Notícies Published by: 0

 

El passat 12 de desembre, el Sr. Antoni Fernández, Director General de Caixa Enginyers Vida i membre de la Junta de Govern del Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC), va dur a terme la conferència “La Seguretat Social del Futur. L’impacte de les darreres reformes en els principis bàsics del sistema públic de pensions”.

La conferència va ser organitzada pel CAC i va estar emmarcada al X Cicle de Conferències que promou la Intercol·legial de Sèniors de Catalunya.

En primer lloc, el Sr. Fernández va comentar els principis del sistema públic de pensions del nostre país, que són: Sostenibilitat, Suficiència, Solidaritat i Equitat.

Posteriorment va comentar les darreres reformes del sistema de pensions:

  • Reforma de l’any 2011: orientada a reduir la despesa (increment de l’edat de jubilació i dels anys de contribució al sistema, bàsicament).
  • Reforma de l’any 2013: orientada a garantir la sostenibilitat del sistema (introducció del factor de sostenibilitat i limitacions a l’increment de les pensions, bàsicament).
  • Reforma dels anys 2022 i 2023: separació de les fonts de finançament, manteniment del poder adquisitiu de les pensions, apropar l’edat “real” de jubilació a l’edat “legal”, modificar el període de còmput dels anys cotitzats, incorporació del mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI), canvis a les jubilacions anticipades, modificació del sistema de cotització dels autònoms, impuls als plans de pensions d’ocupació, entre d’altres.

Les conclusions presentades pel Sr. Fernández van donar llum sobre l’impacte de les reformes de 2020 i 2023:

  • Sostenibilitat: va comentar l’aplicació del MEI (increment de les aportacions) potser no compensi la no aplicació dels canvis de la reforma de l’any 2013 (límits a la revaloració de les pensions i factor de sostenibilitat), per la qual cosa, segons la seva opinió , no és descartable un augment del MEI en el futur.
  • Suficiència: va destacar que les darreres reformes, en preservar el poder adquisitiu de les pensions, reforcen el principi de suficiència.
  • Solidaritat: va ressaltar que l’aplicació del MEI incideix en el factor de solidaritat intergeneracional, ja que augmenta la contribució pels treballadors en actiu, especialment les rendes més altes.
  • Equitat: va assenyalar la separació de fonts de finançament com a positiva, però es passa a un sistema contributiu-assistencial i es fomenta la visió de la cotització com un impost en lloc d’un salari diferit.

Finalment, el S. Fernández va destacar la tasca del Grup de Treball de Pensions i Seguretat Social del CAC, format per actuaris del Col·legi, que des de fa anys treballa en l’anàlisi dels sistemes de pensions, aportant opinió per part dels actuaris i constituint un lloc de reflexió per a un tema de tanta transcendència econòmica i social com són les pensions i la previsió social.

Descarrega
Veure vídeo