Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Webinar - La norma comptable NIIF 17: calendari, reptes i experiències de les entitats asseguradores

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya té el plaer de convidar-lo al webinar

La norma comptable NIIF 17: calendari, reptes i experiències de les entitats asseguradores.

 

El webinar tindrà lloc el dia 20 de maig de 2021, a les 18 hores

(Durada estimada: 2 hores)

 

CONTINGUT

Al maig de 2017 el IASB va publicar la NIIF 17 (Norma Internacional d’Informació Financera 17), tancant així la segona fase d'un projecte de comptabilitat d'assegurances que ha durat més de vint anys i que va tenir la publicació d'una primera fase en forma de NIIF 4, que ara substitueix.

La NIIF 17 entrarà en vigor al nostre país l’any 2023, tot i que, de moment, no s'aplicarà a totes les entitats.

La nova norma NIIF 17 suposa un repte per al sector assegurador espanyol, ja que introdueix un nou enfocament que elimina les incoherències de la NIIF 4 (la manca d'actualització dels supòsits del mercat, la consideració de la rendibilitat dels actius com a taxa de descompte, l'opacitat de l'evolució dels passius per contractes d'assegurances, entre d'altres) i utilitza nous conceptes, com el marge de servei contractual o el benefici futur d'una pòlissa.

La seva aplicació en el sector assegurador suposarà un repte en la mesura que pugui tenir impactes significatius en els beneficis, el patrimoni i els sistemes d'informació dels grups asseguradors. És per això que és de summa importància disposar de temps suficient per poder dissenyar el millor camí per a la seva integració en la comptabilitat. Sens dubte, una oportunitat i un repte que canviaran substancialment els models de valoració, la comptabilització dels contractes d'assegurances, la presentació de resultats i els càlculs actuarials.

Al webinar veurem l'experiència de dues empreses líders en el mercat assegurador (Grup Catalana Occident i Vidacaixa) que ens explicaran la seva experiència en l'adaptació de la NIIF 17. També comptarem amb la participació d'un representant de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), que ens explicarà els aspectes més importants de la norma comptable i del calendari d'implementació.

 

PROGRAMA

18:00h - 18:05h   Presentació de la Jornada, a càrrec del Sr. Diego Nieto, Sènior Manager de Mazars.

18:05:h – 18:45h   Experiència en la implementació de la norma comptable NIIF 17, a càrrec de:

 • Sra. Teresa Sendra, Directora de Funció Actuarial Grupo Catalana Occidente - Negoci Assegurances Generals.
 • Sra. Rosa María Moliner, Directora de Planificació Econòmica i Administració, de Vidacaixa.

18:45h - 19:30h   Aspectes fonamentals i calendari de desenvolupament de la norma comptable NIIF 17, a càrrec del Sr. Javier Aguilar, Inspector d’Assegurances de l’Estat, de la DGSFP.

19:30h – 20:00h   Col·loqui

20:00h   Cloenda, a càrrec del Sr. Matías Cajiao, soci de Management Solutions.

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

Es pot descarregar gratuïtament l'aplicació d'escriptori a través del següent enllaç https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al webinar també s'ha d'assegurar que la seva connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

 El webinar computarà 2 hores a l'efecte del Programa de Formació Continuada (CPD) de CAC.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 19 de maig de 2021.

Price: General Admission EUR0.00

Date: 20/05/2021

Available Spaces: 67

Webinar - Integració dels factors de sostenibilitat a la indústria asseguradora: ORSA i SCR.

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) té el plaer de convidar-lo al quart webinar del Primer Cicle de Sostenibilitat

Integració dels factors de sostenibilitat a la indústria asseguradora: ORSA i SCR.

 

A càrrec de

Rafael García, CEO de SERFIEX

Alejandro López-Cortijo, Expert en Sostenibilitat

Laura del Campo, FRM, Experta en Risk Management

 

El webinar tindrà lloc el dijous dia 10 de juny de 2021, a les 18 hores.

(durada estimada: 60 minuts).

