Jornada IORP II

El dia 29 novembre de 2018, a l’Auditori de Fiatc Assegurances, a Barcelona, es va dur a terme la Jornada “La implementació de la Directiva de Fons de Pensions d’Ocupació (IORP II)”, organitzada pel grup de treball de Pensions i seguretat Social, del Col·legi d’actuaris de Catalunya, format per gairebé 30 actuaris experts en pensions, que porten a terme una important tasca de recerca i de divulgació..

A la Jornada es van abordar els aspectes fonamentals de la Directiva (UE) 2016/2341, relativa a les activitats i supervisió dels fons de pensions d’ocupació, coneguda com a Directiva IORP II, que serà traslladada a la normativa local en els propers mesos, i que afectarà de forma important a la gestió dels fons de pensions d’ocupació.

La nova normativa, inspirada en Solvència II, afectarà principalment a aspectes relacionats amb la governança de les entitats gestores, millorant la transparència de la informació a partícips i beneficiaris.

La normativa dedica un apartat important a les funcions de l’actuari, com a expert en la valoració i gestió dels riscos dels plans de pensions.

El Sr. Enric Pociello, Soci de CPPS Consultora de Pensiones,va parlar dels efectes de la nova normativa en la revisió financer-actuarial dels plans de pensions d’ocupació.

El Sr. Joan Ángel Vergés, Director de Mercer, va parlar de les noves responsabilitats de les comissions de control derivades de IORP II.

La Sra. Pilar Cabrera, Directora de govern corporatiu de Bansabadell Pensions, va parlar dels treballs de la seva entitat per a l’adaptació a la nova normativa.

Finalment, la Sra. Francisca Gómez-Jover-Torregrosa, Sotsdirectora General d’Organització, Estudis i Previsió Social Complementària de la DGSFP, va parlar de la transposició de la directiva IORP II a la normativa espanyola.

Posteriorment es va dur a terme una Taula Rodona en la que van participar el Sr. Carlos Bravo (Secretari de protecció social i polítiques públiques, de CCOO), la Sra. Carolina Fernández (Membre de l’assessoria jurídica d’INVERCO), la Sra. Francisca Gómez-Jover (Sotsdirectora general de la DGSFP) i el Sr. Mariano Jiménez (President d’OCOPEN) en la qual es van debatre les nombroses qüestions plantejades pels assistents a la Jornada.

La Jornada va ser presentada per la Sra. Clara Armengol, Directora del negoci d’assegurances i pensions de Bansabadell Seguros i va ser coordinada pel Sr. Lluís Lana, Actuari, ambdós membres del grup de treball de Pensions i Seguretat Social del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

A la Jornada es van arribar a algunes conclusions, entre les quals podem destacar:

  • La conveniència que els membres de les comissions de control dels plans i fons de pensions tinguin la formació necessària per a les grans responsabilitats que han d’assumir.
  • Tot i que l’actual normativa espanyola ja contempla un sistema de govern ampli per als fons de pensions, a diferència d’altres països europeus, la IORP II aprofundeix en matèries de governança a través d’una major interacció entre comissions de control, entitats gestores i actuaris.
  • Una de les novetats més destacables d’IORP II és la referent a les majors exigències d’informació i de transparència per a partícips i beneficiaris.
  • Alguns temes, com el càlcul estimat de la pensió futura, estan pendents de regular.

Van assistir a la Jornada 70 persones, entre ells actuaris, membres de gestores i representants de comissions de control d’alguns dels majors plans de pensions del nostre país.

Al llarg de l’any 2018 al Col·legi d’Actuaris de Catalunya ha organitzat 21 activitats de formació, amb un total de 3.700 hores, en què han participat un total de 525 persones.

Descarregar la ponència. Enllaç

Comissió Sènior

Benvolguts companys,

Aquí podeu VEURE el programa del V Cicle de Conferències de la Comissió Intercol·legial Sènior de Catalunya, de la que, com sabeu, en forma part la Comissió Sènior del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Per assistir a les conferències us podeu inscriure, a través dels números de telèfon que trobareu al programa, al peu de cadascuna de les conferències.

Us recordem que l’assistència a les conferències és lliure i oberta a tothom.

Salutacions.

III Congrés Europeu d’Actuaris (ECA)

Us informem que els dies 6 i 7 de juny de 2019, es celebrarà el III Congrés Europeu d’Actuaris (ECA) a Lisboa, Portugal. www.eca2019.org

El tema general de l’ECA 2019 és “Actuari 2020 – Una professió en moviment”. El programa estarà format per quatre sessions plenàries amb destacats ponents convidats, com Gabriel Bernardino, president de l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Treball (AEIOP), Jan-Hendrik Erasmus, Vicepresident del Fòrum CRO, i Paul Embrechts, professor de Matemàtiques a l’ETH de Zuric, així com més de 30 presentacions sobre temes que van des de les garanties dels productes d’assegurances de vida sota la NIIF 17 fins a la actuarial data science.

