Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Conferència - La Seguretat Social del futur: impacte de les últimes reformes en els principis bàsics del sistema públic de pensions

La Junta de Govern té el plaer de convidar-lo a la conferència

LA SEGURETAT SOCIAL DEL FUTUR: IMPACTE DE LES ÚLTIMES REFORMES EN ELS PRINCIPIS BÀSICS DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

A càrrec de

Sr. Antoni Fernández Moreno

Director General de Caixa Enginyers Vida.

Membre del Grup de Treball de Pensions i Seguretat Social del CAC.

 

La Conferència se celebrarà el dia 12 de desembre de 2023, a les 18 hores,

a l'Edifici Foment de Treball – Sala B (Via Laietana, 32 principal 08003 – Barcelona).

La conferència es podrà seguir de manera presencial o bé per streaming.

Durada estimada: 60 minuts.

 

CONTINGUT

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència va fixar l’estratègia espanyola per canalitzar els fons destinats per Europa a reparar els danys provocats per la crisi del COVID-19 i, a través de reformes i inversions, construir un futur més sostenible.

El component 30, inclòs en la desena palanca de modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible, contempla una sèrie de reformes focalitzades a garantir la sostenibilitat a llarg termini del sistema públic de pensions en el marc del Pacte de Toledo.

Les 9 reformes previstes ja són una realitat. Amb elles, el nostre sistema públic de pensions, i també els complementaris, ha patit canvis rellevants com a exemple en el finançament de la seguretat social, la revaloració de les pensions o el nou sistema de cotització de treballadors autònoms.

A la conferència analitzarem aquestes reformes i l'impacte que puguin tenir cadascuna en els diferents pilars del sistema previsió social del nostre estat del benestar. Reflexionarem sobre la transformació que suposaran per al sistema públic de pensions, així com quina és l'evolució que podem per al futur.

 

CPD

La conferència computarà 1 hora a efectes del Programa de Formació Contínua (CPD) del CAC i del Programa de Formació Contínua de CERA.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 10 de desembre de 2023.

Les persones inscrites hauran d'indicar si assistiran presencialment o per streaming enviant correu electrònic a actuaris@actuaris.org.

Price: General Admission EUR0.00

Date: 12/12/2023

Available Spaces: 246

Jornada - Experiències en la implementació de la norma comptable IFRS17

La Junta de Govern té el plaer de convidar-lo a la jornada presencial

Experiències en la implementació de la norma comptable IFRS17

Organitzada por el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC)

Data: dijous 14 de desembre de 2023, de les 16:00 hores a 19:30 hores.

Modalitat: Presencial

Lloc de Celebració: Sala B de Foment del Treball, a Via Laietana, 32 principal, 08003, Barcelona.

 

 PRESENTACIÓ

La norma comptable IFRS 17 ha creat un canvi notable per a les (re)asseguradores en els sistemes comptables, d'informació i dades a nivell de tota l'organització en més de 100 països de tot el món.

Tot i que la norma encara es troba en una etapa relativament primerenca, les entitats obligades (fonamentalment les cotitzades), ja l'estan aplicat i estan acabant de digerir els reptes que aquesta regulació planteja. Aquestes entitats estan duent a terme el report amb un procés més o menys madur depenent de cada cas. En ocasions, el procés és encara millorable en termes d' eficiència i control, això passa per diverses raons, entre d' altres: la solució interna no està completament desenvolupada, el personal no compta encara amb el coneixement necessari o fins i tot hi ha retards en el propi procés d' implementació.

Alguns organismes reguladors, entre ells la DGSFP a Espanya, han decidit implementar la norma IFRS17 a nivell local bé sigui mitjançant una transposició directa o amb una adaptació al mercat en qüestió. Les entitats que hagin d' adoptar la Norma més endavant han d' aprofitar l' experiència recent i l' aprenentatge d' altres per estar més ben preparades quan arribi el moment.

Un repte pendent per a moltes empreses, i el pròxim que hem d' abordar, és la capacitat d' analitzar més profundament, realitzar anàlisis de sensibilitat i crear projeccions dels estats comptables conforme a la nova Norma.

En la jornada s'exposaran les principals lliçons apreses, l'aplicabilitat a la possible adopció local i el canvi de paradigma que representen els nous KPIs a analitzar.

La jornada anirà a càrrec de professionals de les firmes Moody's Analytics i EY, experts en la matèria des de diferents angles.

 

PROGRAMA DE LA JORNADA

16:00h - 16:15h                Recepció als assistents.

