Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Webinar - La sostenibilitat a les entitats asseguradores

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya té el plaer de convidar-lo al webinar

 

La sostenibilitat a les entitats asseguradores

 

El webinar tindrà lloc el dijous dia 26 de maig de 2022, a les 18 hores

(Durada estimada: 1 hora 45 minuts)

 

CONTINGUT

La sostenibilitat ha esdevingut un desafiament que exigirà, o ja està exigint, un compromís polític, un desenvolupament legislatiu i una inversió econòmica per part de tots els agents econòmics. En particular, en els darrers anys s'han produït una sèrie de fites en matèria de sostenibilitat, que es van materialitzar a la UE amb el Pla d'Acció de Finances Sostenibles, adoptat per la Comissió Europea com a resposta als compromisos internacionals adquirits.

A setembre de 2015 la UE i els governs de tot el món es van comprometre a assolir una economia i una societat més sostenibles mitjançant l'aprovació dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS). Un any més tard, el 2016, 97 països (entre ells, tots els països de la UE) signen l'Acord de París que té per objectiu mantenir la temperatura mitjana mundial molt per sota de 2ºC i limitar l'augment de la temperatura a 1,5ºC pel que fa als nivells preindustrials. Al març del 2018, la CE presenta el seu Pla d'Acció sobre Finances Sostenibles, perquè el sistema financer doni suport a l'Agenda 2030 i l'Acord de París.

En particular, per donar resposta als compromisos polítics de l'Agenda 2030 i de l'Acord de París, la Comissió Europea va publicar el Pla d'Acció de Finances Sostenibles, establint tres objectius per a la integració de la Sostenibilitat al sistema financer:

 • Reorientar els fluxos de capitals cap a inversions sostenibles i inclusives.
 • Gestionar els riscos financers derivats del canvi climàtic.
 • Fomentar la transparència i la visió de llarg termini de l’activitat econòmica i financera.

El sector assegurador és l'inversor institucional de referència i per tant un dels agents econòmics en l'arribada de l'enfocament de sostenibilitat, on impactarà de manera més rellevant.

Al webinar comptarem amb dues visions complementàries sobre la matèria: d'una banda, comptarem amb l'enfocament d'AFI, com assessor de negoci especialitzat en processos d'implantació de sostenibilitat al sector assegurador, i de l'altra coneixerem la perspectiva de la DGSFP en matèria de supervisió.

 

PROGRAMA

18:00h – 18:05h   Presentació de la Jornada, a càrrec de la Sra. Clara Armengol, membre de la Junta de Govern del CAC.

18:05h – 18:45h   Perspectives de sostenibilitat a la indústria asseguradora, a càrrec del Sr. Alfredo Yagüe, Director Sènior d'Analistas Financieros (AFI).

18:45h – 19:15h   Aspectes fonamentals de la normativa sobre sostenibilitat i els seus efectes a les entitats asseguradores, a càrrec de la Sra. Maria Francisca Gómez-Jover Torregrosa, Sotsdirectora General d'Organització, Estudis i Previsió Social Complementària, de la DGSFP.

19:15h – 19:45h  Col·loqui

19:45h   Tancament de la Jornada, a càrrec del Sr. Emilio Vicente, membre de la Junta de Govern del CAC

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es realitzarà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

L'assistent al webinar també ha d’assegurar-se que la seva connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

 El webinar computarà 2 hores a l'efecte del Programa de Formació Continuada (CPD) de CAC.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 24 de maig de 2022.

Price: General Admission EUR0.00

Date: 26/05/2022

Available Spaces: 224

Curs online Visual Basic i Macros en Excel

1.- INTRODUCCIÓ

Us presentem el curs online de PROGRAMACIÓ DE VISUAL BASIC I MACROS EN EXCEL.

El curs, de 5 dies i 10 hores de durada, es durà a terme els dies 7, 8, 9, 10 i 13 de juny del 2022, organitzat pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya, en horari de les 18h a les 20h.

El llenguatge de programació Visual Basic és un dels més utilitzats pels actuaris a tot el món. Utilitzat tant per a la creació de processos de càlcul com per a l'automatització de tasques mitjançant macros, VBA (Visual Basic per Aplicacions) es converteix en una excel·lent eina de productivitat professional que tot actuari hauria de conèixer.

2.- OBJECTIUS DEL CURS

L'objectiu del curs és oferir els coneixements necessaris de Visual Basic perquè els alumnes tinguin les habilitats necessàries per a: Realitzar, mitjançant programació, tots aquells càlculs financers, estadístics o actuarials que hagin de dur a terme, fent servir, si fos necessari, l'accés a dades externes com SQL Server o Access.

També ofereix el coneixement necessari per a la creació de macros amb les que podran automatitzar determinats processos ofimàtics, incrementant la seva productivitat.

