Cloenda Curs Fonaments en Solvència II

El dia 15 de maig de 2019 es va clausurar el curs “FONAMENTS EN SOLVÈNCIA II”.

El curs, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), es va dur a terme a la seu de Fiatc Assegurances, a Barcelona.

El curs respon a una petició expressa de les entitats asseguradores, interessades en que els seus joves professionals “no actuaris” rebin una formació tècnica en els aspectes fonamentals de Solvència II, que els permeti assumir els coneixements necessaris per a l’exercici de les seves funcions (finances, comptabilitat, auditoria, control de gestió, etc.) amb més rapidesa i consistència.

En el curs, de 16 hores, es van analitzar els fonaments de Solvència II i de la gestió de riscos, les metodologies per a la quantificació dels requeriments de capital, el càlcul de les provisions tècniques sota criteris de Solvència II, els requeriments en matèria de sistema de govern de les entitats asseguradores, la gestió de l’ORSA, la funció actuarial, l’auditoria interna i els requeriments d’informació externa (QRT’S, SCFR, etc.), entre altres.

El curs va ser impartit per Anna Labayen (Area XXI), Jordi Pagès (Serfiex), Judith Pujol (KPMG) i Emilio Vicente (MGS Assegurances), i va ser coordinat per Olga Torrente, tots ells actuaris membres del CAC amb una dilatada experiència professional i docent.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.

Mòdul B – Taxonomy, Modelling and Mitigation of Risks

Ens complau presentar-vos el seminari “MÒDUL B: TAXONOMY, MODELLING AND MITIGATION OF RISKS.(programes en Català i Castellano)) que portarà a terme l’European Actuarial Academy (EAA) a Barcelona els dies 2, 3, 4, 5 i 6 de setembre de 2019, en col·laboració amb el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

El seminari forma part de la formació necessària per la acreditació CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary), que consta de 4 mòduls (A, B, C y D), amb els seus exàmens respectius.

TEMÂTICA DEL CURS.

El seminari, de 5 dies de durada i 33 hores lectives, se centrarà en les anàlisis quantitatives dels riscos financers i no financers d’una companyia d’assegurances i l’efecte i les possibles aplicacions de les tècniques de mitigació de riscos

+ MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS – ENLLAÇ

Jornada sobre la valoració de les indemnitzacions en els accidents de trànsit

Dijous passat dia 11 d’abril de 2019, a l’Auditori de la Mútua dels Enginyers, de Barcelona, ​​es va celebrar la Jornada “Llei 35/2015, la valoració de les indemnitzacions per lucre cessant o dany emergent en accidents de trànsit i la necessitat del dictamen pericial actuarial“, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

Van participar en la Jornada el Sr. José Pérez Tirado, advocat expert en el Barem d’Automòbils, la Sra. Olga Torrente, actuaria i pèrit judicial especialista en peritatges d’indemnitzacions per danys i perjudicis, i el Sr. Angel Maya, responsable de sinistres d’Allianz .

A la Jornada es va analitzar la metodologia de càlcul de les indemnitzacions per lucre cessant i dany emergent del nou Barem d’Automòbils, d’acord amb les bases tècniques actuarials que el suporten.

Es va parlar dels diferents casos en què, al marge del barem, la Llei permet dur a terme una valoració actuarial específica, aquests són els casos en què les pensions públiques reconegudes als perjudicats difereixin de les estimades en les bases tècniques del barem.

El Sr. Pérez Tirado, membre de la comissió d’experts del seguiment de la Llei 35/2015, va comentar que el Barem ha modificat substancialment la valoració de les indemnitzacions per accident de trànsit. També va comentar les diferents “finestres a la llei” que permeten reclamar indemnitzacions sensiblement diferents a les que estipula el Barem, aportant una valoració actuarial que ho justifiqui. Finalment va recomanar als advocats que comptin amb la col·laboració dels actuaris, especialment en els sinistres en què es reclamen quanties significatives.

La Sra. Torrente va exposar els aspectes fonamentals de la metodologia actuarial que suporta el Barem i va exposar diferents casos pràctics en els quals les quantitats aconseguides pels perjudicats van ser molt superiors a les que contemplava el Barem, derivades d’un estudi actuarial en els casos permesos per el barem, en els quals es van utilitzar dades “reals” de pensions públiques dels perjudicats i no les simplificacions generalistes de la base tècnica del barem.

Finalment, el Sr. Maya, va parlar de l’experiència de l’aplicació del Barem a la companyia d’assegurances Allianz. Va comentar que l’aplicació del barem ha estat molt positiu per a les víctimes d’accidents d’automòbils, que ha millorat la professionalització del sector i que es tracta d’un dels sistemes més avançats d’Europa. Va parlar de que les excepcions al Barem estan previstes en la Llei i en el Codi de Bones Pràctiques publicat per la DGSFP. També va comentar que, segons ell, en cas de sinistres amb grans lesionats l’existència d’un informe actuarial pot ajudar a delimitar les reclamacions i a facilitar els acords entre les parts.

