Notícies Published by: 0

CONFERÈNCIA DE JORDI RIVERA, CEO DE DAS ASSEGURANCES, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El passat 16 d’abril de 2020 va dur a terme la conferència L’impacte de l’insurtech en el sector assegurador, a càrrec del Sr. Jordi Rivera, CEO de DAS seguros.

El Sr. Rivera va comentar que els models de negoci digitals han penetrat en tots els sectors de la societat en els últims anys.

Des dels anys 90 amb l’aparició d’Amazon, centrada inicialment en la distribució de llibres i actualment a tot tipus de productes, canviant el model de distribució, fins a les actuals fintech i insurtech, que estan modificant els models de negoci i la gestió de les entitats financeres i asseguradores.

Les noves tecnologies estan impulsant el canvi: IA, IoT, blockchain, machine learning, big data, etc., possibiliten canvis impensables tan sols fa pocs anys.

D’altra banda, el canvi del comportament dels clients, cada vegada més digitals, accelera la transformació cap al digital amb nous serveis de l’economia col·laborativa.

Els models de distribució d’assegurances també estan canviant.

Les capacitats de les insurtech permeten apropar nous serveis a client, major personalització, millores en l’experiència-client i increments de la fidelització.

En els últims anys han aparegut gran quantitat d’insurtech, alguna d’elles amb molt d’èxit: Metromile, Lemonade, Oscar, Zego, Weecover, Trop, Signaturit, Mi Legado Digital, entre d’altres.

Segons l’opinió del Sr. Rivera, el sector assegurador experimentarà grans canvis, derivats de el desenvolupament de les noves tecnologies. Els majors impactes d’entrada es veuran en la gestió de riscos, en la distribució i en l’eficiència i automatització dels processos.

Tots aquests canvis sofisticaran i modificaran el model “tradicional” en què es desenvolupen les entitats asseguradores, creant noves solucions de negoci que canviaran la indústria.

Les entitats asseguradores han d’adoptar una actitud proactiva i liderar el canvi, si no volen veure superades per nous competidors que apareixen disposats a jugar un paper en el sector assegurador.

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de Webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid 19.

Descarrega Ponència
Veure vídeo Ponència

Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es podrà formalitzar a través de la pàgina web de l’CAC (www.actuaris.org). Aquí podeu veure el Llistat webinars programats.

En el CAC estem convençuts que les dificultats actuals potenciaran la utilització de les noves tecnologies, que sens dubte seran una eina fonamental en la formació de el futur.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats dels seus 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.

Barcelona 20 d’abril de 2020.