Cloenda del curs Aplicacions pràctiques de la NIIF 17

 

CLOENDA DEL CURS “APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LA NORMA COMPTABLE NIIF 17”, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat dia 20 de maig de 2021 es va dur a terme la cloenda de la quarta edició del curs “Aplicacions Pràctiques de la Norma Comptable NIIF 17″, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), amb la col·laboració de Management Solutions i de Mazars.

Matías Cajiao i Albert de Paz

A les 4 edicions del curs, que es porta a terme des de l’any 2018, hi han participat més de 100 professionals.

Al maig de 2017 va ser publicada la norma comptable NIIF 17, que modificarà radicalment la forma de comptabilitzar les assegurances per part de les entitats asseguradores. La NIIF 17 entrarà en vigor al nostre país l’any 2023, tot i que de moment no és aplicable a totes les entitats.

La seva aplicació en el sector assegurador representarà un gran desafiament que pot generar impactes rellevants en els beneficis, el patrimoni i els sistemes d’informació dels grups asseguradors.

A la Jornada de cloenda del curs van intervenir Teresa Sendra, directora de funció actuarial del Grup Catalana Occidente – negoci assegurances generals i Rosa María Moliner, directora de planificació econòmica i administració de Vidacaixa. Els dos grups, per les seves peculiaritats, fa anys que treballen en el projecte, ja que hauran d’aplicar la NIIF 17 en l’any 2023.

Teresa Sendra i Rosa María Moliner van comentar els treballs que estan duent a terme per a la implementació de la nova comptabilitat, que té impactes molt rellevants en totes les àrees de les companyies, en els beneficis, patrimoni i en els sistemes d’informació. Van destacar els treballs previs d’anàlisi de la norma, impactes, selecció de proveïdors i d’eines informàtiques, posada de marxa dels treballs, coordinació d’equips, etc. Van comentar també el programa de formació que estan duent a terme, a tots els nivells de les companyies, per donar a conèixer la profunditat del canvi i les implicacions que suposarà la nova norma comptable.

Finalment va intervenir Javier Aguilar, inspector d’assegurances de l’estat, de la DGSFP, que va parlar dels aspectes fonamentals de la norma i del calendari d’implementació. El Sr. Aguilar va destacar el canvi tan important que la nova norma comptable suposarà per a les entitats asseguradores i per als supervisors, la coordinació entre supervisors i entitats per a la posada en marxa de la norma, animant a les companyies a avançar en el projecte sense dilació, tot i els dubtes que existeixen en aquest moment, que s’aniran resolent progressivament.

A la fi de la Jornada es va dur a terme un interessant col·loqui amb els prop de 100 participants.

La Jornada va ser coordinada per Diego Nieto, sènior manager de Mazars i per Matías Cajiao, soci de Management Solutions.

Descarrega ponències

La formació dels actuaris és una de les funcions principals del CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

European Actuarial Days 2021

 

Us recordem que els dies 2 i 3 de juny de 2021 es celebraran els EUROPEAN ACTUARIAL DAYS 2021 (EAD2021), organitzats per l’Actuarial Association of Europe (AAE), associació de la que forma part el CAC https://actuary.eu/.

El programa comptarà amb 4 sessions plenàries d’alt rang amb ponents convidats de renom i més de 20 presentacions addicionals.

Els temes van des dels últims desenvolupaments en àrees actuarials de treball tradicionals fins a nous camps d’activitat com ara riscos emergents, ciències de la informació i camps més amplis.

Per més informació de les jornades i inscripcions, podeu visitar l’enllaç següent: www.ead2021.org

Programa CPD del CAC

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTÍNUA EN EL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya, seguint les recomanacions de la International Actuarial Association (IAA) i de la Actuarial Association of Europe (AAE), l’any 2019 va posar en marxa un Programa de Formació Professional Contínua (Programa CPD).

En virtut al disposat en el Programa CPD de CAC, l’actuari ha d’acreditar un mínim de 20 hores de formació a l’any, o bé 60 hores en 3 anys.

