Published by: 0

 • Jornada Completa
 • Barcelona

Mútua General de Catalunya

La persona seleccionada estarà integrada en el departament Actuarial, donant suport al Cap del departament en les següents funcions:

 • Provisions de prestacions.
 • Estudis de sinistralitat.
 • Analítica per pòlisses d’accidents esportius.
 • Tarificacions per empreses.
 • Càlculs de despesa per afiliat.
 • Suport a la realització de notes tècniques i càlcul de provisions matemàtiques.
 • Càlcul de diferents models per a la informació a la Direcció General d’Assegurances.

Requisits imprescindibles:

 • Llicenciatura o Màster en Ciències Actuarials.
 • Domini del Microsoft Excel.
 • Domini del català i castellà.

To apply for this job email your details to aquer@mgc.es