Notícies Published by: 0

 

Dimecres passat 5 de juliol de 2023 es va dur a terme la conferència “L’Economia del Comportament. Fonaments, dades, evidència empírica. Casos d’ús”, a càrrec del Sr. José Vila, Catedràtic de la Universidad de Valencia i assessor científic a DEVSTAT i del Sr. Jesús García, soci de BEruns i professor de la Universitat de Barcelona (UB) i de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Els Srs. Vila i García van comentar que l’Economia del Comportament va ser desenvolupada pels professors Richard Thaler, premi Nobel d’economia l’any 2017, i David Kahneman, premi Nobel d’economia l’any 2002, entre d’altres .

Les experiències basades en economia del comportament posen de manifest que les decisions de les persones, en contra del que diu la teoria econòmica clàssica, no sempre són racionals, al contrari, que el 99% de les nostres decisions tenen un elevat component “emocional” i que aquest comportament emocional, sovint, és sistemàtic, predictible i consistent, per la qual cosa pot ser modelitzat i utilitzat per les empreses.

Van comentar que les tècniques derivades de l’economia del comportament són cada vegada més usades per les grans empreses al nostre país, bancs i asseguradores entre d’altres, amb bons resultats, ja que permeten estimar el comportament dels clients abans determinats estímuls, cosa que ajuda a el disseny de productes i campanyes comercials.

Van comentar la necessitat d’utilitzar els anomenats Behavioural Economic Experiments (BEE), experiments sobre el comportament econòmic, que serveixen per contrastar científicament determinades hipòtesis conductuals concretes plantejades a les nostres investigacions.

Els BEE, una vegada contrastats, poden preveure el comportament del consumidor/estalvi davant determinats estímuls, cosa que resulta de molta utilitat per a les empreses.

Van comentar diverses experiències en aquesta matèria a la indústria asseguradora i financera, aplicat a la propensió a contractar ciberassegurances i també determinats productes d’estalvi en base a les categories de risc establertes per l’Ordre Ministerial de l’any 2015

Després van presentar una experiència molt interessant d’aplicació de tècniques d’economia del comportament que van permetre augmentar notablement les aportacions periòdiques a plans de pensions i augmentar la fidelitat dels clients, tècniques que s’han utilitzat àmpliament al Regne Unit per popularitzar els plans de pensions de empresa sota el sistema de l’Autoenrolment, experiència que es pretén aplicar al nostre país per a plans de pensions de petites i mitjanes empreses.

Finalment van presentar el nou postgrau sobre “Economia del Comportament” que ha engegat la Universitat de Barcelona (UB) amb l’objectiu de difondre aquests coneixements al nostre país, àmpliament difosos en altres països del nostre entorn.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als més de 500 col·legiats i empleats dels seus 41 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 140 activitats de formació, en què han participat prop de 7.000 persones.

Descarrega presentació
Veure vídeo webinar