Published by: 0

 • Jornada Completa
 • Barcelona

Lloc de feina: Departament de Funció actuarial i Coordinació de Solvència II (tècnic)

Principals tasques:

 • Solvència II: càlcul de BEL – RM – CSO, reporting intern i al supervisor.
 • Provisions tècniques: càlcul, pressupost, seguiment indicadors.
 • Suport a auditoria comptable i de solvència.
 • Revisió i actualització de la normativa afecta a les tasques en què participi.
 • Suport en control intern i gestió de riscos.
 • Suport en estudis tècnics-actuarials.
 • Suport en planificació de processos.

Perfil requerit

 • Llicenciatura o màster en ciències actuarials.
 • Experiència mínima de dos anys en companyia asseguradora de vida o consultoria actuarial.
 • Persona responsable, metòdica, amb capacitat analítica i de treball en equip, motivada, proactiva i amb bona capacitat de comunicació, de gestió, d’organització i de planificació.
 • Domini de Microsoft Excel.
 • Domini del català i castellà.

Condicions

 • Jornada complerta.
 • Ubicació: Centre de Barcelona.
 • Salari: segons experiència i capacitats (seria mínim els 22.000) més beneficis socials (assegurances, pla de previsió, retribució flexible,…).
 • Entitat de previsió social.

To apply for this job email your details to secretariadireccio@mutua-enginyers.com