Notícies Published by: 0

 

El passat dijous 17 de maig de 2023 es va dur a terme la conferència “Covid persistent: Possibles efectes a mitjà i llarg termini sobre la morbiditat i la mortalitat”, a càrrec del Sr. Alberto Zazo, cap de Subscripció i Sinistres per a Iberia i LatAm , de SCOR Life & Health.

Alberto Zazo, SCOREl Sr. Zazo va comentar que la pandèmia COVID 19, que es va iniciar l’any 2020, ha deixat una important empremta, amb més de 7 milions de morts a tot el món.

En el cas d’Espanya, s’estima que el COVID 19 ha causat la mort directa d’unes 121.000 persones. Va destacar la important tasca de vacunació al nostre país, amb 106 milions de dosis administrades i prop de 41 milions de persones vacunades amb la dosi completa, cosa que ha contingut la mortalitat de forma molt notable.

També va comentar que l’esperança de vida de la població espanyola, una de les més altes del món, s’estima que l’any 2040 serà de 86 anys.

D’altra banda, també va apuntar que el COVID 19 ha tingut un efecte important en la mortalitat, especialment en les edats avançades. En el cas d’Espanya, l’esperança de vida en persones a partir de 80 anys es va reduir en 6 anys en homes i 4 anys en dones.

Entre els factors que van tenir un major impacte en la MORTALITAT va fer especial èmfasi en els 5 següents:

  • Efectes secundaris del còvid 19: fatiga crònica, dany pulmonar, dany cardíac, dany neurològic, COVID persistent, etc.
  • Retards en diagnòstics i tractaments. El COVID 19 va paralitzar l’activitat dels hospitals, cosa que ha repercutit en el retard de diagnòstics de malalties greus (càncer principalment), que ara s’estan detectant en fases més avançades i amb pitjor pronòstic.
  • Problemes psicològics. A causa de l’aïllament perllongat per la pandèmia s’observa un important augment de les malalties mentals (ansietat, depressió, etc.) i dels suïcidis, especialment a la població més jove.
  • Alteracions del comportament individual: trastorns en alimentació, més sedentarisme, augment de les relacions a través de les xarxes socials en detriment de les relacions personals, etc. S’estima que alguns d’aquests comportaments romandran en el futur, cosa que sens dubte tindrà repercussions en la salut de les persones.
  • Factors econòmics. La pandèmia COVID 19 ha augmentat la desocupació i la pobresa a tot el món, cosa que ha augmentat la mortalitat. Va comentar que hi ha una relació directa la pobresa i la mortalitat.

També la pandèmia ha tingut un important efecte també sobre la MORBILITAT (la probabilitat d’emmalaltir), destacant sobretot els efectes sobre la salut mental de les persones (síndrome burnout, ansietat, depressió, insomni, etc.) afectant sobretot dones, nens i persones amb problemes d’addiccions.

Finalment, va comentar que els efectes a mitjà i llarg termini del COVID 19 són encara molt incerts i que també hi ha riscos derivats de les possibles mutacions dels virus.

A la part positiva, va destacar en importantíssim avenç mèdic en matèria de vacunes i antivirals, que probablement tindrà aplicacions a altres malalties en el futur.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als més de 500 col·legiats i empleats dels seus 39 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 140 activitats de formació, en què han participat prop de 7.000 persones.

Descarrega
Veure vídeo