16:15h - 16:30h                Presentació de la Jornada, a càrrec de la Sra. Marisa Galán, Presidenta del CAC

16:30h – 17:15h               Les 10 lliçons apreses, a càrrec del Sr. Jaume Jardon de Moody's Analytics

17:15h – 18:00h               Quins KPI's considerem rellevants?, a càrrec del Sr. Dieter van der Stock de Moody's Analytics

18:00h – 18:15h               Break

18:15h – 19:00h               Presentació d' un estudi de cas d' una empresa que ha implementat exitosament IFRS 17, a càrrec del Sr. Enrique García-Hidalgo i l' equip especialista en IFRS17 d' EY

19:00h – 19:30h              Estat actual, a càrrec de la Sra. Ana Pérez de Moody's Analytics

19:30                                Tancament de la Jornada i còctel

 

CPD

La Jornada computarà 3 hores a efectes del Programa de Formació Contínua (CPD) del CAC i del Programa de Formació Contínua de CERA.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 11 de desembre de 2023.

Price: General Admission EUR0.00

Date: 14/12/2023

Available Spaces: 3

Jornada Fiscalitat de la Previsió Social Individual i Empresarial

1.- OBJECTIUS DE LA JORNADA

Revisió de les últimes novetats en matèria de fiscalitat de la previsió social individual i empresarial (assegurances de vida, plans de pensions i la resta de productes) és imprescindible per a actuaris i altres professionals relacionats amb:

 • Disseny, desenvolupament i actualització de productes.
 • Implementació i manteniment d’aplicacions informàtiques.
 • Producció, sinistres, control intern, atenció a clients, etc.
 • Formació de les xarxes comercials.
 • Comercialització de productes.

L'Objectiu Principal de la jornada “FISCALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL INDIVIDUAL I EMPRESARIAL”, de 2,5 hores de durada, és donar a conèixer amb detall el tractament fiscal dels diferents productes d'assegurança, pensions i previsió social al nostre país, incorporant les últimes novetats i jurisprudència en la matèria .

Concretament:

 • Els impostos que graven la tributació de l’estalvi finalista al nostre país.
 • L'esquema de tributació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • El tractament fiscal de les assegurances que instrumenten compromisos per pensions.
 • La tributació de Plans de Pensions (PP), Plans de Previsió Assegurats (PPA) i Plans de Previsió Social Empresarial (PPSE).
 • La tributació dels productes de les Mutualitats de Previsió Social (MPS).

2.- A QUI VA DIRIGIT

Actuaris i altres professionals interessats a conèixer en profunditat el tractament fiscal de les assegurances de vida, plans de pensions i altres instruments de previsió social, individuals i col·lectius.

3.- DATA I LLOC

19 de desembre de 2023, de de 18:00h a 20:30h

LLOC: Oficines de Cuatrecasas. Avinguda Diagonal, 191. 08018 - Barcelona

 

4.- PONENTS

Adolfo Rovira: Soci de Cuatrecasas. Advocat i actuari d’assegurances. Especialista en l'assessorament jurídic i fiscal d'entitats asseguradores, entitats de crèdit i financeres tant des de la perspectiva institucional com de la comercialització dels seus productes. Ha participat en nombroses operacions de concentració i adquisició d'institucions de crèdit i entitats asseguradores nacionals i internacionals.

Antonio Sales: Associat Sènior de Cuatrecasas a l'Àrea de Fiscalitat Financera i Corporativa. Especialista en la planificació fiscal de societats; assessora grups d'empreses, multinacionals i grups consolidats. Ha participat en nombroses operacions de compravenda d'empreses i reestructuracions empresarials, i assessora sovint empreses del sector financer.

5.- MATRÍCULA

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
100 50 200

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD

La jornada computarà 2,5 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació contínua del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: Colegiados y trabajadores de Miembros protectores EUR100.00

Date: 19/12/2023

Available Spaces: 30

Curs online Programació Pyhton per actuaris

Dates: 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29 i 30 de gener del 2024 de 18 a 20 hores. (20 hores)

1.- PRESENTACIÓ DEL CURS ONLINE.

Els coneixements de programació són una de les capacitats més demanades en els actuaris i professionals del data science en aquest moment, ja que permeten elaborar escenaris i anàlisis cada vegada més complexos, alhora que ajuden a automatitzar processos clau dins de la gestió de les empreses.

El llenguatge de programació Python, d'acord amb el "Developer Survey 2019", és un dels llenguatges de programació amb gran creixement entre actuaris i professionals del data science en els últims anys, a causa, principalment, a la seva enorme flexibilitat per desenvolupar de manera eficient diferents tasques: anàlisis estadístiques i actuarials, desenvolupaments de models d'intel·ligència artificial, gestió de bases de dades i desenvolupaments web, entre d'altres.

