Webinar de Enrique Álvarez, investigador del grupo BIOCOSC de la UPC

CONFERÈNCIA D’ENRIQUE ÁLVAREZ, INVESTIGADOR DEL GRUP BIOCOMSC, DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC), AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El 28 de maig de 2020 es va dur a terme la conferència “Model empíric per a la predicció a curt termini de la propagació de la COVID-19“, a càrrec d’Enrique Álvarez, investigador de el Grup BIOCOMSC, de la Universitat Politècnica de Catalunya ( UPC), un dels grups d’investigadors més actius en l’anàlisi de la previsible propagació de la pandèmia Covid 19, que tant impacte està tenint a casa nostra i arreu del món.

Enrique Álvarez va presentar el treball realitzat en el grup de recerca BIOCOMSC sobre la predicció a curt termini de l’evolució de la pandèmia de la covid-19.

Concretament va explicar com es realitzen les prediccions a curt termini de nous casos, hospitalitzacions i UCIS, i de la seva rellevància tant sociosanitària com institucional, mostrant el tipus d’informació que es processa a nivell de la Comissió Europea i de qualsevol organisme interessat en les prediccions.

A més, va comentar com es poden fer estimacions a mig i llarg termini dels seus efectes per poder fer estimacions raonables a més de 5 dies vista. Aquests possibles escenaris futurs han de diferenciar-se de les prediccions calibrades a curt termini.

En la seva opinió, tot i no poder estimar rangs de fiabilitat precisos en les avaluacions d’escenaris, sí que es poden permetre prendre mesures preparatòries en funció de criteris d’avaluació de possibles riscos.

Descarrega Presentació
Veure Webinar

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de l’covid 19.

Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web de l’CAC (www.actuaris.org). Des el 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 6 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit més de 400 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 2 de juny de 2020

Webinar de Víctor Luis, director de gestió d’inversions de VidaCaixa, al CAC

CONFERÈNCIA DE VÍCTOR LUIS MASSANA, DIRECTOR DE GESTIÓ D’INVERSIONS DE VIDACAIXA, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El 21 de maig passat es va dur a terme la conferència “Principals tendències d’inversió en el sector assegurador europeu”, a càrrec de Víctor Luis Massana, director de gestió d’inversions de VidaCaixa, la principal entitat asseguradora de vida del mercat espanyol.

El Sr. Víctor Luis va comentar que les asseguradores fan front a nombrosos reptes de cara a un futur proper: els efectes de la pandèmia Covid 19, la incertesa macroeconòmica i geopolítica, els canvis en els hàbits de consum per part dels clients, la digitalització, etc.

Segons l’opinió del Sr. Lluís, la gestió de les inversions no és un repte menor per a les asseguradores. Les rendibilitats esperades de cara als propers anys, per a totes les classes d’actius són modestes, per sota de les seves mitjanes històriques.

A causa de la pressió en marges que està patint la indústria i de la persistència dels baixos tipus d’interès, la funció de la gestió de les inversions en les companyies asseguradores cobra cada vegada més importància.

Naturalment, això té implicacions per a la tipologia de les inversions, que tradicionalment han estat molt conservadores.

Segons l’opinió del Sr. Luis els factors que marcaran el futur de les inversions de les entitats asseguradores seran el major pes en les “inversions alternatives” i la creixent importància de les “sostenibilitat”, cosa que encaixa perfectament en l’objectiu prioritari de les asseguradores, orientades a la inversió a llarg termini.

Finalment va comentar els impactes de la pandèmia covid 19 en els mercats financers i, per tant, en les inversions de les asseguradores.

Descarrega Presentació

Veure vídeo Webinar

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19.

Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org). Des del 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 5 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit més de 300 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i treballadors dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha realitzat 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 25 de maig de 2020.

Webinar de Joan Pérez Munné, head of organizational excellence d’Allianz Seguros

CONFERÈNCIA DE JOAN PÉREZ MUNNÉ, RESPONSABLE D’ORGANIZATIONAL EXCELLENCE, D’ALLIANZ ASSEGURANCES, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El 14 de maig passat es va dur a terme la conferència “Accessibilitat, Rellevància i Simplicitat, eixos clau en la realitat digital“, a càrrec de Joan Pérez Munné, head of organizational excellence, d’ALLIANZ SEGUROS, referent en processos de digitalització en entitats asseguradores.

