Conferència de José Luis Ferré, (CEO d’Allianz)

CONFERÈNCIA DE JOSÉ LUIS FERRÉ, CONSELLER DELEGAT D’ALLIANZ SEGUROS, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat dimarts 26 de febrer de 2019, a la seu de Foment del Treball, a Barcelona, ​​es va dur a terme la conferència La digitalització en les entitats asseguradores, a càrrec de José Luis Ferré, conseller delegat de ALLIANZ ASSEGURANCES.

La conferència, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), va ser presentada per Miquel Viñals, president del CAC.

José Luis Ferré va parlar de la transformació digital a les entitats asseguradores, que exigeix ​​un nou diàleg amb el Client, adaptar la proposta a la Mediació, capacitar els col·laboradors de les entitats, l’impuls de l’eficiència i de la productivitat, considerant la dada com la base de la innovació.

Va comentar que el diàleg amb el Client ha d’estar basat en els diferents canals i mecanismes que la tecnologia ofereix (webs, tablets, mòbils, etc.). El Client demana una resposta ràpida i de qualitat, amb accés multicanal i demandant senzillesa i solució immediata als seus problemes.

La digitalització suposa també un repte per a la Mediació, ple d’oportunitats de servei per als seus clients, que demanen productes i canals diferents als habituals, fet que suposa també un repte per a les entitats que han d’adaptar les seves oficines i serveis a les demandes del nou mediador.

La digitalització, va comentar el Sr. Ferré, ha de suposar un important increment de l’eficiència i de la productivitat en les entitats asseguradores, molt necessària en un entorn de forta competència i de marges decreixents.

Finalment, el Sr. Ferré va comentar que la digitalització suposa també un repte per als empleats de les entitats asseguradores, ja que exigeix ​​la seva formació en noves capacitats, metodologies i eines, destacant el paper de l’actuari, com a expert en el tractament i gestió de les dades, professional clau en la innovació en entitats asseguradores.

Veure la presentació.

Presentació de la revista del CAC del primer semestre del 2019.

A la Jornada va ser presentada l’edició de la revista del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (ADC21) corresponent al primer semestre del 2019.

La presentació va anar a càrrec del director de la revista, Emilio Vicente.

La revista incorpora articles d’Ignasi Calvet, soci de Garrigues, que ens parla de l’adaptació de la Directiva 2016/97 sobre la distribució d’assegurances al mercat espanyol. Artur Reñé, Conseller Delegat de Guy Carpenter tracta sobre les funcions de la reassegurança i les seves tendències actuals. Rafael García, director de Serfiex, parla de la gestió de riscos en les entitats asseguradores. Magdalena Ramada, directora sènior economist de Willis Towers Watson, tracta sobre l’analítica avançada i el futur de l’assegurança. Finalment, Xavier Plana, vicepresident del CAC, parla dels actes d’octubre de 2018, per a la celebració del 25 aniversari del CAC. La revista publica també una entrevista a José Luis Ferré, conseller delegat d’Allianz Seguros.

Van participar en la presentació de la revista Sr. Ignasi Calvet (Garrigues) i el Sr. Artur Reñé (Serfiex) que van comentar alguns dels aspectes principals dels seus respectius articles.

La revista del CAC (ADC21) compta amb el patrocini de BDO, Guy Carpenter, Serfiex, Vidacaixa i Willis Towers Watson.

Veure la revista ADC21.

 

Van assistir a la conferència 42 persones.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

Assemblea General Ordinària 2019

D’acord amb l’article 22 i 23 dels nostres Estatuts, la Junta de Govern ha decidit convocar l’Assemblea General Ordinària del Col·legi d’Actuaris de Catalunya el proper 20 de març a Foment del Treball, a la Via Laietana 32, principal, Sala B de Barcelona.

Els actes previstos esdevindran d’acord amb el següent programa:

 • 19,00h Inici de l’Assemblea General i tractament dels punts de l’ordre del dia:
  1. Recensió, per part del president, dels fets més importants esdevinguts durant l’any 2018.
  2. Aprovació de la gestió realitzada per la junta de govern, dels comptes anuals de l’any 2018 i del pressupost per a l’any 2019.
  3. Nomenament de nou Vocal President de la Secció de Relacions Institucionals.
  4. Nomenament de la Comissió Delegada d’Auditoria Interna.
  5. Precs i preguntes.
 • 20,30h Lliurament d’insígnies als que han complert 25 anys com a col·legiats.
 • 20,40h Copa de cava.

Enguany no tenim previst fer sopar i l’Acte finalitzarà al voltant de les 21 hores, al que agrairem molt la  teva presència.

Per a una millor organització et preguem confirmis el més aviat possible la teva assistència.

Rep una cordial salutació,

Miquel Viñals

President

DESCARREGAR DELEGACIÓ DE VOT

Conferència: Perspectives per a l’economia 2019

El passat dijous 17 de gener de 2019, a la seu de Foment del Treball, a Barcelona, es va dur a terme la conferència Canvi de cicle en l’economia mundial. On són els riscos? Perspectives per als mercats, a càrrec del Sr. David Cano, soci d’Analistas Financieros Internaciones.