La convocatòria de ponències (Call for Papers) està oberta fins al 12 DE NOVEMBRE DE 2018.

Si teniu alguna pregunta, envieu-les a info@eca2019.org.

Ben atentament,

Miquel Viñals

President.

Mòdul A – Foundations and Quantitative Methods of ERM

Ens complau presentar-vos el seminari “MÒDUL A: FOUNDATIONS AND QUANTITATIVE METHODS OF ERM(programes en Català i Espanyol)) que portarà a terme l’European Actuarial Academy (EAA) a Barcelona els dies 18, 19, 20 i 21 de febrer de 2019, en col·laboració amb el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

El seminari forma part de la formació necessària per la acreditació CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary), que consta de 4 mòduls (A, B, C y D), amb els seus exàmens respectius.

TEMÂTICA DEL CURS.

El seminari, de 4 dies de durada, consta de dues parts:

  • En una primera part, el seminari ajuda als actuaris a ampliar els seus coneixements sobre la modelització actuarial i financera quantitativa moderna, que formen part essencial del programa de estudis CERA.
  • A la segona part del seminari es tracta l’ERM (Enterprise Risk Management) des d’un punt de vista més qualitatiu.

+ MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS – ENLLAÇ

Les normes comptables NIIF 9 i NIIF 17: els efectes a les entitats asseguradores

El dia 27 de setembre de 2018, a la seu de Foment del Treball, a Barcelona, es va dur a terme la Jornada “Les normes comptables NIIF 9 i NIIF 17 i els seus efectes en les entitats asseguradores”, organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

A la Jornada, es van analitzar els principals efectes de les noves normes comptables NIIF 9 (inversions) i NIIF 17 (assegurances), que es preveu entraran en vigor l’any 2021.

El Sr. Miguel Ángel Merino, actuari de Mazars, va analitzar els efectes de la nova norma comptable NIIF 9, que afecta a la comptabilització de les inversions.

El Sr. Álvaro Quintana, soci de Deloitte, va parlar de l’exigent procés d’adaptació de la norma comptable NIIF 17, que canvia radicalment la forma de comptabilitzar les operacions d’assegurances.

El Sr. Alejandro Casanueva, responsable tècnic del departament d’economia i finances d’Unespa, va parlar de la gènesi de la normativa i de l’exigent calendari d’adaptació, que exigirà un gran esforç a les entitats.

El Sr. Mario Ayuso, cap del departament d’anàlisi i polítiques comptables de Vidacaixa, va exposar l’experiència de l’entitat en el procés d’adaptació de la nova normativa comptable.

dav

Finalment, el Sr. Jordi Montalbo, soci de Deloitte, va parlar dels efectes de les NIIF en la gestió de les entitats asseguradores i de les oportunitats professionals que per al actuari depara la nova normativa.

Van Participar a la Jornada un total de 28 persones.

A la Jornada es va presentar també l’edició de la revista del CAC (ADC21) corresponent al segon semestre del 2018, el tema central és, precisament, l’efecte de les noves normes comptables NIIF sobre les entitats asseguradores. La revista inclou també una entrevista a D. Sergio Álvarez, director general de l’DFSFP. enllaç revista.

Descarregar la ponència. Enllaç

Mòdul 0 – Quantitative Methods for ERM

CERA

Ens complau presentar-vos el seminari “Quantitative Methods for ERM. Bridging and Refresher Course” (programes en Català i Espanyol)) que portarà a terme l’European Actuarial Academy (EAA) a Barcelona els dies 10 i 11 de desembre de 2018, en col·laboració amb el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

L’EAA va ser fundada l’any 2005, per iniciativa dels col·legis d’actuaris d’Alemanya, Àustria, Holanda i Suïssa. En aquest moment és un dels centres d’estudi per actuaris de més prestigi d’Europa, impartint formació a actuaris de tot el continent.

OBJECTIUS DEL CURS.

El seminari, de 1.5 dies de durada, té un doble objectiu:

  • D’una banda, és un curs d’introducció dissenyat per preparar els actuaris amb una base més qualitativa, necessària per a les posteriors parts quantitatives de la formació CERA.
  • D’altra banda, és un curs d’actualització independent, per actuaris que volen millorar les seves habilitats quantitatives en els camps de gestió de riscos empresarials (ERM) i matemàtica financera.

+ MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS – ENLLAÇ

 

About CERA

CERA

La credencial CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary) és l’acreditació en gestió de riscos empresarials (ERM – Enterprise Risk Management) per actuaris de més prestigi en el món.

CERA atorga als actuaris els coneixements més actualitzats en gestió de riscos en l’àmbit de l’empresa financera, industrial i de serveis. La formació abasta tot tipus de riscos (financers, industrials, operacionals, cibernètics, entre d’altres).

