Notícies Published by: 0

 

PRESENTACIÓ DE L’INFORME “2021 PERSPECTIVES DE L’ASSEGURANÇA” DE COMMUNITY OF INSURANCE, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA.

El passat dimecres 3 de febrer de 2021 es va dur a terme la presentació de l’informe “2021 Perspectives de l’assegurança”, elaborat per Community of Insurance i Global Actuarial.

La conferència va ser organitzada pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya (CAC).

L’informe recull en una enquesta a més de 60 directius la visió del sector assegurador sobre la seva recuperació i els canvis estructurals de la indústria asseguradora, en un món especialment afectat per la pandèmia de la covid. L’informe recull també l’opinió sobre el futur de l’assegurança d’alguns dels més significats líders del sector assegurador espanyol.

Van participar en la conferència els senyors Luis Badrinas, Carlos Biurrun i José María Plaza, de Community of Insurance, i el Sr. Isidre Martínez, de Global Actuarial i membre de la Junta del CAC, elaboradors de l’informe. La conferència va ser presentada per la Sra. Gina Farrús i coordinada per la Sra. Clara Armengol, responsable de Sostenibilitat de Bansabadell Zurich i membre de la Junta del CAC.

Els ponents van destacar que la situació del sector assegurador espanyol és positiva i que ha tancat l’exercici 2020 amb uns bons resultats, de facturació de primes, resultats i solvència.

En uns moments tan complicats, condicionats per la pandèmia covid que estem patint a tot el món, el sector assegurador espanyol ha donat suport a la societat mantenint el servei en tot moment, potenciant els canals digitals, augmentat cobertures en les seves assegurances, atorgant facilitats per al pagament de les pòlisses i dotant un fons de 37 milions d’euros per a una assegurança de vida a favor del personal sanitari.

L’opinió general és que aquesta crisi covid 2020-2021, probablement, tindrà un impacte menor en el sector assegurador que la crisi financera del 2008-2009, i que la recuperació segurament serà mes ràpida, en la mesura que avanci la vacunació de la població i la recuperació de la normalitat.

De tota manera, en opinió dels participants en la conferència, la pandèmia covid va transformar profundament al sector assegurador, a través de:

  • Acceleració de la transformació digital.
  • Canvis en la gestió dels recursos humans: consolidació del teletreball, reducció de llocs de treball administratiu, creació de nous treballs de més valor afegit relacionats amb la gestió de dades, la tecnologia, el màrqueting digital, entre d’altres.
  • Major presència de la formació en línia.
  • Consolidació dels mitjans digitals com a forma habitual de apropar-se als clients.
  • Profunds canvis en la mediació, on la digitalització reduirà el pes de la càrrega administrativa i permetrà una major dedicació a la gestió comercial.
  • Generalització de la telemedicina en l’assegurança de salut.

Tots aquests canvis, segons l’opinió dels ponents, fan imprescindible un fort lideratge en direcció de les entitats asseguradores i de mediació, amb coneixements en les noves tecnologies i en la gestió de les persones, que permeti accelerar la gestió del canvi i adaptar-se a un nou entorn.

Finalment, els ponents van manifestar el seu optimisme sobre el futur de la indústria asseguradora espanyola, que ha estat capaç d’adaptar-se als reptes econòmics i socials que se li han presentat anteriorment, guanyant quota de mercat, mantenint llocs de treball de qualitat i amb una presència cada vegada més gran en la societat.

Descarrega Informe

Veure vídeo

Van assistir a la conferència 60 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i treballadors dels  sus 37 membres protectors.

En els últims 3 anys ha dut a terme 70 activitats de formació, en què han participat 2.500 persones, amb un total de 9.200 hores de formació.