Van assistir a la Jornada un total de 33 persones.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

Debat sobre el Futur de les Pensions amb els Partits Polítics

Dijous passat dia 4 d’abril de 2019, a l’Auditori Torre Banc de Sabadell, de Barcelona, es va celebrar un Debat sobre “El futur de les pensions”, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) i per la Càtedra ICEA-UB de la Universitat de Barcelona (UB), en què van participar diferents representants dels principals partits polítics que concorren a les eleccions d’abril de 2019.

Van participar en el Debat: Sergio Del Campo (Ciudadanos), Mercè Perea (PSC), Maite Rivero (PDeCAT), Josep Rufà (ERC) i Aina Vidal (En Comú Podem). El debat va estar moderat per la Clara Armengol (CAC).

En el debat es va parlar de la viabilitat i suficiència del sistema de pensions, de les propostes sobre l’edat ordinària de jubilació, de l’aplicació de l’índex de revalorització en les pensions i del factor de sostenibilitat, de les propostes dels diferents partits per assegurar la sostenibilitat de les pensions, dels sistemes complementaris i el seu possible foment i, finalment, de les mesures que s’haurien de dur a terme per millorar la formació dels ciutadans i la informació que haurien de rebre, per prendre les decisions adients, en el moment oportú.

Els participants es van mostrar partidaris de l’actual sistema de pensions de repartiment. Van comentar que s’haurien d’abordar reformes per assegurar la seva sostenibilitat, apuntant diferents propostes: millorar l’eficiència del sistema, passar als PGE algunes partides de despesa, actualment a càrrec de la seguretat social, alguns opinen que s’hauria d’augmentar el finançament del sistema mitjançant impostos , altres que s’hauria de considerar la totalitat de la vida laboral en el càlcul de les pensions, entre d’altres.

Respecte l’edat de jubilació, alguns consideren oportú vincular-la a l’esperança de vida, altres opinen que s’hauria de flexibilitzar el sistema, per permetre compaginar la jubilació i el treball, avançar la jubilació en cas de certes professions o de persones que portin cotitzats molts anys, per exemple.

Pel que fa al foment dels sistemes alternatius, l’opinió general és que s’haurien de fomentar els plans de pensions d’empresa (tercer pilar) i no els plans individuals (segon pilar). En aquest sentit, l’opinió general és que els baixos salaris dificulten l’estalvi, per a potenciar l’estalvi s’hauria d’abordar el problema dels baixos salaris i de la productivitat.

Pel que fa a la formació dels ciutadans, l’opinió general és que s’hauria d’introduir formació a les escoles, per ensenyar sobre les prestacions de la seguretat social i dels sistemes alternatius.

També es considera necessari informar de les pensions estimades a la jubilació, tal com preveia la reforma del 2011, evitant en tot cas l’alarmisme, donant confiança als ciutadans.

L’opinió general és que el sistema de pensions públic ha de ser sostenible i que les pensions han de permetre viure amb dignitat als ciutadans, per la qual cosa es requereixen millors salaris i majors cotitzacions al sistema de seguretat social.

Alguns participants van opinar que els països que potencien el segon i tercer pilar suporten millor les crisis econòmiques que els que no ho fan tant.

Tots els participants van destacar la necessitat de tornar als consensos del Pacte de Toledo i de treure el debat de les pensions del terreny electoral.

Finalment, van tancar el Debat Manuela Bosch (UB) i Xavier Varea (UB), agraint als participants la seva col·laboració, destacant les aportacions que la professió actuarial pot fer en aquesta matèria.

Incorporació Xavier Gómez Naches a la Junta de Govern

El dimecres 20 de març de 2019, a la seu de Foment del Treball, a Barcelona, ​​es va dur a terme l’Assemblea Anual del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

L’Assemblea, a proposta de la Junta de Govern, va aprovar el nomenament de Xavier Gómez Naches com a nou vocal de la Secció de Relacions Institucionals.

Xavier Gómez Naches té 55 anys i és actuari per la Universitat de Barcelona, ​​BSc Mathematics and Statistics per l’Open University britànica i diplomat en Alta Direcció d’Empreses per ESADE. Ha desenvolupat tota la seva carrera professional en el Grup CaixaBank, on ha ocupat diferents posicions directives en els àmbits de comptabilitat, Solvència, Control Intern i Compliment Normatiu. Actualment és director de Control de MicroBank, entitat filial del Grup CaixaBank especialitzada en microfinances.