CONTINGUT

Integrar la sostenibilitat dins de la gestió de riscos és una tasca en desenvolupament en el sector de serveis financers. El 10 de març passat 2021 es va donar el tret de sortida a les obligacions de transparència que estableix el Reglament de Divulgació de Sostenibilitat (SFDR). A partir de l'any 2022 arribaran més obligacions de transparència i reporting per part dels reguladors europeus.

EIOPA ha establert ja expectatives sobre el monitoratge del risc climàtic a l’ORSA, promovent ja l'ús d'escenaris que reflecteixin els riscos físics i de transició que poden afectar la rendibilitat i solvència de les asseguradores a curt i llarg termini. Al webinar es tractarà també un altre dels aspectes previstos per la DGSFP en el seu programa de supervisió de 2021, el govern de la dada, un altre repte que sens dubte estarà molt present en qualsevol política d'integració de factors de sostenibilitat en els sistemes d'avaluació de riscos.

  

PROGRAMA

18:00h - 18:05h    Presentació de la Jornada, a càrrec de Sra. Clara Armengol, Directora de Sostenibilitat de Sabadell Zurich.

18:05h - 18:25h    Antecedents i context general. Situació actual i escenaris. Empreses “avançades”: què fan i com ho fan.

18:25h - 18:50h   Requeriments Reguladors i polítiques ASG. Integració del Risc de Sostenibilitat a Solvència II. Riscos de Transició i Riscos Físics. Pilar I i ORSA. Govern de la Dada “ASG”: proveïdors i indicadors

18:50h - 19:00h  Torn obert de preguntes.

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

Es pot descarregar gratuïtament l'aplicació d'escriptori a través del següent enllaç https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al webinar també s'ha d'assegurar que la seva connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

 El webinar computarà 1 hora a l'efecte del Programa de Formació Continuada (CPD) de CAC.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 9 de juny de 2021.

Price: General Admission EUR0.00

Date: 10/06/2021

Available Spaces: 118

Jornada online - La gestió del risc biomètric a les entitats asseguradores

JORNADA ONLINE

LA GESTIÓ DEL RISC BIOMÈTRIC A LES ENTITATS ASSEGURADORES

Barcelona, 30 de juny de 2021, de 10:00 hores a 14:00 hores.

 

PONENTS:

Sr. Enrique Abuín, Director general, de Serfiex.

Sr. Joan de Ipiña, Director de Business Development, EMEA, RGA Re.

Sr. Carlos Esquivias, Responsable de la Comissió d'Assegurances de Vida i Pensions, d'Unespa.

Sr. Josué Ortega, Director del Departament de Riscos, d'Allianz Seguros.

Sra. Judith Pujol, Associate Partner, EMEIA Financial Services, de EY

 

DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ:

Data: Dimecres 30 de juny de 2021, de 10:00 hores a 14:00 hores.

Modalitat: la jornada serà en modalitat online a través de Cisco Webex Meetings©.

INTRODUCCIÓ.

El risc biomètric és un dels principals elements a tenir en compte en la gestió de les assegurances de vida ja que pot afectar de manera considerable als resultats de l'asseguradora i al seu nivell de solvència.

Conscients de la seva importància, la DGSFP va publicar al desembre de 2020 una resolució mitjançant la qual es van presentar les noves taules de mortalitat i es va aprovar una guia tècnica (1/2020) relativa als criteris de supervisió de les taules biomètriques aplicades per les entitats asseguradores i reasseguradores, així com determinades recomanacions per fomentar l'elaboració d'estadístiques biomètriques sectorials. Posteriorment, l'abril de 2021, es va publicar el RD 288/2021, de 20 d'abril de 2021, que modifica aspectes importants del ROSSEAR, relacionats amb la regulació de les taules de mortalitat que poden utilitzar les entitats asseguradores.

A la Jornada s'analitzaran aquests canvis normatius, els seus efectes en les entitats asseguradores, els principals dubtes existents i la seva interpretació per part dels auditors.

D'altra banda, les entitats asseguradores de vida i de decessos estan molt interessades en la gestió del risc biomètric i del risc d'interès a causa de la llarga durada de les garanties que cobreixen les seves carteres.

