Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Webinar - El valor de l'especialització en l'assegurança

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) es complau a convidar-vos al webinar

EL VALOR DE L'ESPECIALITZACIÓ EN L'ASSEGURANÇA

 

A càrrec de

Sr. Christopher Bunzl, Director General de Mutua de Propietarios.

 

El webinar tindrà lloc el dijous dia 28 d’octubre de 2021, a les 18 hores.

(durada estimada: 60 minuts).

CONTINGUT

Les empreses es troben en un entorn cada vegada més competitiu. Tenim sobreoferta en la majoria dels sectors d'activitat econòmica, clients cada vegada més informats i exigents i una comoditització creixent dels productes. A conseqüència de tot això, tenim uns marges que decreixen.

El sector assegurador no és aliè a aquestes tendències. Amb nous models de negoci i nous competidors que amenacen l'statu quo i l'estabilitat tècnica del sector, incrementat per riscos catastròfics creixents que impacten, entre d’altres, en els costos de gestió i de la reassegurança, i un entorn regulador i de supervisió cada vegada més exigent i costós.

En aquest context, totes les entitats de l'ecosistema assegurador hem de reflexionar sobre com pot o ha de ser el nostre posicionament estratègic a mitjà termini per a continuar sent competitius.

Prèviament a la conferència, es farà la presentació de la revista del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (ADC21), corresponent al segon semestre de 2021, on es tractaran temes del màxim interès.

 

PROGRAMA

18:00h - 18:05h   Presentació de la Jornada.

18:05h - 18:30h   Presentació de la revista del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (ADC21) corresponent al segon semestre de 2021, a càrrec del Sr. Emilio Vicente, director del Comitè Editorial de la revista.

18:30h - 19:00h   Conferència El Valor de l’Especialització en l’Assegurança, a càrrec del Sr. Christopher Bunzl, Director General de Mutua de Propietarios.

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç d'accés.

Podeu descarregar l'aplicació d'escriptori de forma gratuïta a través del següent enllaç https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al webinar també s'ha d'assegurar que la connexió a Internet funcioni correctament.

 

CPD

 El webinar computarà 1 hora a l'efecte del Programa de Formació Continuada (CPD) de CAC.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 27 d'octubre de 2021.

Price: General Admission EUR0.00

Date: 28/10/2021

Available Spaces: 103

Curs online La gestió de riscos a les entitats asseguradores

1.- INTRODUCCIÓ.

Us presentem el curs online LA GESTIÓ DE RISCOS EN LES ENTITATS ASSEGURADORES, que portarà a terme el Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

El curs online, de 8 hores de durada, tindrà lloc els dies 10, 11, 17 i 18 de novembre de 2021, en horari entre les 18:00h i les 20:00h.

Les entitats asseguradores s'han vist obligades a afrontar importants reptes en l'àmbit regulador, financer i empresarial. L'últim d'ells va ser l'entrada en vigor de la normativa Solvència II, que ha estat la que ha catalitzat l'impuls de la gestió empresarial basada en el risc.

Aquest curs en línia dissenyat pel CAC aborda, d'una manera pràctica i en profunditat, tant les àrees a cobrir pel sistema de gestió de riscos (subscripció i constitució de reserves, gestió d'actius i passius, inversions, liquiditat i concentració, operacional i impostos diferits) com les responsabilitats de la Funció de Gestió de Riscos i la seva alineació amb l'estratègia de l'entitat a través de la Gana al Risc i el Procés d'Avaluació Interna de Riscos i Solvència (ORSA), amb l'objectiu de donar resposta a les preguntes següents:

• Què s'espera de la Funció de Gestió de Riscos de l'Entitat?
• Com s'han de controlar els principals riscos de l'Entitat i com s'integra el sistema de gestió de riscos en l'Organització?

2.- A QUI VA DIRIGIT

El curs va dirigit especialment a:

• Professionals d'entitats asseguradores, consultors i/o auditors, amb coneixements en Solvència II interessats en la gestió de riscos.
• Professionals que desenvolupen tasques relacionades amb la gestió de riscos, tant com a primera línia de defensa com a la pròpia Funció de Gestió de Riscos.
• Professionals que vulguin ampliar la seva actuació a altres àmbits, diferents a l'assegurador, a través de la gestió de riscos.

Es proporcionaran als professionals, actuaris i no actuaris, els mitjans necessaris per facilitar l'adaptació de les seves capacitats professionals a aquest marc regulador, en les millors condicions possibles, que els permeti obtenir de mercat un alt reconeixement professional.

3.- TEMES.

TEMA 1 - INTRODUCCIÓ A LA GESTIÓ DE RISCOS.

• Dia: 10 de novembre de 2021, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec de la Sra. María Jesús Romero, Actuària, certificada CERA, Chief Risk Officer de Zurich Espanya.
• CONTINGUTS:
• Introducció: La Funció de Gestió de Riscos en Solvència II.
• Marc regulador de la Funció de Gestió de Riscos.
• Política de la Funció de Gestió de Riscos.
• Principals responsabilitats i funcions.
• Relacions amb la resta de funcions fonamentals.
• Sistema de Gestió de Riscos.
• Risc Operacional.
• Gana al Risc.

TEMA 2 - EL RISC DE LES INVERSIONS.

• Dia: 11 de novembre de 2021, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. David Guitart, Actuari, Director d'Assegurances i de Risk Advisory Services, de BDO.
• CONTINGUTS:
• Política de gestió del risc d'inversions.
• Principals riscos associats a les inversions.
• Identificació de riscos i mitigació del risc.
• Gana al risc i seguiment dels principals riscos.
• Responsabilitats de la Gestió de Riscos, en cas d'aplicar mesures de garanties a llarg termini.

TEMA 3 - RISC DE SUBSCRIPCIÓ I DE CONSTITUCIÓ DE RESERVES.

• Dia: 17 de novembre de 2021, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. David Guitart, Actuari i Director d'Assegurances i de Risk Advisory Services de BDO.
• CONTINGUTS:
• Política de gestió del risc de subscripció i de constitució de reserves.
• Principals riscos associats a la subscripció i a la constitució de reserves.
• Identificació de riscos i mitigació de risc.
• Gana al risc i seguiment dels principals riscos.
• Requeriments en matèria de gestió de riscos relatius a les noves taules biomètriques.

TEMA 4 - ORSA, IMPOSTOS DIFERITS I INFORME DE GESTIÓ DE RISCOS.

• Dia: 18 de novembre de 2021, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. Emilio Vicente, Actuari, Certificat CERA i Responsable de la Funció de Gestió de Riscos i Funció Actuarial de MGS Seguros.
• CONTINGUTS:
• Introducció a l'Informe ORSA.
• Procés ORSA i alineació del sistema de gestió de riscos a l'estratègia de l'entitat.
• Responsabilitats de la gestió de riscos sobre la nova àrea d'impostos diferits.
• Informació de gestió de riscos a l'òrgan d'administració.

4.- DATES I HORARI.

DATES: 10, 11, 17 i 18 de novembre de 2021.

HORARI: de 18:00h a 20:00h.

 

5.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
250 125 500

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

6.- CPD.

El curs computarà 8 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

7.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs online es durà a terme mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. L'assistent al curs s'ha d'assegurar prèviament que el seu equip informàtic disposa d'aquest sistema de comunicació. El poden descarregar gratuïtament a través d'aquest link https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent al curs online s'ha d'assegurar també que la seva connexió a internet és òptima.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: Membres Titulars i treballadors de Membres Protectors EUR175.00

Date: 10/11/2021

Available Spaces: Unlimited