Estatuts

Estatuts del Col·legi d’Actuaris de Catalunya

Els Estatuts del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) van ser inscrits al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya mitjançant la Resolució JUS/534/2011, de 18 de febrer de 2011.

L’Assemblea Extraordinària del CAC de 30 de març de 2023 va aprovar la reforma parcial dels Estatuts, publicada per la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Resolució JUS/3535/2023, d’ 11 d’octubre de 2023.