Amb relació al risc de tipus d'interès, les assegurances de renda vitalícia, que habitualment ofereixen garanties de tipus d'interès a molt llarg termini, són els més afectats. Per a la seva cobertura, les entitats asseguradores construeixen carteres d'actius amb durades similars. Aquestes estructures són molt sensibles davant la variació brusca dels tipus d'interès i poden produir importants impactes en resultats i en els nivells de solvència. A la Jornada es revisaran les tècniques ALM més adequades per a la gestió d'aquests riscos.

Amb relació al risc biomètric, cal comentar que el mercat de reassegurança ofereix productes, com els swaps de longevitat. Aquests permeten cedir els riscos a la reassegurança i optimitzar els seus impactes sobre el capital econòmic (tant en Solvència II, com el que pugui exigir les agències de qualificació). A la jornada, veurem les principals formes de reassegurança a l'efecte, com la seva evolució en altres mercats d'Europa. Comptant, també amb l'experiència d'una gran asseguradora local que recentment ha reassegurat part de la seva cartera de rendes vitalícies.

PROGRAMA.

10:00h - 10:05h Benvinguda als assistents a la Jornada. A càrrec de Jaime García, actuari soci director de Novaster.

10:05h - 10:35h La nova normativa de taules de mortalitat i els seus efectes sobre les entitats asseguradores espanyoles, a càrrec de Carlos Esquivias, d'Unespa.

10:35h - 11:15h Efectes de les noves taules de mortalitat en els resultats i en la solvència de les entitats asseguradores, a càrrec de Judith Pujol, de EY.

11:15h - 11:30h Descans.

11:30h - 12:15h Tècniques de Gestió d'actius i passius (ALM) per al control dels riscos en les carteres de rendes vitalícies, a càrrec d'Enrique Abuín, de Serfiex.

12:15h - 13:00h Mercat de longevitat a Espanya i solucions de reassegurança per carteres de rendes, a càrrec de Juan de Ipiña, de RGA Re.

13:00h - 13:45h Experiència d'Allianz en la reassegurança d'una cartera de rendes vitalícies, a càrrec de Josué Ortega, d'Allianz Seguros.

13:45h - 14:00h Col·loqui.

14:00h Cloenda de la Jornada, a càrrec de Núria Moreno, actuària i directora tècnica de Caixa Enginyers Vida.

MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
150 300

Forma de pagament: transferència bancària a:

Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya

IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

SEGUIMENT DEL CURS ONLINE.

Abans de la celebració de la jornada online, el CAC farà arribar als inscrits els materials que es presentaran a la mateixa.

La jornada online es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings. Abans de l'inici de curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir a la jornada.

Entrar a una reunió de Cisco WebEx per primera vegada com a convidat.

Utilitza l'aplicació d'escriptori de Cisco Webex Meetings com a convidat.

Pots descarregar gratuïtament l'aplicació d'escriptori a través de l'enllaç https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent a la jornada online també s'ha d'assegurar que la seva connexió a internet funciona correctament.

S'aconsella connectar-se 10 minuts abans de l'inici de la jornada, per assegurar-se que es disposa d'una bona connexió.

No està previst que els participants intervinguin mentre duri la jornada, de manera que el CAC silenciarà els micròfons dels assistents. S'aconsella que els participants es desactivin els seus vídeos.

A la finalització de la jornada els assistents podran formular preguntes als ponents.

CPD.

La jornada computarà 4 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CASTELLANO

Price: Colegiados y trabajadores de Miembros protectores EUR150.00

Date: 30/06/2021

Available Spaces: 80

Curs online Visual Basic i Macros en Excel

1.- INTRODUCCIÓ

Els presentem el curs online de PROGRAMACIÓ DE VISUAL BASIC I MACROS EN EXCEL.

El curs, de 5 dies i 10 hores de durada, es durà a terme els dies 5, 6, 7, 8, i 9 de juliol de 2021, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya, en horari de les 18h a les 20h.