L’objectiu de el Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

L’any 2020 el CAC va certificar un total de 3.861 hores als seus més de 500 col·legiats. El total d’hores certificades des del començament de el Programa CPD és de 11.996 hores.

Del total d’hores de formació certificades, el 59% es corresponen a activitats de formació en el propi CAC i el 92% han estat activitats de contingut tècnic.

Cada col·legiat té el seu “Compte CPD” en què s’anoten les activitats de formació i les hores acreditades. El Compte CPD es pot consultar a través de la pàgina web.

Per al seguiment de el Programa CPD, el CAC ha creat un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per Isidre Martínez (president), Mercè Claramunt, Francesc Duran, Albert Ferrando i Xavier Gómez, que vetllen per la seva implementació.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Jornada ciberriscos i ciberassegurances

 

JORNADA “CIBERRISCOS I CIBERASSEGURANCES: SITUACIÓ ACTUAL I TENDÈNCIES DE MERCAT”, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat 28 d’abril de 2021 es va dur a terme la Jornada “Ciberriscos i Ciberassegurances: Situació actual i tendències de mercat“, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) i seguida per 51 persones.

El risc cibernètic és un dels riscos de major impacte potencial, segons l’Informe Global de Riscos del World Econòmic Forum. El risc cibernètic s’ha incrementat en els últims anys a causa dels avenços de la tecnologia (digitalització de processos, internet de les coses, intel·ligència artificial, blockchain, etc.), i també derivat de la creixent dependència de proveïdors externs. La pandèmia covid 19, d’altra banda, amb la generalització del teletreball i el creixement exponencial del comerç electrònic, no ha fet més que incrementar el risc cibernètic.

La Sra. Jacqueline Simon, gerent de riscos financers i ciberriscos de Marsh, va comentar que el mercat de ciberassegurances és un mercat en gran creixement, que s’ha endurit molt en l’últim any, a causa de l’increment dels sinistres a tot el món, especialment derivats pel ransomware. Va comentar que les companyies d’assegurances exigeixen a les empreses que adoptin majors mesures de seguretat informàtica, i que els capitals a assegurar i les franquícies en les pòlisses són cada vegada més elevades.

La Sra. Karen Velandia, mànager de cyber & professional indemnity de Zurich, va parlar de les cobertures més habituals de les pòlisses ciber: gestió de les crisis, responsabilitat civil, danys propis, etc. Va comentar que la demanda d’aquest tipus d’assegurances ha augmentat molt en el nostre mercat, seguint les tendències d’altres mercats, com l’americà, en els quals les assegurances per a la cobertura de riscos ciber tenen un enorme creixement. Va parlar també dels sinistres més habituals, fonamentalment ransomware, i de la generalització de la pràctica delictiva de demanar rescats en bitcoins dels sistemes informàtics encriptats.

Veure vídeo Karen Velandia

El Sr. Eduardo Ratia, director general de Lazarus, va parlar de la seva experiència de la gestió de crisi en empreses i institucions davant d’atacs informàtics, cada vegada més freqüents i nocius. Va comentar que el mercat de ciberdelictes està molt industrialitzat, que els ciberdelinqüents són cada vegada més professionals i que, en general, les empreses no estan prou preparades per abordar una crisi derivada d’un atac informàtic, de manera que han d’invertir més recursos en ciberseguretat i assegurar els seus riscos.

Veure vídeo Eduardo Ratia

La Sra. Marta Mateos, sènior broker de Guy Carpenter, va parlar del mercat de reassegurança dels riscos cibernètics. Va comentar que és un mercat ampli, tot i que s’està endurint, a causa de l’increment de la sinistralitat en els últims anys. Va presentar els tipus de contractes de reassegurança més habituals i va comentar que les asseguradores, cada vegada més, veuen en la reassegurança una eina útil per reduir els seus riscos i optimitzar el consum de capital.

