Webinar Sostenibilitat: Estratègies i criteris de les ISR

 

CONFERÈNCIA “SOSTENIBILITAT: ESTRATÈGIES I CRITERIS DE GESTIÓ DE LES INVERSIONS SOCIALMENT RESPONSABLES”, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat dimecres 14 d’abril de 2021 es va dur a terme la conferència “Sostenibilitat: estratègies i criteris de gestió de les inversions socialment responsables (ISR)“, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

La conferència, la tercera del Primer Cicle de Sostenibiltat del CAC, va estar a càrrec dels senyors Francesc Duran, Xavier Fàbregas, Bas Fransen i Arnau Guàrdia, grup Caixa d’Enginyers.

A la conferència es van abordar les diferents estratègies i criteris de gestió de les Inversions Socialment Responsables (ISR). A la mateixa es van explicar com la integració dels criteris ASG (Ambientals/Socials/Governança) poden ser una font d’idees i d’oportunitats d’inversió per a les entitats financeres.

El Sr. Xavier Fàbregas, director general de Caixa Enginyers Gestió, va parlar de la integració dels factors ASG en els criteris d’inversió del grup Caixa Enginyers, que l’any 2006 ja va incloure l’etiqueta ISR en un dels seus fons d’inversió. En la seva opinió, per implementar correctament una estratègia ASG les entitats han de modelitzar diferents indicadors, interns i externs, que els permetin seleccionar les seves inversions amb criteris objectius, per al que han d’utilitzar informació interna de les pròpies empreses i informació externa.

El Sr. Arnau Guàrdia, gestor d’IIC’S de Caixa Enginyers Gestió, especialista en ISR va parlar dels diferents tipus d’inversions ISR, catalogant en temàtiques, les que generen externalitats positives, per exemple, les relacionades amb les energies verdes, amb l’ús racional de l’aigua, etc. i les inversions en empreses líders en ISR. Va comentar les diferents mètriques que s’utilitzen per classificar les inversions ISR idònies (petjada hídrica, de carboni, rotació en el consell i en les plantilles, per exemple) que permeten prendre decisions d’inversió objectives.

El Sr. Fras Bransen, director de mercat de capitals de el Grup Caixa Enginyers, va parlar de com s’apliquen aquestes estratègies i criteris ISR a les decisions d’inversió, tant en actius de renda variable com en actius de renda fixa (Green Bonds, Social Bonds , etc.) i també de l’impuls que des de la Unió Europea s’està fent a aquest tipus d’inversions. Finalment va parlar dels reptes en la gestió d’inversions derivats de la integració dels criteris ISR, la inclusió de la inversió en temàtiques concretes i de com es mesura l’impacte d’aquestes inversions en les carteres d’actius que gestionen les entitats financeres, asseguradores, gestores de plans de pensions i gestores de fons d’inversió.

La Jornada va ser coordinada pel Sr. Francesc Duran, director de negoci assegurador i previsió de el grup Caixa Enginyers i membre de la Junta de Govern de CAC.

Descarregar

Veure vídeo
Van assistir a la conferència 82 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats de les seves 37 membres protectors.

En els últims 3 anys ha dut a terme 70 activitats de formació, en què han participat 2.500 persones, amb un total de 9.200 hores de formació.

Jornades Internacionals

 

Us informem de la celebració de les jornades internacionals de formació per actuaris següents:

1.- European Actuarial Days 2021 (EAD2021), organitzada per la Actuarial Association of Europe (AAE):

L’Actuarial Association of Europe (AAE) https://actuary.eu/, associació de la que forma part el CAC, organitza les Jornades European Actuarial Days 2021 (EAD2021), que es faran els dies 2 i 3 de juny de 2021.

El programa comptarà amb 4 sessions plenàries d’alt rang amb ponents convidats de renom i més de 20 presentacions addicionals. Els temes van des dels últims desenvolupaments en àrees actuarials de treball tradicionals fins a nous camps d’activitat com ara riscos emergents, ciències de la informació i camps més amplis.

