Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Webinar - Noves habilitats que els Actuaris hem d'assumir

La Junta de Govern té el plaer de convidar-lo al webinar

 

Noves habilitats que els Actuaris hem d'assumir

A càrrec de

Sr. Aleix Ferrando Costansa

Senior Actuarial Consultant, Triple A - Risk Finance.

 

El webinar tindrà lloc el 16 de febrer del 2023, a les 18 hores.

(Durada estimada: 60 minuts)

 

 CONTINGUT

Estem a les portes d'un nou paradigma dins del sector assegurador que afectarà de ple l'àmbit actuarial.

Les companyies necessiten perfils professionals per als seus equips tècnics cada cop més específics. Els actuaris ens haurem d'adaptar perquè, si no ho fem, altres perfils professionals (matemàtics, físics, analistes de dades, etc.) ocuparan el nostre espai.

Al webinar identificarem les noves habilitats que més valoren companyies dels països més avançats d'Europa en matèria actuarial i per què les busquen.

Naturalment, cada departament d'una companyia asseguradora té necessitats pròpies. Això no obstant, podríem agrupar-les en tres grans funcions transversals:

 • Programació: Per què és important que els actuaris sapiguem programar i quins llenguatges hauríem de conèixer?
 • Metodologies: Conceptes metodològics que hem de dominar.
 • Emprenedoria: Tothom parla de la necessitat d´estendre l´emprenedoria a tot l´àmbit laboral. Però, en què consisteix exactament l'emprenedoria per a un actuari? Com podem concretar-ho en accions específiques?

Si dominem aquests conceptes, les nostres possibilitats de desenvolupament professional, tant aquí com a l'estranger, es multiplicaran amb total seguretat.

A la conferència també coneixerem quines eines tenim al nostre abast per poder formar-nos en aquestes matèries.

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es realitzarà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

L'assistent al webinar també ha d’assegurar-se que la seva connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

El webinar computarà 1 hora a l'efecte del Programa de Formació Contínua (CPD) del CAC i del Programa de Formació Contínua (CPD) del CERA.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 14 de febrer de 2023.

Price: General Admission EUR0.00

Date: 16/02/2023

Available Spaces: 207

Jornada online- Novetats a l'assegurança d'automòbils: Bases tècniques actuarials del Barem.

NOVETATS A L'ASSEGURANÇA D'AUTOMÒBILS:

BASES TÈCNIQUES ACTUARIALS DEL BAREM. LLEI DE RESPONSABILITAT CIVIL DE VEHICLES (LRCVSCVM).

Dimarts 21 de febrer de 2023, de 10.30 hores a 14.00 hores

1.- INTRODUCCIÓ.

La Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels Danys i Perjudicis Causats a les Persones en Accidents de circulació, va introduir un nou sistema de valoració de danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, el que coneixem com el Barem d'Autos, que incorporava determinades quanties indemnitzatòries ja calculades.

Les bases tècniques actuarials en què es fonamenta el Barem d'Autos van ser elaborades per un grup de treball liderat per l' Instituto de Actuarios Españoles (IAE).

Les bases tècniques incorporen el model actuarial i els càlculs utilitzats en l’elaboració de les taules per a les valoracions del lucre cessant, de l’ajuda de tercera persona i de les taules tècniques de l’annex de la Llei 35/2015.

Les hipòtesis en què es fonamenten les bases tècniques actuarials han de ser revisades periòdicament, permetent així la seva adaptació a l'evolució socioeconòmica del país.

El 23 de juliol del 2020, la Comissió de Seguiment del Sistema de Valoració va publicar un Informe Raonat que revisava i actualitzava els límits indemnitzatoris de la Llei 35/2015.

A la llum de l’esmentat, informe la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DFGSFP), el setembre de 2022, va publicar l'Ordre ETD/949/2022, amb l'objectiu d'actualitzar les bases tècniques actuarials i les hipòtesis per al càlcul de les quanties indemnitzatòries contingudes a les taules de lucre cessant, d’ajuda de tercera persona, així com les taules tècniques de l’annex del text refós de la nova LRCVSCVM.

Tot això té efectes molt importants en l'assegurança d'automòbils a casa nostra, ja que s'estima que amb les noves bases tècniques del Barem d'Autos l'import de les indemnitzacions dels sinistres amb danys personals (víctimes i lesionats) experimentaran un increment substancial.

D'altra banda, la nova Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança a la Circulació de Vehicles de Motor(LRCVSCVM), que es troba en un estat avançat de desenvolupament, té diversos objectius fonamentals:

 • En primer lloc, la transposició de la nova Directiva de l’assegurança d’automòbils, completant i millorant el marc jurídic harmonitzat per a tota la Unió Europea.
 • En segon lloc, la incorporació de les recomanacions de l'informe Raonat de la Comissió de Seguiment del Barem.
 • En tercer lloc, establir alguna disposició per a la regulació de nous vehicles de mobilitat personal (VMP) o de les bicicletes elèctriques de pedals amb pedaleig assistit, conegudes com a “vehicles elèctrics lleugers”.

