Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online Comptabilitat d'assegurances: NIIF 9 i NIIF 17

1.- INTRODUCCIÓ.

Us presentem el curs online Comptabilitat d'Assegurances: NIIF 9 i NIIF 17 que es durà a terme els dies 4, 5 i 6 d'octubre de 2022 de 18 a 20 hores, en col·laboració amb Mazars i Deloitte.

El curs, de 3 dies i 6 hores de durada en total, aborda els aspectes fonamentals de les noves normes de comptabilitat NIIF 9 i NIIF 17, que entraran en vigor l'any 2023, i que suposen canvis molt importants en la comptabilitat de les entitats asseguradores.

La nova normativa suposa una fita per al sector assegurador que pot generar impactes rellevants en els beneficis, el patrimoni i els sistemes d'informació dels grups asseguradors. Alhora suposa una oportunitat i un repte per als mateixos, que modificarà substancialment els models de valoració, la comptabilització dels contractes d'assegurances, la presentació dels resultats i els càlculs actuarials.

Al curs abordarem alguns dels aspectes més importants de la NIIF 9 i de la NIIF17.

2.- A QUI VA DIRIGIT

El curs online va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats en conèixer amb detall els fonaments dels nous estàndards comptables de la NIIF 9 i de la NIIF17 i els impactes que la mateixa tenen en la gestió de les entitats asseguradores.

Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per facilitar la seva adaptació a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles i que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

El curs serà impartit per professionals d'àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

3.- SESSIONS.

3.1.- PRIMERA SESSIÓ. ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 9

Dia: 4 d'octubre de 2022, de 18:00h a 20:00h (2h)

 • A càrrec del Sr. Miguel Ángel Merino i del Sr. Daniel Centelles, de MAZARS.
 • CONTINGUT:
  • Introducció a la norma
  • Situació regulatòria
  • Classificació i mesura d'Instruments Financers
   • Instruments a valor raonable
   • Instruments a cost amortitzat
  • Deteriorament
   • Enfocament pèrdua incorreguda vs enfocament pèrdua esperada
  • Derivats i cobertures
   • Visió General dels instruments derivats per a cobertura
  • Informació financera a presentar a les memòries
3.2.- SEGONA i TERCERA SESSIÓ. ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 17.

Dies: 5 i 6 d'octubre de 2022, de 18:00h a 20:00h (2h). En total 4 hores.

 • A càrrec de la Sra. Arantxa Parada i del Sr. Antonio Sau, de DELOITTE.
 • CONTINGUT:
  • Introducció a la norma.
  • Situació regulatòria actual
   • Anàlisi de contractes
    • Definició dels contractes.
    • Segregació dels contractes.
    • Nivell d'agrupació.
    • Límits dels contractes.
  • Mètodes de valoració
    • Building Block Approach
    • Variable Fee Approach
    • Premium Allocation Approach
  • Mecanisme OCI
  • Tractament de la reassegurança
  • Transició
  • Desglossaments
  • Impactes a les Companyies

4.- DATES I HORARI.

DATES: 4, 5 i 6 d'octubre de 2022.

HORARI: de 18:00h a 20:00h.

 

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
175 90 350

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà 6 hores als efectes de l’acreditació de la formació continuada(CPD) del CAC i del Programa de Formació Continuada de CERA.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: Membres Titulars i treballadors de Membres Protectors EUR175.00

Date: 04/10/2022

Available Spaces: Unlimited

Webinar - Perspectives i principals tendències del mercat de reassegurança

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya té el plaer de convidar-lo al webinar

 

Perspectives i principals tendències del mercat de reassegurança.

A càrrec de

Sr. Artur Reñé, CEO de Guy Carpenter Iberia.

