Mòdul D – ERM – Economic Capital

Ens complau presentar-vos el seminari “MÒDUL D: ERM – Economic Capital que portarà a terme l’European Actuarial Academy (EAA) a Barcelona els dies 11 i 12 de març de 2020, en col·laboració amb el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

El seminari forma part de la formació necessària per la acreditació CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary), que consta de 4 mòduls (A, B, C y D), amb els seus exàmens respectius.

TEMÂTICA DEL CURS.

El seminari, de 2 dies de durada i 12 hores lectives, se centrarà sobre la qüestió del capital econòmic en la gestió de les empreses, com: valoració i rendiment econòmic, direcció econòmica, Indicadors clau de rendiment, gestió basada en el valor.

+ MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS – ENLLAÇ

Mòdul C – Processes in ERM

Ens complau presentar-vos el seminari “MÒDUL C: PROCESSES IN ERM” que portarà a terme l’European Actuarial Academy (EAA) a Barcelona els dies 9 i 10 de març de 2020, en col·laboració amb el Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

El seminari forma part de la formació necessària per la acreditació CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary), que consta de 4 mòduls (A, B, C y D), amb els seus exàmens respectius.

TEMÂTICA DEL CURS.

El seminari, de 2 dies de durada i 12 hores lectives, tractarà els reptes de la implementació de processos ERM. Inclou requisits sobre processos ERM i discussió de bones pràctiques.

+ MÉS INFORMACIÓ i INSCRIPCIONS – ENLLAÇ

Cicle de Conferències Intercol·legial Sènior

Benvolguts companys,

Aquí podeu VEURE el programa del VI Cicle de Conferències de la Comissió Intercol·legial Sènior de Catalunya, de la que, com sabeu, en forma part la Comissió Sènior del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

Per assistir a les conferències us podeu inscriure, a través dels números de telèfon que trobareu al programa, al peu de cadascuna de les conferències.

Us recordem que l’assistència a les conferències és lliure i oberta a tothom.

Salutacions.

Cloenda Curs VB i Macros d’Excel

El dia 4 de juliol de 2019, amb la presència d’Antonio López, director general de Mutual Mèdica, es va clausurar el curs “VISUAL BASIC I MACROS D’EXCEL”, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

El curs es va dur a terme a la seu de Mutual Mèdica, a Barcelona, ​​i va estar a càrrec d’Emilio Vicente, actuari, responsable de la funció actuarial i de la funció de gestió de riscos de MGS Assegurances, i de Jordi Morató, actuari de l’àrea tècnica i de reassegurança, de Segurcaixa Adeslas.

En l’activitat actuarial és habitual la realització de càlculs per a la valoració de primes, provisions tècniques, disseny de productes, valoració de carteres, etc.

Els actuaris utilitzen habitualment bases de dades i fulls de càlcul per a la realització de treballs específics i per a la validació dels treballs dels sistemes informàtics de les entitats asseguradores.

Visual Basic (VBA), un dels llenguatges de programació més utilitzats pels actuaris, permet la creació de macros per a automatitzar determinats processos, augmentant la productivitat.

L’objectiu del curs és el d’oferir els coneixements necessaris de VBA per dur a terme mitjançant programació tot tipus de càlculs financers, estadístics i actuarials, utilitzant l’accés a bases de dades externes, com SQL Server o Acces.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.

Conferència La protecció de dades en les entitats asseguradores

El dia 27 de juny de 2019, el Col·legi d’Actuaris de Catalunya va organitzar la conferència “LA PROTECCIÓ DE DADES A LES ENTITATS ASSEGURADORES”.

La conferència es va celebrar a la seu de Cuatrecasas, a Barcelona, ​​a càrrec d’Albert Agustinoy i de Jorge Monclús, soci i associat sènior de Cuatrecasas, respectivament.

El nou Reglament de Protecció de Dades (RGPD), en vigor des de maig de 2018, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de drets digitals, defineixen el nou marc en el que les entitats asseguradores han de complir en l’àmbit de la privacitat de les dades.