A la Jornada s'analitzaran amb detall totes aquestes qüestions, que afecten l'assegurança d'automòbils, així com certes incògnites sobre la seva adaptació.

La Sra. Olga Torrente, actuària, membre del Grup de Treball de Barem d'Autos de l'IAE, ens parlarà dels principals canvis a les bases tècniques actuarials del Barem d'Autos introduïdes per l'Ordre EDT/949/2022 i els seus efectes sobre les indemnitzacions per sinistres de danys personals .

El Sr. Manuel Mascaraque, Director de l'Àrea d'Assegurances d'UNESPA, ens parlarà dels canvis fonamentals de la nova LRCVSCVM i dels seus efectes a l'assegurança d'automòbils al nostre país.

Finalment, el Sr. José Javier Carreño, Director de Claims Excellence, de Zurich Seguros, ens parlarà dels principals efectes que la nova LRCVSCVM i el nou Barem sobre la gestió dels sinistres de l'assegurança d'automòbils, la rendibilitat del ram i les mesures que cal adoptar.

2.- PROGRAMA DE LA JORNADA

10:30h - 10:35h   Benvinguda als assistents.

10:35h - 11:45h   Principals canvis a les bases tècniques actuarials del Barem d'Autos introduïdes per l'Ordre EDT/949/202,a càrrec de la Sra. Olga Torrente, Actuària, Gabinet Torrente, membre del Grup de Treball de Barem d'Autos de l'IAE.

11:45h – 12:15h   Pausa.

12:15h – 13:00h   Canvis fonamentals de la nova LRCVSCVM i dels seus efectes en l'assegurança d'automòbils al nostre país, a càrrec del Sr. Manuel Mascaraque, Director de l'Àrea d'Assegurances Generals d'UNESPA.

13:00h – 13:45h   Efectes de la nova Llei LRCVSCVM i del nou Barem d'Autos en la gestió dels sinistres i resultats de l'assegurança d'automòbils, a càrrec del Sr. José Javier Carreño, Director de Claims Excellence, de Zurich Seguros.

13:45h- 14:00   Col·loqui

14:00   Cloenda de la Jornada.

3.- DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ.

Data: dimarts 21 de febrer de 2023, de 10:30 hores a 14:00 hores.

Modalitat: la jornada es podrà seguir per streaming a través de Cisco Webex Meetings©

 

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i Actuaris en situació d’atur Altres
175 90 350

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

5.- CPD.

El curs computarà 3 hores als efectes de l’acreditació de la formació continuada(CPD) del CAC i del Programa de Formació Continuada de CERA.

 

PROGRAMA DE LA JORNADA EN CATALÀ

PROGRAMA DE LA JORNDA EN CASTELLANO

Price: Membres titulars i treballadors de Membre Protector EUR175.00

Date: 21/02/2023

Available Spaces: Unlimited

Curs online gestió d'Actius i Passius (ALM) en entitats asseguradores

1.- INTRODUCCIÓ.

Us presentem el curs GESTIÓ D'ACTIUS I PASSIUS (ALM) EN ENTITATS ASSEGURADORES.

El curs, de 4 hores de durada, es durà a terme els dies 22 i 23 de febrer del 2023, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya, amb la col·laboració de Serfiex.

A causa de la forta pujada de tipus d'interès que s'està produint durant l'últim any i després de diversos anys amb tipus d'interès molt reduïts, una de les principals preocupacions de les companyies d'assegurances és fer una gestió ALM adequada que permeti controlar el càlcul de la provisió matemàtica sota criteris comptables i en el descompte dels fluxos de passius BEL, que afecten l'import de l'excedent financer sota Solvència II (Volatility Adjustment i Matching Adjustment), a més de les implicacions derivades de la posada en marxa de la norma comptable IFRS 17.

L'Objectiu del curs és oferir als assistents una visió general a través d'exemples pràctics de la gestió ALM òptima a les entitats asseguradores, des del punt de vista del departament d'Inversions i del departament Actuarial.

2.- A QUI VA DIRIGIT

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador interessats a conèixer detalladament la gestió ALM, des d'una visió tècnica (actuarial) i des d'una visió financera, així com els impactes de la nova norma comptable NIIF17.

