Webinar Escenari previsible de tipus d’interès i els seus efectes sobre la valoració dels actius financers

 

Dimecres passat 25 de gener de 2023 es va dur a terme la conferència “Escenari previsible de tipus d’interès i els seus efectes sobre la valoració dels actius financers”, a càrrec de Jaume Puig, CEO & CIO de GVC Gaesco Gestió SGIIC i de Gaesco Pensions EGFP. La conferència va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Jaume Puig, GaescoJaume Puig va comentar l’any 2022 els tipus d’interès van experimentar una pujada notable a tot el món. A tall d’exemple, va comentar que el tipus oficial de la FED va tancar l’any 2022 al 4,25% (0% a finals del 2021). Alhora, el tipus oficial del BCE va acabar l’any 2022 al 2,50% (0% a finals del 2021). En el cas espanyol, va comentar que el bo de deute públic a 10 va acabar l’any 2022 al 3,086% (0,563% a finals del 2021) i que l’euríbor 12m a la mateixa data va assolir la xifra del 3,792% (el -0,501% a finals del 2021).

El Sr. Puig va comentar que aquesta pujada de tipus representa una certa tornada a la normalitat, amb uns tipus d’interès més raonables que els existents fins ara, que van arribar a ser negatius.

La pujada de tipus d’interès ha impactat negativament en el valor de la renda fixa, especialment en aquelles amb terminis més llargs. Tot i això, ha comentat, els efectes sobre els mercats de renda variable (bosses) han estat més limitats, amb beneficis empresarials en màxims i sense dificultats per al finançament de les empreses.

Pel que fa a la inflació, va comentar que ha continuat augmentat l’any 2022. Entre les causes va citar la reactivació dels mercats postcovid, l’augment d’inventaris per part de les empreses, l’escassetat de personal especialitzat, la reactivació del turisme i l’augmentat la massa monetària, principalment.

Va comentar que, la inflació anirà remetent els propers mesos, a causa de diversos factors: descens dels preus de les matèries primeres, la normalització dels inventaris, pujades dels tipus d’interès, que afectaran el consum i la compra d’habitatges, entre altres.

S’espera que els nivells d’inflació hagin assolit el màxim el 2022, que els tipus d’interès assoleixin el màxim durant el 2023 i que les borses tinguin un bon comportament aquest 2023.

Com a estratègies d’inversió, va recomanar:

 • En relació amb la renda variable: preferència per negocis que a curt termini puguin incrementar la seva producció i ingressos gràcies als seus excessos de capacitat latent. També són aconsellables les accions “value”, els sectors a qui beneficia la pujada de tipus d’interès (bancs, assegurances, etc.) i sectors immersos en la recuperació post pandèmica, com el turisme.
 • En relació amb la renda fixa: aconsellable evitar les durades altes, almenys, fins que els tipus d’interès arribin a màxims, i els terminis curts són els més aconsellables.
 • Pel que fa a les divises: va comentar que pot ser recomanable desinvertir en dòlar USA, almenys, mentre el BCE segueixi pujant els tipus d’interès fins a assolir una diferència de 115 pb respecte del tipus de la FED.

Van assistir a la conferència 50 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als més de 500 col·legiats i empleats dels seus 39 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 130 activitats de formació, en què han participat 6.900 persones.

Descarrega ponència
Veure vídeo

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària i Assemblea Extraordinària

 

Benvolgut col·legiat /da,

Mitjançant aquesta Circular us informem que a la reunió de la Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) de 19 de gener de 2023, d’acord amb els Estatuts vigents, ha decidit convocar Assemblea General Ordinària i Assemblea Extraordinària del CAC, que se celebraran el dia 30 de març de 2023, a partir de les 18.30 hores.
Les reunions es duran a terme a Foment del Treball, a Via Laietana, 32, principal, sala B, de Barcelona (08003) i es podran seguir també per videoconferència.

1.- Assemblea General Ordinària

L’Ordre del Dia de la Junta General Ordinària, que començarà a les 18.30 hores, és el següent:

1.1.- Recensió, per part de la Presidenta, dels fets més importants ocorreguts durant l’any 2022.
1.2.- Aprovació de la gestió realitzada per la Junta de Govern, dels Comptes Anuals de l’any 2022 i del Pressupost per a l’any 2023.
1.3.- Nomenament de la Comissió Delegada d’Auditoria Interna.
1.4.- Aprovació de la proposta de nou Reglament del Registre d’Actuaris Internacionals (RAI).
1.5.- Precs i Preguntes.

Adjuntem proposta de nou Reglament del Registre d’Actuaris Internacionals (RAI), d’acord amb l’actual Mutual Recognition Agreement de l’Actuarial Association of Europe (AAE) (Annex 1).

Abans de l’Assemblea us enviarem una còpia dels Comptes Anuals i Informe d’Auditoria de l’any 2022, juntament amb la presentació que es farà a l’Assemblea.

2.- Assemblea Extraordinària.

