Notícies Published by: 0

 

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), seguint les recomanacions de l’International Actuarial Association (IAA) i de l’Acturial Association of Europe (AAE), l’any 2019 va posar en marxa un Programa de Formació Professional Contínua (Programa CPD) per als seus col·legiats.

En virtut d’allò que es disposa al Programa CPD del CAC, l’actuari col·legiat ha d’acreditar un mínim de 60 hores de formació en un període de 3 anys (20 hores de formació anual, de mitjana).

L’objectiu del Programa CPD del CAC és desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

El seguiment del Programa CPD ha adquirit més importància si és possible per als actuaris, ja que és un dels nous requeriments que ha incorporat recentment l’Actuarial Association of Europe (AAE) als condicionants per mantenir l’estatus professional d’ ”Actuari Qualificat”, que permet l’exercici de la professió en altres països europeus a través del “Mutual Recognition Agreement”, acord de reconeixement mutu de la professió actuarial subscrit per tots els col·legis d’actuaris europeus.

En els darrers 5 anys el CAC ha certificat un total de 22.566 hores als seus més de 500 col·legiats.

Del total d’hores de formació certificades, el 61% es corresponen a activitats de formació al propi CAC i el 95% han estat activitats de contingut tècnic.

Cada col·legiat disposa del seu “Compte CPD” on s’anoten les activitats de formació i les hores acreditades. El Compte CPD es pot consultar a través de la pàgina web.

Per al seguiment del Programa CPD, el CAC compta amb un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format actualment per Emilio Vicente (president), Mercè Claramunt, Antoni Fernández, Albert Ferrando i Xavier Gómez, que vetllen per implementar-lo.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus col·legiats i 40 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 140 activitats de formació, en què han participat prop de 7.000 persones.