Notícies Published by: 0

 

El passat 26 d’octubre del 2022 es van dur a terme les “Jornades CERA del CAC. El valor a la Gestió de Riscos”.

La Jornada va ser patrocinada per Fiatc Seguros.

La certificació CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary) és la qualificació per a la gestió de riscos de més prestigi al món actuarial, patrocinada per la Cera Global Association, organització de la qual forma part el CAC.

La Jornada va ser presentada pel Sr. Marc Arias, actuari CERA i membre del Board de Cera Global, en representació del CAC.

A la Jornada, el Sr. Emilio Vicente, de MGS Assegurances, membre de la Junta de Govern del CAC i actuari CERA, va parlar del valor de la gestió de riscos per a les empreses i del que poden aportar els actuaris en aquesta matèria.

Es van dur a terme tres taules rodones, amb la temàtica següent:

  • Aspectes fonamentals a considerar en la gestió de riscos financers, amb la participació del Sr. Breogán Porta, de Mazars. Coordinaren la taula el Sr. Francisco Duran i el Sr. Joan Antonio Fernández, ambdós actuaris CERA del CAC. Les principals conclusions de la taula van ser que els riscos financers (crèdit, mercat, operacional i liquiditat) estan implícits en l’estratègia de negoci de qualsevol entitat. Les entitats han de tenir polítiques que permetin mesurar i gestionar els riscs financers. Aquests riscos afecten les necessitats de capital de les entitats i han de ser gestionats de manera preventiva i permanentment, adoptant les decisions òptimes en cada cas (acceptar, mitigar i/o transferir).

 

  • Aspectes fonamentals a considerar en la gestió dels riscos derivats del canvi climàtic, amb la participació del Sr. Santiago Arechaga, de Suiza de Reaseguros. Van coordinar la taula la Sra. María Jesús Romero i el Sr. Ateno Villar, ambdós actuaris CERA del CAC. Les conclusions principals de la taula van ser que l’escalfament global del planeta és un fet objectiu i la influència humana, encara que no l’única, és la causa més rellevant. Les pèrdues econòmiques derivades de fenòmens climàtics extrems són creixents. Es va parlar dels riscos físics del canvi climàtic (aguts i crònics) i dels riscos de transició (tecnològics, normatius, legals, de mercat i reputacionals). Swiss Re considera que els riscos climàtics són gestionables i el paper de l’actuari és fonamental.

 

  • Aspectes fonamentals a considerar en la gestió dels riscos cibernètics, amb la participació del Sr. Amalio Berbel, de KPMG. Van coordinar la taula la Sra. Marta Marco i el Sr. Marc Arias, ambdós actuaris CERA del CAC. Les conclusions principals de la taula van ser que els riscos cibernètics creixen de manera molt notable. Els ciberatacs són cada cop més freqüents, sofisticats i nocius. Les entitats estan duent a terme importants inversions en ciberseguretat, de prop de 150 mil milions de dòlars a l’any 2021 a tot el món. Durant la propera dècada augmentarà la dificultat a gestionar els riscos de ciberseguretat, per la seva major complexitat. Els riscos ciber poden i han de ser gestionats. Les entitats han d’estar preparades per poder donar resposta davant d’incidents ciber. El sector assegurador pot prestar un servei molt important a la Societat, mitjançant assessorament, prevenció i l’oferta de cobertures de ciberassegurances.

 

La Jornada va comptar també amb la participació del Sr. Nick Dumbreck, Life Practice Leader de l’Oficina de Milliman a Londres i Chairman de Cera Global entre setembre del 2018 i setembre del 2021. El Sr. Dumbreck va parlar de la cada vegada major implantació de la Sr. qualificació CERA, que ja disposa de 6.700 actuaris certificats a tot el món. Va animar els actuaris del CAC a introduir-se en aquest camp i formar-se de forma continuada a través dels mitjans que posa a la seva disposició Cera Global i dels plans de formació dels col·legis d’actuaris.  Descarrega presentació

 

La Jornada va ser clausurada per la Sra. Marisa Galán, Presidenta del CAC.

El CAC duu a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i 38 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme més de 100 activitats de formació, en què han participat prop de 5.000 persones.