L’Ordre del Dia de la Junta Extraordinària, que començarà a les 19.30 hores, és el següent:

2.1.- Aprovació de la proposta de reforma dels Estatuts del CAC.
2.2.- Precs i preguntes.

Adjuntem proposta de nous Estatuts del CAC (Annex 2).

3.- Seguiment de les Assemblees.

Les Assemblees (General Ordinària i Extraordinària) es duran a terme de forma presencial, a Foment del Treball, a Via Laietana, 32, principal, sala B, de Barcelona (08003).
També es podran seguir per videoconferència.

4.- Delegació de vot.

Si no podeu assistir a les Assemblees us demanem que feu ús de la Delegació de Vot que preveuen els nostres Estatuts, que us adjuntem amb aquesta comunicació (Annex 3).

5.- Inici del període d’informació pública sobre les propostes de nou Reglament d’Actuaris Internacionals i de nous Estatuts del CAC

Així mateix a la reunió de la Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) de 19 de gener de 2023, i d’acord amb l’article 83.2 dels Estatuts, es va aprovar obrir un període d’informació pública, en què els col·legiats/des podran fer les observacions que creguin oportunes sobre les propostes de nou Reglament d’Actuaris Internacionals i dels nous Estatuts del CAC.

Aquest període d’informació pública estarà obert fins al dia 20 de febrer de 2023.

Les observacions es poden enviar al CAC, a l’atenció del nostre gerent, Joaquim Celma, a la adreça jcelma@actuaris.org.

A)Principals novetats del nou Reglament del Registre d’Actuaris Internacionals (RAI).
La finalitat de la reforma es actualitzar el contingut del Reglament a les normes de l’Actuarial Association of Europe (AAE).
 • Es proposa canviar la denominació del Registre d’Actuaris Internacionals per la de Registre d’Actuaris Qualificats i dels membres titulars que compleixin els requisits establerts per inscriure’s al Registre, per la de Actuari Qualificat, d’acord amb els criteris de  l’Actuarial Association of Europe (AAE).
 • Es proposa modificar les condicions d’accés al Registre d’Actuaris Qualificats, d’acord també amb els criteris de la AAE, que passaran a ser:
  • Formació a universitats espanyoles, que hauran d’acomplir amb els plans d’estudis (Core Syllabus) de l’AAE.
  • Acreditar un mínim d’experiència professional.
  • Dur a terme el Programa de Formació Continuada (CPD) del CAC, que segueix els estàndards de l’AAE.
  • Acompliment del Codi de Conducta Professional del CAC, que és el mateix que el de l’AAE.

Us adjuntem una Memòria Explicativa en què es detallen els canvis que es proposen a l’actual Reglament del Registre d’Actuaris Internacionals (Annex 4).

B) Principals novetats dels nous Estatuts del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Els Estatuts actualment vigents del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) van ser aprovats per l’Assemblea General Extraordinària del CAC celebrada el 25 de novembre de 2010 i inscrits al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Resolució de la Conselleria de Justícia de la Generalitat, JUS/534/2011, de 18 de febrer del 2011.

Al llarg d’aquests darrers anys han tingut lloc esdeveniments rellevants que aconsellen la revisió dels Estatuts.

Com sabeu, la pandèmia covid-19 va dificultar la celebració de l’Assemblea Anual Ordinària dels anys 2020, 2021 i 2022, que no van poder ser presencials com fèiem habitualment i es van haver de posar en marxa altres mecanismes (celebració a distància amb vot delegat).

Tot això va ser perquè els actuals Estatuts del CAC no preveuen les reunions a distància amb vot telemàtic.

Aquesta situació ens ha fet reflexionar i, tal com han fet altres col·legis professionals (i també moltes Societats) que han modificat els seus Estatuts per preveure les reunions a distància i el vot telemàtic, tant a les reunions de la Junta de Govern, com a Assemblees i processos electorals, la Junta de Govern del CAC proposa la reforma dels Estatuts, d’acord amb el que preveuen els articles 26, 27 i 83 dels mateixos.

Aquesta és la raó fonamental de la proposta de la reforma dels Estatuts del CAC, de manera que aquests recullin la celebració de Juntes de Govern, Assemblees i Eleccions, amb les corresponents votacions, en format telemàtic i no només presencial, com fins ara .

Així mateix, d’una revisió completa i profunda dels Estatuts sorgeix la proposta d’altres modificacions que, ja sigui per un tema normatiu o d’adaptació a la realitat, entenem que s’han d’incorporar. En concret:

 • Possibilitat d’utilitzar mitjans digitals com a manera d’acreditar la col·legiació i la subscripció dels treballs per part del professional, cosa ja habitual en altres col·legis professionals.
 • Aclariment del domicili social del CAC.
 • Inclusió del “màster en ciències actuarials i financeres” com a títol universitari per acreditar la titulació d’actuari.
 • Modificació la denominació de “Registre d’Actuaris Internacionals” per la de “Registre d’Actuaris Qualificats”.
 • Eliminació de l’obligatorietat de la “Comissió Delegada d’Auditoria Interna”, en determinats casos.
 • Incorporar terminologia “de gènere” i criteris d’equilibri a les candidatures a la Junta de Govern (homes/dones).

