Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online La Funció Actuarial

1.- INTRODUCCIÓ.

Li presentem el curs online LA FUNCIÓ ACTUARIAL, que organitza el Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

El curs es durà a terme entre els dies 14 i 28 de setembre, en horari entre les 18:00h i les 20:00h.

El curs online, de 14 hores de durada, aborda els aspectes fonamentals que estableix la legislació espanyola sobre la Funció Actuarial a les entitats asseguradores.

Aquest curs online dissenyat pel CAC aborda d'una manera molt pràctica i en profunditat els 4 camps d'actuació de la Funció Actuarial, amb l'objectiu de donar resposta a les preguntes següents:

 • Què s'espera de la Funció Actuarial de/a l'Entitat?
 • Quina és la ubicació de la Funció Actuarial en el sistema de gestió de l'Entitat?

Comptarem per a això i per a cadascuna de les 4 àrees (Provisions Tècniques, Subscripció, Reassegurança i Suport a la Gestió de Riscos) amb ponents experts i amb gran experiència en el desenvolupament de projectes relacionats amb la Funció Actuarial en entitats, així com a responsables de la Funció Actuarial en entitats asseguradores.

El curs va dirigit especialment a:

 • Actuaris amb coneixements en Solvència II d'entitats asseguradores o de consultores/ auditores.
 • Actuaris que estan desenvolupant tasques relacionades amb la Funció Actuarial en departaments / àrees d'entitats asseguradores.
 • Actuaris que vulguin dirigir la seva trajectòria professional cap a la Funció Actuarial.

Es comentaran els efectes que, sobre la Funció Actuarial, podria tenir la nova normativa IRFS 17 o el previsible canvi del Pla Comptable d'Entitats Asseguradores.

S'analitzarà com s'està abordant la coordinació del càlcul de les provisions tècniques en el mercat assegurador local, incloent procediments metodològics, procediments de control i anàlisi de dades, model de govern de la funció actuarial en l'àmbit de les provisions tècniques, així com el suport tecnològic utilitzat per al càlcul de provisions

2.- INFORMACIÓ GENERAL

Dates:
14-09-2020 -  M1. Objecte de el curs
15-09-2020  - M2. Subscripció
16-09-2020  - M3. Provisions Tècniques
17-09-2020  - M3. Provisions Tècniques
21-09-2020  - M4. Reassegurança
22-09-2020  - M5. Gestió de Riscos
28-09-2020  - M6. Informe actuarial

Horari:

De 18:00 hores a 20:00 hores.

3.- PROGRAMA.

El curs consta dels següents 7 mòduls:

MÒDUL 1.- OBJECTE DEL CURS

• 14 setembre 2020 (2h)
• A càrrec del Sr. Emilio Vicente, de MGS Assegurances.

MÒDUL 2.- SUBSCRIPCIÓ

• 15 setembre 2020 (2h)
• A càrrec de la Sra. Judith Pujol, de EY.

MÒDUL 3.- PROVISIONS TECNICAS (NO VIDA I DECESSOS).

• 16 setembre 2020 (2h).
• A càrrec del Sr. Albert De Paz, de MANAGMENT SOLUTIONS.

MÒDUL 4.- PROVISIONS TECNICAS (VIDA).

• 17 setembre 2020 (2h).
• A càrrec del Sr. Jordi Pagès, de SERFIEX.

MÒDUL 5.- REASSEGURANÇA

• 21 setembre 2020 (2h).
• A càrrec del Sr. Ismael González i del Sr. Maximino Carrio, de GUY CARPENTER.

MÒDUL 6.- GESTIÓ DE RISCOS

• 22 setembre 2020 (2h)
• A càrrec del Sr. David Guitart i del Sr. Juan José Molina, de BDO.

MÒDUL 7.- L'INFORME ACTUARIAL

• 29 setembre 2020 (2h).
• A càrrec del Sr. Miquel Grau, de Zurich.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
400 200 600

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

5.- SEGUIMENT DEL CURS ONLINE.

Abans de la celebració del Curs, el CAC lliurarà als inscrits els materials que s'utilitzaran en el mateix.

El Curs Online es durà a terme mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. L'assistent al curs s'ha d'assegurar prèviament que el seu equip informàtic disposa d'aquest sistema de comunicació. El poden descarregar gratuïtament a través d'aquest link https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al curs s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet funciona correctament.

A la data d'inici de curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants, amb l'enllaç per accedir al mateix (abans hauran de tenir descarregat Cisco Webex Meetings©).

El curs començarà cada dia a les 18:00h i finalitzarà a les 19:45h (1h 45 minuts de durada).

S'aconsella connectar-se 10 minuts abans (a les 17:50h) per assegurar-se que es disposa d'una bona connexió abans de l'inici.

No està previst que els participants intervinguin mentre duri la classe, de manera que el CAC silenciarà els micròfons dels assistents.

A la fi de l'exposició, els assistents podran intervenir i fer algunes preguntes i/o sol·licitar aclariments al professor (durada estimada: 15 minuts).

