvència II, IFRS17, models predictius, valoracions d'actius, etc.

R és un llenguatge de codi obert que funciona en una gran varietat de plataformes (Unix, Windows, MacOS, entre d'altres).

Cal destacar la possibilitat d'executar R en el núvol (cloud), en plataformes com Amazon AWS o Microsoft Azure i la creació d'aplicacions en sistemes de computació distribuïda com Apache Spark, així com accés a plataformes de machine learning i xarxes neuronals com TensorFlow de Google o Keras, entre moltes altres.

2.- OBJECTIUS DEL CURS ONLINE.

La visualització de les dades és una part important en un procés d’anàlisi de dades. R es caracteritza per la seva potència de visualització, sent un dels millors llenguatges de programació per realitzar gràfics.

Es poden crear gràfics per entendre les dades i observar tendències, patrons, etc. o per transmetre informació sobre les dades. Existeixen diverses llibreries per crear els gràfics que millor representin les nostres dades i crear informes o quadres de comandament que aportin informació. Els gràfics requereixen d'una sintaxi pròpia que s'ha de conèixer per crear gràfics amb agilitat.

3.- PROGRAMA.

Entre d'altres, es tractaran els següents conceptes:

 • Repàs de coneixements
 • R i la visualització de les dades
 • Gràfics R base
 • Ggplot2
 • Gràfics dinàmics

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
300 150 600

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

5.- CPD.

El curs computarà 12 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

6.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs online es durà a terme mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. L'assistent al curs s'ha d'assegurar prèviament que el seu equip informàtic disposa d'aquest sistema de comunicació. El poden descarregar gratuïtament a través d'aquest link https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al curs online s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet és òptima.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: Membres titulars i treballadors de Membres Protectors EUR300.00

Date: 06/09/2021

Available Spaces: 15

Webinar - El Pla de Continuïtat de Negoci en companyies asseguradores

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) es complau a convidar-vos al webinar

El Pla de Continuïtat de Negoci en companyies asseguradores.

 

A càrrec de

Santiago Romera Igea, Soci Director de AREA XXI.

 

El webinar tindrà lloc el dijous dia 16 de setembre de 2021, a les 18 hores.

(durada estimada: 60 minuts).

CONTINGUT

Tota entitat asseguradora ha de disposar d'un "Pla de Continuïtat de Negoci" que li permeti seguir prestant els seus serveis en les condicions més inesperades i/o adverses. La pandèmia covid 19 ha suposat una prova de foc per al sector, que s’ha hagut d'adaptar a una situació imprevista, de conseqüències potencialment catastròfiques. D'altra banda, els atacs cibernètics, cada vegada més freqüents i nocius, suposen un altre risc que fa necessari el seu estudi i la disposició d'alternatives que garanteixin la continuïtat de l'activitat de les companyies, en qualsevol circumstància.

En la conferència es presentaran les millors pràctiques i referències normatives sobre la matèria. Veurem com dissenyar un pla de continuïtat de negoci en una entitat asseguradora: anàlisi, revisió dels riscos, focus en els riscos catastròfics, controls i accions de mitigació de risc, entrenament dels equips, proves d'auditoria, desenvolupament del pla de continuïtat de servei i manteniment, entre altres.

La conferència anirà a càrrec de Santiago Romera, soci director d'AREA XXI, entitat que disposa d'una àmplia experiència en la implementació de plans de continuïtat de negoci en entitats asseguradores i no asseguradores.

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç d'accés.

Podeu descarregar l'aplicació d'escriptori de forma gratuïta a través del següent enllaç https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al webinar també s'ha d'assegurar que la connexió a Internet funcioni correctament.

 

CPD

 El webinar computarà 1 hora a l'efecte del Programa de Formació Continuada (CPD) de CAC.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 15 de setembre de 2021.

Price: General Admission EUR0.00

Date: 16/09/2021

Available Spaces: 132

Jornada online - El canvi climàtic i els riscos catastròfics: efectes en la indústria asseguradora

JORNADA ONLINE

EL CANVI CLIMÀTIC I ELS RISCOS CATASTRÒFICS: EFECTES EN LA INDÚSTRIA ASSEGURADORA

Barcelona, 30 de setembre de 2021, de 10:00 hores a 14:00 hores.

 

PONENTS:

Sr. Santiago Arechaga, CEO Iberia de Swiss Re.

