Grups de Treball i Comissions

D’acord amb els seus Estatuts, el CAC impulsa la participació dels actuaris en activitats del seu interès professional a través de comissions i de grups de treball.

L’objectiu de les comissions i grups de treball és el de facilitar un punt de trobada on els col·legiats poden compartir experiències i canalitzar les seves iniciatives, a través de jornades de formació, publicacions, contactes amb altres professions i amb l’administració, entre d’altres.

 

En aquest moment, els grups de treball i comissions actius són els següents.

 

GRUP DE TREBALL O COMISSIÓ OBJECTIUS 
GT PENSIONS I SEGURETAT SOCIAL Difusió dels coneixements de la professió actuarial en l’àmbit de les pensions, privades i publiques, i dels sistemes de seguretat social, entre d’altres.
GT ESTÀNDARDS PROFESSIONALS Adaptació i difusió dels estàndards professionals de la AAE i de la IAA entre els nostres col·legiats, com a manera d’estendre les millors pràctiques i la qualitat del treball dels actuaris.
 GT FORMACIÓ Elaboració de propostes a la Junta de Govern per la organització dels programes de formació del CAC, d’acord amb les necessitats dels col·legiats i de les empreses en cada moment.
 GT LONGEVITAT Analitzar la longevitat de les persones, utilitzant altres factors més enllà de les taules de mortalitat/supervivència que fem servir els actuaris habitualment, amb la pretensió d’identificar aspectes que ens poden fer viure més i millor, per utilitzar-los i potenciar-los.
 GT SOSTENIBILITAT Que els actuaris puguin aportar la seva visió i suport en l’avaluació d’escenaris de riscos climàtics i sostenibilitat, potencials impactes i seguiment de les diferents regulacions que estan publicant els diferents organismes europeus.
COMISSIÓ EDITORIAL DE LA REVISTA ADC 21 Comissió per a la publicació de la revista semestral del CAC: ADC 21, definint els continguts de la revista i revisant-los per garantir la qualitat .
COMISSIÓ D’ACTUARIS SÈNIORS Defensar els drets i interessos dels seus membres; promoure l’organització de tot tipus d’activitats professionals, culturals, formatives, lúdiques o esportives.
COMITÈ D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PROGRAMA CPD Avaluar de forma periòdica la idoneïtat de la formació realitzada pels col·legiats.

La participació és lliure.

En cas d’estar interessats en participar, només ho heu de demanar al CAC a través del correu electrònic (actuaris@actuaris.org), que adreçarà la petició al responsable del grup de treball.