Les entitats treballen en l’aplicació de la nova normativa, la qual cosa ha obligat a la revisió dels seus procediments i documentació per a la recollida i el tractament de les dades, cada vegada més complexos per la creixent importància dels canals digitals, que diversifiquen l’origen de la informació i dificulten el seu control.

En la conferència es van analitzar els criteris de les autoritats comunitàries i nacionals respecte el nou marc regulador. També es va posar de manifest que la informació i les dades són els principals actius de les entitats asseguradores, per la qual cosa han de parar molta atenció al seu tractament i protecció.

Es va parlar de l’especial risc que suposa per a les entitats el tractament de dades de salut dels assegurats, especialment protegides.

Finalment, comentar que un dels principals actius d’una entitat asseguradora és la seva Reputació, i que una inadequada gestió de les dades pot atemptar contra ella i comprometre el futur de l’entitat, en cas de fallida de la confiança dels seus assegurats.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.

DESCARREGAR LA PRESENTACIÓ

Cloenda Curs Gestió actius i passius (ALM)

El dia 19 de juny de 2019, el Col·legi d’Actuaris de Catalunya va organitzar el Curs “GESTIÓ D’ACTIUS I PASSIUS (ALM) EN ENTITATS ASSEGURADORES”.

El curs es va dur a terme a Barcelona, ​​amb la col·laboració de Serfiex, consultora actuarial i de gestió de riscos, especialistes en ALM per entitats asseguradores.

Les entitats asseguradores de vida garanteixen tipus d’interès a llarg termini en les seves pòlisses, per exemple, en les rendes vitalícies. Per a això, prèviament han de dur a terme inversions a tipus d’interès superiors i terminis similars als compromisos, per reduir els seus riscos.

La gestió ALM permet minimitzar els riscos derivats de les variacions dels tipus d’interès, que afecten el valor dels passius (assegurances) i al valor dels actius (inversions afectes).

A conseqüència de l’entorn de baixos tipus d’interès en el qual ens trobem des de fa molts anys, una de les principals preocupacions de les entitats asseguradores és la de dur a terme una adequada gestió dels seus actius i passius (ALM), que permeti minimitzar el impacte en les seves provisions i fons propis derivats del descompte de fluxos d’ingressos (primeres i rendiments de les inversions) i despeses (prestacions i despeses), previstos a les seves assegurances, baixos els criteris de Solvència II i de la futura normativa comptable IFRS 17.

El curs va ser impartit per Rafael García, Enrique Abuín i Jordi Pagès, de Serfiex.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.

Cloenda de la Jornada de Provisió d’Assegurances de Vida

El dia 3 de juny de 2019, el Col·legi d’Actuaris de Catalunya va organitzar la Jornada “PROVISIÓ D’ASSEGURANCES DE VIDA: METODOLOGIES DE CÀLCUL”.

La Jornada es va dur a terme a l’Auditori Zurich, a Barcelona, ​​en col·laboració amb Milliman, una de les firmes de consultoria actuarial i d’assegurances més grans del món.

A la Jornada es va abordar en profunditat les diferents metodologies utilitzades per les entitats asseguradores per a la valoració de les provisions d’assegurances de vida: la provisió tècnica, la provisió comptable i la provisió “best estimate”, utilitzada per al càlcul del balanç econòmic en l’entorn de Solvència II.

Addicionalment, les entitats asseguradores aborden els efectes de la norma comptable IRFS17, que entrarà en vigor l’any 2022 i que incorpora canvis substancials en la comptabilització de les provisions de les assegurances.

Les diferents metodologies tenen impactes molt substancials en el càlcul de les provisions de les assegurances de vida, que en el nostre mercat s’aproximen als 200.000 milions d’euros, el que afecta a la seva vegada, al balanç, patrimoni i als resultats de les entitats asseguradores.

