Protecció de dades

D’acord amb les determinacions establertes a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre sobre la protecció de dades de caràcter personal, la Directiva Europea 2016/679 i altres normes concordants, els informem que les dades personals que ens siguin facilitades mitjançant aquesta web, seran integrades a un fitxer automatitzat del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, amb la finalitat exclusiva de mantenir-los informats sobre qualsevol novetat o servei relacionat amb la nostra entitat.

El responsable del fitxer es el Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

En tot moment poden exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades al Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Per exercir els drets abans esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot adreçar-se per escrit a Protecció de Dades, Col·legi d’Actuaris de Catalunya, Via Laietana, 32, 4art, 08003 Barcelona
Telèfon 933 19 08 18,
Correu Electrònic: actuaris@actuaris.org