Notícies Published by: 0

 

Antonio SalasEl passat 19 de desembre, es va dur a terme amb èxit la jornada “Fiscalitat de la previsió social individual i empresarial” a les oficines de Cuatrecasas, una iniciativa organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya. Aquesta jornada va reunir dos destacats professionals i experts de l’àmbit legal i financer de la firma, el Sr. Adolfo Rovira, soci de Cuatrecasas. Advocat i actuari d’assegurances. Especialista en l’assessorament jurídic i fiscal d’entitats asseguradores, entitats de crèdit i financeres. I al Sr. Antonio Salas, associat sènior de Cuatrecasas a l’Àrea de Fiscalitat Financera i Corporativa. Especialista en la planificació fiscal de societats. Tots dos van analitzar detalladament la complexa i canviant àrea de la fiscalitat en els productes de previsió social individual i empresarial, amb les últimes novetats tant en l’àmbit legal com i en matèria jurisprudencial sobre aquesta matèria.

Diversos temes van ser analitzats de manera detallada, incloent-hi els impostos que graven l’estalvi finalista, l’esquema de tributació de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), així com el tractament fiscal d’assegurances de pensions, plans de pensions i altres productes relacionats.

Durant la jornada es va posar de manifest la manca d’una definició autònoma a la normativa fiscal, així com la diversitat de sistemes implementats per empreses per cobrir necessitats dels seus col·laboradors, com ara jubilació, mort, incapacitat i dependència.

Els participants van recalcar la importància de comprendre les implicacions fiscals tant per a l’àmbit empresarial com a individual en relació amb la previsió social. Es va emfatitzar la rellevància dels règims fiscals diferenciats, com ara el salari diferit, i es van ressaltar mesures que afavoreixen els plans de pensions d’ocupació, incloent-hi el control de comissions i la simplificació de processos.

Així mateix, es van identificar nous instruments com ara els fons de pensions d’ocupació de promoció pública i els plans simplificats, amb la finalitat de millorar la protecció i l’accés a la previsió social.