El llenguatge de programació Visual Basic és un dels més utilitzats pels actuaris a tot el món. Utilitzat tant per a la creació de processos de càlcul com per a l'automatització de tasques mitjançant macros, VBA (Visual Basic per Aplicacions) es converteix en una excel·lent eina de productivitat professional que tot actuari hauria de conèixer.

2.- OBJECTIUS DEL CURS

L'objectiu del curs és oferir els coneixements necessaris de Visual Basic perquè els alumnes tinguin les habilitats necessàries per a: Realitzar, mitjançant programació, tots aquells càlculs financers, estadístics o actuarials que hagin de dur a terme, fent servir, si fos necessari, l'accés a dades externes com SQL Server o Access.

També ofereix el coneixement necessari per a la creació de macros amb les que podran automatitzar determinats processos ofimàtics, incrementant la seva productivitat.

El Curs Online, que es desenvoluparà totalment sobre Excel, mostrarà els millors hàbits de programació en VBA per tal d'obtenir codi Visual Basic que sigui reutilitzable en altres sistemes.

El Curs parteix d'un nivell bàsic de coneixement i, mitjançant la realització d'exemples, porta a l'alumne a un nivell avançat en la programació de Visual Basic. Per dur a terme el curs es requereixen coneixements genèrics d'Excel i de lògica de programació.

3.- DATES I HORARI

DATES:  5, 6, 7, 8 i 9 de juliol de 2021

HORARI: de 18:00h a 20:00h

4.- PROGRAMA

LLENGUATGE DE PROGRAMACIÓ PER A APLICACIONS (VBA)

 • L'editor de Visual Basic.
 • Variables, matrius i arrays.
 • Mòduls i funcions.
 • Sentències de flux: "IF / END IF", "FOR / NEXT", "DO / LOOP", "WHILE / WEND" i "SELECT / CASE".

OBJECTES D'EXCEL

 • OBJECTES: Application, WorkBook, worksheet i Range.
 • CONTROLS: textbox, ComboBox i ListBox.
 • ESDEVENIMENTS: Click, KeyPress, KeyUp, KeyDown i Change.

PROGRAMACIÓ

 • Com abordar un problema.
 • Connexions amb Bases de dades mitjançant ADO i ODBC.
 • Tècniques de depuració.
 • Alguns errors comuns.
 • Consells

EXEMPLES

 • Treballar (llegir, gravar o modificar) dades obtingudes des d'Access, en Excel utilització tecnologia ADO i ODBC. Atès que la comunicació amb l'origen de dades es realitza per mitjà de llenguatges SQL es donaran exemples específics.
 • Simulació, mitjançant Montecarlo, del preu d'un actiu financer seguint el model Black-Scholes.
 • Distribució de les pòlisses d'automòbils entre les seves categories de Bonus-Malus mitjançant cadenes de Markov.
 • Càlcul de la provisió de sinistres mitjançant Chain Ladder programant una funció matricial.
 • Càlcul de "Best Estimates" en el ram de vida.
 • Macros: Com omplir un document Word des d'Excel i com traspassar dades concretes de diversos fulls Excel en un sol full automàticament o al revés.
 • Macros: Com enviar un correu des de Excel utilitzant Outlook i com conèixer els vincles externs d'un full Excel

5.- PROFESSORS

EMILIO VICENTE MOLERO, Actuari i Responsable de la Funció de Gestió de Riscos i Funció Actuarial de MGS Seguros.

JORDI MORATÓ CASASSAS, Actuari de l'Àrea Tècnica i Reassegurança de SegurCaixa Adeslas.

6.- MATRÍCULA

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
300 150 450

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

7.- CPD

El curs computarà 10 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

8.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs online es durà a terme mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. L'assistent al curs s'ha d'assegurar prèviament que el seu equip informàtic disposa d'aquest sistema de comunicació. El poden descarregar gratuïtament a través d'aquest link https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al curs online s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet és òptima.

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: Colegiados y trabajadores de Miembros protectores EUR300.00

Date: 05/07/2021