Teniu mes informació de les jornades a l’enllaç següent https://actuary.eu/european-actuarial-days-2021-ead2021/

2.- Jornades Looking Forward, organitzades per Cera Global Association (CGA):

Cera Global https://ceraglobal.org/, associació de la que també forma part el CAC, organitza les jornades virtuals Looking Forward que es faran entre els dies 14 i 17 de juny de 2021.

Les jornades es podran seguir a través de la plataforma Actuview (recordeu que Actuview és un portal de formació per actuaris al que, com a membres del CAC, podeu tenir accés.  https://actuaris.org/actuview/).

Teniu informació sobre les Jornades “Looking Forward” al enllaç següent:
https://ceraglobal.org/cera-global-association-risk-conference-2021-call-for-content/

Els interessats també podeu enviar treballs, abans del 12 d’abril de 2021.

Us recomanem que seguiu les publicacions i les activitats de formació de les organitzacions internacionals d’actuaris de les que forma part el CAC (International Actuarial Association -IAA-,  Actuarial Association of Europe – AAE-, Cera Global Association – CGA-), així com dels cursos i vídeos que podeu trobar a Actuview, totes elles de molt interès i actualitat.

Documentació Assemblea General Ordinària

 

Benvolguts Col·legiats/des,

Us deixem enllaç de la presentació que es va fer a l’Assemblea Anual Ordinària del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) del dimecres 24 de març de 2021, juntament amb enllaç de la Memòria Anual de l’exercici 2020.

L’Assemblea va aprovar per unanimitat la gestió realitzada per la Junta de Govern, els comptes anuals de l’any 2020 i el pressupost de l’any 2021.

L’Assemblea va nomenar també als col·legiats Aleix Ferrando Costansa i Xavier García Pino com a membres de la Comissió Delegada d’Auditoria Interna per a l’exercici 2021.

Salutacions cordials.

Miquel Viñals
President.

Codi de Conducta Professional

Us informem que la Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) del 16 de febrer de 2021 va acordar l’adopció, com a propi, del Codi de Conducta Professional de l’Actuarial Association of Europe (AAE), associació de la que en forma part el CAC.

El Codi de Conducta Professional de l’AAE va ser adoptat per l’Assemblea de l’AAE del 22 de setembre de 2017 i ha entrat en vigor l’1 de gener de 2021.

L’objectiu del Codi de Conducta Professional de l’AAE és el de fomentar la qualitat del treball i professionalitat dels actuaris a tota Europa, en benefici de la Societat i dels usuaris dels serveis actuarials.

Podeu consultar el Codi de Conducta Professional a El Col·legi>Codi de Conducta Professional

Cordialment,

Miquel Viñals
President

Webinar sostenibilitat i canvi climàtic: el paper de l’actuari

 

CONFERÈNCIA “SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC: EL PAPER DE L’ACTUARI”, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat dimecres 17 de febrer de 2021 es va dur a terme la conferència “Sostenibilitat i canvi climàtic: el paper de l’actuari”, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

La conferència va estar a càrrec del Sr. Twan Possen, principal de Triple A Risk Finance.

El Sr. Possen va comentar que els riscos derivats del canvi climàtic són dels de més impacte potencial, segons el Global Risk Report 2020, editat pel World Economic Forum.

Ha explicat que les autoritats europees supervisores de la indústria financera i asseguradora són molt sensibles als impactes d’aquests riscos en les entitats, i que des de l’any 2018 és nombrosa la regulació sobre aquesta matèria, que afectaran les directives Solvència II i IORP II, entre d’altres.

La gestió de les inversions socialment responsables (ISR/ESG) i la incorporació dels “objectius de desenvolupament sostenible” en les estratègies d’inversió és al centre de la preocupació de les entitats asseguradores i financeres a tot el món.

Els supervisors d’assegurances recomanen a les asseguradores que tinguin molt en compte els efectes del canvi climàtic en l’avaluació de les seves polítiques d’inversió i dels seus escenaris de negoci a mitjà/llarg termini.

