Published by: 0

 • Jornada Completa
 • Andorra

Crèdit Assegurances

Cerquem un CONSULTOR ACTUARIAL pel Departament Crèdit Assegurances del grup financer Crèdit Andorrà Financial Group.

1. LLOC DE TREBALL: CONSULTOR ACTUARIAL.

2. FUNCIONS:

 • Desenvolupar i executar feines sota la dependència d’un responsable de projectes, dins de les àrees de negoci de Vincles:
  • Àrea Actuarial i de Riscos:
   • Participació en els tancaments trimestrals de Solvència de les empreses del Grup:
    • Extracció, preparació i anàlisi de les bases de dades
    • Optimització dels fitxers de càlcul
    • Derivació i anàlisi del quadre d’hipòtesis
    • Quantificació del BEL i SCR
    • Anàlisi del canvi
    • Elaboració de QRT’s i reporting al supervisor
   • Suport en la realització dels informes actuarials i de riscos: EIRS, funció actuarial, situació financera i de solvència (ISFS), control intern i gestió de riscos
   • Seguiment i actualització de les polítiques de la companyia
   • Seguiment de procediments, mapes de processos i matriu de riscos i controls
   • Automatització de processos
   • Participació en l’elaboració de quadres de comandament de riscos i de negoci
   • Anàlisi i implementació de novetats legislatives
  • Control àrea tècnica
   • Seguiment de la suficiència dels productes
   • Control del volum de primes i compte de resultats per producte
   • Suport en l’elaboració i revisió de notes tècniques
   • Adequació d’inversions per a la cartera d’estalvi
  • Estratègia:
   • Elaboració de plans de negoci
   • Valoració de carteres d’assegurances
 • En clients de dificultat mitja i baixa intervenir en:
  • Presentació de resultats al client
  • Participació en l’activitat comercial
  • Àrea Previsió social:
   • Elaboració de les ofertes de serveis
   • Realització de càlculs i informes
 • Realitzar tasques de “peer review”: revisió de resultats de la feina emesa per consultors del mateix nivell.

3. MISSIÓ

Gestionar, executar i produir les tasques i els projectes contractats a l’empresa Crèdit Assegurances en relació a les àrees de negoci de previsió social i consultoria actuarial i de riscos sota la responsabilitat d’un responsable de projectes.

4. REQUISITS NECESSARIS

 • Titulació universitària en Llicenciatura / Grau, preferentment en Ciències Actuarials i/o Financeres. Es valoraran titulacions o certificacions complementàries.
 • Experiència laboral de fins a 5 anys en llocs similars.
 • Coneixement avançat d’eines ofimàtiques, especialment en Excel.
 • Bon nivell de català i castellà. Es valorarà nivell alt d’anglès..
 • Bones habilitats de treball en equip i capacitat organitzativa, polivalència i diversitat de coneixements

5. ALTRES ASPECTES

Les funcions es desenvoluparan a Andorra

To apply for this job email your details to seleccio@creditandorra.ad