El Sr. Pérez Munné, va comentar que la transformació digital s’ha d’entendre com un element estructural que modifica la nostra realitat i expectatives com a individus i consumidors, un veritable disruptor de mercat, que genera canvis en els clients.

En aquest entorn digital, segons l’opinió del Sr. Pérez Munné, les entitats asseguradores han de jugar un nou rol, superior a el de simples “productors d’assegurances”, en què el seu actiu principal sigui la relació amb el seu client, a qui proporcionar els productes i serveis més adequats en cada moment.

Les entitats, segons el Sr. Pérez Munné, han d’adaptar la seva visió corporativa, comportament i llenguatge a les expectatives del nou client, en un entorn clarament digital. L’adaptació s’ha de construir a través de 3 eixos:

 • Accessibilitat: garantir als clients la correcta accessibilitat als productes i serveis.
 • Rellevància: constituir-se com un actor rellevant per al consumidor, per al que es poden utilitzar tècniques de Data Analytics, Intel·ligència Artificial i Machine Learning.
 • Simplicitat: reduir l’esforç del client i aconseguir l’excel·lència de les operacions.
Descarrega Ponència
Veure vídeo Webinar

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19.

Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org). Des del 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 4 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit prop de 300 persones.

En el CAC estem convençuts que les dificultats actuals potenciaran la utilització de les noves tecnologies, que sens dubte seran una eina fonamental en la formació del futur.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i treballadors dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 20 de maig de 2020

Documentació sobre Covid 19

Aquí podeu consultar informació de molt d’interès sobre la pandemia COVID 19

 

Document de Marsh que conté “Informació sobre la protección contra el riesgo de pandemia“, de juny 2020.

Document de Guy Carpenter “Visión de Standard & Poor’s (S&P) sobre reaseguro global y los seguros de P&C y de vida en EE. UU.“, de juny 2020.

Document de l’Actuarial Society of South Africa (ASSA) “COVID-19 Considerations for Life Assurance Actuaries“, de maig 2020.

Document de PwC “Beyond COVID-19: Five key strategic priorities for a post-crisis world“,  de 4 de maig de 2020.

Document de l’AAE (Actuarial Association of Europe) “AAE position paper on Covid 19“, d’11 de maig de 2020.

Document de Kpmg “El impacto económico del COVID-19 y la respuesta de política económica“, de 26 d’abril de 2020.

Document de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) “Aspectos económicos de la crisis del Covid-19“, de 20 d’abril de 2020.

Document del Financial Stability Institute (FSI) of the Bank for International Settlements (BIS) “Insurance regulatory measures in response to Covid-19“,d’abril 2020.

Article del Banco de España “Escenarios macroeconómicos de referencia para la economía española tras el covid 19”, de 20 d’abril de 2020.

Informe de Communty of Insurance “Covid – 19, Impacto y perspectivas para el seguro“, de 19 d’abril de 2020.

Document de Mckinsey & Company “COVID 19: Briefing materials“, de 3 d’abril de 2020.

Articles del Sr. Xavier Varea, actuari membre del CAC, publicats a La Vanguardia:
14/04/2020 – ¿Es posible frenar la pandemia sin tener certeza de a cuánta gente afecta ni cómo?
25/03/2020 – ¿Son efectivas las medidas de confinamiento para vencer alCovid-19?

Document del Solvency II Working Group de l’Actuarial Association of Europe sobre la Covid 19, de 3 d’abril de 2020.

Documentació rellevant d’EIOPA relacionada amb COVID 19:

https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-urges-insurers-and-intermediaries-continue-take-actions-mitigate-impact_en

https://www.eiopa.europa.eu/content/update-other-measures-impacted-covid-19-pandemic_en

https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-urges-reinsurers-temporarily-suspend-all-discretionary-dividend-distributions-and_en

https://www.eiopa.europa.eu/content/monthly-update-symmetric-adjustment-equity-capital-charge-solvency-ii-%E2%80%93-end-march-2020_en

Document de DELOITTE “Reacciones del sector asegurador ante el Covid-19 en torno al cliente y la comunicación“, de març 2020.