Va comentar que molt properament, al març de 2021, entrarà en vigor el Reglament Comunitari 2019/2088 sobre divulgació de la sostenibilitat dels serveis financers, que obligarà les entitats asseguradores de vida i a les gestores de fons de pensions a donar informació sobre sostenibilitat dels seus productes i inversions.

El canvi climàtic i la seva regulació afectarà de manera molt diferent a determinats sectors de l’economia, uns sortiran perjudicats (combustibles fòssils, línies aèries, etc.) i altres afavorits (energies renovables, nova mobilitat, etc.). Aquests escenaris han de ser valorats per les entitats asseguradores i gestores de fons de pensions al decidir les seves polítiques d’inversió.

Els actuaris treballen en la valoració i gestió de riscos. En aquest sentit, els riscos derivats del canvi climàtic hauran de ser gestionats pels actuaris, per al que es necessitarà disposar d’informació estadística més completa i fiable.

Finalment comentar que el canvi climàtic és un dels de més importància als quals s’enfronta la humanitat i que la seva gestió necessita la col·laboració de les administracions, empreses i particulars.

Va tancar la conferència el Sr. Xavier Plana, vicepresident del CAC, que va comentar que aquesta és la segona d’un cicle de conferències sobre “Sostenibilitat” que ha posat en marxa el CAC recentment, i que estan previstes més accions formatives sobre aquesta matèria, del màxim interès per actuaris i entitats asseguradores.

Van assistir a la conferència 70 persones.

Descarrega
Veure vídeo

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i per als treballadors del seus 37 membres protectors.

En els últims 3 anys ha dut a terme 70 activitats de formació, en què han participat 2.500 persones, amb un total de 9.200 hores de formació.

Certificacions CERA al CAC

 

CERTIFICACIONS CERA AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) ha certificat als seus primers actuaris CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary).

Els actuaris certificats CERA pel CAC han estat els següents: Marc Arias Bellot, Juan Antonio Fernández García, Montserrat Peral Colom i Maria Jesús Romero Santo-Tomás.

CERA Global AssociationLa certificació CERA és l’acreditació en gestió de riscos empresarials (ERM – Enterprise Risk Management) de major prestigi entre els actuaris a nivell mundial.

La certificació CERA està impulsada per la CERA Global Association, fundada l’any 2009, de la qual formen part els més prestigiosos col·legis d’actuaris del món, associació de la qual el CAC és membre. https://ceraglobal.org/

La certificació CERA atorga als seus acreditats els coneixements més actualitzats en gestió de riscos en l’àmbit de l’empresa financera, industrial i de serveis.

La formació abasta tot tipus de riscos (financers, industrials, operacionals, cibernètics, entre d’altres).

Els estudis per assolir la certificació CERA estan regulats per la CERA Global Association, el que garanteix uns estàndards de màxima qualitat a tots els seus membres.

Els experts en gestió de riscos CERA gaudeixen del més ampli reconeixement internacional de les seves capacitats, el que els permet desenvolupar la professió al més alt nivell arreu del món.

En aquest moment més de 5.500 actuaris a tot el món disposen de l’acreditació CERA.

Per dur a terme la formació necessària als seus col·legiats, el CAC ha arribat a un acord amb l’European Actuarial Accademy (EAA), amb seu a Colònia (Alemanya), que s’encarrega d’impartir la formació CERA en diferents països d’Europa des de fa anys. https://actuarial-academy.com/

Webinar 2n Informe covid 19

 

PRESENTACIÓ DE L’INFORME “2021 PERSPECTIVES DE L’ASSEGURANÇA” DE COMMUNITY OF INSURANCE, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat dimecres 3 de febrer de 2021 es va dur a terme la presentació de l’informe “2021 Perspectives de l’assegurança”, elaborat per Community of Insurance i Global Actuarial.

La conferència va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

L’informe recull en una enquesta a més de 60 directius la visió del sector assegurador sobre la seva recuperació i els canvis estructurals de la indústria asseguradora, en un món especialment afectat per la pandèmia de la covid. L’informe recull també l’opinió sobre el futur de l’assegurança d’alguns dels més significats líders del sector assegurador espanyol.

Van participar en la conferència els senyors Luis Badrinas, Carlos Biurrun i José María Plaza, de Community of Insurance, i el Sr. Isidre Martínez, de Global Actuarial i membre de la Junta del CAC, elaboradors de l’informe. La conferència va ser presentada per la Sra. Gina Farrús i coordinada per la Sra. Clara Armengol, responsable de Sostenibilitat de Bansabadell Zurich i membre de la Junta del CAC.

Els ponents van destacar que la situació del sector assegurador espanyol és positiva i que ha tancat l’exercici 2020 amb uns bons resultats, de facturació de primes, resultats i solvència.

En uns moments tan complicats, condicionats per la pandèmia covid que estem patint a tot el món, el sector assegurador espanyol ha donat suport a la societat mantenint el servei en tot moment, potenciant els canals digitals, augmentat cobertures en les seves assegurances, atorgant facilitats per al pagament de les pòlisses i dotant un fons de 37 milions d’euros per a una assegurança de vida a favor del personal sanitari.

L’opinió general és que aquesta crisi covid 2020-2021, probablement, tindrà un impacte menor en el sector assegurador que la crisi financera del 2008-2009, i que la recuperació segurament serà mes ràpida, en la mesura que avanci la vacunació de la població i la recuperació de la normalitat.

De tota manera, en opinió dels participants en la conferència, la pandèmia covid va transformar profundament al sector assegurador, a través de:

  • Acceleració de la transformació digital.
  • Canvis en la gestió dels recursos humans: consolidació del teletreball, reducció de llocs de treball administratiu, creació de nous treballs de més valor afegit relacionats amb la gestió de dades, la tecnologia, el màrqueting digital, entre d’altres.
  • Major presència de la formació en línia.
  • Consolidació dels mitjans digitals com a forma habitual de apropar-se als clients.
  • Profunds canvis en la mediació, on la digitalització reduirà el pes de la càrrega administrativa i permetrà una major dedicació a la gestió comercial.
  • Generalització de la telemedicina en l’assegurança de salut.

Tots aquests canvis, segons l’opinió dels ponents, fan imprescindible un fort lideratge en direcció de les entitats asseguradores i de mediació, amb coneixements en les noves tecnologies i en la gestió de les persones, que permeti accelerar la gestió del canvi i adaptar-se a un nou entorn.

Finalment, els ponents van manifestar el seu optimisme sobre el futur de la indústria asseguradora espanyola, que ha estat capaç d’adaptar-se als reptes econòmics i socials que se li han presentat anteriorment, guanyant quota de mercat, mantenint llocs de treball de qualitat i amb una presència cada vegada més gran en la societat.

Descarrega Informe

Veure vídeo

Van assistir a la conferència 60 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i treballadors dels  sus 37 membres protectors.

En els últims 3 anys ha dut a terme 70 activitats de formació, en què han participat 2.500 persones, amb un total de 9.200 hores de formació.

Jornada Risc Biomètric: efectes de les noves taules de mortalitat

 

JORNADA “RISC BIOMÉTRIC: EFECTES DE LES NOVES TAULES DE MORTALITAT SOBRE LES ENTITATS ASSEGURADORES”, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat dijous 28 de gener de 2021 es va dur a terme la jornada online “Risc biomètric: Resolució de la DGSFP sobre taules de mortalitat. Efectes sobre les entitats asseguradores”.

La conferència va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

La Jornada va ser coordinada pels actuaris del CAC, Núria Casasús, de Catalana Occident i Manel Pérez Tort, de Fiatc Assegurances.

A la jornada es van analitzar els efectes sobre les entitats asseguradores de les Resolucions recentment emeses per la DGSGP sobre l’aplicació de les noves taules de mortalitat espanyola publicades l’any 2019, que han entrat en vigor al desembre de 2020.

