Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Jornada Presencial - Mercats financers i gestió d'inversions a les entitats asseguradores

Description:

JORNADA PRESENCIAL

MERCATS FINANCERS I GESTIÓ D'INVERSIONS

A LES ENTITATS ASSEGURADORES

Organitzada pel Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC), amb la col·laboració d'Analistas Financieros Internacionales (AFI), l'Institut d'Estudis Financers (IEF)-Barcelona Finance School (BFS) i de GVC Gaesco.

 

DATA I LLOC DE CELEBRACIÓ:

Data: Dijous 23 de maig de 2024, de 10.00 hores a 13.00 hores.
Lloc de Celebració: Auditori de FIATC ASSEGURANCES, Avinguda Diagonal, 648, de Barcelona.

 

INSCRIPCIÓ:

Inscripció gratuïta abans del 21 de maig de 2024

 

PRESENTACIÓ

El Col·legi d'Actuaris de Catalunya presenta la primera jornada sobre gestió d'inversions a les entitats asseguradores. Hem conegut recentment que el volum estimat del total de les inversions del sector assegurador espanyol en els darrers mesos del 2023 es va situar al voltant dels 280.000 milions d'euros. La cartera de vida va representar al voltant del 50% i aquest volum va ser invertit en més del 70% en deute públic i privat.

Què ens ofereix el futur per a les inversions de les entitats asseguradores? Aquesta és la pregunta clau que abordarem en aquesta jornada on, de la mà de tres experts en inversió, coneixerem la situació econòmica actual i les perspectives futures, així com l'evolució dels mercats i instruments financers. Explorarem detalladament la gestió de carteres, identificant oportunitats i estratègies per maximitzar els rendiments i gestionar els riscos de manera efectiva.

Al llarg de la jornada i, en especial, a la darrera part, els participants tindran l'oportunitat d'interactuar directament amb els nostres distingits ponents, plantejar els seus dubtes o comentar sobre els diversos temes tractats.

 

PROGRAMA DE LA JORNADA:

10:00h - 10:05h Benvinguda als assistents i presentació de la Jornada

10:05h - 10:35h Primera ponència: Capacitat de resistència de l'economia mundial. Té sentit la baixada de tipus d'interès?, a càrrec del Sr. David Cano, Soci d' Analistas Financieros  Internacionales (Afi) i Director General d'Afi Inversiones Globales, SGIIC.

10:35h - 11:05h Segona ponència: Els mercats financers i la seva evolució passada, present i possible futur, a càrrec del Sr. Josep Ramón Aixelà, Assessor d'inversors Institucionals, divulgador i responsable de macroeconomia i mercats financers de la Barcelona Finance School (BFS)/ Institut d'Estudis Financers (IEF).

11:05h - 11:30h Pausa per a cafè.

11:30h - 12:00h Tercera ponència: La gestió de carteres: tres ingredients claus al descobert, a càrrec del Sr. Jaume Puig, Director General de GVC Gaesco Gestión SGIIC, SA.

12:00h - 13:00h   Col·loqui amb els tres ponents. Modera la sessió el Sr. Víctor Luis Massana, Director d' Àrea Gestió d' Inversions Companyies a VidaCaixa i el Sr. Sergio Hernández, Gerent Inversions Financeres a FIATC Seguros.

13:00h Cloenda de la Jornada.

 

CPD:

La jornada computarà 3 hores als efectes del Programa de Formació Contínua (CPD) del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC).

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso