Convocatòria d’Assemblea General Ordinària i Assemblea Extraordinària

 

Benvolgut col·legiat /da,

Mitjançant aquesta Circular us informem que a la reunió de la Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) de 19 de gener de 2023, d’acord amb els Estatuts vigents, ha decidit convocar Assemblea General Ordinària i Assemblea Extraordinària del CAC, que se celebraran el dia 30 de març de 2023, a partir de les 18.30 hores.
Les reunions es duran a terme a Foment del Treball, a Via Laietana, 32, principal, sala B, de Barcelona (08003) i es podran seguir també per videoconferència.

1.- Assemblea General Ordinària

L’Ordre del Dia de la Junta General Ordinària, que començarà a les 18.30 hores, és el següent:

1.1.- Recensió, per part de la Presidenta, dels fets més importants ocorreguts durant l’any 2022.
1.2.- Aprovació de la gestió realitzada per la Junta de Govern, dels Comptes Anuals de l’any 2022 i del Pressupost per a l’any 2023.
1.3.- Nomenament de la Comissió Delegada d’Auditoria Interna.
1.4.- Aprovació de la proposta de nou Reglament del Registre d’Actuaris Internacionals (RAI).
1.5.- Precs i Preguntes.

Adjuntem proposta de nou Reglament del Registre d’Actuaris Internacionals (RAI), d’acord amb l’actual Mutual Recognition Agreement de l’Actuarial Association of Europe (AAE) (Annex 1).

Abans de l’Assemblea us enviarem una còpia dels Comptes Anuals i Informe d’Auditoria de l’any 2022, juntament amb la presentació que es farà a l’Assemblea.

2.- Assemblea Extraordinària.

L’Ordre del Dia de la Junta Extraordinària, que començarà a les 19.30 hores, és el següent:

2.1.- Aprovació de la proposta de reforma dels Estatuts del CAC.
2.2.- Precs i preguntes.

Adjuntem proposta de nous Estatuts del CAC (Annex 2).

3.- Seguiment de les Assemblees.

Les Assemblees (General Ordinària i Extraordinària) es duran a terme de forma presencial, a Foment del Treball, a Via Laietana, 32, principal, sala B, de Barcelona (08003).
També es podran seguir per videoconferència.

4.- Delegació de vot.

Si no podeu assistir a les Assemblees us demanem que feu ús de la Delegació de Vot que preveuen els nostres Estatuts, que us adjuntem amb aquesta comunicació (Annex 3).

5.- Inici del període d’informació pública sobre les propostes de nou Reglament d’Actuaris Internacionals i de nous Estatuts del CAC

Així mateix a la reunió de la Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) de 19 de gener de 2023, i d’acord amb l’article 83.2 dels Estatuts, es va aprovar obrir un període d’informació pública, en què els col·legiats/des podran fer les observacions que creguin oportunes sobre les propostes de nou Reglament d’Actuaris Internacionals i dels nous Estatuts del CAC.

Aquest període d’informació pública estarà obert fins al dia 20 de febrer de 2023.

Les observacions es poden enviar al CAC, a l’atenció del nostre gerent, Joaquim Celma, a la adreça jcelma@actuaris.org.

A)Principals novetats del nou Reglament del Registre d’Actuaris Internacionals (RAI).
La finalitat de la reforma es actualitzar el contingut del Reglament a les normes de l’Actuarial Association of Europe (AAE).
 • Es proposa canviar la denominació del Registre d’Actuaris Internacionals per la de Registre d’Actuaris Qualificats i dels membres titulars que compleixin els requisits establerts per inscriure’s al Registre, per la de Actuari Qualificat, d’acord amb els criteris de  l’Actuarial Association of Europe (AAE).
 • Es proposa modificar les condicions d’accés al Registre d’Actuaris Qualificats, d’acord també amb els criteris de la AAE, que passaran a ser:
  • Formació a universitats espanyoles, que hauran d’acomplir amb els plans d’estudis (Core Syllabus) de l’AAE.
  • Acreditar un mínim d’experiència professional.
  • Dur a terme el Programa de Formació Continuada (CPD) del CAC, que segueix els estàndards de l’AAE.
  • Acompliment del Codi de Conducta Professional del CAC, que és el mateix que el de l’AAE.