Veure vídeo Marta Mateos

El Sr. Jorge Monge, partner de Management Solutions, va parlar dels riscos cibernètics en les entitats asseguradores, considerat com un “risc operacional”, i dels seus efectes en el còmput del capital de solvència (SCR). Va comentar que EIOPA i la DGSFP està summament preocupada per aquest risc en les asseguradores, per l’elevat impacte potencial de les seves pèrdues. Finalment va comentar que per a l’avaluació correcta del risc cibernètic hem d’identificar els riscos, els factors que incideixen en el mateix i dissenyar bones metodologies per al seu mesurament.

Veure vídeo Jorge Monge

La Jornada va ser clausurada pel Sr. Oriol Torruella, director general de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Va parlar de les activitats de l’Agència a Catalunya i de la importància del desenvolupament de polítiques públiques en matèries de ciberseguretat. Va comentar que la ciberseguretat té un enorme potencial de creixement i que Catalunya es troba en una bona posició competitiva per al desenvolupament de clústers d’empreses especialistes en ciberseguretat, un sector amb un gran potencial de creixement.

Veure vídeo Oriol Tarruella

Finalment, el Sr. Miquel Viñals, president de Col·legi d’Actuaris de Catalunya, va agrair als ponents les seves magnífiques presentacions. Va comentar que el CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i treballadors dels seus 37 membres protectors, i que en els últims 3 anys ha dut a terme 70 activitats de formació, en què han participat 2.500 persones, amb un total de 9.200 hores de formació.

Noves certificacions CERA al CAC

 

NOVES CERTIFICACIONS CERA AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) ha certificat a vuit nous actuaris CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary).

Els actuaris certificats CERA pel CAC han estat els següents: Francisco Durán Loenzo, Marta Marco González, Enrique Sánchez Rodríguez, Teresa Sendra Vives, Mahamadou Sohna Kebbeh, Emilio Vicente Molero, Atenodoro Villar Granados i Miquel Viñals Fusté.

Fins a la data, el CAC ha certificat a un total de 12 actuaris CERA.

La certificació CERA és l’acreditació en gestió de riscos empresarials (ERM – Enterprise Risk Management) de major prestigi entre els actuaris a nivell mundial.

La certificació CERA està impulsada per la CERA Global Association, fundada l’any 2009, de la qual formen part els més prestigiosos col·legis d’actuaris del món, associació de la qual el CAC és membre. https://ceraglobal.org/

CERA Global Association

La certificació CERA atorga als seus acreditats els coneixements més actualitzats en gestió de riscos en l’àmbit de l’empresa financera, industrial i de serveis.

La formació abasta tot tipus de riscos (financers, industrials, operacionals, cibernètics, entre d’altres).

Els estudis per assolir la certificació CERA estan regulats per la CERA Global Association, el que garanteix uns estàndards de màxima qualitat a tots els seus membres.

Els experts en gestió de riscos CERA gaudeixen del més ampli reconeixement internacional de les seves capacitats, el que els permet desenvolupar la professió al més alt nivell arreu del món. En aquest moment més de 5.500 actuaris a tot el món disposen de l’acreditació CERA.

Per dur a terme la formació necessària als seus col·legiats, el CAC ha arribat a un acord amb l’European Actuarial Accademy (EAA), amb seu a Colònia (Alemanya), que s’encarrega d’impartir la formació CERA en diferents països d’Europa des de fa anys. https://actuarial-academy.com/

Barcelona 6 de maig de 2021.

Webinar MPS en el segle XXI: reptes i oportunitats

 

CONFERÈNCIA “MUTUALITATS DE PREVISIÓ SOCIAL AL ​​SEGLE XXI: REPTES I OPOTUNITATS”, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El 26 d’abril de 2021 es va dur a terme la conferència “Mutualitats de Previsió Social en el Segle XXI: reptes i oportunitats”, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Antonio López, Mutual MédicaLa conferència va estar a càrrec del Sr. Antonio López, CEO de Mutual Mèdica i actuari membre de CAC, i va formar part dels actes de la presentació de la revista ADC21 del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, corresponent a el primer semestre del 2021 .