Us adjuntem una Memòria Explicativa en què es detallen els canvis que es proposen als Estatuts (Annex 5).

Us adjuntem també la Proposta de Nous Estatuts en què podreu veure els canvis que es proposen, destacats en groc (Annex 2).

6.- Actes de reconeixement i còctel.

Al final de les Assemblees es procedirà al lliurament de reconeixements als col·legiats que celebren els 50 anys i 25 anys de col·legiats, respectivament.

Al final de l’acte, s’oferirà un còctel a tots els col·legiats.

7.- Sessió Informativa

La esmentada Junta de Govern també ha acordat convocar una sessió informativa, per videoconferència, per al dilluns 6 de març de 2023, a les 18 hores, en què es presentaran:

 • Proposta de nou Reglament del Registre d’Actuaris Internacionals (RAI).
 • Proposta de nous Estatuts del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Us enviem l’enllaç per assistir a la videoconferència: https://collegiactuarisdecatalunya.webex.com/meet/actuaris

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el contingut d’aquesta Circular, podeu adreçar-vos al nostre gerent, Joaquim Celma, a jcelma@actuaris.org

Ben atentament.
Marisa Galán
Presidenta

Conferència Nou sistema espanyol de pensions públiques i privades

 

El passat dilluns 28 de novembre del 2022 es va dur a terme la conferència “Nou Sistema Espanyol de Pensions Públiques i Privades. Diferències rellevants amb altres països europeus”.

La conferència va anar a càrrec del Sr. Xavier Varea, Director de l’Observatori dels Sistemes Europeus de Previsió Social Complementària i Professor de la Universitat de Barcelona. La conferència va formar part del IX Cicle de Conferències de la Comissió Intercol·legial de Sèniors de Catalunya.

El Sr. Varea va començar la seva conferència parlant de la previsió social a Espanya, basada en el sistema dels 3 pilars:
– Primer pilar, sistema públic universal i obligatori, basat en un model de “repartiment”
– Segon pilar, sistema complementari, col·lectiu, basat en un model de capitalització individual, a l’àmbit de l’empresa.
– Tercer pilar, sistema complementari individual, de capitalització.

Va destacar l’escassa implantació del segon pilar (empreses), on va comentar que només l’1% de les empreses i el 15% dels treballadors disposen d’un sistema de previsió d’aquest tipus, amb una presència escassíssima dins de les pimes.

Va comentar la importància dels Acords del Pacte de Toledo, de l’any 1995, i de la necessitat de consens entre les forces polítiques per a la reforma dels sistemes de pensions, acord que en els darrers anys, lamentablement va dir, ha faltat, cosa que no permet arribar als acords que requereix un assumpte d’aquest calat.

Tot seguit va parlar de l’evolució de la demografia al nostre país, que mostra un accentuat envelliment de la població, cosa que, sens dubte, posa pressió al sistema de pensions, sanitat i dependència. A tall d’exemple, va comentar que la probabilitat actuarial d’arribar viu als 75 anys passarà del 60% en homes i el 77% en dones (any 1990) al 80% en homes i el 90% en dones (any 2030).

Va comentar que el nostre sistema públic de pensions pateix una crisi derivada de factors demogràfics (envelliment de la població i baixa natalitat) i també de factors econòmics (baixos salaris, precarietat laboral, pes de les jubilacions anticipades i escàs desenvolupament dels sistemes complementaris).

Tot seguit va parlar de les reformes dutes a terme l’any 2011 i l’any 2013.

La reforma del 2011 va establir l’edat de jubilació als 67 anys (abans 65 anys) i va augmentar també els anys necessaris per obtenir el 100% de la pensió màxima i els anys de còmput per calcular-lo (de 15 anys a 25 anys).

La reforma del 2013 va limitar l’increment de les pensions al 0,25% anual i va establir un factor de sostenibilitat que vinculava les noves pensions a l’esperança de vida dels nous pensionistes.

Posteriorment va parlar de les reformes del 2021 i 2022: revaloració de les pensions amb l’IPC, substitució del factor de sostenibilitat pel factor d’equitat intergeneracional, finançament dels costos de funcionament de la seguretat social a través dels pressupostos generals de l’estat, revisió del model de jubilació anticipada, regulació dels nous fons de pensions de promoció pública oberts i dels nous plans de pensions d’ocupació simplificats, modificació dels límits d’aportacions a sistemes de pensions d’ocupació i un nou sistema per als treballadors per compte propi.

En aquests moments es debat l’augment de les bases màximes de cotització de la seguretat i de les pensions màximes i l’increment dels anys de còmput per al càlcul de la pensió de jubilació, de 25 anys a 30 anys, amb matisos.