David Cano va parlar de la situació actual dels mercats financers, molt afectats per gran volatilitat, que va afectar la rendibilitat de la pràctica totalitat dels actius en l’any 2018.

David Cano (AFI)Va destacar que encara que els fonamentals de l’Economia mundial són sòlids, els mercats van reaccionar amb força davant de determinats riscos “polítics”: guerra comercial USA-Xina, polítiques proteccionistes, Brèxit, situació política a Itàlia, crisi Síria, entre d’altres.

Va comentar els efectes de la retirada de liquiditat de la FED sobre els tipus d’interès als EUA i els efectes col·laterals en els països emergents.

També va parlar de la progressiva retirada dels estímuls monetaris del BCE i els efectes que pugui tenir sobre els tipus d’interès, en el mitjà termini.

Ha destacat que un dels principals riscos per a l’economia mundial segueix sent l’endeutament empresarial a la Xina, que arriba al 160% del PIB.

Respecte la situació econòmica europea, va destacar que el creixement del PIB continua sent moderat, tot i que en un entorn d’inflació baix. Va parlar dels efectes del Brèxit, que genera una gran incertesa, de la caiguda del PIB a Alemanya, afectada per la crisi del sector de l’automòbil, la situació política a Itàlia, que increment el “spread” del seu deute, entre altres.

De l’economia espanyola, va comentar que segueix creixent per sobre de la mitjana dels països europeus, encara que sens dubte es veurà afectada per un entorn menys favorable (AFI estima un creixement del PIB a Espanya per 2019 del + 2,3%).

Segons el seu parer, els tipus d’interès seguiran sent baixos, encara que amb una molt lleugera tendència a l’alça, depenent de l’evolució de l’activitat econòmica, de manera que per aconseguir rendibilitats que superin la inflació, que segueix molt controlada, els inversors hauran de seguir prenent riscos, fonamentalment en renda variable, assumint la volatilitat que això comporta.

També va comentar que segueixen existint oportunitats, fonamentalment en la renda fixa USA.

Van assistir a la conferència 56 persones.

Descarregar la ponència. Enllaç

Comissió Sènior

Benvolguts companys,

Aquí podeu VEURE el programa del V Cicle de Conferències de la Comissió Intercol·legial Sènior de Catalunya, de la que, com sabeu, en forma part la Comissió Sènior del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Per assistir a les conferències us podeu inscriure, a través dels números de telèfon que trobareu al programa, al peu de cadascuna de les conferències.

Us recordem que l’assistència a les conferències és lliure i oberta a tothom.

Salutacions.

Jornada IORP II

El dia 29 novembre de 2018, a l’Auditori de Fiatc Assegurances, a Barcelona, es va dur a terme la Jornada “La implementació de la Directiva de Fons de Pensions d’Ocupació (IORP II)”, organitzada pel grup de treball de Pensions i seguretat Social, del Col·legi d’actuaris de Catalunya, format per gairebé 30 actuaris experts en pensions, que porten a terme una important tasca de recerca i de divulgació..

A la Jornada es van abordar els aspectes fonamentals de la Directiva (UE) 2016/2341, relativa a les activitats i supervisió dels fons de pensions d’ocupació, coneguda com a Directiva IORP II, que serà traslladada a la normativa local en els propers mesos, i que afectarà de forma important a la gestió dels fons de pensions d’ocupació.

La nova normativa, inspirada en Solvència II, afectarà principalment a aspectes relacionats amb la governança de les entitats gestores, millorant la transparència de la informació a partícips i beneficiaris.

La normativa dedica un apartat important a les funcions de l’actuari, com a expert en la valoració i gestió dels riscos dels plans de pensions.

El Sr. Enric Pociello, Soci de CPPS Consultora de Pensiones,va parlar dels efectes de la nova normativa en la revisió financer-actuarial dels plans de pensions d’ocupació.

El Sr. Joan Ángel Vergés, Director de Mercer, va parlar de les noves responsabilitats de les comissions de control derivades de IORP II.

La Sra. Pilar Cabrera, Directora de govern corporatiu de Bansabadell Pensions, va parlar dels treballs de la seva entitat per a l’adaptació a la nova normativa.

Finalment, la Sra. Francisca Gómez-Jover-Torregrosa, Sotsdirectora General d’Organització, Estudis i Previsió Social Complementària de la DGSFP, va parlar de la transposició de la directiva IORP II a la normativa espanyola.

Posteriorment es va dur a terme una Taula Rodona en la que van participar el Sr. Carlos Bravo (Secretari de protecció social i polítiques públiques, de CCOO), la Sra. Carolina Fernández (Membre de l’assessoria jurídica d’INVERCO), la Sra. Francisca Gómez-Jover (Sotsdirectora general de la DGSFP) i el Sr. Mariano Jiménez (President d’OCOPEN) en la qual es van debatre les nombroses qüestions plantejades pels assistents a la Jornada.

