Webinar el rol de l’actuari a la Reassegurança

 

El passat dimarts 8 de novembre de 2022 es va dur a terme la conferència “El rol de l’actuari a la Reassegurança”.

La conferència va estar a càrrec del Sr. Pedro Herrera, CEO de Nacional de Reaseguros i actuari de formació.

Pedro Herrera, Nacional de ReasegurosEl Sr. Herrera va comentar que la tasca de l’actuari al món reassegurador ha anat canviant al llarg del temps. De les funcions clàssiques de l’actuari, centrades en la creació de tarifes i la determinació de reserves, ha anat evolucionant cap a altres funcions, basades en la gestió dels riscos i de la volatilitat, mitjançant l’ús de tècniques actuarials i models predictius.

Va comentar les funcions més habituals de l’actuari en una entitat reasseguradora:

 • A l’Àrea Tècnica: fixació dels criteris de subscripció, elaboració dels pressupostos de sinistralitat, quantificació de les reserves i de les provisions sota Solvència II, creació de productes, disseny de contractes de reassegurança, models alternatius de transferència de riscos, anàlisi de rendibilitat de negocis, gestió de sinistres, valoració de models de riscos catastròfics, entre d’altres.
 • A l’Àrea de Retrocessió: el disseny de les cobertures adequades per reassegurar els seus propis riscos, garantint la solvència de l’entitat reasseguradora.
 • A l’Àrea de Subscripció: proposta, assessorament, valoració, negociació i acceptació dels programes de reassegurança.
 • A l’Àrea Financera: gestió d’inversions, de capital, de solvència i la relació amb les agències de ràting.
 • A l’Àrea Comercial: relació i suport a les asseguradores cedents.

El Sr. Herrera va comentar que la funció de l’actuari canviarà en un futur proper. L’automatització dels càlculs permetrà a l’actuari centrar-se en tasques de més valor afegit: anàlisi i valoració de riscos (climàtics, ciberriscos, entre d’altres) i de noves formes de reassegurança, un rol més dinàmic i amb més implicació en les decisions estratègiques de les reasseguradores.

Per a aquestes funcions, l’actuari haurà de desenvolupar nous atributs: capacitats multidisciplinàries, forts coneixements financers, capacitat resolutiva, habilitats en la comunicació, competència social i intercultural, treball en equip i creativitat.

També va comentar que la Reassegurança és un sector ple d’oportunitats per als actuaris, que s’estima que va facturar 350.000 milions de dòlars a tot el món l’any 2021.

Va afirmar que la Reassegurança ofereix un entorn professional divers, qualificat, dinàmic, innovador, molt valorat per les entitats asseguradores i que ofereix la possibilitat de conèixer altres mercats.

Va explicar que la Reassegurança ofereix nous camps als actuaris on treballar: índexs climàtics, models de valoració de riscos catastròfics, models de valoració de riscos de longevitat, d’envelliment, d’incapacitat i de dependència, riscos cibernètics, parades de la producció, transformació digital, entre d’altres.

Finalment va parlar de l’experiència de Nacional de Reaseguros, entitat líder al mercat nacional de reassegurances, en què el 20% de la plantilla compta amb la formació d’actuari, alguns ocupant llocs d’alta direcció.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega presentació
Veure vídeo

Jornades CERA del CAC. El valor en la gestió de riscos

 

El passat 26 d’octubre del 2022 es van dur a terme les “Jornades CERA del CAC. El valor a la Gestió de Riscos”.

La Jornada va ser patrocinada per Fiatc Seguros.

La certificació CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary) és la qualificació per a la gestió de riscos de més prestigi al món actuarial, patrocinada per la Cera Global Association, organització de la qual forma part el CAC.

La Jornada va ser presentada pel Sr. Marc Arias, actuari CERA i membre del Board de Cera Global, en representació del CAC.

A la Jornada, el Sr. Emilio Vicente, de MGS Assegurances, membre de la Junta de Govern del CAC i actuari CERA, va parlar del valor de la gestió de riscos per a les empreses i del que poden aportar els actuaris en aquesta matèria.