Finalment, com a conclusió, va comentar:

– El desequilibri financer del sistema de pensions públic al nostre país és “conjuntural” i no “estructural”, condicionat pels nascuts els anys 60 i 70 (baby boom), generacions que es jubilaran en els propers anys, que l’evolució natural de la població corregirà de manera natural.
– La sostenibilitat financera del sistema de pensions no ha d’estar renyida amb la seva sostenibilitat social.
– Cal impulsar de manera decidida el Segon Pilar, com han fet altres països del nostre entorn, de manera que arribi a ser un complement important per a les futures generacions de jubilats.
– Tota reforma del sistema de pensions s’hauria de fer per consens, en el marc del Pacte de Toledo, buscant acords fonamentals que perdurin a llarg termini.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Participació del CAC en el 12é Fòrum Social i Emprenedor, ODS 2030

 

El CAC va participar en el 12é Fòrum Social i Emprenedor, ODS 2030, organitzat per l’Oficina de Carreres Professionals de la Facultat d’Economia Empresa de la Universitat de Barcelona (UB), celebrat el passat 17 de noviembre de 2022, patrocinant el premi pel trebals Repte ODS 7. Energi assequible i no contaminant. Com creieu que el sector assegurador pot ajudar a resoldre el repte 7 dels ODS?. 

El premi va ser lliurat per Aleix Ferrando, en nom del CAC.

El passat 17 de novembre van celebrar el  12è Fòrum Social i Emprenedor, ODS 2030 organitzat per l’Oficina de Carreres Professionals de la Facultat d’Economia i Empresa, amb la col·laboració d’StartUB!, es van donar el Premis ODS en els que han participat l’Unitat d’Igualtat, Col·legi d’Actuaris de Catalunya i Càtedra Telefònica Aula SmartCity. També es va donar la menció de Càritas.

L’inauguració va anar a càrrec del degà Dr. Ramon Alemany, la Delegada del Rector per la Direcció de la d’Igualtat i Gènere Dra. Nuria Sara Miras, i la Vicedegana de Relacions Externes, compromís social i estudiants Dra. Nuria Rodríguez Ávila.

Aquest any el Fòrum ha tingut tres eixos centrals: Fira en el passadís de les entitats participants (associacions, cooperatives i fundacions) i serveis de la UB. També dues exposicions, una sobre projectes emprenedors realitzada amb StartUB! amb el títol: Universitat i ODS 2030: innovació social, i la segona exposició cedida per part de Oiko Credit titulada “Desenvolupament en positiu. Una altra mirada a les persones empobrides del Sud”. S’ha realitzat el lliurament de la 2º edició del Ideató-Hackató Premis ODS amb la participació d’estudiants de grau de diferents cursos (1, 2, 3 i 4). Hem comptat amb la participació de facilitadors (professors/res) i amb la col·laboració de d’estudiants de la Universitat de l’Experiència – Programa Economia Social.

La Fira d’entitats es va realitzar en el passadís central de l’edifici 690 entre 10 h del dematí fins les 14:00 on es podia visitar les associacions, fundacions, cooperatives i serveis UB amb els que treballem en la gestió de pràctiques externes i treballs final de grau, així com col·laboracions d’Aprenentatge Servei. El catàleg d’entitats es pot consultar a la web de Carreres Professionals.

També es van donar els 2º Premis ODS que aquest any els estudiants han realitzat prèviament en un curs de formació IDEATÓ-HACKATÓ conjuntament amb StartUB!, en el que es van formar 9 grups de treball, tres per cada ODS, i que van treballar durant el mes de octubre, es va seguir el manual de Ideató-Hackató.  Per al desenvolupament dels projectes, cada equip va comptar amb el suport d’un/a expert/a facilitador/es per el ODS 5 van participar Sergio Rodríguez, Mónica Serrano  Jordi Framis. Els facilitadors del ODS 7 van ser Iñaki Alarcón, Aida Bravo i Aleix Ferrando, i per últim, al ODS 11 van col·laborar Pilar Lopez-Jurado, Cristina Poblet i Santiago Eizaguirre.

El jurat  del 2º Premis ODS va estar format per la Dra,. Janara Sousa professora i investigadora de la Universidade de Brasilia per part de l’Unitat d’Igualtat, Sra. Clara Armangol representant al Col·legi d’Actuaris i la Dra. Anna Laubora directora de la Càtedra Telefónica SmartCity, la sessió de defensa de propostes va ser el 2 de novembre en l’espai de StartUB!. Durant el Fòrum es van lliurar els guanyadors d’aquest any han estat:

Repte ODS 5. Igualtat de gènere. Quines accions podem desenvolupar per donar a conèixer el protocol d’assetjament aprovat per La universitat de Barcelona? i quina de ser el paper dels punt liles?. El guanyador va ser el grup SAFE SPACE format per  Miquel Beaus, Emma Garcia, Victor Meseguer i Mimount Tahtahi Lliura el premi Nuria Sara Miras per part de Pacte d’Estat, Unitat d’Igualtat de la UB.