Document del Wheeler Institute for Business and Development de la London Business School “The economics of a pandemic: the case of Covid-19“, de 31 de març de 2020.

Document de l’IAIS “IAIS Executive Committee takes steps to address impact of COVID-19 on t’he insurance sector“,  de 27 de març de 2020.

Informe de OLIVER WYMAN, del grup MARSH, “RESPONDING TO COVID 19: primer, scenarios and implications”, de 25 de març de 2020.

Informes de GUY CARPENTER, del grup MARSH:

International Actuarial Association (IAA). Informació sobre Covid 19 – ENLLAÇ

Campanya solidària del CAC

CAMPANYA SOLIDÀRIA DEL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA PER A UN PROJECTE D’INVESTIGACIÓ SOBRE EL COVID 19

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) ha aportat 4.100 euros (quatre mil cent euros) al projecte de recerca clínica #joemcorono per frenar la pandèmia del coronavirus que porta a càrrec un equip de metges i investigadors de la Fundació Lluita contra la Sida, IrsiCaixa i l’Hospital Universitari Trias i Pujol, liderats pel Dr. Oriol Mitjà i pel Dr. Bonaventura Clotet, que estan treballant en un assaig clínic per trobar els fàrmacs que puguin servir per frenar la transmissió de virus SARS-COV-2 (Covid-19) i prevenir pandèmies futures.

Aquesta quantitat és el resultat d’una campanya solidària entre col·legiats i membres protectors de CAC, a la qual, entre d’altres, Fiatc Assegurances ha col·laborat amb una aportació de 1.000 euros i el CAC amb 2.000 euros. A tots els aportants, col·legiats i protectors, volem mostrar el nostre agraïment.

El desig del CAC és el de col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en el finançament de l’esmentat assaig clínic, desitjant molt èxit als científics en les seves investigacions, que esperem puguin ajudar a pal·liar els efectes d’aquesta pandèmia que de manera tan intensa està afectant la nostra societat i a tot el món.

Webinar de Santiago Romera, soci director de AREA XXI, al CAC

CONFERÈNCIA DE SANTIAGO ROMERA, SOCI DIRECTOR DE AREA XXI, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El 7 de maig de 2020 es va dur a terme la conferència La gestió de riscos en les entitats asseguradores, a càrrec del Sr. Santiago Romera, soci director de AREA XXI.

El Sr. Romera va comentar la importància que té per a les asseguradores la identificació i la gestió dels riscos, eina fonamental per a l’assignació eficient del capital, cada vegada més important en un mercat financer altament competitiu.

Segons el parer del Sr. Romera, les entitats asseguradores que gestionen els seus riscos de forma òptima poden aconseguir beneficis, satisfer les necessitats dels seus accionistes i complir amb els requeriments normatius.

Per a la gestió òptima dels riscos és necessari, en opinió del Sr. Romera, l’aprenentatge d’una metodologia adequada, preparar i implementar els desenvolupaments adequats, prioritzar tasques i estratègies d’acord amb el criteris de materialitat, disposar de dades i informació necessàries i de qualitat, traçar els circuits i processos de gestió de riscos, disposar de les eines adequades, i fonamentalment, disposar d’una organització centrada en la gestió del risc.

Descarrega Ponència
Veure vídeo Ponència

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19.

Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

En el CAC estem convençuts que les dificultats actuals potenciaran la utilització de les noves tecnologies, que sens dubte seran una eina fonamental en la formació del futur.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 12 de maig de 2020

Webinar de Judith Pujol, sòcia FAAS de EY, al CAC

CONFERÈNCIA DE JUDITH PUJOL, SÒCIA FAAS DE EY, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El passat 30 d’abril de 2020 va dur a terme la conferència Per què és necessària una regulació com Solvència II? , A càrrec del Sra. Judith Pujol, sòcia FAAS de EY.

La Sra. Pujol va comentar l’evolució de la normativa Solvència II, que ha modificat la gestió de les entitats asseguradores a tot el món.