Al Curs es tractaran amb detall els punts següents:

 • Modelització dels productes de passiu.
 • Tipologia d'instruments financers i funcionament.
 • Revisió de les metodologies de càlcul de la provisió matemàtica sota criteris del ROSSP i quins són els passos per fer els càlculs correctament.
 • Revisió de les alternatives de descompte i les seues metodologies de càlcul sota criteris de Solvència II per als fluxos de passiu: corba Eiopa, Volatility Adjustment i Matching Adjustment.
 • Implicacions per a IFRS 17.
 • Projecció estocàstica.

Es tracta d'un curs eminentment pràctic, basat en exemples a EXCEL en què es proporcionarà material específic de seguiment.

3.- PONENTS.

El curs serà impartit per professionals de gran experiència, professional i docent, en la matèria, permetent transmetre una visió pràctica i de mercat.

 • Rafael García, Conseller Delegat de Serfiex.
 • Jordi Payés, Director de l'Àrea Actuarial de Serfiex.
 • Enrique Abuín, Director de l'Àrea Financera de Serfiex.

4.- DATES I HORARI.

DATES: 22 i 23 de febrer de 2023.

HORARI: de 18:00h a 20:00h.

 

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
175 90 350

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà  4 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

7.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

Entrar a un Webex Meetings

L'assistent al curs online s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet és òptima.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: Membres Titulars i treballadors de Membres Protectors EUR175.00

Date: 22/02/2023

Available Spaces: Unlimited

Curs online Valoració actuarial dels perjudicis patrimonials: lucre cessant i dany emergent

1.- INTRODUCCIÓ.

Els presentem el curs VALORACIÓ ACTUARIAL DELS PERJUDICIS PATRIMONIALS: LUCRE CESSANT I DANY EMERGENT.

El curs, de 6 hores de durada, en format online, es durà a terme els dies 27, 28 de febrer i 1 de març de 2023, en horari de 18:00h a 20:00h, organitzat pel Col·legi d' Actuaris de Catalunya (CAC).

La Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, va modificar el sistema de valoració (“Barem”) que figurava com a Annex al Text Refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles de motor, aprovat pel Reial Decret legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre.

La novetat principal de la Llei és la introducció d'un nou Títol IV al Text Refós, “Sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació”. El nou Barem s'inspira i es respecta el principi bàsic de la indemnització del dany corporal. La seva finalitat és aconseguir la total indemnitat dels danys i perjudicis patits per situar la víctima en una posició tan semblant com sigui possible a la que tindria de no haver-se produït l'accident. Per això, s'identifiquen nous perjudicats i nous conceptes rescabaladors, i se sistematitzen i doten de substantivitat pròpia les indemnitzacions per dany patrimonial (lucre cessant i dany emergent) que l'anterior Barem preveia de manera simplista i insuficient.

Ens centrarem en aquest curs en els perjudicis patrimonials derivats de la mort i de les seqüeles: el lucre cessant o pèrdua neta d’ingressos i el dany emergent o increment de despeses futures. La metodologia del càlcul de les indemnitzacions és una metodologia de valoració actuarial de vida. El model de càlcul s’estableix com una diferència de valors actuals actuarials de rendes: valor actual actuarial de la projecció de pèrdues d’ingressos econòmics del perjudicat o lesionat, o del cost del servei en el cas de necessitat d’ajuda de tercera persona, menys valor actual actuarial de la projecció de les compensacions en forma de pensions o prestacions públiques a què tingui dret el perjudicat o lesionat com a conseqüència de l'accident.

2.- A QUI VA DIRIGIT

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador bàsicament del ram de cotxes i de gestió de sinistres greus, interessats a conèixer com es determinen aquestes possibles indemnitzacions, que poden ser elevades quan es tracta de grans lesionats.

3.- PONENTS.

El curs serà impartit per actuàries del grup de treball de l' Instituto de Actuarios Españoles (IAE) que han col·laborat en la revisió de les taules de lucre cessant i dany emergent de les noves Bases Tècniques Actuarials, amb una àmplia experiència en valoracions actuarials de lucre cessant i dany emergent, permetent transmetre una visió pràctica i tècnica.

Olga Torrent Pascual (Gabinete Torrente Asesores Asociados, SL): actuària d'assegurances membre del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC) i de l' Instituto de Actuarios Españoles (IAE), membre del grup de treball del Barem de cotxes de l' Instituto de Actuarios Españoles. Especialitzada en la valoració de les indemnitzacions per danys i perjudicis ocasionats per accidents de circulació, accidents laborals, males praxis mèdiques, etc. segons Llei 35/2015, especialment en els perjudicis patrimonials en què calen valoracions actuarials específiques. Pèrit judicial.

Isabel Rincón Gallego (Rincón Actuarios): economista i actuària d'assegurances amb més de vint anys d'experiència al sector assegurador, especialitzada en l'elaboració de dictàmens pericials de perjudicis patrimonials. Membre de l' Instituto de Actuarios Españoles (IAE), forma part del grup de treball del Barem de cotxes de l'IAE.