Us adjuntem una Memòria Explicativa en què es detallen els canvis que es proposen a l’actual Reglament del Registre d’Actuaris Internacionals (Annex 4).

B) Principals novetats dels nous Estatuts del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Els Estatuts actualment vigents del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) van ser aprovats per l’Assemblea General Extraordinària del CAC celebrada el 25 de novembre de 2010 i inscrits al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya, mitjançant Resolució de la Conselleria de Justícia de la Generalitat, JUS/534/2011, de 18 de febrer del 2011.

Al llarg d’aquests darrers anys han tingut lloc esdeveniments rellevants que aconsellen la revisió dels Estatuts.

Com sabeu, la pandèmia covid-19 va dificultar la celebració de l’Assemblea Anual Ordinària dels anys 2020, 2021 i 2022, que no van poder ser presencials com fèiem habitualment i es van haver de posar en marxa altres mecanismes (celebració a distància amb vot delegat).

Tot això va ser perquè els actuals Estatuts del CAC no preveuen les reunions a distància amb vot telemàtic.

Aquesta situació ens ha fet reflexionar i, tal com han fet altres col·legis professionals (i també moltes Societats) que han modificat els seus Estatuts per preveure les reunions a distància i el vot telemàtic, tant a les reunions de la Junta de Govern, com a Assemblees i processos electorals, la Junta de Govern del CAC proposa la reforma dels Estatuts, d’acord amb el que preveuen els articles 26, 27 i 83 dels mateixos.

Aquesta és la raó fonamental de la proposta de la reforma dels Estatuts del CAC, de manera que aquests recullin la celebració de Juntes de Govern, Assemblees i Eleccions, amb les corresponents votacions, en format telemàtic i no només presencial, com fins ara .

Així mateix, d’una revisió completa i profunda dels Estatuts sorgeix la proposta d’altres modificacions que, ja sigui per un tema normatiu o d’adaptació a la realitat, entenem que s’han d’incorporar. En concret:

 • Possibilitat d’utilitzar mitjans digitals com a manera d’acreditar la col·legiació i la subscripció dels treballs per part del professional, cosa ja habitual en altres col·legis professionals.
 • Aclariment del domicili social del CAC.
 • Inclusió del “màster en ciències actuarials i financeres” com a títol universitari per acreditar la titulació d’actuari.
 • Modificació la denominació de “Registre d’Actuaris Internacionals” per la de “Registre d’Actuaris Qualificats”.
 • Eliminació de l’obligatorietat de la “Comissió Delegada d’Auditoria Interna”, en determinats casos.
 • Incorporar terminologia “de gènere” i criteris d’equilibri a les candidatures a la Junta de Govern (homes/dones).

Us adjuntem una Memòria Explicativa en què es detallen els canvis que es proposen als Estatuts (Annex 5).

Us adjuntem també la Proposta de Nous Estatuts en què podreu veure els canvis que es proposen, destacats en groc (Annex 2).

6.- Actes de reconeixement i còctel.

Al final de les Assemblees es procedirà al lliurament de reconeixements als col·legiats que celebren els 50 anys i 25 anys de col·legiats, respectivament.

Al final de l’acte, s’oferirà un còctel a tots els col·legiats.

7.- Sessió Informativa

La esmentada Junta de Govern també ha acordat convocar una sessió informativa, per videoconferència, per al dilluns 6 de març de 2023, a les 18 hores, en què es presentaran:

 • Proposta de nou Reglament del Registre d’Actuaris Internacionals (RAI).
 • Proposta de nous Estatuts del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Us enviem l’enllaç per assistir a la videoconferència: https://collegiactuarisdecatalunya.webex.com/meet/actuaris

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el contingut d’aquesta Circular, podeu adreçar-vos al nostre gerent, Joaquim Celma, a jcelma@actuaris.org

Ben atentament.
Marisa Galán
Presidenta