Informació

El Col·legi facilita informació permanent en assumptes relacionats amb l’exercici de la professió d’actuari. Els Membres Titulars, a més, poden accedir a la informació de la IAA (International Actuarial Association) i de la AAE (The Actuarial Association of Europe).

International Actuarial Association (IAA).

La IAA, amb seu a Ottawa (Canadà), és l’associació de col·legis actuarials d’àmbit mundial. La funció de l’IAA és la de fomentar el desenvolupament d’una professió global, reconeguda com a tècnicament competent i professionalment fiable, per tal d’assegurar que se serveix l’interès públic.

La IAA disposa de diferents seccions:

SECCIÓ  ÀMBIT 
AFIR-ERM Riscos financers i ERM
ASTIN Assegurances no vida
AWB Actuaris sense fronteres
IAAHS Assegurances de salut
IAALS Assegurances de vida
IACA Consultoria Actuarial
PBSS Pensions, compensació i seguretat social

Es pot accedir a molta informació a través de la pàgina web de la IAA (www.actuaries.org)

Per accedir a la informació de les seccions cal demanar-ho expressament a la IAA (que comprova que el sol·licitant es membre del CAC) i abonar una quota anual de subscripció.

 

Actuarial Association of Europe (AAE).

La AAE, amb seu a Brussel·les (Bèlgica), representa les associacions actuarials a Europa. El seu propòsit és proporcionar consells i opinions de les diverses organitzacions de la Unió Europea.

Es pot accedir a molta informació a través de la pàgina web de la AAE (www.actuary.eu)

Per accedir a la part privada de la web de la AAE cal demanar codi d’usuari i password a la mateixa AAE (que comprova que el sol·licitant es un membre del CAC).