Published by: 0

 • Jornada Completa
 • Andorra

AFA

L’Autoritat Financera Andorrana (AFA) vol procedir a la contractació d’un actuari.

Les condicions que es tindran en compte per a l’atribució de la plaça són:

Requisits generals:

 • Titulació d’ensenyament estatal superior de, com a mínim, el nivell 4 del Marc Andorrà de Titulacions d’Ensenyament Superior (MATES) o una altra titulació superior equivalent, en l’àmbit de Ciències Actuarials i Financeres.

Coneixements i experiència requerits:

 • Experiència contrastada, preferiblement entre 2 i 8 anys al sector de les assegurances, o d’auditoria i/o consultoria d’entitats asseguradores, a Andorra o a l’estranger.
 • Es valorarà el grau de coneixement de regulacions relatives al sector assegurador, com ara Solvència II, i els coneixements de normativa comptable, com ara IFRS 4, 9, 17, etc.
 • Domini de les aplicacions informàtiques a nivell avançat (excel, Power BI, R, Python, SQL o similars).
 • Domini del català i de l’anglès.
 • Es valorarà el coneixement del francès i del portuguès.
 • Es valorarà l’experiència internacional.

Aptituds:

 • Flexibilitat, polivalència, proactivitat.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat de gestió, d’organització i de planificació.
 • Sentit del compromís, discreció i honestedat.

El salari serà a convenir segons la vàlua i l’experiència del candidat.

Les persones interessades, de manera personal o representades per persona o entitat autoritzada a l’efecte, han d’adreçar una sol·licitud a l’AFA “selecció de personal – Actuari 22”, al C/Bonaventura Armengol, 10 – Edifici Montclar, bloc 2, 4a Planta, AD500 Andorra la Vella, o bé per correu electrònic a recursoshumans@afa.ad, especificant com a referència “Actuari 22”, i acompanyada del currículum vitae, dels certificats acadèmics corresponents, del certificat d’antecedents penals, d’un certificat mèdic i d’una declaració jurada de no haver estat acomiadades de forma ferma de cap administració andorrana com a conseqüència d’un expedient administratiu i de no estar incapacitades civilment, abans de les 14:00 hores del dia 14 de gener de 2022.

Es facilitarà, a tota persona interessada, qualsevol informació complementària que vulgui requerir al correu electrònic recursoshumans@afa.ad, especificant com a referència “Actuari 22 – consulta”

Tot el que es fa públic per al coneixement general i als efectes escaients.

Edicte Sencer: https://www.bopa.ad/bopa/033134/Documents/AFA20211213_13_03_10.pdf

To apply for this job email your details to recursoshumans@afa.ad