El curs online, que es desenvoluparà totalment sobre Excel, mostrarà els millors hàbits de programació en VBA per tal d'obtenir codi Visual Basic que sigui reutilitzable en altres sistemes.

El curs parteix d'un nivell bàsic de coneixement i, mitjançant la realització d'exemples, porta a l'alumne a un nivell avançat en la programació de Visual Basic. Per dur a terme el curs es requereixen coneixements genèrics d'Excel i de lògica de programació.

3.- DATES I HORARI

DATES:  7, 8, 9, 10 i 13 de juny del 2022

HORARI: de 18:00h a 20:00h

4.- PROGRAMA

LLENGUATGE DE PROGRAMACIÓ PER A APLICACIONS (VBA)

 • L'editor de Visual Basic.
 • Variables, matrius i arrays.
 • Mòduls i funcions.
 • Sentències de flux: "IF / END IF", "FOR / NEXT", "DO / LOOP", "WHILE / WEND" i "SELECT / CASE".

OBJECTES D'EXCEL

 • OBJECTES: Application, WorkBook, worksheet i Range.
 • CONTROLS: Textbox, ComboBox i ListBox.
 • ESDEVENIMENTS: Click, KeyPress, KeyUp, KeyDown i Change.

PROGRAMACIÓ

 • Com abordar un problema.
 • Connexions amb Bases de dades mitjançant ADO i ODBC.
 • Tècniques de depuració.
 • Alguns errors comuns.
 • Consells

EXEMPLES

 • Treballar (llegir, gravar o modificar) dades obtingudes des d'Access, en Excel utilització tecnologia ADO i ODBC. Atès que la comunicació amb l'origen de dades es realitza per mitjà de llenguatges SQL es donaran exemples específics.
 • Simulació, mitjançant Montecarlo, del preu d'un actiu financer seguint el model Black-Scholes.
 • Distribució de les pòlisses d'automòbils entre les seves categories de Bonus-Malus mitjançant cadenes de Markov.
 • Càlcul de la provisió de sinistres mitjançant Chain Ladder programant una funció matricial.
 • Càlcul de "Best Estimates" en el ram de vida.
 • Macros: Com omplir un document Word des d'Excel i com traspassar dades concretes de diversos fulls Excel en un sol full automàticament o al revés.
 • Macros: Com enviar un correu des de Excel utilitzant Outlook i com conèixer els vincles externs d'un full Excel

5.- PROFESSORS

EMILIO VICENTE MOLERO, Actuari i Responsable de la Funció de Gestió de Riscos i Funció Actuarial de MGS Seguros.

JORDI MORATÓ CASASSAS, Actuari de l'Àrea Tècnica i Reassegurança de SegurCaixa Adeslas.

6.- MATRÍCULA

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
300 150 450

Forma de pagament: transferència bancària a:

 • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
 • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

7.- CPD

El curs computarà 10 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

8.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

Abans de la celebració del curs online el CAC lliurarà als inscrits els materials que s'utilitzaran.

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

Entrar a un Webex Meetings

L'assistent al curs s'ha d'assegurar que la connexió a Internet funciona correctament.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: Colegiados y trabajadores de Miembros protectores EUR300.00

Date: 07/06/2022

Available Spaces: 30

Curs online La Funció Actuarial

1.- OBJECTIUS DEL CURS.

El curs tindrà lloc els dies 14, 15, 21, 22, 28, 29 i 30 de juny de 2022, en horari entre les 18:00h i les 20:00h.

El curs online de 7 dies i 14 hores de durada, aborda els aspectes fonamentals que estableix la legislació espanyola sobre la Funció Actuarial a les entitats asseguradores.

També incorpora aspectes de la pròpia regulació professional, de l'ACTUARIAL ASSOCIATION OF EUROPE (AAE), concretament:

 • Professional Standards for Actuarial Function under Solvency II
 • Actuarial function report under directive 2009/138/ec

Tota aquesta regulació estableix que l’abast de la Funció Actuarial comprèn els aspectes relacionats amb:

 • Provisions tècniques.
 • Subscripció.
 • Reassegurança.
 • Suport a la gestió de riscos.

Per això a la Funció Actuarial s'exigeix ​​a l'actuari:

 • Emetre una opinió professional independent.
 • Elaborar un Informe Actuarial, per a l’Òrgan d’Administració de l’Entitat.
 • Elaborar un resum de l'Informe Actuarial per a la DGSFP.

Aquest curs online dissenyat pel CAC aborda de manera molt pràctica i en profunditat els 4 camps d'actuació de la Funció Actuarial, amb l'objectiu de donar resposta a les preguntes següents:

 • Què s'espera de la Funció Actuarial de l'Entitat?
 • Quina és la ubicació de la Funció Actuarial al sistema de gestió de l'Entitat?