En la conferència, a Sr. López va parlar de l’origen del mutualisme, en la primera revolució industrial de segle XIX, amb la massiva arribada de població rural a les ciutats per treballar en els centres fabrils, i la necessitat d’auto cobrir les seves necessitats de protecció davant les malalties o la mort.

El Sr. López va comentar que les mutualitats avui dia, en general, són entitats asseguradores modernes i solvents, amb una important quota de mercat, que aporten avantatges significatius respecte a les societats anònimes, entre elles la de poder fixar objectius estables a llarg termini , en interès dels seus mutualistes, al no dependre tant de la rendibilitat dels recursos propis (ROE), com les societats anònimes.

El Sr. López va comentar que les mutualitats tenen importants reptes per davant. Entre d’altres va destacar la necessitat de millorar l’experiència digital i la d’augmentar la seva vinculació dels mutualistes amb l’entitat, el que sens dubte milloraria el seu “bon govern”.

Va comentar el handicap que en alguns moments pot suposar l’escassa mida d’algunes entitats, que pot dificultar abordar algunes inversions necessàries per millorar el servei als mutualistes.

Segons la seva opinió, aquestes dificultats es poden superar mitjançant aliances entre mutualitats i insurtech, que permeten abordar projectes d’innovació de forma coordinada, aprofitant sinergies entre les entitats o optimitzant costos.

Finalment comentar que, segons ell, a hores d’ara ens trobem de ple immersos en una nova revolució industrial, amb algunes característiques comunes a les anteriors, com la incertesa i la precarietat, que fan més necessari que mai la necessitat i avantatges del mutualisme, a què li augura un gran futur.

El CAC edita la seva revista ADC21 (Actuaris de Catalunya Segle XXI) des de l’any 2007, des de l’any 2016 en format digital. La revista està disponible a la pàgina web de CAC. https://actuaris.org/revista/

Descarga ponencia
Ver vídeo

Webinar Sostenibilitat: Estratègies i criteris de les ISR

 

CONFERÈNCIA “SOSTENIBILITAT: ESTRATÈGIES I CRITERIS DE GESTIÓ DE LES INVERSIONS SOCIALMENT RESPONSABLES”, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat dimecres 14 d’abril de 2021 es va dur a terme la conferència “Sostenibilitat: estratègies i criteris de gestió de les inversions socialment responsables (ISR)“, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

La conferència, la tercera del Primer Cicle de Sostenibiltat del CAC, va estar a càrrec dels senyors Francesc Duran, Xavier Fàbregas, Bas Fransen i Arnau Guàrdia, grup Caixa d’Enginyers.

A la conferència es van abordar les diferents estratègies i criteris de gestió de les Inversions Socialment Responsables (ISR). A la mateixa es van explicar com la integració dels criteris ASG (Ambientals/Socials/Governança) poden ser una font d’idees i d’oportunitats d’inversió per a les entitats financeres.

El Sr. Xavier Fàbregas, director general de Caixa Enginyers Gestió, va parlar de la integració dels factors ASG en els criteris d’inversió del grup Caixa Enginyers, que l’any 2006 ja va incloure l’etiqueta ISR en un dels seus fons d’inversió. En la seva opinió, per implementar correctament una estratègia ASG les entitats han de modelitzar diferents indicadors, interns i externs, que els permetin seleccionar les seves inversions amb criteris objectius, per al que han d’utilitzar informació interna de les pròpies empreses i informació externa.

El Sr. Arnau Guàrdia, gestor d’IIC’S de Caixa Enginyers Gestió, especialista en ISR va parlar dels diferents tipus d’inversions ISR, catalogant en temàtiques, les que generen externalitats positives, per exemple, les relacionades amb les energies verdes, amb l’ús racional de l’aigua, etc. i les inversions en empreses líders en ISR. Va comentar les diferents mètriques que s’utilitzen per classificar les inversions ISR idònies (petjada hídrica, de carboni, rotació en el consell i en les plantilles, per exemple) que permeten prendre decisions d’inversió objectives.