ODS 7. Energia assequible i no contaminant. Com creieu que el sector assegurador pot ajudar a resoldre el repte 7 dels ODS? (Premi del Col·legi d’Actuaris de Catalunya).´ El guanyador va ser el grup UBSOL format per Sergu Bladé, Hayat Boudra, Aya El abbassí i Bernat Pou. Va lliura el premi Aleix Ferrando en representació del Col.legi d’Actuaris de Catalunya.

ODS 11. Ciutats i comunitats sosteniblesQuè es i com ha de ser una Aula Intel·ligent a la Universitat? i que aquesta sigui oberta a la ciutat?. Elements tecnològics, organitzatius, funcionals i formes de finançar-la El guanyador va ser el grup ICLASS format per Juan lópez i Seline Pérez. Va lliurar el premi el Sr. Jordi Liarte Perez. Jefe de Ventas AA.PP. en Telefónica, S.A.

També es va lliurar la menció Caritas diocesanes al millor TFG de caràcter social a Clàudia Flò Gudiol Titol TFG: Exclusión social: medición y anàlisis, Grau d’Economia grau d’Economia. Va lliurar la menció la Sra. Marta Plujà, tècnica de campanyes i sensibilització, àrea de Comunicació i Relacions i el Sr. Antonio Izquierdo.

Durant l’acte es va presentar el App del Programa ApS: Economia per la ciutadania, per part de Cristina Poblet Coordinadora ApS de la facultat com una eina per donar a conèixer les diferents línies de TFG amb una basen social i orientades al ODS.

Volem donar les gràcies a totes i tots per la participació!

IX CICLE DE CONFERÈNCIES COMISSIÓ INTERCOL·LEGIAL DE SÈNIORS – 2N SEMESTRE DE 2022

 

Benvolguts companys,

Aquí podeu VEURE el programa del IX Cicle de Conferències de la Comissió Intercol·legial Sènior de Catalunya, de la que, com sabeu, en forma part la Comissió Sènior del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Per assistir a les conferències us podeu inscriure, a través dels números de telèfon que trobareu al programa, al peu de cadascuna de les conferències.

Us recordem que l’assistència a les conferències és lliure i oberta a tothom.

Salutacions.

Webinar el rol de l’actuari a la Reassegurança

 

El passat dimarts 8 de novembre de 2022 es va dur a terme la conferència “El rol de l’actuari a la Reassegurança”.

La conferència va estar a càrrec del Sr. Pedro Herrera, CEO de Nacional de Reaseguros i actuari de formació.

Pedro Herrera, Nacional de ReasegurosEl Sr. Herrera va comentar que la tasca de l’actuari al món reassegurador ha anat canviant al llarg del temps. De les funcions clàssiques de l’actuari, centrades en la creació de tarifes i la determinació de reserves, ha anat evolucionant cap a altres funcions, basades en la gestió dels riscos i de la volatilitat, mitjançant l’ús de tècniques actuarials i models predictius.

Va comentar les funcions més habituals de l’actuari en una entitat reasseguradora:

 • A l’Àrea Tècnica: fixació dels criteris de subscripció, elaboració dels pressupostos de sinistralitat, quantificació de les reserves i de les provisions sota Solvència II, creació de productes, disseny de contractes de reassegurança, models alternatius de transferència de riscos, anàlisi de rendibilitat de negocis, gestió de sinistres, valoració de models de riscos catastròfics, entre d’altres.
 • A l’Àrea de Retrocessió: el disseny de les cobertures adequades per reassegurar els seus propis riscos, garantint la solvència de l’entitat reasseguradora.
 • A l’Àrea de Subscripció: proposta, assessorament, valoració, negociació i acceptació dels programes de reassegurança.
 • A l’Àrea Financera: gestió d’inversions, de capital, de solvència i la relació amb les agències de ràting.
 • A l’Àrea Comercial: relació i suport a les asseguradores cedents.

El Sr. Herrera va comentar que la funció de l’actuari canviarà en un futur proper. L’automatització dels càlculs permetrà a l’actuari centrar-se en tasques de més valor afegit: anàlisi i valoració de riscos (climàtics, ciberriscos, entre d’altres) i de noves formes de reassegurança, un rol més dinàmic i amb més implicació en les decisions estratègiques de les reasseguradores.

Per a aquestes funcions, l’actuari haurà de desenvolupar nous atributs: capacitats multidisciplinàries, forts coneixements financers, capacitat resolutiva, habilitats en la comunicació, competència social i intercultural, treball en equip i creativitat.

També va comentar que la Reassegurança és un sector ple d’oportunitats per als actuaris, que s’estima que va facturar 350.000 milions de dòlars a tot el món l’any 2021.

Va afirmar que la Reassegurança ofereix un entorn professional divers, qualificat, dinàmic, innovador, molt valorat per les entitats asseguradores i que ofereix la possibilitat de conèixer altres mercats.

