Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online La Funció Actuarial

1.- INTRODUCCIÓ.

Li presentem el curs online LA FUNCIÓ ACTUARIAL, que organitza el Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

El curs es durà a terme entre els dies 14 i 28 de setembre, en horari entre les 18:00h i les 20:00h.

El curs online, de 14 hores de durada, aborda els aspectes fonamentals que estableix la legislació espanyola sobre la Funció Actuarial a les entitats asseguradores.

Aquest curs online dissenyat pel CAC aborda d'una manera molt pràctica i en profunditat els 4 camps d'actuació de la Funció Actuarial, amb l'objectiu de donar resposta a les preguntes següents:

 • Què s'espera de la Funció Actuarial de/a l'Entitat?
 • Quina és la ubicació de la Funció Actuarial en el sistema de gestió de l'Entitat?

Comptarem per a això i per a cadascuna de les 4 àrees (Provisions Tècniques, Subscripció, Reassegurança i Suport a la Gestió de Riscos) amb ponents experts i amb gran experiència en el desenvolupament de projectes relacionats amb la Funció Actuarial en entitats, així com a responsables de la Funció Actuarial en entitats asseguradores.

El curs va dirigit especialment a:

 • Actuaris amb coneixements en Solvència II d'entitats asseguradores o de consultores/ auditores.
 • Actuaris que estan desenvolupant tasques relacionades amb la Funció Actuarial en departaments / àrees d'entitats asseguradores.
 • Actuaris que vulguin dirigir la seva trajectòria professional cap a la Funció Actuarial.

Es comentaran els efectes que, sobre la Funció Actuarial, podria tenir la nova normativa IRFS 17 o el previsible canvi del Pla Comptable d'Entitats Asseguradores.

S'analitzarà com s'està abordant la coordinació del càlcul de les provisions tècniques en el mercat assegurador local, incloent procediments metodològics, procediments de control i anàlisi de dades, model de govern de la funció actuarial en l'àmbit de les provisions tècniques, així com el suport tecnològic utilitzat per al càlcul de provisions

2.- INFORMACIÓ GENERAL

Dates:
14-09-2020 -  M1. Objecte de el curs
15-09-2020  - M2. Subscripció
16-09-2020  - M3. Provisions Tècniques
17-09-2020  - M3. Provisions Tècniques
21-09-2020  - M4. Reassegurança
22-09-2020  - M5. Gestió de Riscos
28-09-2020  - M6. Informe actuarial

Horari:

De 18:00 hores a 20:00 hores.

3.- PROGRAMA.

El curs consta dels següents 7 mòduls:

MÒDUL 1.- OBJECTE DEL CURS

• 14 setembre 2020 (2h)
• A càrrec del Sr. Emilio Vicente, de MGS Assegurances.

MÒDUL 2.- SUBSCRIPCIÓ

• 15 setembre 2020 (2h)
• A càrrec de la Sra. Judith Pujol, de EY.

MÒDUL 3.- PROVISIONS TECNICAS (NO VIDA I DECESSOS).

• 16 setembre 2020 (2h).
• A càrrec del Sr. Albert De Paz, de MANAGMENT SOLUTIONS.

MÒDUL 4.- PROVISIONS TECNICAS (VIDA).

• 17 setembre 2020 (2h).
• A càrrec del Sr. Jordi Pagès, de SERFIEX.

MÒDUL 5.- REASSEGURANÇA

• 21 setembre 2020 (2h).
• A càrrec del Sr. Ismael González i del Sr. Maximino Carrio, de GUY CARPENTER.

MÒDUL 6.- GESTIÓ DE RISCOS

• 22 setembre 2020 (2h)
• A càrrec del Sr. David Guitart i del Sr. Juan José Molina, de BDO.

MÒDUL 7.- L'INFORME ACTUARIAL

• 29 setembre 2020 (2h).
• A càrrec del Sr. Miquel Grau, de Zurich.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
400 200 600

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

5.- SEGUIMENT DEL CURS ONLINE.

Abans de la celebració del Curs, el CAC lliurarà als inscrits els materials que s'utilitzaran en el mateix.

El Curs Online es durà a terme mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. L'assistent al curs s'ha d'assegurar prèviament que el seu equip informàtic disposa d'aquest sistema de comunicació. El poden descarregar gratuïtament a través d'aquest link https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al curs s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet funciona correctament.

A la data d'inici de curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants, amb l'enllaç per accedir al mateix (abans hauran de tenir descarregat Cisco Webex Meetings©).

El curs començarà cada dia a les 18:00h i finalitzarà a les 19:45h (1h 45 minuts de durada).

