Notícies Published by: 0

 

El 16 de setembre de 2021 es va dur a terme la conferència “El pla de continuïtat de negoci en les entitats asseguradores“, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

La conferència va estar a càrrec de Santiago Romera, soci director de AREA XXI.

El Sr. Romera ha comentat que tota entitat asseguradora ha de disposar d’un Pla de Continuïtat de Negoci que li permeti seguir prestant els seus serveis en les condicions més inesperades i/o adverses, protegint a les persones i als actius de l’entitat.

La pandèmia covid 19, segons el parer del Sr. Romera, ha suposat una prova de foc per al sector assegurador, que ha hagut d’adaptar-se a una situació imprevista, de conseqüències potencialment catastròfiques, superant el repte de forma magnífica. En la seva opinió, la resposta de la indústria asseguradora, en general, ha estat modèlica, cosa que ha permès seguir oferint els seus serveis a mediadors i assegurats, mantenint a més uns bons resultats.

D’altra banda, ha comentat que els atacs cibernètics, cada vegada més freqüents i nocius, també a entitats asseguradores, suposen un altre risc crític que fa necessari el seu estudi i la disposició d’alternatives que garanteixin la continuïtat de l’activitat de les companyies, en qualsevol circumstància .

En la conferència es van presentar les millors pràctiques i referències normatives sobre la matèria.

També es va mostrar la forma de dissenyar un pla de continuïtat de negoci efectiu en una entitat asseguradora: anàlisi, revisió dels riscos, focus en els riscos catastròfics, controls i accions de mitigació de risc, entrenament dels equips, proves d’auditoria, desenvolupament del pla de continuïtat de servei i manteniment, entre altres.

En la seva opinió, el Pla de Continuïtat de Negoci ha de ser un exercici que es revisi, actualitzi i exerciti amb una certa freqüència, de manera que quan hi hagi la necessitat de la seva posada en pràctica l’entitat tingui els “automatismes” que li permetin dur-lo a terme amb eficàcia.

Finalment comentar que el pla de continuïtat de negoci forma part fonamental de la Gestió de Riscos de les entitats i que totes elles han d’invertir i preparar-se en aquesta fonamental matèria, per poder seguir prestant els seus serveis en les condicions més adverses, com és la pandèmia covid. Tot això complementat amb un exemple pràctic des de la plataforma que la consultora posseeix a aquest efecte, https://gestionrisk.com/plan-de-continuidad-de-servicio/

La formació dels actuaris és una de les funcions principals de CAC, a la qual destina importants esforços. En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme 99 activitats de formació en què han participat més de 3.500 persones.

Descarrega
Veure vídeo