Es van dur a terme tres taules rodones, amb la temàtica següent:

 • Aspectes fonamentals a considerar en la gestió de riscos financers, amb la participació del Sr. Breogán Porta, de Mazars. Coordinaren la taula el Sr. Francisco Duran i el Sr. Joan Antonio Fernández, ambdós actuaris CERA del CAC. Les principals conclusions de la taula van ser que els riscos financers (crèdit, mercat, operacional i liquiditat) estan implícits en l’estratègia de negoci de qualsevol entitat. Les entitats han de tenir polítiques que permetin mesurar i gestionar els riscs financers. Aquests riscos afecten les necessitats de capital de les entitats i han de ser gestionats de manera preventiva i permanentment, adoptant les decisions òptimes en cada cas (acceptar, mitigar i/o transferir).

 

 • Aspectes fonamentals a considerar en la gestió dels riscos derivats del canvi climàtic, amb la participació del Sr. Santiago Arechaga, de Suiza de Reaseguros. Van coordinar la taula la Sra. María Jesús Romero i el Sr. Ateno Villar, ambdós actuaris CERA del CAC. Les conclusions principals de la taula van ser que l’escalfament global del planeta és un fet objectiu i la influència humana, encara que no l’única, és la causa més rellevant. Les pèrdues econòmiques derivades de fenòmens climàtics extrems són creixents. Es va parlar dels riscos físics del canvi climàtic (aguts i crònics) i dels riscos de transició (tecnològics, normatius, legals, de mercat i reputacionals). Swiss Re considera que els riscos climàtics són gestionables i el paper de l’actuari és fonamental.

 

 • Aspectes fonamentals a considerar en la gestió dels riscos cibernètics, amb la participació del Sr. Amalio Berbel, de KPMG. Van coordinar la taula la Sra. Marta Marco i el Sr. Marc Arias, ambdós actuaris CERA del CAC. Les conclusions principals de la taula van ser que els riscos cibernètics creixen de manera molt notable. Els ciberatacs són cada cop més freqüents, sofisticats i nocius. Les entitats estan duent a terme importants inversions en ciberseguretat, de prop de 150 mil milions de dòlars a l’any 2021 a tot el món. Durant la propera dècada augmentarà la dificultat a gestionar els riscos de ciberseguretat, per la seva major complexitat. Els riscos ciber poden i han de ser gestionats. Les entitats han d’estar preparades per poder donar resposta davant d’incidents ciber. El sector assegurador pot prestar un servei molt important a la Societat, mitjançant assessorament, prevenció i l’oferta de cobertures de ciberassegurances.

 

La Jornada va comptar també amb la participació del Sr. Nick Dumbreck, Life Practice Leader de l’Oficina de Milliman a Londres i Chairman de Cera Global entre setembre del 2018 i setembre del 2021. El Sr. Dumbreck va parlar de la cada vegada major implantació de la Sr. qualificació CERA, que ja disposa de 6.700 actuaris certificats a tot el món. Va animar els actuaris del CAC a introduir-se en aquest camp i formar-se de forma continuada a través dels mitjans que posa a la seva disposició Cera Global i dels plans de formació dels col·legis d’actuaris.  Descarrega presentació

 

La Jornada va ser clausurada per la Sra. Marisa Galán, Presidenta del CAC.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Jornada El valor en la gestió de l’assegurança de vida

 

El passat 20 d’octubre del 2022 es va dur a terme la Jornada “El valor en la Gestió de l’Assegurança de vida”. La Jornada va ser patrocinada per Zurich Seguros i per Willis Towers Watson (WTW).

A la Jornada es va dur a terme un repàs profund de l’Embedded Value des de diferents angles: les millors pràctiques en el seu ús per a la gestió del negoci assegurador de vida, la seva utilització per a la valoració del negoci de vida a les transaccions corporatives, la seva utilitat per a la gestió del valor al nou entorn, la seva aplicació en la presa de decisions i la seva utilitat en la valoració de carteres en run off (back books), entre d’altres.

La Sra. Rosa Salas, Directora d’Iberia, de Life Insurance Consulting and Technology, de WTW, va parlar de millors pràctiques a l’Embedded Value en la gestió del negoci assegurador de vida.