Les taules de mortalitat recullen l’esperança matemàtica de defunció i/o de supervivència d’un col·lectiu de persones determinat. Són l’element fonamental que utilitzen les entitats asseguradores per a la determinació de les primes de les assegurances de vida i decessos fonamentalment, i per a la dotació de les seves provisions tècniques, el que determina la seva solvència.

El Sr. Carlos Esquivias, d’Unespa, va parlar del procés d’elaboració de les noves taules, que es va iniciar l’any 2018 destacant la intensa col·laboració entre la DGSFP, UNESPA, entitats asseguradores, actuaris, ICEA i Munich Re, entre d’altres. Les noves taules de mortalitat substitueixen les utilitzades fins a la data per les entitats, basades en estudis actuarials de l’any 2000.

El Sr. Florian Rudolph, de Munich Re, va comentar el procés tècnic i actuarial seguit per a l’elaboració de les noves taules de mortalitat i supervivència, destacant que al mateix havien col·laborat 12 de les majors entitats del mercat espanyol, amb una quota de mercat d’assegurances de vida del 78%.

El Sr. José María Polo, de Vidacaixa, va parlar de l’experiència de la seva entitat, líder al mercat espanyol en assegurances de vida, en l’elaboració de taules de mortalitat d’experiència pròpia, una de les possibilitats que recull la legislació vigent per a entitats amb grans col·lectius d’assegurats.

El Sr. Sergio Simón, de Deloitte, va parlar de l’impacte en els estats financers de les entitats asseguradores, de les noves taules de supervivència, presentant diversos exemples il·lustratius, mostrant la visió de l’auditor davant la revisió de les provisions de les asseguradores espanyoles en l’exercici 2020 i següents.

El Sr. Jesús Segura, d’ AREA XXI, va comentar l’impacte que, segons ell, tindran les noves taules de mortalitat, que probablement reduiran les tarifes de les assegurances de vida risc i exigiran majors dotacions per les assegurances de rendes, recollint les millores de l’esperança de vida que reflecteixen les noves taules.

La Jornada va ser clausurada pel Sr. José Manuel Fernández de Pinto, sotsdirector d’inspecció de la DGSFP, que va parlar dels objectius perseguits per les Resolucions de taules de mortalitat recentment publicades, dels criteris de supervisió sobre el risc biomètric a les entitats de nostre país i de les properes novetats reguladores en aquesta matèria, de vital importància per al nostre mercat assegurador.

La Jornada va finalitzar amb un interessant col·loqui en què van ser analitzades i contestades les preguntes i dubtes manifestats pels més de 100 assistents.

Descarregar ponències

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 37 membres protectors.

En els últims 3 anys ha dut a terme 70 activitats de formació, en què han participat 2.500 persones, amb un total de 9.200 hores de formació.

Webinar Novetats 2020 en l’àmbit tributari

 

CONFERÈNCIA DE ADOLFO ROVIRA I ANTONIO SALAS, DE CUATRECASAS, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El passat 9 de desembre de 2020 es va dur a terme la conferència “Novetats de l’any 2020 en l’àmbit tributari“, a càrrec del Sr. Adolfo Rovira i del Sr. Antonio Salas, advocats de Cuatrecasas especialitzats en el sector assegurador.

El Sr. Rovira i el Sr. Salas van destacar les importants novetats previstes en l’àmbit tributari per a l’any 2021, que afecten la tributació de l’estalvi, la previsió social i a la fiscalitat d’empreses i particulars.

Amb referència al Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 2021 i el Projecte de Llei de Mesures per a la Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal, van destacar l’increment del gravamen sobre la renda general i la renda de l’estalvi per a rendes altes, que els situa entre els més elevats d’Europa.

També van comentar l’augment de tipus de gravamen de l’impost sobre el patrimoni i les noves regles de tributació de les assegurances de vida depenent de si tenen o no dret de rescat total a la data de meritació de l’impost, i dels immobles.

