Credencial CERA

INTRODUCCIÓ

La credencial CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary) és l’acreditació en gestió de riscos empresarials (ERM – Enterprise Risk Management) per actuaris de més prestigi en el món.

CERA Global AssociationLa credencial CERA està impulsada per l’associació CERA Global Association (www.ceraglobal.org), fundada l’any 2009 per alguns dels més prestigiosos col·legis d’actuaris del món, membres de la International Actuarial Association (IAA), de la que forma part el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) des de l’any 2018.

CERA atorga als actuaris els coneixements més actualitzats en gestió de riscos en l’àmbit de l’empresa financera, industrial i de serveis. La formació abasta tot tipus de riscos (financers, industrials, operacionals, cibernètics, entre d’altres).

Els experts en gestió de riscos CERA gaudeixen del més ampli reconeixement internacional de les seves capacitats, el que els permet desenvolupar la professió al més alt nivell a tot el món.

A finals de l’any 2019 més de 5.000 actuaris de tot el món ja disposaven de l’acreditació CERA.

Presentació de CERA a la conferència que va tenir lloc a Barcelona el 7 de març de 2018 – Enllaç

Article per a la revista del CAC ADC21, de Ron Hermish de la junta directiva de CERA Global Association – Enllaç

Per dur a terme la formació CERA, el CAC ha arribat a un acord amb l’European Actuarial Academy (EAA), escola de formació d’actuaris liderada pel col·legi d’actuaris alemany (DAV) que és l’entitat que realitzarà la formació dels nostres actuaris.

En aquest enllaç trobareu tota la informació respecte dels cursos per a l’obtenció de l’acreditació CERA  – Enllaç

Per a obtenir la credencial CERA cal superar 4 mòduls (A, B, C i D). També és recomanable fer un curs introductori de gestió de riscos (Mòdul 0).

 

OBTENCIÓ DE L’ACREDITACIÓ CERA A TRAVÉS DEL “CERA EXPERIENCED PRACTITIONER PATHWAY-CPP”

Cera Global permet proposar la credencial CERA a un nombre limitat de col·legiats que acreditin una sòlida experiència i una formació adequada en el camp de la gestió de riscos a l’empresa (ERM).

Cera Global ha atorgat al CAC un total de 12 places (dotze) per a ser acreditats como a CERA a través del CPP.

 

Requeriments per a l’obtenció de l’acreditació CERA a través del CPP.

Els requeriments per a sol·licitar la acreditació CERA a través del CPP son, bàsicament, els següents:

  • Ser membre titular del CAC i formar part del Registre d’Actuaris Internacionals.
  • Acreditar un mínim de 5 anys d’experiència en ERM.
  • No haver patit cap expedient disciplinari al CAC.
  • Haver completat almenys 2 dels 4 mòduls CERA de l’European Actuarial Academy.
  • Assumir les regles de la credencial CERA, que inclou, entre d’altres, formació continuada obligatòria.
  • Pagar la taxa de sol·licitud per a l’avaluació de la candidatura.

 

Sol·licitud al CAC per a l’obtenció de l’acreditació CERA a través del CPP.

Els actuaris membres del CAC que acompleixin els requisits anteriors podran demanar al CAC la seva acreditació com a CERA a través del CPP, abans del 31 de desembre de 2020.

 

Comitè d’Avaluació de les candidatures

Per a l’avaluació de les candidatures presentades a l’empara de l’article 4, la Junta del CAC ha designat un Comitè format pels 3 membres de la Junta següents:

  • Xavier Plana Marcos, vicepresident del CAC.
  • Francisco Durán Lorenzo, vocal de la secció professional del CAC.
  • Francesc Xavier Gómez Naches, vocal de relacions institucionals del CAC.

Les candidatures, un cop aprovades pel Comitè d’Avaluació i la Junta del CAC, hauran de ser ratificades per Cera Global.

 

Reglament del Cera Experiented Practitioner Pathway

Teniu una còpia del Reglament en els enllaços següents:

Barcelona, 22 de juny de 2020