Descarrega la presentació

 

A la Jornada es van dur a terme 3 taules rodones:

 

 • La valoració del negoci de vida en transaccions corporatives. Va estar formada pel Sr. Raúl J. Julián (Managing Director de DC Advisory), el Sr. Israel Fernández del Sol (Managing Director / Co-Head EMEA FIG per a Investment Banking & Capital Markets de Crèdit Suisse), la Sra. María García Romero (Directora FIC de BNP) i el Sr. Pablo Alonso (Managing Director, Global Corporate and Investment Banking de Bank of America). La taula va ser moderada pel Sr. Felipe Gómez (líder de la Divisió Sud-oest d’Europa d’Insurance Consulting and Technology, Vida, de WTW). A la taula es va parlar de la utilització de les diferents metodologies de l’Embedded Value (Tradicional i Market Consistent) en la quantificació de les operacions. Es va comentar que un dels reptes més grans en aquest tipus de negociacions és la valoració del nou negoci i no tant la cartera ja contractada. En opinió dels participants a la taula, si bé les valoracions són el punt habitual d’arrencada, hi ha altres variables pròpies en la negociació que poden donar lloc a tancaments diferents dels valors inicialment estimats.

 

 • La gestió del valor al nou entorn i la seva aplicació a la presa de decisions. Va estar formada pel Sr. Fernando Larraz (Director Gestió Tècnica Actuarial Vida de Seguros Catalana Occidente), el Sr. Miquel Grau (Chief Life Actuary de Zurich) i el Sr. Javier Muñoz (Cap de models de capital i reporti financer de Mapfre) . Va ser moderada per la Sra. Rosa Salas (Directora d’Iberia, de Life Insurance Consulting and Technology, de WTW). La taula es va centrar en els processos de càlcul i, en especial, en la convivència de l’Embedded Value amb la propera norma comptable NIIF 17. En opinió de la taula, les entitats han de valorar les diferents opcions. D’altra banda, a causa de la complexitat d’aquest tipus de valoracions, els departaments tècnics han de millorar les seves explicacions i fer-les més comprensibles per a la resta de l’organització, de manera que es comprengui l’abast de les decisions que s’hi adoptin, gens senzill d’una altra part.

 

 • Transaccions de carteres en run off (back books). Va estar formada pel Sr. Antonio Trueba (Conseller Delegat de Mediterrani Vida) i pel Sr. Carlo Elsinghorst (Group CFO de Monument Re Group). Va ser moderada per la Sra. Iratxe Galdeano (líder d’Insurance Consulting and Technology d’Iberia de WTW). A la taula es va comentar l’experiència d’algunes entitats especialistes en la gestió de carteres d’assegurances en run off (sense nou negoci) i el valor que aporten a les asseguradores a qui adquireixen aquestes carteres en la millora dels passius. Es va comentar que la viabilitat de les operacions esmentades es recolza en processos d’optimització, tant de l’actiu com del passiu, així com en un canvi de visió empresarial, en prestar més atenció a l’evolució dels fons propis del balanç de solvència que als resultats anuals (visió a més llarg termini). Finalment, es va comentar la poca flexibilitat existent a la legislació per a aquest tipus d’operacions, encara que espera que en el millori en el futur.

 

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Webinar Perspectives i principals tendències del mercat de reassegurança

 

El passat dijous 13 d’octubre del 2022 es va dur a terme la conferència “Perspectives i principals tendències del mercat de reassegurança”.

Artur Reñé, Guy Carpenter

La conferència va ser duta a terme pel Sr. Artur Reñé, CEO de Guy Carpenter Iberia.

El Sr. Artur Reñé va comentar que es confirmen les tendències restrictives al mercat de reassegurança apreciades des de l’any 2020, confirmant una creixent escassetat de “capacitat” per a determinades modalitats de reassegurança, amb una dinàmica de duresa en la subscripció com no s’havia vist en molt de temps.

En opinió del Sr. Reñé, el complicat entorn socioeconòmic en què ens trobem està impulsant un mercat de reassegurança més restrictiu, canviant, exigent i incert.

Va comentar que la reassegurança s’ha vist afectada de forma important en els darrers anys per diversos fenòmens, entre ells:

 • La creixent freqüència i intensitat dels “fenòmens catastròfics” (huracans, tifons, ciclons, inundacions, grans incendis, etc.) que no només han afectat els Estats Units i el Carib, sinó també diversos països centreeuropeus, provocant grans sinistres i greus pèrdues a les asseguradores i les reasseguradores.
 • Els danys causats per la pandèmia covid 19, que s’estima els anys 2020 i 2021 va causar danys al sector assegurador per 61.000 milions de dòlars, el que es considera el segon sinistre més gran de la història, després de l’originat per l’huracà Katrina.
 • Guerra Ucraïna-Rússia, de futur incert, que s’estima que fins ara ja ha provocat pèrdues al mercat assegurador de més de 16.000 milions de dòlars.