Seguidament van comentar el nou límit absolut, fiscal i financer, de 2.000 euros/any previst per a les aportacions a plans de pensions i altres esquemes de previsió social amb dret a reducció de la base imposable, ampliable a 10.000 euros/any si es perceben fins a 8.000 euros/any, en el cas d’aportacions empresarials a plans de pensions d’ocupació.

Pel que fa a l’Impost sobre primes d’assegurances van destacar l’important increment a partir de la publicació al BOE de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat que finalment s’aprovi, en que el tipus de gravamen passarà a ser del 8% (6% actualment) .

Respecte de les SICAV, van valorar les mesures que es preveuen introduir per a l’any 2021 consistents en exigir una inversió mínima de 2.500 euros per partícip per poder aplicar la tributació de l’1% en l’Impost Sobre Societats, així com l’assignació de les competència per comprovar la seva naturalesa jurídica a la inspecció dels tributs.

Finalment comentar alguns canvis significatius que s’han introduït aquest any 2020 en l’Impost sobre Successions i Donacions d’aplicació a Catalunya, que suposen una major càrrega impositiva en molts casos.

En definitiva, les mesures fiscals que es preveuen introduir per l’any vinent suposaran un increment de la pressió fiscal tant de les empreses com dels particulars.

Descarrega presentació

Veure vídeo

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19. Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Des del 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 18 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit més de 1.200 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i treballadors dels seus 37 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Webinar Impactes estratègics de la crisis de la covid-19 a les asseguradores

 

CONFERÈNCIA DE XAVIER BOMBÍ I ANTONIO LECHUGA, DE KPMG, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El passat 1 de desembre de 2020 es va dur a terme la conferència “Els impactes estratègics de la crisi de la covid-19 sobre les entitats asseguradores”, a càrrec del Sr. Xavier Bombí i del Sr. Antonio Lechuga, socis de KPMG.

El Sr. Bombí i el Sr. Lechuga van destacar la magnífica reacció del sector assegurador espanyol davant aquesta important crisi, que afecta greument la salut dels ciutadans i la nostra economia.

En la seva opinió, en una primera fase, les entitats asseguradores es van centrar en la protecció de la salut dels seus treballadors, amb la generalització del teletreball, en assegurar el servei a mediadors i assegurats, a través de canals digitals i en la protecció dels proveïdors.

Referent a l’activitat, veiem que, el volum de negoci s’ha mantingut, amb lleugeres caigudes en la nova producció d’assegurances d’automòbils, compensades pels creixements d’altres rams, com salut i multiriscos. La rendibilitat i la solvència es manté en nivells molt acceptables.

Segons el parer dels Sr. Bombí i Sr. Lechuga, les entitats asseguradores es troben immerses ja de ple en la “nova realitat”. La covid-19 ha accelerat extraordinàriament els processos de digitalització de les entitats i la manera de relacionar-se amb els seus mediadors i clients.

L’any 2021 i següents, en la seva opinió, les entitats asseguradores se centraran en un reajustament general dels seus costos, elevant la productivitat, en la focalització en lo “digital” i en la diversificació de les seves línies d’ingressos, buscant la rendibilitat i l’equilibri en els seus resultats.

Les noves tecnologies (robotització, internet de les coses, intel·ligència artificial, etc.) facilitaran la omnicanalitat, l’explotació comercial de la informació dels clients (machine learning, big data, business intelligence, etc.), el desenvolupament de nous productes “nínxol”, la personalització de l’oferta, l’automatització dels serveis i el seu seguiment en línia per part dels clients, etc. En aquesta fase, la relació entre asseguradores i “insurtech” agafarà cada vegada més força.

En la seva opinió, el sector tendirà a una major concentració. Les companyies hauran de concentrar els seus esforços en no perdre la carrera de les noves tecnologies i estar molt a prop dels seus mediadors i clients, anticipant-se a les seves demandes i oferint el millor servei possible.

Descarrega Presentació
Veure Webinar

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid-19. Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Des el 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 17 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit més de 1.200 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats de les seves 37 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.