Grups de Treball

D’acord amb els seus Estatuts, el CAC impulsa la participació dels actuaris en activitats del seu interès professional a través de comissions i de grups de treball.

L’objectiu dels grups de treball és el de facilitar un punt de trobada on els col·legiats poden compartir experiències i canalitzar les seves iniciatives, a través de jornades de formació, publicacions, contactes amb altres professions i amb l’administració, entre d’altres.

 

En aquest moment, els grups de treball actius són els següents.

 

 

GRUPS DE TREBALL OBJECTIUS 
PENSIONS I SEGURETAT SOCIAL Difusió dels coneixements de la professió actuarial en l’àmbit de les pensions, privades i publiques, i dels sistemes de seguretat social, entre d’altres.
ESTÀNDARDS PROFESSIONALS Adaptació i difusió dels estàndards professionals de la AAE i de la IAA entre els nostres col·legiats, com a manera d’estendre les millors pràctiques i la qualitat del treball dels actuaris.
FORMACIÓ Elaboració de propostes a la Junta de Govern per la organització dels programes de formació del CAC, d’acord amb les necessitats dels col·legiats i de les empreses en cada moment.
JOVES ACTUARIS Debat i propostes per millorar els serveis del CAC als actuaris mes joves, d’acord amb les seves necessitats, especialment en el moment d’accés a la professió (accés al mercat de treball, formació, comunicacions, etc.).
SOLVÈNCIA II Elaboració de propostes i opinions del CAC per traslladar als diferents grups de treball de la AAE, que fan propostes i valoracions tècniques per la adaptació de la directiva Solvència II.
SOSTENIBILITAT Que els actuaris puguin aportar la seva visió i suport en l’avaluació d’escenaris de riscos climàtics i sostenibilitat, potencials impactes i seguiment de les diferents regulacions que estan publicant els diferents organismes europeus..

La participació als grups de treball és lliure.

En cas d’estar interessats en participar, només ho heu de demanar al CAC a través del correu electrònic (actuaris@actuaris.org), que adreçarà la petició al responsable del grup de treball.