Va explicar que la Reassegurança ofereix nous camps als actuaris on treballar: índexs climàtics, models de valoració de riscos catastròfics, models de valoració de riscos de longevitat, d’envelliment, d’incapacitat i de dependència, riscos cibernètics, parades de la producció, transformació digital, entre d’altres.

Finalment va parlar de l’experiència de Nacional de Reaseguros, entitat líder al mercat nacional de reassegurances, en què el 20% de la plantilla compta amb la formació d’actuari, alguns ocupant llocs d’alta direcció.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega presentació
Veure vídeo

Dia de l’Actuari

El passat dijous 27 d’octubre del 2022 es va dur a terme la celebració del Dia de l’Actuari, organitzada a Barcelona pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

La festa es va dur a terme en un cèntric hotel de Barcelona i hi van participar més de 150 actuaris i actuàries, de totes les edats, la majoria membres del CAC.

A la celebració es van lliurar els reconeixements als recents Membres d’Honor del CAC, nomenats per l’Assemblea del col·legi l’any 2022: el Sr. Miquel Viñals, la Sra. Júlia Soler i el Sr. Xavier Plana.

També es van lliurar reconeixements als col·legiats que van celebrar els 50 anys i 25 anys de col·legiació.

A la reunió, la Sra. Marisa Galán, Presidenta del col·legi des del mes d’octubre de 2021, va manifestar el plaer de poder reunir en persona tants companys i companyes, una vegada superades les dificultats de la pandèmia covid-19.

Va agrair a la Junta de Govern anterior, presidida pel Sr. Miquel Viñals, la seva magnífica tasca, que ha ajudat a posicionar el col·legi en la situació en què es troba.

Va comentar que en aquests 3 darrers anys el CAC s’ha adaptat a la nova situació derivada de la covid-19, prestant els seus serveis a través de mitjans telemàtics. Va destacar que, els anys 2020, 2021 i 2022, el CAC ha organitzat 90 activitats de formació (cursos, jornades i conferències) en què han participat més de 5.500 persones.

Va agrair als 38 Membres Protectors del col·legi la seva inestimable col·laboració, que permet que el CAC dugui a terme les seves iniciatives amb més qualitat.

Va comentar els canvis recents d’àmbit europeu amb referència a la consideració “d’Actuari Qualificat”, la qual facilita l’exercici de la professió d’actuari en altres països d’Europa, i que posa un èmfasi especial en l’experiència professional i ara, també, en la formació continuada dels actuaris.

Hi va intervenir també el Sr. Aleix Ferrando, en nom dels actuaris joves, animant els professionals més joves a col·legiar-se i participar activament en les activitats del CAC. Va destacar els avantatges de la col·legiació en matèria de formació continuada, la cerca d’ofertes de treball i en coneixement d’altres persones amb interessos professionals similars (networking) de gran utilitat en el desenvolupament personal i professional, entre d’altres.

Finalment, la Sra. Galán va tancar l’acte demanant als tots els actuaris, especialment als més joves, que s’impliquin al CAC, la casa dels actuaris a Catalunya, que està oberta a tots ells i on, sens dubte trobaran el lloc adequat per formar-se i créixer com a professionals i com a persones.

L’acte va finalitzar amb un còctel en què van participar animadament tots els assistents.

Jornades CERA del CAC. El valor en la gestió de riscos

 

El passat 26 d’octubre del 2022 es van dur a terme les “Jornades CERA del CAC. El valor a la Gestió de Riscos”.

La Jornada va ser patrocinada per Fiatc Seguros.

La certificació CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary) és la qualificació per a la gestió de riscos de més prestigi al món actuarial, patrocinada per la Cera Global Association, organització de la qual forma part el CAC.

La Jornada va ser presentada pel Sr. Marc Arias, actuari CERA i membre del Board de Cera Global, en representació del CAC.

A la Jornada, el Sr. Emilio Vicente, de MGS Assegurances, membre de la Junta de Govern del CAC i actuari CERA, va parlar del valor de la gestió de riscos per a les empreses i del que poden aportar els actuaris en aquesta matèria.

Es van dur a terme tres taules rodones, amb la temàtica següent:

 • Aspectes fonamentals a considerar en la gestió de riscos financers, amb la participació del Sr. Breogán Porta, de Mazars. Coordinaren la taula el Sr. Francisco Duran i el Sr. Joan Antonio Fernández, ambdós actuaris CERA del CAC. Les principals conclusions de la taula van ser que els riscos financers (crèdit, mercat, operacional i liquiditat) estan implícits en l’estratègia de negoci de qualsevol entitat. Les entitats han de tenir polítiques que permetin mesurar i gestionar els riscs financers. Aquests riscos afecten les necessitats de capital de les entitats i han de ser gestionats de manera preventiva i permanentment, adoptant les decisions òptimes en cada cas (acceptar, mitigar i/o transferir).

