Notícies / Sènior Published by: 0

 

La Comissió Intercol·legial de Sèniors formada per representants dels diferents Col·legis professionals que tenen Comissió de Sèniors engega un concurs de narrativa breu dirigit a col·legiats sèniors i els seus cònjuges a partir dels 60.

El tema és lliure i els originals s’han de presentar entre l’1 i el 25 d’octubre del 2024.

Adjuntem  el cartel amb les bases de participació