Registre Actuaris Qualificats

El Registre d’Actuaris Qualificats (RAQ/RAC) és un registre especialitzat del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) del qual formaran part els actuaris, membres titulars, que puguin acreditar la condició “d’Actuari Qualificat”, d’acord amb les normes de l’Actuarial Association of Europe (AAE) i amb el que disposi en cada moment el reglament del mencionat Registre.

El reglament del RAQ/RAC actualment vigent va ser aprovat per l’Assemblea General Ordinària del CAC del 30 de març de 2023.