Sin categoría Published by: 0

 

Benvolgut col·legiat /da,

Us informem de que, tal i com estava previst, el passat dia 30 de març de 2023 es van celebrar l’Assemblea General Ordinària i l’Assemblea Extraordinària del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Les Assemblees es van fer a la sala B de Foment del Treball, a Via Laietana, 32, de Barcelona, i es van poder seguir per videoconferència.

Van estar representats a les Assemblees un total 153 col·legiats (el 29% del total de col·legiats a 31-12-2022), 24 de forma presencial i 129 a través del vot delegat.

Assemblea General Ordinària.

A l’Assemblea General Ordinària es van comentar els fets més importants esdevinguts l’any 2022. Us adjuntem la presentació feta a l’Assemblea (Annex 1) i la Memòria de l’any 2022 (Annex 2).

L’Assemblea va aprovar la gestió realitzada per la Junta de Govern, els Comptes Anuals de l’any 2022 i el Pressupost per a l’any 2023.

L’Assemblea va nomenar la Comissió Delegada d’Auditoria Interna per a l’any 2023, formada pel Sr. Félix Arias Bergadà i pel Sr. Dídac Leiva Portolés.

Tanmateix, l‘Assemblea va aprovar la proposta del Registre d’Actuaris Qualificats (RAQ), fins ara el Registre d’Actuaris Internacionals (RAI).

Els principals canvis són els següents:

 • Canvi en la denominació del Registre, a partir d’ara Registre d’Actuaris Qualificats (RAQ) i dels seus membres, a partir d’ara Actuaris Qualificats, d’acord amb els criteris de  l’Actuarial Association of Europe (AAE).
 • Modificació de les condicions d’accés al Registre d’Actuaris Qualificats (RAQ), d’acord també amb els criteris de l’AAE, que passaran a ser:
  • Formació a universitats espanyoles, els plans d’estudis de les quals hauran de seguir el Core Syllabus de l’AAE. En el cas de formació a universitats estrangeres, caldrà la homologació del títol a través del Ministeri d’Educació espanyol.
  • Acreditar un mínim de 3 anys de col·legiació.
  • Dur a terme el Programa de Formació Continuada (CPD) del CAC, que segueix els estàndards de l’AAE.
  • Acompliment del Codi de Conducta Professional del CAC, que és el mateix que el de l’AAE.

El seguiment d’aquest criteris facilita als actuaris del CAC l’exercici de la professió a altres països europeus, a través del Mutual Recognition Agreement (MRA), acord de mutu reconeixement de la professió signat pels col·legis d’actuaris europeus.

Tots els actuals membres del Registre d’Actuaris Internacionals (RAI) del CAC passen a formar part del Registre d’Actuaris Qualificats (RAC) i s’estableix un règim transitori per l’aplicació de les condicions d’accés i permanència.

Us adjuntem el Reglament del Registre d’Actuaris Qualificats (Annex 3).

 

Assemblea Extraordinària.

Seguidament es va celebrar l’Assemblea Extraordinària, com a únic punt de l’Ordre del Dia l’aprovació dels nous Estatuts del CAC.

Es va comentar que els Estatuts actuals del CAC van ser aprovats per l’Assemblea General Extraordinària del CAC celebrada el 25 de novembre de 2010.

Al llarg d’aquests darrers anys han tingut lloc esdeveniments rellevants que aconsellaven la revisió dels Estatuts. Entre ells, la pandèmia covid-19, que va dificultar la celebració de les Assemblees dels anys 2020, 2021 i 2022, ja que els actuals Estatuts del CAC no preveuen les reunions a distància amb vot telemàtic.

Aquesta és la raó fonamental de la proposta de la reforma dels Estatuts del CAC, de manera que aquests recullin la celebració de Juntes de Govern, Assemblees i Eleccions, amb les corresponents votacions, en format telemàtic i no només presencial, com fins ara.

Així mateix, després d’una revisió completa i profunda dels Estatuts sorgeix la proposta d’altres modificacions, ja sigui per un tema normatiu o d’adaptació a la realitat d’avui dia.

Concretament:

 • Possibilitat d’emprar mitjans digitals com a manera d’acreditar la col·legiació i la subscripció dels treballs per part del professional, cosa ja habitual en altres col·legis professionals.
 • Aclariment del domicili social del CAC.
 • Inclusió del “Màster en Ciències Actuarials i Financeres” com a títol universitari per acreditar la titulació d’actuari.
 • Modificació la denominació de “Registre d’Actuaris Internacionals” per la de “Registre d’Actuaris Qualificats”.
 • Eliminació de l’obligatorietat de la “Comissió Delegada d’Auditoria Interna”, en determinats casos.
 • Incorporar terminologia “de gènere” i criteris d’equilibri a les candidatures a la Junta de Govern (homes/dones).

La proposta de reforma dels Estatuts s’ha fet amb la col·laboració d’un advocat especialista en la matèria. Tanmateix s’ha fet una consulta prèvia a la Generalitat de Catalunya, que ens ha comunicat que les modificacions proposades s’ajusten a la legislació vigent.

L’Assemblea Extraordinària va aprovar la proposta de nous Estatuts del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, que hauran de ser inscrits al Registre corresponent de la Generalitat de Catalunya.

Us adjuntem els nous Estatuts del Col·legi d’Actuaris de Catalunya aprovats per l’Assemblea Extraordinària (Annex 4).

 

Actes de reconeixement i còctel.

Al final de les Assemblees es va procedir al lliurament de reconeixements a alguns dels col·legiats que van celebrar els 50 anys i 25 anys de col·legiats, presents a l’Assemblea.

Finalment es va oferir un còctel a tots els col·legiats.

 

Ben atentament.
Marisa Galán
Presidenta