Va parlar també de les situacions dels mercats financers, especialment dels tipus d’interès baixos, que han afectat la rendibilitat de les inversions de les reasseguradores i el seu capital.

Va comentar que les entitats reasseguradores, encara que conserven elevades notes de rating, fa anys que redueixen els beneficis i la rendibilitat, cosa que es tradueix en un mercat cada vegada més restrictiu, amb menys capacitat, amb més dificultats en la col·locació dels programes de reassegurança i amb preus més elevats, a tot el món.

En el cas espanyol, va comentar la creixent freqüència de fenòmens atmosfèrics extrems, que han ocasionat importants sinistres al sector assegurador i reassegurador. A mena d’exemple, va comentar que l’any 2021 la borrasca Filomena va ocasionar danys al sector assegurador per import de 350 milions d’euros, el sinistre més gran de la història d’Espanya.

Va comentar els efectes que s’estima que tindrà al sector assegurador espanyol la revisió recent del “barem” de l’assegurança d’automòbils, que ha implicat un augment mitjà del 20% en una mostra de sinistres més grans de 200 mil euros, cosa que sens dubte augmentarà la sinistralitat de la Reassegurança d’automòbils.

Finalment va parlar dels efectes de la creixent inflació sobre el cost dels sinistres i els resultats de les asseguradores, que s’estima que serà important.

Tot això, va comentar el Sr. Reñé, està portant a un mercat reassegurador amb una dinàmica d’enduriment en la subscripció, condicions i preu com no s’havia vist en gaire temps.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega
Veure vídeo

Webinar l’assegurança de crèdit: evolució i perspectives de salut

 

El passat dimarts 27 de setembre del 2022 es va dur a terme la conferència “L’assegurança de crèdit: evolució i perspectives de futur”.

La conferència va ser duta a terme pel Sr. Unai Baquero, Director de Rams Generals de Nacional de Reassegurances.

El Sr. Unai Baquero va comentar que l’assegurança de crèdit és un gran dinamitzador del comerç mundial. L’assegurança de crèdit aporta més seguretat a les transaccions comercials, afavorint el comerç nacional i internacional i per això la riquesa. S’estima que a l’any 2020 prop del 15% del comerç mundial estava assegurat.

A Espanya, l’assegurança de crèdit l’any 2021 va aportar un volum de primes de 1.800 milions d’euros, amb un creixement del 8,4% sobre l’any 2022.

El Sr. Baquero va comentar que l’economia de tot el món es troba en el moment de gran incertesa (crisi sanitària, guerra a Ucraïna, inflació, volatilitat als mercats financers, decreixement del PIB, etc.) que afecta el comerç mundial i per això a l’assegurança de crèdit.

Va comentar que l’assegurança de crèdit cobreix tant els riscos comercials com els riscos polítics, creixents en els darrers temps.

Va comentar els avantatges que aporta l’assegurança de crèdit a les empreses:

 • Dota de més seguretat en el cobrament de les vendes.
 • Facilita l’expansió internacional.
 • Permet el coneixement de la situació financera i la solvència dels clients, actuals i potencials.
 • Millora l’accés al crèdit a les empreses.
 • Redueix el risc de les empreses, cosa que allibera capital i augmenta la seva rendibilitat.
 • Aporta una liquiditat més gran.

Va comentar els efectes de la pandèmia en el comerç i l’assegurança de crèdit.

Va destacar la importància dels ajuts públics, a tot Europa, que han permès la supervivència de moltes empreses, reduint per això els impagaments i la sinistralitat de l’assegurança de crèdit. Va comentar també el suport públic a diferents països europeus a l’assegurança de crèdit, com a Espanya, aportant capacitat a la reassegurança.

En el cas de les asseguradores i reasseguradores de crèdit va comentar que, com a conseqüència de la incertesa global, estan duent a terme accions defensives a les seves carteres, enfrontant-se a un augment de les reclamacions dels negocis existents.