Porta a terme una intensa tasca de col·laboració amb el CAC, formant part de diversos comitès i grups de treball, entre ells el Comitè d’Avaluació i Seguiment del Programa de Formació Continuada (CPD) del CAC i el Grup de Treball de “Pensions i Seguretat social “. Així mateix, és el representant del Col·legi al task force de l’AAE “Role of Actuaries”.

El president del CAC, Sr. Miquel Viñals, li va donar la benvinguda i li va desitjar molts èxits en les seves noves funcions a la Junta.

El Sr. Viñals va destacar també que el CAC seguirà treballant per augmentar la col·legiació, millorar els serveis a col·legiats i protectors, consolidar un model de formació continuada modern que permeti facilitar als col·legiats les millors competències professionals i potenciar el reconeixement de la professió, entre altres.

Formació Professional Continua (CPD) del CAC

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya ha aprovat un Programa de Formació Professional Contínua (CPD) que està en vigor des de l’1 de gener del 2019.

El CAC ha seguit les recomanacions de la International Actuarial Association (IAA) i de l’Actuarial Association of Europe (AAE) per al llançament del Programa.

L’objectiu del Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

En virtut al disposat en el Programa CPD del CAC, l’actuari haurà d’acreditar un mínim de 20 hores de formació a l’any.

Cada col·legiat tindrà una “Compte CPD” en què s’han d’anotar les activitats de formació i les hores acreditades.

Per al seguiment del Programa CPD s’ha creat un Comitè d’Avaluació i Seguiment, format per 5 col·legiats experts, que vetllen per la seva implementació.

Per a la gestió del Programa CPD, el CAC ha desenvolupat un sistema informàtic que permet als seus actuaris consultar i / o actualitzar la “Compte CPD” a través de la pàgina web.

La formació dels actuaris és una de les funcions principals del CAC, a la qual destina importants esforços.

En els últims 5 anys, el CAC ha dut a terme més de 70 activitats de formació en què han participat més de 2.200 persones.

Assemblea General Ordinària 2019

El dimecres 20 de març de 2019, a la seu de Foment del Treball, a Barcelona, ​​es va dur a terme l’Assemblea Anual del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

A l’Assemblea, el president Miquel Viñals i la Junta de Govern del CAC, van presentar els assumptes fonamentals de l’exercici 2018, destacant:

  • Celebració del 25 aniversari del CAC a l’octubre de 2018, acte al qual van assistir més de 200 persones.
  • Creixement del nombre de col·legiats i protectors.
  • Important activitat en matèria de formació en 2018: 18 activitats amb l’assistència de més de 500 persones i 3.700 hores.
  • Formació CERA: inici de la formació a Barcelona dels cursos per a l’acreditació CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary), la de major prestigi en el món per actuaris especialistes en gestió de riscos.
  • Posada en marxa d’un sistema per a la gestió del Programa de Formació Continuada (CPD) del CAC.
  • Ofertes de treball: el CAC ha gestionat un total de 200 ofertes de treball per als seus actuaris en els últims 5 anys.
  • Presentació de les activitats dels 8 grups de treball del CAC, en què participen regularment un total de 100 actuaris.
  • Presentació de les publicacions del CAC, destacant l’edició de la seva nova revista digital, semestral, de la qual ja s’han publicat 3 edicions.

El Sr. Viñals va destacar que el CAC seguirà treballant per augmentar la col·legiació, millorar els serveis a col·legiats i protectors, consolidar un model de formació contínua modern que permeti facilitar als col·legiats les millors competències professionals i potenciar el reconeixement de la professió, entre d’altres .

Van estar representats a l’Assemblea un total de 41 col·legiats.

 

Presentació Assemblea 2019

Conferència de José Luis Ferré (CEO d’Allianz)

El passat dimarts 26 de febrer de 2019, a la seu de Foment del Treball, a Barcelona, ​​es va dur a terme la conferència La digitalització en les entitats asseguradores, a càrrec de José Luis Ferré, conseller delegat de ALLIANZ ASSEGURANCES.

La conferència, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), va ser presentada per Miquel Viñals, president del CAC.

José Luis Ferré va parlar de la transformació digital a les entitats asseguradores, que exigeix ​​un nou diàleg amb el Client, adaptar la proposta a la Mediació, capacitar els col·laboradors de les entitats, l’impuls de l’eficiència i de la productivitat, considerant la dada com la base de la innovació.

Va comentar que el diàleg amb el Client ha d’estar basat en els diferents canals i mecanismes que la tecnologia ofereix (webs, tablets, mòbils, etc.). El Client demana una resposta ràpida i de qualitat, amb accés multicanal i demandant senzillesa i solució immediata als seus problemes.