2.- OBJECTIUS DEL CURS ONLINE.

L'objectiu del curs online PROGRAMACIÓ PYTHON PER ACTUARIS és el d'oferir els coneixements necessaris de Python per que actuaris i professionals del data science puguin explotar les següents branques de desenvolupament en Python:

 • Introducció i conceptes bàsics de programació.
 • Programació orientada a objectes.
 • Extracció, transformació i emmagatzematge de dades (ETLs).
 • Anàlisi estadística i probabilístic de dades.
 • Machine Learning

Al finalitzar el curs, els alumnes han de ser capaços de dur a terme anàlisis estadístiques de principi a fi, emprant les diferents llibreries de Python.

3.- PROGRAMA.

 • 1.- SET UP2.- OBJECTES I ESTRUCTURES DE DADES.3.- OPERADORS.4.- PROGRAMACIÓ PROCEDIMENTAL.5.- PROGRAMACIÓ FUNCIONAL6.- PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES.7.- MÒDULS I PAQUETS.8.- FUNCIONALITATS AVANÇADES.9.- TEST CON PYTEST.

  10.- CONTROL DE VERSIONS.

  11.- DATA ANÀLISI - PANDAS & NUMPY.

  12.- DATA ANÀLISI - MATPLOTLIB

  13.- CONNEXIÓ A BBDD

  14.- ESTADÍSTICA.

  15.- INTRODUCCIÓ A ML APLICADO.

  16.- APIs.

  17.- EXEMPLES ACTUARIALS- FINANCERS.

 • Al finalitzar el curs, els alumnes hauran de dur a terme un Projecte Final d'un cas real en el qual tindran l'oportunitat de desenvolupar des de zero un model de tarifació d'assegurances d'automòbils - línies personals.

5.- PROFESSOR.

HEBER TRUJILLO URIOSTE, Llicenciat en ciències econòmiques i actuarials per la Universitat Autònoma de Mèxic (UNAM) i MM.Sc in Statistics and Data Science, pel Massachusets Institute of Technology (MIT). Compta amb una àmplia experiència com actuari de tarifació (pricing) y Científic de Dades en diferents mercats a nivell internacional. Actualment treballa com a Machine Learning Engineer a Glovo, on contribueix a la creació del Machine Learning Platform, el pilar fonamental que permet a tots els equips de productes construir solucions confiables i escalables d’aprenentatge automàtic.

6.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
550 275 825

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

7.- CPD.

El curs computarà 20 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: Membres titulars i treballadors de Membres Protectors EUR550.00

Date: 15/01/2024

Available Spaces: 20

Webinar - Perspectives i principals tendències del mercat de Reassegurança

La Junta de Govern té el plaer de convidar-lo al webinar

 

Any 2024: l’any de les baixades de tipus d’interès?

 

A càrrec de

Sr. David Cano Martínez,

Soci d’ Analistas Financieros Internacionales (Afi) i Director General d’ Afi Inversiones Globales, SGIIC.

 

El webinar tindrà lloc el dimarts dia 23 de gener de 2024, a les 18 hores

(Durada estimada:  60 minuts)

 

CONTINGUT

Després de dos anys molt negatius als mercats financers (coincidint amb els mínims d'inflació i de tipus d'interès el novembre del 2021) es debat sobre les perspectives per a l'any 2024. I és clar que el punt d'arrencada ha de ser què s'espera per la seqüència creixement del PIB–inflació–política monetària. Actualment, el consens apunta a una moderació addicional del creixement, però evitant la recessió, i una taxa d'inflació menor, però encara per sobre de l'objectiu dels bancs centrals. Que aquests hagin elevat els tipus fins a una zona clarament restrictiva és un element diferencial que permet pensar no només que no hi hauria més pujades, sinó que optaran per fer un ajustament fi a la baixa als tipus. Amb això, la renda fixa hauria de presentar rendibilitats d'entre el 4% i el 7% el 2024, amb la possibilitat de veure guanys més grans si el cicle econòmic es frena amb més intensitat (o, fins i tot, entra en recessió). Per part seva, la renda variable hauria de capitalitzar les expectatives de creixement del benefici per acció a la zona del 10%, així com l'estabilitat (o cessió) dels tipus d'interès. Una valoració (PER) una mica més exigent (per sobre de la mitjana) pot exercir de cert llast per a aquest actiu.

.

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es realitzarà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

L'assistent al webinar també ha d’assegurar-se que la seva connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

El webinar computarà 1 hora a efectes del Programa de Formació Contínua (CPD) del CAC i del Programa de Formació Contínua de CERA.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 21 de gener de 2024.

Price: General Admission EUR0.00

Date: 23/01/2024

Available Spaces: 999