La majoria de les asseguradores han reduït la seva exposició i/o retirat els seus negocis a Rússia i Ucraïna. Les entitats també valoren el risc de contagi en altres països de l’entorn i en redueixen les exposicions.

Va comentar que aquest any 2022 s’observa un augment de la demanda d’assegurança de crèdit per part de les empreses, que no és correspost amb una oferta més gran per part del mercat assegurador i reassegurador, ja que es troba més retret abans les grans incerteses econòmiques i geopolítiques a què s’enfronta el món.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega
Veure vídeo

Webinar L’impacte de la nova mobilitat urbana en l’assegurança

 

Jordi Pagés, Weecover

El passat dijous 8 de setembre de 2022 es va dur a terme la conferència “L’Impacte de la Nova Mobilitat Urbana a l’Assegurança”.

La conferència va ser duta a terme pel Sr. Jordi Pagés, Actuari, CEO i Co-founder, de Weecover.

El Sr. Jordi Pagés va comentar que la mobilitat urbana està canviant de forma accelerada en els darrers anys i que aquest és un dels principals reptes a què s’enfronta la indústria asseguradora, especialment de l’assegurança de l’automòbil.

Segons la seva opinió, els principals factors que determinaran el canvi en la mobilitat urbana, principalment a les ciutats, seran els següents:

 • Mobilitat sostenible. El canvi cap a una mobilitat més sostenible a les nostres ciutats vindrà condicionat pel futur del vehicle elèctric, que s’espera que l’any 2030 suposarà el 16% dels vehicles en circulació i pels vehicles de micromobilitat (bicicletes i patinets elèctrics, principalment).
 • Mobilitat compartida. Tendència actual, principalment a les ciutats, de substituir el vehicle en propietat per vehicle de lloguer sota diferents fórmules (car sharing, car pooling, etc), i que tindran un gran desenvolupament en els propers anys.
 • Vehicle autònom. Vehicle amb algun tipus d’automatització, parcial ara i potser total en el futur, que facilita la conducció i reduirà la sinistralitat.
 • Connectivitat, a través de la Internet de les coses (IoT). Permet connectar el vehicle amb altres elements que incideixen en la circulació (conductor, via, altres vehicles, entorn, etc.). Es preveu que amb el desenvolupament de la xarxa 5G aquestes noves tecnologies tindran un gran desenvolupament i facilitaran notablement la circulació dels vehicles.

En opinió del Sr. Jordi Pagés, tots aquests factors tindran un gran impacte a l’assegurança d’automòbils, principalment:

 • Reducció del nombre de vehicles en circulació. S’estima que l’any 2030 el nombre de vehicles en circulació als Estats Units ia Europa serà un 25% inferior respecte del parc actual. S’estima que el nombre de vehicles a Europa passarà dels 280 milions actuals a 200 milions de vehicles a l’any 2030.
 • Reducció de les primes:
  • De fins a un 50% l’any 2035, derivats de millores en la sinistralitat respecte a les xifres actuals, per la cada vegada més gran tecnificació, cosa que sens dubte tindrà un notable impacte en el preu de l’assegurança, que es reduirà notablement.
  • Derivats de la reducció dels costos operatius de les entitats, per la digitalització de processos, que s’estima l’any 2030 seran un 40% inferiors als costos actuals.
 • Aparició de nous riscos i canvis a l’oferta asseguradora:
  • Vehicles elèctrics: cobertura de les bateries, en cas de robatori, incendi o destrucció (el més onerós del vehicle elèctric).
  • Cobertura de responsabilitat civil al vehicle autònom. Important risc derivat dels incidents ciber, definició de la responsabilitat, etc.
  • Nous productes per a la cobertura de bicicletes i patinets elèctrics, que s’estimaran seran de cobertura obligatòria en un futur proper.
  • Geolocalització del vehicle, que millorarà notablement els serveis d’assistència.
  • Possibilitat de personalitzar l’assegurança de vehicle en funció de la seva utilització (pay us you drive, pay how you drive, etc.).
  • Impacte en el mercat de la presència cada vegada més gran de flotes de vehicles a compartir, que llevaran l’assegurança incorporada.
  • La digitalització creixent de l’oferta, que potenciarà els canals directes i la personalització de l’oferta.
  • Etc.