En qualsevol cas, els assistents a el curs podran fer altres preguntes/comentaris, que hauran d'enviar a CAC per correu electrònic al final de cada classe. Posteriorment el CAC farà arribar als assistents un document amb les preguntes i les respostes elaborades pel professor.

6.- CPD.

El curs computarà 14 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR400.00

Date: 14/09/2020

Available Spaces: Unlimited

Curs online Programació en R

1.- INTRODUCCIÓ.

Els presentem el curs online de PROGRAMACIÓ EN R.

El curs, de 6 dies i 12 hores de durada, es durà a terme els dies 1, 2, 5, 6, 7 i 8 d'octubre de 2020, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya, en horari de les 18h a les 20h.

El llenguatge de programació R és un dels més utilitzats pels actuaris i científics de dades arreu del món. R és un llenguatge funcional i també orientat a objectes que permet l'automatització de processos de dades, creació de models estadístics, anàlisi de dades, creació de quadres de comandament, etc. R, a més, compta amb innumerables llibreries per a la modelització estadística, machine learning, visualització, importació i manipulació de dades.

Els coneixements de programació en les companyies d'assegurances són cada vegada més necessaris, ja que permeten augmentar l'eficiència i permeten l'anàlisi de les dades en un entorn de producció.

La realització de càlculs i tractament de dades es duen a terme en tots els àmbits de les companyies asseguradores: pricing, provisions tècniques, solvència II, IFRS17, models predictius, valoracions d'actius, etc.

El coneixement de Programació en R permet realitzar tant anàlisis interactius com la creació de programes en producció dins de les companyies.

R és un llenguatge de codi obert que funciona en una gran varietat de plataformes (Unix, Windows, MacOS, entre d'altres).

Cal destacar la possibilitat d'executar R en el núvol (cloud), en plataformes com Amazon AWS o Microsoft Azure i la creació d'aplicacions en sistemes de computació distribuïda com Apache Spark, així com accés a plataformes de machine learning i xarxes neuronals com TensorFlow de Google o Keras, entre moltes altres.

2.- OBJECTIUS DEL CURS.

Les possibilitats del llenguatge de programació R són innumerables i diverses, encara que es requereix d'una mínima base per poder avançar.

L'objectiu principal del curs online és oferir els coneixements essencials de programació en R per poder crear programes o anàlisi de dades en l'àmbit assegurador.

Amb aquest curs online l'alumne podrà començar a programar i especialitzar-se en els àmbits del seu interès.

3.- METODOLOGIA.

El curs té una component pràctica molt important.

Parteix de l'explicació inicial dels conceptes bàsics de programació. Posteriorment progressar cap a conceptes més avançats, que l'alumne haurà de practicar mitjançant la realització dels exercicis que li seran proposats.

4.- DATES I HORARI.

DATES: 1, 2, 5, 6, 7 i 8 d'octubre de 2020.

HORARI: de 18:00h a 20:00h.

5.- PROGRAMA.

 • Introducció a el curs.
 • Què és R i com utilitzar-lo.
 • Entorns de desenvolupament.
 • Controladors de versions.
 • Control de llibreries i versions.
 • Tipus de dades.
 • Estructures de dades.
 • Objectes, classes i mètodes.
 • Operadors lògics.
 • Fluxos amb condicionals, for loop i while.
 • Vectorització.
 • Funcions matemàtiques i estadístiques.
 • Contrastos d'hipòtesis.
 • Números aleatoris i distribucions de probabilitat.
 • Correlació i regressió.
 • Manipulació i tractament de les dades.
 • Importació de dades i connexió a bases de dades.
 • Exportació de dades.
 • Creació de funcions i bones pràctiques.
 • Introducció als gràfics.

Al llarg del curs es veuran exemples pràctics de l'àmbit financer i assegurador per poder aplicar els coneixements adquirits. També es posarà èmfasi en bones pràctiques de programació.

6.- PROFESSOR.

Sr. Francesc Vallvé Rodríguez, Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres per la Universitat de Barcelona (UB).

Té més de deu anys d'experiència professional en consultores i asseguradores.

En els últims anys ha liderat projectes en entorns de programació en R i ha format a alumnes en diferents organitzacions i al Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

En el seu entorn laboral desenvolupa i participa en projectes actuarials i de dades per a companyies asseguradores per al tractament, automatització, anàlisi, modelització i visualització de les dades.

Actualment treballa per a una asseguradora internacional com a desenvolupador en R per Solvència II a Amsterdam (Països Baixos).

7.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
350 175 525

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

8.- CPD.

El curs computarà 12 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

9.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs online es durà a terme mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. L'assistent al curs s'ha d'assegurar prèviament que el seu equip informàtic disposa d'aquest sistema de comunicació. El poden descarregar gratuïtament a través d'aquest link https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al curs online s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet és òptima.

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR350.00

Date: 01/10/2020

Available Spaces: Unlimited