Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada online - Novetats fiscals i altres qüestions d'interès per a les entitats asseguradores

Description:

JORNADA ONLINE

NOVETATS FISCALS I ALTRES QÜESTIONS D'INTERÈS PER A LES ENTITATS ASSEGURADORES

Barcelona, 14 de desembre de 2021, de 9:30 hores a 13:00 hores.

 

PONENTS:

Sra. Angelina Bauzá, Doctora en Dret. Directora d'Assessoria Fiscal a Grupo Catalana Occidente i Professora Adjunta de la Universitat de Barcelona, ​​Facultat de Dret.

Sr. Alfonso Rosillo, Inspector d'Hisenda en excedència adjunt a la subdirecció de l'IS de la DGT. Responsable fiscal Grupo Arquimea.

Sr. Adolfo Rovira del Canto, advocat i actuari d’assegurances. Soci de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

Sr. Antonio Salas García, advocat. Associat a Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

 

DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ:

Data: 14 de desembre de 2021, de 9.30 hores a 13.00 hores.

Modalitat: la jornada serà en modalitat online streaming a través de Cisco Webex Meetings©.

INTRODUCCIÓ.

A la Jornada es tractaran les principals novetats fiscals amb incidència al sector assegurador, així com les novetats previstes a través de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2022, que introdueix importants modificacions als límits i al tractament fiscal de les aportacions i contribucions als sistemes de previsió social.

D'altra banda, s'analitzarà, entre d'altres, l'estat de la situació per doble imposició, dels incentius fiscals i, en concret, dels incentius pel finançament de projectes de R+D+i a través del mecenatge tecnològic.

PROGRAMA.

09:30h – 09:35h   Benvinguda als assistents a la Jornada. A càrrec de la Sra. Marisa Galán Camino, presidenta del Col·legi d'Actuaris de Catalunya.

09:35h – 10:35h   Novetats fiscals i altres qüestions d’interès per al sector assegurador. A càrrec dels Srs. Adolfo Rovira i Antonio Salas.

10:35h – 11:35h   La deducció per doble imposició i altres experiències al sector assegurador. A càrrec de la Sra. Angelina Bauzá.

11:35h – 11:45h   Pausa

11:45h – 12:45h   Incentius fiscals i finançament del R+D+i. A càrrec del Sr. Alfonso Rosillo.

12:45h – 13:00h   Precs i preguntes

13:00h   Cloenda de la Jornada.

MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Altres
150 300

Forma de pagament: transferència bancària a:

Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya

IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

SEGUIMENT DEL CURS ONLINE.

Abans de la celebració de la jornada online, el CAC farà arribar als inscrits els materials que es presentaran a la mateixa.

La jornada online es farà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings. Abans de l'inici de curs, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir a la jornada.

Entrar a una reunió de Cisco WebEx per primera vegada com a convidat.

Utilitza l'aplicació d'escriptori de Cisco Webex Meetings com a convidat.

Pots descarregar gratuïtament l'aplicació d'escriptori a través de l'enllaç https://www.webex.com/downloads.html

L'assistent a la jornada online també s'ha d'assegurar que la seva connexió a internet funciona correctament.

S'aconsella connectar-se 10 minuts abans de l'inici de la jornada, per assegurar-se que es disposa d'una bona connexió.

No està previst que els participants intervinguin mentre duri la jornada, de manera que el CAC silenciarà els micròfons dels assistents. S'aconsella que els participants es desactivin els seus vídeos.

A la finalització de la jornada els assistents podran formular preguntes als ponents.

CPD.

La jornada computarà 4 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DE LA JORNADA ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR150.00 + 21.00%

Date: 14/12/2021

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso