Notícies Published by: 0

A la conferència, la Sra. Mireia Garreta, va abordar una part teòrica i una altre pràctica. A la part teòrica, va parlar sobre: què és LINKEDIN, per què crear un perfil en aquesta xarxa professional. A la part pràctica es va poder veure: quines tipologies de comptes hi han, cóm es crea un bon perfil, cóm es puntuen els perfils, cóm es gestionen els contactes, cóm es gestionen les recomanacions, la creació de grups de treball, la cerca de grups de treball, la cerca de clients potencials, la cerca d’oportunitats laborals, entre d’altres coses.

Descarregar la ponència PDFicon