Va comentar que la Directiva de Solvència II, publicada al desembre de l’any 2009, portava anys gestant-se i que la crisi financera mundial, a partir de l’any 2008, després de la fallida del banc Lehman Brothers, va accelerar la seva aprovació.

La Directiva de Solvència II va ser adaptada a la regulació espanyola en l’any 2015, mitjançant la Llei 20/2015 de 14 de juliol (LOSSEAR) i el Reial Decret 1060/2015 (ROSSEAR), que van entrar en vigor l’any 2016.

Des de l’entrada en vigor el 2016 de la LOSSEAR i del ROSSEAR, la gestió de les entitats asseguradores ha canviat radicalment, amb un major pes en la gestió de riscos, quantificació de la solvència basada en els riscos i un reporting molt més exhaustiu.

Judith Pujol ens va parlar també dels principals efectes introduïts pel Reglament Delegat (UE) 2019/981. També va comentar els importants canvis que s’espera s’aprovin en l’any 2020 derivats de l’adaptació de la Directiva de Solvència II, que afectaran fonamentalment a les garanties a llarg termini i noves mesures de regulació macro prudencials, entre d’altres.

Descarrega la ponència

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19.

Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

En el CAC estem convençuts que les dificultats actuals potenciaran la utilització de les noves tecnologies, que sens dubte seran una eina fonamental en la formació de el futur.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 11 de maig de 2020

Webinar de Jordi Rivera, CEO de DAS Seguros, al CAC

CONFERÈNCIA DE JORDI RIVERA, CEO DE DAS ASSEGURANCES, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El passat 16 d’abril de 2020 va dur a terme la conferència L’impacte de l’insurtech en el sector assegurador, a càrrec del Sr. Jordi Rivera, CEO de DAS seguros.

El Sr. Rivera va comentar que els models de negoci digitals han penetrat en tots els sectors de la societat en els últims anys.

Des dels anys 90 amb l’aparició d’Amazon, centrada inicialment en la distribució de llibres i actualment a tot tipus de productes, canviant el model de distribució, fins a les actuals fintech i insurtech, que estan modificant els models de negoci i la gestió de les entitats financeres i asseguradores.

Les noves tecnologies estan impulsant el canvi: IA, IoT, blockchain, machine learning, big data, etc., possibiliten canvis impensables tan sols fa pocs anys.

D’altra banda, el canvi del comportament dels clients, cada vegada més digitals, accelera la transformació cap al digital amb nous serveis de l’economia col·laborativa.

Els models de distribució d’assegurances també estan canviant.

Les capacitats de les insurtech permeten apropar nous serveis a client, major personalització, millores en l’experiència-client i increments de la fidelització.

En els últims anys han aparegut gran quantitat d’insurtech, alguna d’elles amb molt d’èxit: Metromile, Lemonade, Oscar, Zego, Weecover, Trop, Signaturit, Mi Legado Digital, entre d’altres.

Segons l’opinió del Sr. Rivera, el sector assegurador experimentarà grans canvis, derivats de el desenvolupament de les noves tecnologies. Els majors impactes d’entrada es veuran en la gestió de riscos, en la distribució i en l’eficiència i automatització dels processos.

Tots aquests canvis sofisticaran i modificaran el model “tradicional” en què es desenvolupen les entitats asseguradores, creant noves solucions de negoci que canviaran la indústria.

Les entitats asseguradores han d’adoptar una actitud proactiva i liderar el canvi, si no volen veure superades per nous competidors que apareixen disposats a jugar un paper en el sector assegurador.

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19.

Descarrega Ponència
Veure vídeo Ponència

Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es podrà formalitzar a través de la pàgina web de l’CAC (www.actuaris.org). Aquí podeu veure el Llistat webinars programats.

En el CAC estem convençuts que les dificultats actuals potenciaran la utilització de les noves tecnologies, que sens dubte seran una eina fonamental en la formació de el futur.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 20 d’abril de 2020.

Nou Programa de webinars del CAC

Amb l’objectiu de mantenir la seva intensa tasca de formació, i a causa de les circumstàncies actuals derivades de la pandèmia covid 19, el CAC ha posat en marxa un Programa de Webinars, d’interès per actuaris i altres professionals.