S'aconsella connectar-se 10 minuts abans (a les 17:50h) per assegurar-se que es disposa d'una bona connexió abans de l'inici.

No està previst que els participants intervinguin mentre duri la classe, de manera que el CAC silenciarà els micròfons dels assistents.

A la fi de l'exposició, els assistents podran intervenir i fer algunes preguntes i/o sol·licitar aclariments al professor (durada estimada: 15 minuts).

En qualsevol cas, els assistents a el curs podran fer altres preguntes/comentaris, que hauran d'enviar a CAC per correu electrònic al final de cada classe. Posteriorment el CAC farà arribar als assistents un document amb les preguntes i les respostes elaborades pel professor.

6.- CPD.

El curs computarà 14 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR400.00

Date: 14/09/2020

Available Spaces: Unlimited

Curs online Programació en R

1.- INTRODUCCIÓ.

Els presentem el curs online de PROGRAMACIÓ EN R.

El curs, de 6 dies i 12 hores de durada, es durà a terme els dies 1, 2, 5, 6, 7 i 8 d'octubre de 2020, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya, en horari de les 18h a les 20h.

El llenguatge de programació R és un dels més utilitzats pels actuaris i científics de dades arreu del món. R és un llenguatge funcional i també orientat a objectes que permet l'automatització de processos de dades, creació de models estadístics, anàlisi de dades, creació de quadres de comandament, etc. R, a més, compta amb innumerables llibreries per a la modelització estadística, machine learning, visualització, importació i manipulació de dades.

Els coneixements de programació en les companyies d'assegurances són cada vegada més necessaris, ja que permeten augmentar l'eficiència i permeten l'anàlisi de les dades en un entorn de producció.

La realització de càlculs i tractament de dades es duen a terme en tots els àmbits de les companyies asseguradores: pricing, provisions tècniques, solvència II, IFRS17, models predictius, valoracions d'actius, etc.

El coneixement de Programació en R permet realitzar tant anàlisis interactius com la creació de programes en producció dins de les companyies.

R és un llenguatge de codi obert que funciona en una gran varietat de plataformes (Unix, Windows, MacOS, entre d'altres).

Cal destacar la possibilitat d'executar R en el núvol (cloud), en plataformes com Amazon AWS o Microsoft Azure i la creació d'aplicacions en sistemes de computació distribuïda com Apache Spark, així com accés a plataformes de machine learning i xarxes neuronals com TensorFlow de Google o Keras, entre moltes altres.

2.- OBJECTIUS DEL CURS.

Les possibilitats del llenguatge de programació R són innumerables i diverses, encara que es requereix d'una mínima base per poder avançar.

L'objectiu principal del curs online és oferir els coneixements essencials de programació en R per poder crear programes o anàlisi de dades en l'àmbit assegurador.

Amb aquest curs online l'alumne podrà començar a programar i especialitzar-se en els àmbits del seu interès.

3.- METODOLOGIA.

El curs té una component pràctica molt important.

Parteix de l'explicació inicial dels conceptes bàsics de programació. Posteriorment progressar cap a conceptes més avançats, que l'alumne haurà de practicar mitjançant la realització dels exercicis que li seran proposats.

4.- DATES I HORARI.

DATES: 1, 2, 5, 6, 7 i 8 d'octubre de 2020.

HORARI: de 18:00h a 20:00h.

5.- PROGRAMA.

 • Introducció a el curs.
 • Què és R i com utilitzar-lo.
 • Entorns de desenvolupament.
 • Controladors de versions.
 • Control de llibreries i versions.
 • Tipus de dades.
 • Estructures de dades.
 • Objectes, classes i mètodes.
 • Operadors lògics.
 • Fluxos amb condicionals, for loop i while.
 • Vectorització.
 • Funcions matemàtiques i estadístiques.
 • Contrastos d'hipòtesis.
 • Números aleatoris i distribucions de probabilitat.
 • Correlació i regressió.
 • Manipulació i tractament de les dades.
 • Importació de dades i connexió a bases de dades.
 • Exportació de dades.
 • Creació de funcions i bones pràctiques.
 • Introducció als gràfics.

Al llarg del curs es veuran exemples pràctics de l'àmbit financer i assegurador per poder aplicar els coneixements adquirits. També es posarà èmfasi en bones pràctiques de programació.

6.- PROFESSOR.

Sr. Francesc Vallvé Rodríguez, Llicenciat en Ciències Actuarials i Financeres per la Universitat de Barcelona (UB).

Té més de deu anys d'experiència professional en consultores i asseguradores.