Comptarem per a això i per a cadascuna de les 4 àrees (Provisions Tècniques, Subscripció, Reassegurança i Suport a la Gestió de Riscos) amb ponents experts i amb gran experiència en el desenvolupament de projectes relacionats amb la Funció Actuarial en entitats, així com responsables de la Funció Actuarial a entitats asseguradores.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

El curs online va dirigit especialment a:

- Actuaris amb coneixements en Solvència II d'entitats asseguradores o de consultores/auditores.
- Actuaris que estan fent tasques relacionades amb la Funció Actuarial en departaments/àrees d'entitats asseguradores.
- Actuaris que vulguin dirigir la trajectòria professional cap a la Funció Actuarial.

Volem proporcionar als actuaris els mitjans necessaris per facilitar l'adaptació de les capacitats professionals a aquest marc regulador, en les millors condicions possibles, que els permeti obtenir del mercat un alt reconeixement professional.

Es comentaran els efectes que, sobre la Funció Actuarial, podria tindre la nova normativa IRFS 17 o el previsible canvi del Pla Comptable d'Entitats Asseguradores.

S'analitzarà com s'està abordant la coordinació del càlcul de les provisions tècniques al mercat assegurador local, incloent procediments metodològics, procediments de control i anàlisi de dades, model de govern de la funció actuarial en l'àmbit de les provisions tècniques, així com el suport tecnològic utilitzat per al càlcul de provisions.

3.- PROGRAMA.

El curs online consta dels següents 7 mòduls:

TEMA 1.- OBJECTE DEL CURS

A càrrec del Sr. Emilio Vicente, de MGS Assegurances.

TEMA 2.- SUBSCRIPCIÓ

A càrrec de la Sra. Judith Pujol, d'EY.

TEMA 3.- PROVISIONS TÈCNIQUES (NO VIDA i DECESSOS).

A càrrec del Sr. Albert De Paz, de MANAGEMENT SOLUTIONS

TEMA 4.- PROVISIONS TÈCNIQUES (VIDA).

A càrrec del Sr. Jordi Payés, de SERFIEX.

TEMA 5.- REASSEGURANÇA

A càrrec del Sr. Ismael González i del Sr. Maximino Carrio, de GUY CARPENTER.

TEMA 6.- GESTIÓ DE RISCOS

A càrrec del Sr. David Guitart i Sr. Juan José Molina, de BDO.

TEMA 7.- L'INFORME ACTUARIAL

A càrrec del Sr. Xavier Miracle, de Zurich.

 

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
400 200 600

Forma de pagament: transferència bancària a:

Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya

IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

 

5.- CPD.

El curs computarà 14 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

PROGRAMA DEL CURS EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS EN CASTELLANO

Price: Membres titulars i treballadors de Membres Protectors EUR400.00

Date: 14/06/2022

Available Spaces: 50

Webinar - 1ª Edició de l’Observatori de riscos per a les empreses a Espanya (2022), de l’INSTITUT CERDÀ

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya té el plaer de convidar-lo al webinar

1ª Edició de l’Observatori de riscos per a les empreses a Espanya (2022),

de l’INSTITUT CERDÀ.

 

El webinar tindrà lloc el dia 16 de juny de 2022, a les 18 hores

(Durada estimada: 1 hora)

 

CONTINGUT

Dos anys després que s'iniciés la pandèmia de COVID-19 seguim veient com algunes de les mesures que es van adoptar de forma sobtada durant els primers mesos continuen impactant el dia a dia de les empreses i el seu entorn. L'acceleració de la digitalització, l'encariment de les matèries primeres, la inestabilitat de preus o el trencament de les cadenes de subministrament globals, són alguns dels canvis que estan marcant l'agenda política i social dels països, en un context d'emergència climàtica i d'escalada del conflicte bèl·lic després de la invasió d'Ucraïna.

Si bé no sabem com seran les crisis que viurem en el futur ni quins reptes afrontarem demà, sí que podem saber quins són els riscos que ja, el 2022, suposen una amenaça per al nostre entorn i per a les nostres organitzacions. Cal preparar-se, i això comença per aprofundir en quines són aquestes amenaces i quins factors subjeuen després d'elles.

L'Institut Cerdà impulsa el primer Observatori de Riscos per a empreses a Espanya, que identifica per al 2022, 31 riscos econòmics, institucionals, mediambientals, socials i tecnològics.  L'Observatori ha analitzat el mapa de riscos mundial i els ha adaptat a la realitat espanyola.

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es realitzarà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

L'assistent al webinar també ha d’assegurar-se que la seva connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

 El webinar computarà 1 hora a l'efecte del Programa de Formació Contínua (CPD) del CAC i del Programa de Formació Contínua (CPD) del CERA.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 14 de juny de 2022.

Price: General Admission EUR0.00

Date: 16/06/2022

Available Spaces: 257