 

El webinar tindrà lloc el dia 13 d'octubre de 2022, a les 18 hores

(Durada estimada: 1 hora)

 

CONTINGUT

Fa poques setmanes han acabat les renovacions de 1r de juliol que han confirmat les tendències restrictives apreciades al mercat de Reassegurança des de l'any 2020. El mercat de Reassegurança segueix en plena evolució i la capacitat escasseja per a determinat tipus de programes i exposicions cada vegada més . Tot i que el sector manté un bon estat de salut i respon positivament a gran part de les demandes de capacitat i protecció, s'ha tornat restrictiu i manté una dinàmica d'enduriment de la subscripció que des de fa temps no s'havia vist. La capacitat s'atorga de manera més estricta i disciplinada mitjançant una subscripció molt més rigorosa i exigent que en anys recents. Els reasseguradors busquen amb el seu comportament donar resposta als reptes, cada cop més complexos i desafiadors, que han d'afrontar. El complicat entorn socioeconòmic en què ens trobem, està impulsant un mercat restrictiu, canviant, exigent i incert que ha d'afrontar reptes com la inflació creixent, les taxes d'interès en augment, el conflicte entre Rússia i Ucraïna, les contínues interrupcions a la cadena de subministrament, els impactes del canvi climàtic i l'augment en la freqüència i gravetat de les pèrdues per catàstrofes globals, amb especial esment a aquelles derivades de perills secundaris que en el fons són aquells que fins ara s'havien manifestat menys i per tant estan pitjor analitzats i valorats, de entre els quals tenim un bon exemple amb els danys generats per la neu de “Filomena” a Espanya, que realment ningú esperava.

Podem concloure que la gana va disminuir significativament i que l'enduriment de condicions i preus va ser rellevant i fins i tot en alguns casos va ser necessari reestructurar programes per trobar alternatives que millor encaixessin amb la gana actual del mercat.

La qüestió ara és, fins quan durarà aquest cicle de mercat? Què cal esperar per a les properes renovacions de Gener?

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es realitzarà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

L'assistent al webinar també ha d’assegurar-se que la seva connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

 El webinar computarà 1 hora a l'efecte del Programa de Formació Contínua (CPD) del CAC i del Programa de Formació Contínua (CPD) del CERA.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 12 d'octubre de 2022.

Price: General Admission EUR0.00

Date: 13/10/2022

Available Spaces: 232

Jornada - La Gestió del valor en l'assegurança de vida

Dijous 20 d'octubre de 2022, de 10.00 hores a 13.00 hores

1.- INTRODUCCIÓ.

Les tècniques de l'Embedded Value van sorgir als anys 80 com a mesura del càlcul del valor per a companyies d'assegurances de vida i ràpidament es van constituir en la mètrica de referència de valor a la indústria. Liderat per multinacionals, a partir del concepte Embedded Value s'ha desenvolupat tot un marc de gestió, amb mètriques i KPIs.

L'Embedded Value segueix en transformació i avui dia està més vigent que mai.

L'Embedded Value ha estat el marc principal sobre el qual s'han basat desenvolupaments posteriors, com ara Solvència II i la norma comptable IFRS17. Podem afirmar que, derivat de la nova norma comptable IFRS17, cada cop un nombre més gran d'asseguradores estan adoptant les tècniques de l'Embedded Value com el seu marc fonamental de gestió.

En aquesta Jornada farem un repàs profund de l'Embedded Value des de diferents angles: les millors pràctiques en el seu ús per a la gestió del negoci assegurador de vida, la seva utilització per a la valoració del negoci de vida a les transaccions corporatives, la seva utilitat per a la gestió del valor en el nou entorn, la seva aplicació a la presa de decisions i la seva utilitat en la valoració de carteres en run off (back books), entre d'altres.

A les Jornades comptarem amb un panell de luxe, amb alguns dels millors experts del sector

2.- PROGRAMA DE LA JORNADA

10:00h – 10:05h Benvinguda als assistents, a càrrec de la Sra. Fina Alargé, CFO de Sabadell Vida, Pensions i Assegurances Generals, i Tresorera del CAC.

10:05h – 10:30h Millors pràctiques de l'Embedded Value en la gestió del negoci assegurador, a càrrec de la Sra. Rosa Salas, Directora d'Iberia, de Life Insurance Consulting and Technology, de WTW.

10:30h – 11:15h Primera Taula Rodona: La valoració del negoci de vida en transaccions corporatives

Participants a la taula rodona:

Sr. Raúl J. Julián, Managing Director de DC Advisory.