El Sr. Fras Bransen, director de mercat de capitals de el Grup Caixa Enginyers, va parlar de com s’apliquen aquestes estratègies i criteris ISR a les decisions d’inversió, tant en actius de renda variable com en actius de renda fixa (Green Bonds, Social Bonds , etc.) i també de l’impuls que des de la Unió Europea s’està fent a aquest tipus d’inversions. Finalment va parlar dels reptes en la gestió d’inversions derivats de la integració dels criteris ISR, la inclusió de la inversió en temàtiques concretes i de com es mesura l’impacte d’aquestes inversions en les carteres d’actius que gestionen les entitats financeres, asseguradores, gestores de plans de pensions i gestores de fons d’inversió.

La Jornada va ser coordinada pel Sr. Francesc Duran, director de negoci assegurador i previsió de el grup Caixa Enginyers i membre de la Junta de Govern de CAC.

Descarregar

Veure vídeo
Van assistir a la conferència 82 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats de les seves 37 membres protectors.

En els últims 3 anys ha dut a terme 70 activitats de formació, en què han participat 2.500 persones, amb un total de 9.200 hores de formació.

Jornades Internacionals

 

Us informem de la celebració de les jornades internacionals de formació per actuaris següents:

1.- European Actuarial Days 2021 (EAD2021), organitzada per la Actuarial Association of Europe (AAE):

L’Actuarial Association of Europe (AAE) https://actuary.eu/, associació de la que forma part el CAC, organitza les Jornades European Actuarial Days 2021 (EAD2021), que es faran els dies 2 i 3 de juny de 2021.

El programa comptarà amb 4 sessions plenàries d’alt rang amb ponents convidats de renom i més de 20 presentacions addicionals. Els temes van des dels últims desenvolupaments en àrees actuarials de treball tradicionals fins a nous camps d’activitat com ara riscos emergents, ciències de la informació i camps més amplis.

Teniu mes informació de les jornades a l’enllaç següent https://actuary.eu/european-actuarial-days-2021-ead2021/

2.- Jornades Looking Forward, organitzades per Cera Global Association (CGA):

Cera Global https://ceraglobal.org/, associació de la que també forma part el CAC, organitza les jornades virtuals Looking Forward que es faran entre els dies 14 i 17 de juny de 2021.

Les jornades es podran seguir a través de la plataforma Actuview (recordeu que Actuview és un portal de formació per actuaris al que, com a membres del CAC, podeu tenir accés.  https://actuaris.org/actuview/).

Teniu informació sobre les Jornades “Looking Forward” al enllaç següent:
https://ceraglobal.org/cera-global-association-risk-conference-2021-call-for-content/

Els interessats també podeu enviar treballs, abans del 12 d’abril de 2021.

Us recomanem que seguiu les publicacions i les activitats de formació de les organitzacions internacionals d’actuaris de les que forma part el CAC (International Actuarial Association -IAA-,  Actuarial Association of Europe – AAE-, Cera Global Association – CGA-), així com dels cursos i vídeos que podeu trobar a Actuview, totes elles de molt interès i actualitat.

Documentació Assemblea General Ordinària

 

Benvolguts Col·legiats/des,

Us deixem enllaç de la presentació que es va fer a l’Assemblea Anual Ordinària del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) del dimecres 24 de març de 2021, juntament amb enllaç de la Memòria Anual de l’exercici 2020.

L’Assemblea va aprovar per unanimitat la gestió realitzada per la Junta de Govern, els comptes anuals de l’any 2020 i el pressupost de l’any 2021.

L’Assemblea va nomenar també als col·legiats Aleix Ferrando Costansa i Xavier García Pino com a membres de la Comissió Delegada d’Auditoria Interna per a l’exercici 2021.

Salutacions cordials.

Miquel Viñals
President.