Els webinars són gratuïts i es podrà accedir mitjançant inscripció prèvia, que es podrà formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Fins a la data el CAC ha programat 8 webinars, que són les següents:

Num.

data Webinar
1 2020.04.16 La Importància de l’Insurtech en el sector assegurador, A càrrec del Sr. Jordi Rivera, CEO de DAS.
2 2020.04.30 Per què és necessària una regulació com Solvència II?, A càrrec de la Sra. Judith Pujol, Sòcia FAAS EY
3 2020.05.07 La gestió de riscos en les entitats asseguradors, A càrrec del Sr. Santiago Romera, Soci Director d’ Area XXI
4 2020.05.14 Accessibilitat, rellevància i simplicitat, eixos clau en la realitat digital, A càrrec del Sr. Joan Pérez Munné, Head of Organizational Excellence, d’ Allianz.
5 2020.05.21 Principals tendències d’inversió en el sector assegurador europeu, A càrrec de Víctor Luís, Director de Gestió d’Inversions, de Vidacaixa
6 2020.05.28 Model empíric per a la predicció a curt termini de la propagació de la Covid 19, A càrrec del Sr. Enrique Álvarez, Investigador del Grup BIOCOMSC, de la Universitat Politècnica de Catalunya -UPC-
7 2020.06.04 Novetats sobre la futura norma comptable IFRS 17, A càrrec del Sr. Albert de Paz, Manager de Management Solutions.
8 2020.06.11

La influència i les noves tecnologies mèdiques en l’assegurança de salut, A càrrec de Dr. Juan Ramón González, de Fiatc.

En el CAC estem convençuts que les dificultats actuals potenciaran la utilització de les noves tecnologies, que sens dubte seran una eina fonamental en la formació del futur.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 14 d’abril de 2020

Actuacions del CAC davant la pandèmia de la Covid 19

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) manifesta la seva preocupació per l’evolució i les conseqüències de l’expansió de la pandèmia SARS-COV-2 (Covid-19) per tot el món, i en particular, pels efectes especialment intensos al nostre país.

El CAC, en primer lloc, desitja expressar la seva solidaritat amb les persones i famílies que pateixen directament les conseqüències de la malaltia.

També desitja manifestar el reconeixement i admiració cap a tots els professionals, principalment en l’àmbit de l’assistència sanitària, que es troben al capdavant de la lluita contra la pandèmia de manera incansable, arriscant fins i tot la seva salut.

En aquestes circumstàncies, el CAC ha iniciat una campanya de recollida de fons entre els seus col·legiats i membres protectors.

Els fons recaptats es destinaran a el projecte de recerca clínica (#yomecorono) per frenar la pandèmia del coronavirus que porta a càrrec un equip de metges i investigadors de la Fundació Lluita contra la Sida, IrsiCaixa i l’Hospital Universitari Trias i Pujol, liderats per Dr. Oriol Mitjà i el Dr. Bonaventura Clotet, que estan treballant en un assaig clínic per trobar els fàrmacs que puguin servir per frenar la transmissió de virus SARS-COV-2 (Covid-19) i prevenir pandèmies futures.

 

El Covid 19 també ha afectat el funcionament habitual de CAC, com el de la majoria d’entitats del nostre país.

Les accions que el CAC ha adoptat són les següents:

 • 100% de l’equip en teletreball.
 • 100% Atenció telefònica i documentació digitalitzada.
 • 100% prestació de serveis a distància a col·legiats i empreses.
 • Reunions de la Junta a través videoconferència.
 • CPD (Continuous Professional Development) a l’objecte de que els Col·legiats puguin complir amb el nombre mínim anual d’hores de formació contínua:
  • Ampliació del termini del CPD
  • Formació On Line a través d’un programa de webinars gratuïts
 • Plataforma ACTUVIEW, d’accés a continguts especialitzats en temes actuarials a nivell internacional, i gratuït per als Col·legiats (https://actuaris.org/actuview).
 • Informes Especialitzats de l’Covid-19 a la web.

Esperem i desitgem que, amb la deguda prudència, la situació es normalitzi com més aviat millor, i que els danys siguin els menors possibles per al conjunt de la societat i en especial per al Sector Assegurador i Financer.

Barcelona, 6 de abril de 2020