El curs va ser impartit per Piero Bacigalupo, actuari per la Universitat Carlos III de Madrid i Mànager de l’oficina de Milliman a Madrid.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.

Concert de la Intercol·legial Sèniors de Catalunya

Us informem que el proper 12 de juny, a les 20,00 hores, es celebrarà el Concert Anual que organitza la Comissió Intercol.legial Sèniors de Catalunya, a la que pertany el nostre Col·legi, a la popular Sala del Casino l’Aliança del Poblenou (Rambla del Poblenou, 42 de Barcelona).

Programa:

El programa del concert és molt variat, i consta de quatre parts:

  1. Aires de cinema (música de pel·lícules) per l’Orquestra Ars Medica.
  2. Selecció de cançons per la Coral del Col·legi de Metges de Barcelona, de la Santa Creu i Sant Pau.
  3. Selecció de cançons per la Coral d’Enginyers.
  4. Cants final conjunts.

PROGRAMA DEL CONCERT – VEURE

Entrades:

El preu de la entrada és un donatiu de 10€, i es pot adquirir a la seu del Col·legi o també el mateix dia del concert a les taquilles de la Sala del Casino l’Aliança del Poblenou.

Cloenda Curs Aplicacions pràctiques de la NIIF 17

El dia 22 de maig de 2019 va clausurar el curs “APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LA NIIF 17”.

El curs, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), es va dur a terme a la seu de MGS Seguros, a Barcelona.

En el curs, de 16 hores de durada, es van abordar els aspectes fonamentals dels nous estàndards comptables NIIF 17 per a la valoració dels contractes d’assegurances, que es preveu entraran en vigor l’any 2022, amb importants impactes en diferents àmbits de les entitats asseguradores:

  • En la gestió de les dades, ja que els nous principis implicaran una major granularitat de càlcul, que exigirà un major control i govern de la qualitat de dades.
  • En la tecnologia, ja que els repositoris i motors de càlcul han de ser adaptats, incorporant components per a nous càlculs i requeriments.
  • En el negoci, ja que la gestió del negoci es veurà impactada en la mesura que es relaciona amb les provisions tècniques.
  • En el govern corporatiu i processos, ja que la comptabilitat actual haurà de ser revisada i adaptada a la nova normativa.

El curs va ser impartit per Diego Nieto i Miguel Ángel Merino (Mazars) i per Albert De Paz i Juan Jesús Marín (Management Solutions). Va ser coordinat per Emilio Vicente (MGS Assegurances). Tots ells professionals amb una dilatada experiència professional i docent.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.

Cloenda Curs Fonaments en Solvència II

El dia 15 de maig de 2019 es va clausurar el curs “FONAMENTS EN SOLVÈNCIA II”.

El curs, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), es va dur a terme a la seu de Fiatc Assegurances, a Barcelona.

El curs respon a una petició expressa de les entitats asseguradores, interessades en que els seus joves professionals “no actuaris” rebin una formació tècnica en els aspectes fonamentals de Solvència II, que els permeti assumir els coneixements necessaris per a l’exercici de les seves funcions (finances, comptabilitat, auditoria, control de gestió, etc.) amb més rapidesa i consistència.

En el curs, de 16 hores, es van analitzar els fonaments de Solvència II i de la gestió de riscos, les metodologies per a la quantificació dels requeriments de capital, el càlcul de les provisions tècniques sota criteris de Solvència II, els requeriments en matèria de sistema de govern de les entitats asseguradores, la gestió de l’ORSA, la funció actuarial, l’auditoria interna i els requeriments d’informació externa (QRT’S, SCFR, etc.), entre altres.

El curs va ser impartit per Anna Labayen (Area XXI), Jordi Pagès (Serfiex), Judith Pujol (KPMG) i Emilio Vicente (MGS Assegurances), i va ser coordinat per Olga Torrente, tots ells actuaris membres del CAC amb una dilatada experiència professional i docent.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.