 

 • Aspectes fonamentals a considerar en la gestió dels riscos derivats del canvi climàtic, amb la participació del Sr. Santiago Arechaga, de Suiza de Reaseguros. Van coordinar la taula la Sra. María Jesús Romero i el Sr. Ateno Villar, ambdós actuaris CERA del CAC. Les conclusions principals de la taula van ser que l’escalfament global del planeta és un fet objectiu i la influència humana, encara que no l’única, és la causa més rellevant. Les pèrdues econòmiques derivades de fenòmens climàtics extrems són creixents. Es va parlar dels riscos físics del canvi climàtic (aguts i crònics) i dels riscos de transició (tecnològics, normatius, legals, de mercat i reputacionals). Swiss Re considera que els riscos climàtics són gestionables i el paper de l’actuari és fonamental.

 

 • Aspectes fonamentals a considerar en la gestió dels riscos cibernètics, amb la participació del Sr. Amalio Berbel, de KPMG. Van coordinar la taula la Sra. Marta Marco i el Sr. Marc Arias, ambdós actuaris CERA del CAC. Les conclusions principals de la taula van ser que els riscos cibernètics creixen de manera molt notable. Els ciberatacs són cada cop més freqüents, sofisticats i nocius. Les entitats estan duent a terme importants inversions en ciberseguretat, de prop de 150 mil milions de dòlars a l’any 2021 a tot el món. Durant la propera dècada augmentarà la dificultat a gestionar els riscos de ciberseguretat, per la seva major complexitat. Els riscos ciber poden i han de ser gestionats. Les entitats han d’estar preparades per poder donar resposta davant d’incidents ciber. El sector assegurador pot prestar un servei molt important a la Societat, mitjançant assessorament, prevenció i l’oferta de cobertures de ciberassegurances.

 

La Jornada va comptar també amb la participació del Sr. Nick Dumbreck, Life Practice Leader de l’Oficina de Milliman a Londres i Chairman de Cera Global entre setembre del 2018 i setembre del 2021. El Sr. Dumbreck va parlar de la cada vegada major implantació de la Sr. qualificació CERA, que ja disposa de 6.700 actuaris certificats a tot el món. Va animar els actuaris del CAC a introduir-se en aquest camp i formar-se de forma continuada a través dels mitjans que posa a la seva disposició Cera Global i dels plans de formació dels col·legis d’actuaris.  Descarrega presentació

 

La Jornada va ser clausurada per la Sra. Marisa Galán, Presidenta del CAC.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Jornada El valor en la gestió de l’assegurança de vida

 

El passat 20 d’octubre del 2022 es va dur a terme la Jornada “El valor en la Gestió de l’Assegurança de vida”. La Jornada va ser patrocinada per Zurich Seguros i per Willis Towers Watson (WTW).

A la Jornada es va dur a terme un repàs profund de l’Embedded Value des de diferents angles: les millors pràctiques en el seu ús per a la gestió del negoci assegurador de vida, la seva utilització per a la valoració del negoci de vida a les transaccions corporatives, la seva utilitat per a la gestió del valor al nou entorn, la seva aplicació en la presa de decisions i la seva utilitat en la valoració de carteres en run off (back books), entre d’altres.

La Sra. Rosa Salas, Directora d’Iberia, de Life Insurance Consulting and Technology, de WTW, va parlar de millors pràctiques a l’Embedded Value en la gestió del negoci assegurador de vida.

Descarrega la presentació

 

A la Jornada es van dur a terme 3 taules rodones:

 

 • La valoració del negoci de vida en transaccions corporatives. Va estar formada pel Sr. Raúl J. Julián (Managing Director de DC Advisory), el Sr. Israel Fernández del Sol (Managing Director / Co-Head EMEA FIG per a Investment Banking & Capital Markets de Crèdit Suisse), la Sra. María García Romero (Directora FIC de BNP) i el Sr. Pablo Alonso (Managing Director, Global Corporate and Investment Banking de Bank of America). La taula va ser moderada pel Sr. Felipe Gómez (líder de la Divisió Sud-oest d’Europa d’Insurance Consulting and Technology, Vida, de WTW). A la taula es va parlar de la utilització de les diferents metodologies de l’Embedded Value (Tradicional i Market Consistent) en la quantificació de les operacions. Es va comentar que un dels reptes més grans en aquest tipus de negociacions és la valoració del nou negoci i no tant la cartera ja contractada. En opinió dels participants a la taula, si bé les valoracions són el punt habitual d’arrencada, hi ha altres variables pròpies en la negociació que poden donar lloc a tancaments diferents dels valors inicialment estimats.

