Published by: 0

 • Jornada Completa
 • Barcelona

Atlàntida

Companyia asseguradora amb seu a Barcelona, busca

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ

Funcions

 • Gestionar i supervisar la contractació de pòlisses
 • Responsable del protocol de subscripció de l’Entitat
 • Responsable del control de riscos de l’Entitat
 • Analitzar i definir nous productes (notes tècniques)
 • Responsable dels informes de control de sinistralitat de l’Entitat
 • Responsable tècnic dels processos de Solvència II:

Perfil

 • Titulació: Llicenciatura o Máster en Ciències Actuarials i Financeres.
 • Experiència mínima de 5 anys en lloc similar.
 • Coneixements específics:
  • Nivell avançat en les següents àrees:
   • Càlcul Financer i actuarial.
   • Paquet Office: especialment Excel y Access.
  • Normativa de Solvència II.
  • Comptabilitat asseguradora i de la norma IFRS17.
 • Bona capacitat de comunicació i de treball en equip

Condicions del lloc

 • Contracte Indefinit.
 • Jornada a convenir.
 • Ubicació: Barcelona.
 • Retribució negociable

To apply for this job email your details to romina@atlantida.net