La Jornada va ser presentada per la Sra. Clara Armengol, Directora del negoci d’assegurances i pensions de Bansabadell Seguros i va ser coordinada pel Sr. Lluís Lana, Actuari, ambdós membres del grup de treball de Pensions i Seguretat Social del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

A la Jornada es van arribar a algunes conclusions, entre les quals podem destacar:

 • La conveniència que els membres de les comissions de control dels plans i fons de pensions tinguin la formació necessària per a les grans responsabilitats que han d’assumir.
 • Tot i que l’actual normativa espanyola ja contempla un sistema de govern ampli per als fons de pensions, a diferència d’altres països europeus, la IORP II aprofundeix en matèries de governança a través d’una major interacció entre comissions de control, entitats gestores i actuaris.
 • Una de les novetats més destacables d’IORP II és la referent a les majors exigències d’informació i de transparència per a partícips i beneficiaris.
 • Alguns temes, com el càlcul estimat de la pensió futura, estan pendents de regular.

Van assistir a la Jornada 70 persones, entre ells actuaris, membres de gestores i representants de comissions de control d’alguns dels majors plans de pensions del nostre país.

Al llarg de l’any 2018 al Col·legi d’Actuaris de Catalunya ha organitzat 21 activitats de formació, amb un total de 3.700 hores, en què han participat un total de 525 persones.

Descarregar la ponència. Enllaç

III Congrés Europeu d’Actuaris (ECA)

Us informem que els dies 6 i 7 de juny de 2019, es celebrarà el III Congrés Europeu d’Actuaris (ECA) a Lisboa, Portugal. www.eca2019.org

El tema general de l’ECA 2019 és “Actuari 2020 – Una professió en moviment”. El programa estarà format per quatre sessions plenàries amb destacats ponents convidats, com Gabriel Bernardino, president de l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Treball (AEIOP), Jan-Hendrik Erasmus, Vicepresident del Fòrum CRO, i Paul Embrechts, professor de Matemàtiques a l’ETH de Zuric, així com més de 30 presentacions sobre temes que van des de les garanties dels productes d’assegurances de vida sota la NIIF 17 fins a la actuarial data science.

La convocatòria de ponències (Call for Papers) està oberta fins al 12 DE NOVEMBRE DE 2018.

Si teniu alguna pregunta, envieu-les a info@eca2019.org.

Ben atentament,

Miquel Viñals

President.

Mòdul A – Foundations and Quantitative Methods of ERM

Ens complau presentar-vos el seminari “MÒDUL A: FOUNDATIONS AND QUANTITATIVE METHODS OF ERM(programes en Català i Espanyol)) que portarà a terme l’European Actuarial Academy (EAA) a Barcelona els dies 18, 19, 20 i 21 de febrer de 2019, en col·laboració amb el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

El seminari forma part de la formació necessària per la acreditació CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary), que consta de 4 mòduls (A, B, C y D), amb els seus exàmens respectius.

TEMÂTICA DEL CURS.

El seminari, de 4 dies de durada, consta de dues parts:

 • En una primera part, el seminari ajuda als actuaris a ampliar els seus coneixements sobre la modelització actuarial i financera quantitativa moderna, que formen part essencial del programa de estudis CERA.
 • A la segona part del seminari es tracta l’ERM (Enterprise Risk Management) des d’un punt de vista més qualitatiu.

+ MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS – ENLLAÇ

Les normes comptables NIIF 9 i NIIF 17: els efectes a les entitats asseguradores

El dia 27 de setembre de 2018, a la seu de Foment del Treball, a Barcelona, es va dur a terme la Jornada “Les normes comptables NIIF 9 i NIIF 17 i els seus efectes en les entitats asseguradores”, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

A la Jornada, es van analitzar els principals efectes de les noves normes comptables NIIF 9 (inversions) i NIIF 17 (assegurances), que es preveu entraran en vigor l’any 2021.

El Sr. Miguel Ángel Merino, actuari de Mazars, va analitzar els efectes de la nova norma comptable NIIF 9, que afecta a la comptabilització de les inversions.

El Sr. Álvaro Quintana, soci de Deloitte, va parlar de l’exigent procés d’adaptació de la norma comptable NIIF 17, que canvia radicalment la forma de comptabilitzar les operacions d’assegurances.

El Sr. Alejandro Casanueva, responsable tècnic del departament d’economia i finances d’Unespa, va parlar de la gènesi de la normativa i de l’exigent calendari d’adaptació, que exigirà un gran esforç a les entitats.

El Sr. Mario Ayuso, cap del departament d’anàlisi i polítiques comptables de Vidacaixa, va exposar l’experiència de l’entitat en el procés d’adaptació de la nova normativa comptable.

dav

Finalment, el Sr. Jordi Montalbo, soci de Deloitte, va parlar dels efectes de les NIIF en la gestió de les entitats asseguradores i de les oportunitats professionals que per al actuari depara la nova normativa.

Van Participar a la Jornada un total de 28 persones.

A la Jornada es va presentar també l’edició de la revista del CAC (ADC21) corresponent al segon semestre del 2018, el tema central és, precisament, l’efecte de les noves normes comptables NIIF sobre les entitats asseguradores. La revista inclou també una entrevista a D. Sergio Álvarez, director general de l’DFSFP. enllaç revista.

Descarregar la ponència. Enllaç