 

 • La gestió del valor al nou entorn i la seva aplicació a la presa de decisions. Va estar formada pel Sr. Fernando Larraz (Director Gestió Tècnica Actuarial Vida de Seguros Catalana Occidente), el Sr. Miquel Grau (Chief Life Actuary de Zurich) i el Sr. Javier Muñoz (Cap de models de capital i reporti financer de Mapfre) . Va ser moderada per la Sra. Rosa Salas (Directora d’Iberia, de Life Insurance Consulting and Technology, de WTW). La taula es va centrar en els processos de càlcul i, en especial, en la convivència de l’Embedded Value amb la propera norma comptable NIIF 17. En opinió de la taula, les entitats han de valorar les diferents opcions. D’altra banda, a causa de la complexitat d’aquest tipus de valoracions, els departaments tècnics han de millorar les seves explicacions i fer-les més comprensibles per a la resta de l’organització, de manera que es comprengui l’abast de les decisions que s’hi adoptin, gens senzill d’una altra part.

 

 • Transaccions de carteres en run off (back books). Va estar formada pel Sr. Antonio Trueba (Conseller Delegat de Mediterrani Vida) i pel Sr. Carlo Elsinghorst (Group CFO de Monument Re Group). Va ser moderada per la Sra. Iratxe Galdeano (líder d’Insurance Consulting and Technology d’Iberia de WTW). A la taula es va comentar l’experiència d’algunes entitats especialistes en la gestió de carteres d’assegurances en run off (sense nou negoci) i el valor que aporten a les asseguradores a qui adquireixen aquestes carteres en la millora dels passius. Es va comentar que la viabilitat de les operacions esmentades es recolza en processos d’optimització, tant de l’actiu com del passiu, així com en un canvi de visió empresarial, en prestar més atenció a l’evolució dels fons propis del balanç de solvència que als resultats anuals (visió a més llarg termini). Finalment, es va comentar la poca flexibilitat existent a la legislació per a aquest tipus d’operacions, encara que espera que en el millori en el futur.

 

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Webinar Perspectives i principals tendències del mercat de reassegurança

 

El passat dijous 13 d’octubre del 2022 es va dur a terme la conferència “Perspectives i principals tendències del mercat de reassegurança”.

Artur Reñé, Guy Carpenter

La conferència va ser duta a terme pel Sr. Artur Reñé, CEO de Guy Carpenter Iberia.

El Sr. Artur Reñé va comentar que es confirmen les tendències restrictives al mercat de reassegurança apreciades des de l’any 2020, confirmant una creixent escassetat de “capacitat” per a determinades modalitats de reassegurança, amb una dinàmica de duresa en la subscripció com no s’havia vist en molt de temps.

En opinió del Sr. Reñé, el complicat entorn socioeconòmic en què ens trobem està impulsant un mercat de reassegurança més restrictiu, canviant, exigent i incert.

Va comentar que la reassegurança s’ha vist afectada de forma important en els darrers anys per diversos fenòmens, entre ells:

 • La creixent freqüència i intensitat dels “fenòmens catastròfics” (huracans, tifons, ciclons, inundacions, grans incendis, etc.) que no només han afectat els Estats Units i el Carib, sinó també diversos països centreeuropeus, provocant grans sinistres i greus pèrdues a les asseguradores i les reasseguradores.
 • Els danys causats per la pandèmia covid 19, que s’estima els anys 2020 i 2021 va causar danys al sector assegurador per 61.000 milions de dòlars, el que es considera el segon sinistre més gran de la història, després de l’originat per l’huracà Katrina.
 • Guerra Ucraïna-Rússia, de futur incert, que s’estima que fins ara ja ha provocat pèrdues al mercat assegurador de més de 16.000 milions de dòlars.

Va parlar també de les situacions dels mercats financers, especialment dels tipus d’interès baixos, que han afectat la rendibilitat de les inversions de les reasseguradores i el seu capital.

Va comentar que les entitats reasseguradores, encara que conserven elevades notes de rating, fa anys que redueixen els beneficis i la rendibilitat, cosa que es tradueix en un mercat cada vegada més restrictiu, amb menys capacitat, amb més dificultats en la col·locació dels programes de reassegurança i amb preus més elevats, a tot el món.

En el cas espanyol, va comentar la creixent freqüència de fenòmens atmosfèrics extrems, que han ocasionat importants sinistres al sector assegurador i reassegurador. A mena d’exemple, va comentar que l’any 2021 la borrasca Filomena va ocasionar danys al sector assegurador per import de 350 milions d’euros, el sinistre més gran de la història d’Espanya.

Va comentar els efectes que s’estima que tindrà al sector assegurador espanyol la revisió recent del “barem” de l’assegurança d’automòbils, que ha implicat un augment mitjà del 20% en una mostra de sinistres més grans de 200 mil euros, cosa que sens dubte augmentarà la sinistralitat de la Reassegurança d’automòbils.

Finalment va parlar dels efectes de la creixent inflació sobre el cost dels sinistres i els resultats de les asseguradores, que s’estima que serà important.

Tot això, va comentar el Sr. Reñé, està portant a un mercat reassegurador amb una dinàmica d’enduriment en la subscripció, condicions i preu com no s’havia vist en gaire temps.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega
Veure vídeo