Sr. Israel Fernández del Sol, Managing Director / Co-Head EMEA FIG per a Investment Banking & Capital Markets de Crédit Suisse.

 Sra. María García Romero, Directora FICde BNP.

 Sr. Pablo Alonso, Managing Director, Global Corporate and Investment Banking de Bank of America.

Taula moderada pel Sr. Felipe Gómez, líder de la Divisió Sud-oest d'Europa d'Insurance Consulting and Technology, Vida, de WTW.

11:15h – 12:00h Segona Taula Rodona: La gestió del valor al nou entorn i la seva aplicació a la presa de decisions

Participants a la taula rodona:

Sr. Fernando Larraz Mora, Director Gestió Tècnica Actuarial Vida d'Assegurances Catalana Occident.

Sr. Miquel Grau Gotes, Chief Life Actuary de Zuric.

 Sr. Juan José López, Director Actuarial Vida de Mapfre.

Taula moderada per la Sra. Rosa Salas, Directora d'Iberia, de Life Insurance Consulting and Technology, de WTW.

12:00h – 12:45h Tercera Taula Rodona: La valoració de back books, una visió d’especialistes.

Participants a la taula rodona:

Sr. Antonio Trueba, Conseller Delegat de Mediterráneo Vida.

 Sr. Carlo Elsinghorst, Group CFO de Monument Re Group.

 Taula moderada per la Sra. Iratxe Galdeano, líder d'Insurance Consulting and Technology d'Iberia de WTW.

Al final de cada taula rodona està previst un col·loqui amb els participants.

12:45h – 13:00h Cloenda de la Jornada, a càrrec del Sr. Emilio Vicente, Director de la Funció Actuarial i de la Funció de Gestió de Riscos i Vocal de Formació i Investigació del CAC.

4.- DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ.

Data: dijous 20 d'octubre de 2022, de 10.00 hores a 13.00 hores.

Lloc de Celebració: Auditori de ZURICH SEGUROS, Via Augusta, 200, de Barcelona.

Modalitat: la jornada es podrà seguir de forma presencial o per streaming a través de Cisco Webex Meetings©

Els participants que assisteixin de forma presencial ho hauran de comunicar al CAC en formalitzar la inscripció.

 

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
50 100

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà 3 hores als efectes de l’acreditació de la formació continuada(CPD) del CAC i del Programa de Formació Continuada de CERA.

 

PROGRAMA DE LA JORNADA EN CATALÀ

PROGRAMA DE LA JORNDA EN CASTELLANO

Price: Membres titulars i treballadors de Membre Protector EUR50.00

Date: 20/10/2022

Available Spaces: Unlimited

Jornades CERA del CAC: El valor en la gestió de riscos

26 d'octubre del 2022, de 10:00 hores a 14:00 hores.

1.- INTRODUCCIÓ.

Ens complau presentar-vos les primeres Jornades CERA del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC), El valor de la Gestió de Riscos.

La gestió de riscos és una de les funcions bàsiques de la professió actuarial. L'objectiu de la gestió de riscos és conèixer els riscos per, a través del seguiment, limitar-ne al màxim els efectes, potencialment letals.

Els actuaris interessats en la gestió de riscos poden adquirir les millors competències en aquesta matèria a través dels estudis que habiliten la qualificació CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary),la de més prestigi a nivell mundial entre els actuaris, promoguda per la Cera Global Association, associació de col·legis d'actuaris de la qual forma part el CAC (www.ceraglobal.org).

A les Jornades Cera del CAC, El Valor de la Gestió de Riscos, parlarem del valor que aporta la gestió de riscos a les empreses.

A més, comptarem amb tres taules rodones on es debatrà sobre alguns dels riscos que més preocupen en aquests moments, concretament:

 • Riscos financers: entesos com a pèrdua inesperada en el valor dels actius derivades de canvis sobrevinguts als mercats (variacions del preu de les accions, canvis sobtats en els tipus d'interès, liquiditat inesperada, inflació, etc.).
 • Riscos climàtics: impactes sobre els actius, passius i/o sobre l'activitat de les empreses, deguts a esdeveniments naturals extrems derivats del canvi climàtic.
 • Riscos cibernètics: danys a les empreses i organitzacions derivades dels delictes i accidents informàtics, cada vegada més freqüents, importants i greus, a causa de la creixent digitalització de la societat i la major professionalització dels delinqüents.