Els experts en gestió de riscos CERA gaudeixen del més ampli reconeixement internacional de les seves capacitats, el que els permet desenvolupar la professió al més alt nivell a tot el món.

La credencial CERA està impulsada per la CERA Global Association (www.ceraglobal.org), organització fundada l’any 2009 per alguns dels més prestigiosos col·legis d’actuaris del món, membres de la International Actuarial Association (IAA).

El Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC) es va incorporar a la CERA Global Association al gener de 2018, el que l’habilita per oferir la formació i posterior acreditació CERA en gestió de riscos als seus actuaris col·legiats.

A finals de l’any 2017 més de 4.200 actuaris de tot el món ja disposaven de l’acreditació CERA.

Presentació de CERA a la conferència que va tenir lloc a Barcelona el 7 de març de 2o18 – Enllaç

Article per a la revista del CAC ADC21, de Ron Hermish de la junta directiva de CERA Global Association – Enllaç

Presentació CERA

CERA

Us presentem la primera edició dels cursos de formació per a l’obtenció de la Credencial CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary), que es faran a Barcelona, a partir del desembre del 2018.

Tal i com us vam explicar a la presentació que vam fer el dia 7 de març de 2018, a l’auditori de la Mútua dels Enginyers de Barcelona, (Annex 1), el CAC ha estat autoritzat per CERA Global per acreditar la formació CERA als seus col·legiats.

Per dur a terme la formació CERA, el CAC ha arribat a un acord amb l’European Actuarial Academy (EAA), que és l’entitat que realitzarà la formació a Barcelona per als nostres actuaris.

Al document annex trobareu tota la informació respecte dels cursos per a l’obtenció de l’acreditació CERA (Annex 2).

Per a obtenir la credencial CERA cal superar 4 mòduls (A, B, C i D). També és recomanable fer un curs introductori de gestió de riscos (Mòdul 0).

El Mòdul 0 – “Quantitative Methods for ERM. Brindging and Refresher Course” es farà els dies 10 i 11 de desembre de 2018  (Annex 3).

Per a més informació i matrícules del Mòdul 0, podeu fer-ho a través de la pàgina web de l’EAA (www.actuarial-academy.com).

El Mòdul A es farà al febrer de 2019, el Mòdul B al setembre del 2019, i els Mòdul C i Mòdul D a l’any 2020. Els programes detallats es comunicaran més endavant.

La credencial CERA és l’acreditació en gestió de riscos per actuaris de més prestigi al món.

A finals del 2017 més de 4.200 actuaris ja disposaven de l’acreditació CERA, amb un gran creixement en els darrers anys.

Pensem que és una gran oportunitat per als actuaris del CAC el fet de que en els anys 2018, 2019 i 2020 la formació CERA de l’EAA es faci a Barcelona, on es trobaran actuaris de tota Europa per fer els cursos.

Altres edicions posteriors es faran a altres ciutats d’Europa, com és habitual a l’EAA.

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb Joaquim Celma, gerent del CAC, a jcelma@actuaris.org.

Salutacions cordials.

Miquel Viñals

President

Celebració del 25é Aniversari del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Barcelona, 3 de setembre de 2018

Tal i com us vam informar el passat 26 de juliol, el dijous dia 25 d’octubre de 2018, a partir de les 18:30 hores, a l’Auditori de Foment del Treball, Via Laietana 32, de Barcelona, farem l’acte de celebració dels 25 anys de la fundació del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

A la trobada participaran, entre d’altres, tots els presidents i algunes de les persones que han col·laborat en fer del nostre Col·legi una institució de prestigi entre el sector acadèmic, assegurador i financer.logo-25-anys-CAC ombra 1

També comptarem amb la presencia del Sr. Gábor Hanák, president de la International Actuarial Association (IAA).

L’acte començarà a les 18:30 hores i finalitzatrà al voltant de les 20:30 hores.

Al final se servirà un còctel a tots els assistents.

Us adjuntem el Programa detallat de l’acte.

És per nosaltres un orgull celebrar els 25 anys de la fundació del Col·legi d’Actuaris de Catalunya, fer un recordatori dels fets més importants d’aquests 25 anys, agrair a tantes persones i entitats la seva col·laboració i agafar forces per seguir treballant amb il·lusió pel Col·legi, pels col·legiats, per les entitats col·laboradores i per la professió actuarial.

Us demano que ens acompanyeu en un dia tant important pel nostre Col·legi.

Podeu fer extensiva la invitació als actuaris del vostre entorn personal i professional, siguin o no actualment membres de Col·legi. Tots seran benvinguts!

Per raons d’organització us preguem ens comuniqueu la vostra assistència, a través del correu electònic (actuaris@actuaris.org) el més aviat possible.

Rebeu una cordial salutació.

Miquel Viñals

President.