La digitalització suposa també un repte per a la Mediació, ple d’oportunitats de servei per als seus clients, que demanen productes i canals diferents als habituals, fet que suposa també un repte per a les entitats que han d’adaptar les seves oficines i serveis a les demandes del nou mediador.

La digitalització, va comentar el Sr. Ferré, ha de suposar un important increment de l’eficiència i de la productivitat en les entitats asseguradores, molt necessària en un entorn de forta competència i de marges decreixents.

Finalment, el Sr. Ferré va comentar que la digitalització suposa també un repte per als empleats de les entitats asseguradores, ja que exigeix ​​la seva formació en noves capacitats, metodologies i eines, destacant el paper de l’actuari, com a expert en el tractament i gestió de les dades, professional clau en la innovació en entitats asseguradores.

Veure la presentació.

Presentació de la revista del CAC del primer semestre del 2019.

A la Jornada va ser presentada l’edició de la revista del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (ADC21) corresponent al primer semestre del 2019.

La presentació va anar a càrrec del director de la revista, Emilio Vicente.

La revista incorpora articles d’Ignasi Calvet, soci de Garrigues, que ens parla de l’adaptació de la Directiva 2016/97 sobre la distribució d’assegurances al mercat espanyol. Artur Reñé, Conseller Delegat de Guy Carpenter tracta sobre les funcions de la reassegurança i les seves tendències actuals. Rafael García, director de Serfiex, parla de la gestió de riscos en les entitats asseguradores. Magdalena Ramada, directora sènior economist de Willis Towers Watson, tracta sobre l’analítica avançada i el futur de l’assegurança. Finalment, Xavier Plana, vicepresident del CAC, parla dels actes d’octubre de 2018, per a la celebració del 25 aniversari del CAC. La revista publica també una entrevista a José Luis Ferré, conseller delegat d’Allianz Seguros.

Van participar en la presentació de la revista Sr. Ignasi Calvet (Garrigues) i el Sr. Artur Reñé (Serfiex) que van comentar alguns dels aspectes principals dels seus respectius articles.

La revista del CAC (ADC21) compta amb el patrocini de BDO, Guy Carpenter, Serfiex, Vidacaixa i Willis Towers Watson.

Veure la revista ADC21.

 

Van assistir a la conferència 42 persones.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

Conferència Perspectives per a l’economia 2019

El passat dijous 17 de gener de 2019, a la seu de Foment del Treball, a Barcelona, es va dur a terme la conferència Canvi de cicle en l’economia mundial. On són els riscos? Perspectives per als mercats, a càrrec del Sr. David Cano, soci d’Analistas Financieros Internaciones.

David Cano va parlar de la situació actual dels mercats financers, molt afectats per gran volatilitat, que va afectar la rendibilitat de la pràctica totalitat dels actius en l’any 2018.

David Cano (AFI)Va destacar que encara que els fonamentals de l’Economia mundial són sòlids, els mercats van reaccionar amb força davant de determinats riscos “polítics”: guerra comercial USA-Xina, polítiques proteccionistes, Brèxit, situació política a Itàlia, crisi Síria, entre d’altres.

Va comentar els efectes de la retirada de liquiditat de la FED sobre els tipus d’interès als EUA i els efectes col·laterals en els països emergents.

També va parlar de la progressiva retirada dels estímuls monetaris del BCE i els efectes que pugui tenir sobre els tipus d’interès, en el mitjà termini.

Ha destacat que un dels principals riscos per a l’economia mundial segueix sent l’endeutament empresarial a la Xina, que arriba al 160% del PIB.

Respecte la situació econòmica europea, va destacar que el creixement del PIB continua sent moderat, tot i que en un entorn d’inflació baix. Va parlar dels efectes del Brèxit, que genera una gran incertesa, de la caiguda del PIB a Alemanya, afectada per la crisi del sector de l’automòbil, la situació política a Itàlia, que increment el “spread” del seu deute, entre altres.

De l’economia espanyola, va comentar que segueix creixent per sobre de la mitjana dels països europeus, encara que sens dubte es veurà afectada per un entorn menys favorable (AFI estima un creixement del PIB a Espanya per 2019 del + 2,3%).

Segons el seu parer, els tipus d’interès seguiran sent baixos, encara que amb una molt lleugera tendència a l’alça, depenent de l’evolució de l’activitat econòmica, de manera que per aconseguir rendibilitats que superin la inflació, que segueix molt controlada, els inversors hauran de seguir prenent riscos, fonamentalment en renda variable, assumint la volatilitat que això comporta.

També va comentar que segueixen existint oportunitats, fonamentalment en la renda fixa USA.

Van assistir a la conferència 56 persones.

Descarregar la ponència. Enllaç