4.- PROGRAMA.

 1. Antecedents i normativa.
  • Llei 35/2015, del 22 de setembre, de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.
  • Guia de Bones Pràctiques. Intervenció de l’actuari d’assegurances: Indemnitzacions per lucre cessant i dany emergent.
  • Bases Tècniques Actuarials. Ordre ETD/949/2022 de 29 de setembre, de modificació de les bases tècniques actuarials.
 2. Lucre cessant:
  • Valoració actuarial del lucre cessant per mort de la víctima Taules 1C.
   • Ingrés net i bases tècniques actuarials.
   • Casos en què cal la intervenció de l'actuari.
  • Valoració actuarial del lucre cessant per incapacitat de la víctima Taules 2C4 a 2C8:
   • Ingrés net i bases tècniques actuarials.
   • Casos en què cal la intervenció de l'actuari.
 1. Dany emergent: ajuda de tercera persona. Aplicació de les taules 2C2 i 2C3.
  • Bases Tècniques Actuarials.
  • Casos en què cal la intervenció de l'actuari.

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
250 125 500

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà  6 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

7.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

Entrar a un Webex Meetings

L'assistent al curs online s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet és òptima.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: Membres Titulars i treballadors de Membres Protectors EUR250.00

Date: 27/02/2023

Available Spaces: Unlimited

Curs online Programació R Bàsic: Aprèn a programar amb R des de zero

Dates: 14, 15, 21 i 22 de març de 2023 de 18 a 20:00 hores. (8 hores)

1.- INTRODUCCIÓ.

Els presentem el nou curs PROGRAMACIÓ R BÀSIC: APREN A PROGRAMAR AMB R DESDE ZERO.

El curs, de 4 dies i 8 hores de durada, es durà a terme entre els dies 14, 15, 21 i 22 de març de 2023, en horari de les 18h a les 20h, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

El curs es farà en modalitat online, encara que abans de l’inici del curs es programaran algunes classes mixtes (presencials/streaming), amb la  fi de que els alumnes, si ho desitgen, puguin contactar personalment amb el professor i plantejar els seus dubtes.

Programar és una habilitat essencial pel treball dels actuaris, que permet desenvolupar qualsevol tasca en l'àmbit financer i assegurador.

El llenguatge de programació R és un llenguatge que encaixa perfectament amb les necessitats dels actuaris i de les companyies asseguradores. Permet crear programes basats amb dades de principi a fi. És a dir, recollir dades de diferents fonts (bases de dades, fitxers, APIs, etc.), tractar les dades (manipular, analitzar, etc.), crear models i finalment permet reportar  (inserció a bases de dades, dashboards, documents dinàmics, pdf, etc.)

A més a més es poden crear llibreries per una organització idònia dels diferents projectes de la companyia, execució al núvol (Cloud), integració de repositoris, unit test, CD/CI, etc. R compta amb 19.000 llibreries per dur a terme diferents tasques com: modelització estadística, machine learning, visualització, importació i manipulació de dades entre d’altres.

2.- OBJECTIUS DEL CURS ONLINE.

L'objectiu principal del curs és oferir els coneixements i conceptes bàsics per començar a programar i entendre com funciona un llenguatge de programació: creació i desenvolupament del codi, procés d'execució, manteniment, etc. Les preguntes i dubtes per part dels alumnes sempre seran benvinguts. Amb aquest curs l'alumne podrà començar a programar i seguir perfeccionant els seus coneixements amb una base sòlida.

3.- METODOLOGIA.

El curs té un component pràctic molt important i també s’expliquen conceptes teòrics per entendre el seu funcionament. Tot el curs va acompanyat d’exemples i d’exercicis pràctics que els alumnes hauran de dur a terme.

4.- PROGRAMA.

 • Què és R
 • Tipus de llenguatge de programació i el seu funcionament
 • Procés de creació d’un programa.
 • Del Excel a R.
 • Entendre els repositoris (Git).
 • Entorns de desenvolupament (Posit) i creació de projectes.
 • Tipus de dades.
 • Estructures bàsiques de les dades.
 • Operadors lògics i matemàtics.
 • Condicionals
 • Les funcions.
 • Les llibreries
 • Controladors de versions.
 • Guia d’estil.

Al llarg del curs es veuran exemples pràctics per poder aplicar els coneixements adquirits. També es posarà èmfasi en bones pràctiques de programació.

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
160 80 320

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà 8 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

6.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©.

Entrar en un Webex Meetings

Abans de l'inici del curso, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: Membres titulars i treballadors de Membres Protectors EUR160.00

Date: 14/03/2023

Available Spaces: 15