Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online - Taules biomètriques: suficiència de dades, govern i monitoratge d'hipòtesis

Description:

Dates: dimarts 17 i dimecres 18 de setembre de 2024, de 17:00 ha 19:00 h (4 hores)

 

PRESENTACIÓ:

Aviat es compliran quatre anys de la publicació de la Resolució de 17 de desembre de 2020 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que va establir les bases per fonamentar un nou marc normatiu biomètric. Durant aquest temps, les entitats han interioritzat la necessitat d'implementar el procés biomètric i de dotar-se del marc necessari per monitoritzar els riscos vinculats de mortalitat i longevitat, així com en invalidesa.

Qualitat de la dada, govern del procés, estadístiques biomètriques i experiència pròpia (aquest darrer aspecte, opcional) han estat els quatre pilars en què s'ha basat l'entesa d'aquests riscos per a les companyies d'assegurances. Davant de possibles novetats regulatòries que hi pugui haver properament en aquests àmbits, aquesta sessió pretén exposar aquells casos d'ús que les companyies s'han trobat o poguessin trobar, aportant un enfocament eminentment pràctic.

En definitiva, l’objectiu d’aquesta sessió és portar de la teoria regulatòria a la pràctica del dia a dia d’una companyia, aportant solucions concretes en l’àmbit de la detecció de la insuficiència de dades biomètriques, la definició d’un correcte govern biomètric o la definició d’indicadors per al monitoratge d’hipòtesis.

 

PROGRAMA DEL CURS:

Dimarts 17 de setembre

17:00h - 17:05h   Presentació de la Jornada, a càrrec del Sr. Emilio Vicente, membre de la Junta del CAC.

17:05h - 17:50h   Introducció, qualitat de la dada, estadístiques biomètriques i govern, a càrrec del Sr. Ignacio Blasco, d' Analistas Financieros (AFI).

17:50h - 18:45h   Suficiència, experiència pròpia, models de causes de mortalitat i casos d’ús pràctic, a càrrec del Sr. Ignacio Blasco, d' Analistas Financieros (AFI).

18:50 - 19:00h     Col·loqui i Qüestions.

 

Dimecres 18 de setembre

17:00h - 17:05h   Presentació de la Jornada, a càrrec del Sr. Ignacio Blasco, d' Analistas Financieros (AFI).

17:05h - 17:50h   Bases de dades públiques i mortalitat/longevitat. Microdades de l'INE i HMDB aplicades a causes de mortalitat, a càrrec del Sr. Ignacio Blasco, d' Analistas Financieros (AFI).

17:50h - 18:45h   Models de credibilitat de mortalitat / longevitat i nocions avançades per modelitzar els riscos de nivell, tendència i volatilitat, a càrrec del Sr. Ignacio Blasco, d' Analistas Financieros (AFI).

18:50 - 19:00h     Col·loqui i Qüestions.

 

INSCRIPCIÓ:

Abans del 13 de setembre de 2024

 

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
150 75 300

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

 

SEGUIMENT DEL CURS:

Abans de la celebració del curs, el CAC farà arribar als inscrits els materials que s'hi presentaran.

El curs es podrà seguir per streaming, mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings.

Abans de l'inici del curs, el CAC enviarà un correu electrònic als participants amb l'enllaç per accedir-hi (el mateix per a totes les ponències).

S'aconsella connectar-vos 10 minuts abans de l'inici de la jornada, per assegurar-vos que teniu una bona connexió. Al final de la jornada es podran fer preguntes als ponents.

 

CPD:

La jornada computarà 4 hores als efectes del Programa de Formació Contínua (CPD) del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC).

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR150.00 + 21.00%

Start Date: 17/09/2024
End Date: 18/09/2024

Adreça:

online
Map and Directions

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso