Codi de Bon Govern

 

CODI DE BON GOVERN

La Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) del 20 de juliol de 2022 va aprovar el Codi de Bon Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (el Codi).

CODI DE BON GOVERN en català.

CODI DE BON GOVERN en castellà.

La creació del Codi neix del convenciment de la Junta de que una gestió adequada i transparent genera valor a les organitzacions, millora l’eficiència i reforça la confiança de col·legiats, protectors i de la societat en general.

Amb el Codi el CAC ha decidit assumir un conjunt de valors, principis i regles que han de guiar la conducta dels membres de la Junta de Govern, treballadors del CAC i totes aquelles persones que representen al CAC en l’exercici de les seves funcions (comissions, grups de treball, etc.).

La finalitat del Codi és la de recollir el conjunt dels compromisos, valors i principis del CAC davant la Societat, que hauran d’inspirar la totalitat de normes i reglaments d’aplicació al nostre Col·legi.

La Comissió de Bon Govern del CAC, amb un mandat de quatre anys, està formada per Marisa Galán (presidenta del CAC), Antonio López (vicepresident del CAC), Xavier Gómez (Relacions institucionals de la Junta del CAC), Félix Arias (ex president del CAC) i Albert Ferrando (ex president del CAC).