Conclusions:

  • Els canvis en la mobilitat urbana afectaran significativament el sector assegurador i en provocaran la redefinició.
  • La sinistralitat i les primes es reduiran notablement en els propers anys.
  • L’oferta asseguradora s’haurà d’adaptar a l’aparició dels riscos nous.
  • La distribució i els serveis vinculats a l’assegurança del vehicle automòbil serà cada cop més digital immediata i personalitzada.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega presentació

Veure vídeo

Visita del Col·legi d’Actuaris de Catalunya a la Universitat de Barcelona

 

El dia 5 de maig de 2022, Marisa Galán, Clara Armengol, Fina Alargé i Joaquim Celma, del Col·legi d’Actuaris de Catalunya van visitar la Universitat de Barcelona (UB), per presentar les oportunitats de la professió actuarial als nous alumnes del màster en Ciències Actuarials i Financeres de la UB.

La visita va estar coordinada pel Dr. Miguel Santolino, director del Màster i per la Dra. Ayuso, catedràtica i professora del Màster.

A la reunió les representants del CAC van parlar de les grans oportunitats professionals que presenta la professió actuarial, dels serveis del CAC pels alumnes del Màster i dels avantatges de la col·legiació, encoratjant als alumnes a treballar de debò per superar els estudis.

La UB és la única universitat catalana que imparteix el Màster en Ciències Actuarials i Financeres, ja des de fa molts anys, i està qualificada com una de les de major qualitat acadèmica de tot l’estat espanyol en aquesta especialitat.

El CAC col·labora estretament des de fa molts anys amb la UB, facilitant l’accés gratuït als alumnes del Màster a la majoria d’activitats de formació del CAC.

Webinar Novetats a l’ORSA: el canvi climàtic

 

El passat dijous 7 d’abril del 2022 es va dur a terme la conferència online “Novetats a l’ORSA: el canvi climàtic”, a càrrec del Sr. Svetlozar Mindov, Actuari, Manager de Risk Advisory Consultoria d’Assegurances, de Deloitte. La jornada va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Svetlozar Mindov, DeloitteEl Sr. Mindov va parlar dels efectes del canvi climàtic a les entitats asseguradores i de la seva consideració a l’“Informe ORSA”, estudi prospectiu sobre requeriments de capital i solvència futur, en funció del negoci i risc assumit, que les asseguradores realitzen cada any .

Va comentar que el canvi climàtic afectarà les asseguradores més que altres entitats, ja que d’una banda afectarà el valor de les seves inversions (actius) i, de l’altra, afectarà els seus compromisos (passius) per la sinistralitat més gran esperada de les assegurances. .

EIOPA, l’autoritat supervisora ​​de les entitats asseguradores europees i les autoritats supervisores locals (la DGSFP, en el cas espanyol) recomanen tenir molt en compte diferents escenaris de canvi climàtic, a curt, mitjà i llarg termini, i els efectes que sens dubte tindrà sobre el valor de les inversions, sobre els resultats i les necessitats de capital, per tal de preservar la seva solvència.

Les asseguradores han de valorar els “riscos de transició”, riscos derivats dels canvis en l’economia per la seva transició a una economia més sostenible, i els “riscos físics”, riscos derivats directament per la sinistralitat més gran del canvi climàtic. Les asseguradores han d’analitzar la materialitat de tots els riscos derivats del canvi climàtic, en diferents escenaris, modelitzar els riscos, veure’n la resiliència i considerar accions de resposta, amb l’ajuda de la reassegurança.

EIOPA recomana a les entitats asseguradores que valorin els efectes de les onades de calor, cada cop més freqüents, així com de les inundacions, sequeres i malalties derivades del canvi climàtic.

Com a conclusió, el canvi climàtic afectarà de manera molt considerable el sector assegurador. Per això, les entitats asseguradores han de tenir molt en compte aquest risc, que han de gestionar amb la màxima prudència, valorant diferents escenaris de canvi climàtic i els seus efectes a curt, mitjà i llarg termini, i adoptar les mesures adequades per tal de preservar la solvència futura de les asseguradores.

En aquest punt, el paper dels actuaris és fonamental, com a experts en la valoració i gestió de riscos.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.

Descarrega presentació

Veure vídeo