En els últims anys ha liderat projectes en entorns de programació en R i ha format a alumnes en diferents organitzacions i al Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

En el seu entorn laboral desenvolupa i participa en projectes actuarials i de dades per a companyies asseguradores per al tractament, automatització, anàlisi, modelització i visualització de les dades.

Actualment treballa per a una asseguradora internacional com a desenvolupador en R per Solvència II a Amsterdam (Països Baixos).

7.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
350 175 525

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

8.- CPD.

El curs computarà 12 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

9.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs online es durà a terme mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. L'assistent al curs s'ha d'assegurar prèviament que el seu equip informàtic disposa d'aquest sistema de comunicació. El poden descarregar gratuïtament a través d'aquest link https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al curs online s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet és òptima.

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR350.00

Date: 01/10/2020

Available Spaces: Unlimited

Curs online Comptabilitat d'assegurances: NIIF 9 i NIIF 17

1.- INTRODUCCIÓ.

Us presentem el curs online Comptabilitat d'Assegurances: NIIF 9 i NIIF 17.

El curs, de 3 dies i 6 hores de durada en total, aborda els aspectes fonamentals de les noves normes de comptabilitat NIIF 9 i NIIF 17, que entraran en vigor l'any 2023, i que suposen canvis molt importants en la comptabilitat de les entitats asseguradores.

La nova normativa suposa una fita per al sector assegurador que pot generar impactes rellevants en els beneficis, el patrimoni i els sistemes d'informació dels grups asseguradors. Alhora suposa una oportunitat i un repte per als mateixos, que modificarà substancialment els models de valoració, la comptabilització dels contractes d'assegurances, la presentació dels resultats i els càlculs actuarials.

A la Jornada abordarem alguns dels aspectes més importants de la NIIF 9 i de la NIIF17.

2.- A QUI VA DIRIGIT

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats en conèixer amb detall els fonaments dels nous estàndards comptables de la NIIF 9 i de la NIIF17 i els impactes que la mateixa tenen en la gestió de les entitats asseguradores.

Volem proporcionar als nostres col·legiats i als professionals del sector, els mitjans per facilitar la seva adaptació a aquest nou marc regulador en les millors condicions possibles i que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

El curs serà impartit per professionals d'àmplia experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

3.- SESSIONS.

3.1.- PRIMERA SESSIÓ. ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 9

Dia: 20 d'octubre de 2020, de 18:00h a 20:00h (2h)

 • A càrrec del Sr. Miguel Ángel Merino i del Sr. Jaime Zaro, de MAZARS.
 • CONTINGUT:
  • Introducció a la norma
  • Situació regulatòria
  • Classificació i mesura d'Instruments Financers
   • Instruments a valor raonable
   • Instruments a cost amortitzat
  • Deteriorament
  • Enfocament pèrdua incorreguda vs enfocament pèrdua esperada
  • Derivats i cobertures
  • Visió General dels instruments derivats per a cobertura
  • Transició
  • Desglossaments
3.2.- SEGONA i TERCERA SESSIÓ. ASPECTES FONAMENTALS DE LA NIIF 17.

Dies: 21 i 22 d'octubre de 2020, de 18:00h a 20:00h (2h). En total 4 hores.

 • A càrrec de la Sra. Arantxa Parada i de la Sra. Paula Leis, de DELOITTE.
 • CONTINGUT:
  • Introducció a la norma.
  • Situació regulatòria actual
  • Consideracions inicials
   • Anàlisi de contractes
    • Definició dels contractes.
    • Segregació dels contractes.
    • Nivell d'agrupació.
    • Límits dels contractes.
    • Classificació dels contractes.
   • Separació de components no asseguradors
  • Mètodes de valoració
   • Building Block Approach
    • Fluxos d'efectiu de compliment
     • Millor estimació de fluxos futurs
     • Ajustament de risc
     • Taxa de descompte
    • Marge de servei contractual
   • Premium Allocation Approach
   • Variable Fee Approach
  • Mecanisme OCI
  • Tractament de la reassegurança
  • Transició
  • Desglossaments

4.- DATES I HORARI.

DATES: 20, 21 i 22 d'octubre de 2020.

HORARI: de 18:00h a 20:00h.

 

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
175 90 350

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà 6 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

7.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs online es durà a terme mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. L'assistent al curs s'ha d'assegurar prèviament que el seu equip informàtic disposa d'aquest sistema de comunicació. El poden descarregar gratuïtament a través d'aquest link https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al curs online s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet és òptima.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR175.00

Date: 20/10/2020

Available Spaces: Unlimited