Published by: 0

ACTUARI / ACTUARIA
ÀREA ECONOMICOFINANCERA I FUNCIÓ ACTUARIAL

Mutualitat de Previsió Social (Província de Barcelona).

Perfil:

Màster en Ciències Actuarials i experiència de més de cinc anys demostrable en la direcció d’equips i en àrees tècniques actuarials del negoci preferentment de no Vida.

Preferiblement complementat amb estudis de l’àrea econòmica financera (Ciències econòmiques, empresarials, comptabilitat i finances, etc..)

Competències necessàries:

  • Capacitat analítica i ordenada.
  • Treball en equipo, iniciativa, actitud positiva.
  • Experiència en programació (Dimoni preferiblement).
  • Habilitats comunicatives.

Competències valorables:

  • Coneixements de les diferents normatives comptables .
  • Experiència en el món de l’auditoria financera.
  • Experiència en àrees de control i/o gestió de riscs actuarials i financers (visió Solvència II).

Funciones i tasques:

La majoria de funcions i feines estaran relacionades amb el suport a l’àrea econòmica-financera de l’entitat i el manteniment, desenvolupament i implementació de millores en els processos administratius i en els productes de Salut i Decessos.

Totes les tasques requereixen d’un important coneixement i expertesa en la utilització d’eines ofimàtiques així com d’ un component de programació de software.

To apply for this job email your details to jrius@mutua.org