Notícies Published by: 0

CONFERÈNCIA DEL SR. MIGUEL ÁNGEL MORA, DIRECTOR TÈCNIC ACTUARIAL, DE NACIONAL DE REASEGUROS, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El 18 de juny de 2020 es va dur a terme la conferència “El sector assegurador davant el canvi climàtic: reptes i oportunitats“, a càrrec del Sr. Miquel Àngel Mora, director tècnic actuarial Nacional de Reaseguros.

El Sr. Mora ha comentat que el canvi climàtic és un dels majors reptes als quals s’enfronta la societat de segle XXI i és una de les principals preocupacions en les entitats asseguradores i reasseguradores.

Va explicar que el canvi climàtic s’ha accelerat en els darrers decennis, a causa dels impactes de l’efecte hivernacle, el que ha provocat que els esdeveniments extraordinaris (terratrèmols, ciclons, tempestes, sequeres, grans incendis, etc.) siguin cada vegada més freqüents i més devastadors.

El canvi climàtic afecta de manera notable també al nostre país que, amb clima molt divers, ha patit freqüents efectes atmosfèrics catastròfics en els últims anys (tempestes, vents huracanats, sequeres i terratrèmols, fonamentalment).

Va comentar que els esdeveniments catastròfics d’altres zones del planeta, per exemple al Carib, també afecten les asseguradores espanyoles, ja que aquesta zona hi ha importants interessos econòmics d’empreses espanyoles (hotels, infraestructures, parcs eòlics, fonamentalment), que estan assegurats a Espanya per asseguradores locals.

Va destacar l’important paper que a Espanya suposa el Consorcio de Compensación de Seguros, un model únic, que assumeix els efectes dels esdeveniments catastròfics amb gran eficiència i que ha servit per reduir l’impacte dels esdeveniments catastròfics directament a les asseguradores.

Va parlar dels sistemes més habituals que utilitzen les asseguradores espanyoles per reassegurar els riscos catastròfics i dels utilitzats en altres mercats. Finalment va parlar de la necessitat que tot el sector s’impliqui en polítiques de responsabilitat social corporativa que ajudin a reduir la velocitat del canvi climàtic i els seus efectes econòmics i socials, que poden arribar a ser devastadors si no reaccionem a temps.

Descarrega presentació
Veure webinar

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19. Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Des del 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 9 webinars, amb temes de la màxima actualitat, als que s’han inscrit prop de 600 persones. El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona, ​​19 de juny de 2020