Sr. Ismael González, Sènior Broker, de Guy Carpenter.

Sr. Svetlozar Mindov, Manager Risk Advisory Consultoria d’Assegurances, de Deloitte.

Sra. Ana Nieto, Head of Analytics, de Guy Carpenter.

Sr. Artur Reñé, Director de Guy Carpenter.

Sra. María Jesús Romero, Chief Risk Officer, de Zurich España.

 

DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ:

Data: Dimecres 30 de setembre de 2021, de 10:00 hores a 14:00 hores.

Modalitat: la jornada serà en modalitat online streaming a través de Cisco Webex Meetings©.

INTRODUCCIÓ.

L'activitat humana i l'emissió de gasos d'efecte hivernacle estan produint canvis accelerats en el clima del planeta. Huracans, pluges torrencials, tempestes atípiques, vents, sequeres acusades, grans incendis, etc. El canvi climàtic ha convertit els riscos catastròfics en fenòmens cada vegada més freqüents, amb impactes molt importants en els resultats de les asseguradores i reasseguradores a tot el món.

El nostre país es troba especialment exposat als efectes del canvi climàtic. Recentment, la tempesta "Glòria" al mes de gener de 2020 va causar 17 morts i quantiosos danys, especialment en l'àrea del Llevant espanyol. La borrasca "Filomena", al gener del 2021, amb pluges i neus extraordinàries, també va produir importants danys en les infraestructures del nostre país.

Les companyies d'assegurances i de reassegurances veuen, amb preocupació, com aquests fenòmens són cada cop més habituals cosa que incrementa el cost de les assegurances, de danys fonamentalment, no sempre coberts pel Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

A la Jornada veurem l'impacte dels sinistres catastròfics a nivell mundial i la reacció de les entitats reasseguradores, que sens dubte afectarà el mercat assegurador.

Veurem també l'estudi de Guy Carpenter sobre la sinistralitat de les assegurances multirisc a Espanya derivada d'esdeveniments meteorològics, la distribució de costos entre el CCS i les companyies, la valoració de l'exposició als "perills meteorològics", el mapa d'exposicions i "Model CAT" per a Espanya, els resultats de la modelització CAT del mercat i solucions de reassegurança i expectatives per a les properes renovacions dels contractes.

D'altra banda, la Dirección General de Seguros, en línia amb les recomanacions de les autoritats europees, està demandant a les asseguradores que tinguin en compte els efectes del canvi climàtic a l'elaborar els seus informes ORSA. A la Jornada veurem les novetats normatives respecte l’ORSA, els impactes dels riscos de transició i els riscos físics i la integració dels riscos en Solvència II, entre altres.

Finalment, explicarem els objectius i contingut del Grup de Treball de Sostenibilitat que l'AAE (Actuarial Association of Europe) ha constituït i en el qual el Col·legi està participant.

PROGRAMA.

10:00h - 10:05h Benvinguda als assistents a la Jornada. A càrrec de Maria Jesús Romero, de Zurich.

10:05h - 10:35h Impactes del canvi climàtic sobre la indústria asseguradora a nivell mundial, a càrrec de Santiago Arechaga, de Suiza de Reaseguros.

10:35h - 12:00h Impactes del canvi climàtic sobre la indústria asseguradora a nivell local. Riscos catastròfics no consorciables. A càrrec d'Artur Reñé, Ana Nieto i Ismael Gonzalez, de Guy Carpenter.

12:00h - 12:15h Pausa.

12:15h - 13:00h Novetats normatives respecte al canvi climàtic en l'Informe ORSA, a càrrec de Svetlozar Mindov, de Deloitte.

13:00h - 13:30h Grup de Treball de Sostenibilitat de l'AAE, objectius i prioritats, a càrrec de Maria Jesús Romero, de Zurich.

13:30h - 14:00h Col·loqui.

14:00h Cloenda de la Jornada.

MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
150 300

Forma de pagament: transferència bancària a:

Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya

IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

SEGUIMENT DEL CURS ONLINE.

Abans de la celebració de la jornada online, el CAC farà arribar als inscrits els materials que es presentaran a la mateixa.

La jornada online es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings. Abans de l'inici de curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir a la jornada.

Pots descarregar gratuïtament l'aplicació d'escriptori a través de l'enllaç https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent a la jornada online també s'ha d'assegurar que la seva connexió a internet funciona correctament.

S'aconsella connectar-se 10 minuts abans de l'inici de la jornada, per assegurar-se que es disposa d'una bona connexió.

No està previst que els participants intervinguin mentre duri la jornada, de manera que el CAC silenciarà els micròfons dels assistents. S'aconsella que els participants es desactivin els seus vídeos.

A la finalització de la jornada els assistents podran formular preguntes als ponents.

CPD.

La jornada computarà 4 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CASTELLANO

Price: Colegiados y trabajadores de Miembros protectores EUR150.00

Date: 30/09/2021

Available Spaces: 80

Curs online Comptabilitat d'assegurances: NIIF 9 i NIIF 17

1.- INTRODUCCIÓ.

Us presentem el curs online Comptabilitat d'Assegurances: NIIF 9 i NIIF 17 que es durà a terme els dies 4, 5 i 6 d'octubre de 2021 de 18 a 20 hores, en col·laboració amb Mazars i Deloitte.

El curs, de 3 dies i 6 hores de durada en total, aborda els aspectes fonamentals de les noves normes de comptabilitat NIIF 9 i NIIF 17, que entraran en vigor l'any 2023, i que suposen canvis molt importants en la comptabilitat de les entitats asseguradores.

La nova normativa suposa una fita per al sector assegurador que pot generar impactes rellevants en els beneficis, el patrimoni i els sistemes d'informació dels grups asseguradors. Alhora suposa una oportunitat i un repte per als mateixos, que modificarà substancialment els models de valoració, la comptabilització dels contractes d'assegurances, la presentació dels resultats i els càlculs actuarials.

Al curs abordarem alguns dels aspectes més importants de la NIIF 9 i de la NIIF17.

2.- A QUI VA DIRIGIT

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats en conèixer amb detall els fonaments dels nous estàndards comptables de la NIIF 9 i de la NIIF17 i els impactes que la mateixa tenen en la gestió de les entitats asseguradores.

Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per facilitar la seva adaptació a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles i que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

El curs serà impartit per professionals d'àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

3.- SESSIONS.

3.1.- PRIMERA SESSIÓ. ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 9

Dia: 4 d'octubre de 2021, de 18:00h a 20:00h (2h)

 • A càrrec del Sr. Miguel Ángel Merino i del Sr. Jaime Zaro, de MAZARS.
 • CONTINGUT:
  • Introducció a la norma
  • Situació reguladora
  • Classificació i mesura d'Instruments Financers
   • Instruments a valor raonable
   • Instruments a cost amortitzat
  • Deteriorament
  • Enfocament pèrdua incorreguda vs enfocament pèrdua esperada
  • Derivats i cobertures
  • Visió General dels instruments derivats per a cobertura
  • Transició
  • Desglossaments
3.2.- SEGONA i TERCERA SESSIÓ. ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 17.

Dies: 5 i 6 d'octubre de 2021, de 18:00h a 20:00h (2h). En total 4 hores.

 • A càrrec de la Sra. Arantxa Parada i del Sr. Antonio Sau, de DELOITTE.
 • CONTINGUT:
  • Introducció a la norma.
  • Situació reguladora actual
  • Consideracions inicials
   • Anàlisi de contractes
    • Definició dels contractes.
    • Segregació dels contractes.
    • Nivell d'agrupació.
    • Límits dels contractes.
    • Classificació dels contractes.
   • Separació de components no asseguradors
  • Mètodes de valoració
   • Building Block Approach
    • Fluxos d'efectiu de compliment
     • Millor estimació de fluxos futurs
     • Ajustament de risc
     • Taxa de descompte
    • Marge de servei contractual
   • Premium Allocation Approach
   • Variable Fee Approach
  • Mecanisme OCI
  • Tractament de la reassegurança
  • Transició
  • Desglossaments

4.- DATES I HORARI.

DATES: 4, 5 i 6 d'octubre de 2021.

HORARI: de 18:00h a 20:00h.

 

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
175 90 350

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà 6 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

7.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs online es durà a terme mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. L'assistent al curs s'ha d'assegurar prèviament que el seu equip informàtic disposa d'aquest sistema de comunicació. El poden descarregar gratuïtament a través d'aquest link https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al curs online s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet és òptima.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: Membres Titulars i treballadors de Membres Protectors EUR175.00

Date: 04/10/2021

Available Spaces: Unlimited