Finalment parlarem de la formació que s'ha de dur a terme per accedir a la qualificació CERA, la de més prestigi en gestió de riscos ERM entre els actuaris, reconeguda a tot el món.

2.- PROGRAMA DE LA JORNADA

10:00h – 10:05h  Benvinguda als assistents, a càrrec del Sr. Marc Arias, Soci a Arias Actuarios, Membre del Board de Cera Global i Certificat CERA.

10:05h – 10:30h  Valor de la gestió de riscos per a les empreses: què poden aportar els actuaris CERA en la gestió de riscos, a càrrec del Sr. Emilio Vicente, Responsable de Gestió de Riscos i Reassegurança a MGS Seguros i Certificat CERA.

10:30h – 11:10h  Primera Taula Rodona: Aspectes fonamentals que cal considerar en la gestió dels riscos financers.

Participants a la taula rodona:

Sr. Francisco Durán, Actuari, Certificat CERA.

Sr. Joan Antoni Fernández, Director Tècnic i d'Estalvi, a Mútua dels Enginyers, Certificat CERA.

Sr. Breogán Porta, Partner Audit and Assurance, a Mazars.

11:10h – 11:40h  Pausa per a cafè.

11:40h – 12:20h  Segona Taula Rodona: Aspectes fonamentals que cal considerar en la gestió dels riscos derivats del canvi climàtic.

Participants a la taula rodona:

Sra. Maria Jesús Romero, Chief Risk Officer a Zurich, Certificada CERA.

Sr. Ateno Villar, Director a Willis Towers Watson, Certificat CERA.

Sr. Santiago Arechaga, Actuari, CEO de Swiss Re Iberia.

12:20h – 13:00h Tercera Taula Rodona: Aspectes fonamentals que cal considerar en la gestió dels riscos cibernètics.

Participants a la taula rodona:

Sr. Marc Arias, Soci a Arias Actuarios, Membre del Board de Cera Global, i Certificat CERA.

Sra. Marta Marco,  Responsable de la Funció Actuarial i de Solvència II a Fiatc Assegurances, Certificada CERA.

Sr. Amalio Berbel, actuari, Soci/Partner, a KPMG.

13:00h – 13:30h  La formació per a l'obtenció de la certificació CERA, a càrrec de la Sra. Montserrat Peral, Product Manager Savings&Pensions a Bansabadell Zurich, i actuària certificada CERA.

13:30h – 14:00h  Conferència a càrrec del Sr. Nick Dumbrek, Life Practice Leader de l’oficina de Milliman a Londres i Chairman de Cera Global entre setembre de 2018 i  setembre de 2021.

14:00h     Cloenda de la Jornada, a càrrec de la Sra. Marisa Galán, Presidenta del Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

4.- DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ.

Data: dimecres 26 d'octubre de 2022, de 10:00 hores a 14:00 hores.

Lloc de Celebració: Auditori de FIATC ASSEGURANCES, Avinguda Diagonal, 648, de Barcelona.

Modalitat: la jornada es podrà seguir de forma presencial o per streaming a través de Cisco Webex Meetings©

Els participants que assisteixin de forma presencial ho hauran de comunicar al CAC en formalitzar la inscripció.

 

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
50 100

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà 4 hores als efectes de l’acreditació de la formació continuada(CPD) del CAC i del Programa de Formació Continuada de CERA.

 

PROGRAMA DE LA JORNADA EN CATALÀ

PROGRAMA DE LA JORNADA EN CASTELLANO

Price: Membres titulars i treballadors de Membre Protector EUR50.00

Date: 26/10/2022

Available Spaces: Unlimited

Dia de l'Actuari

Price: General Admission EUR0.00

Date: 27/10/2022

Available Spaces: Unlimited