Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Webinar - Noves tècniques de tarifació en assegurances de vida

Description:

Webinar

Noves tècniques de tarifació en assegurances de vida

A càrrec de

Sr. Luiz Bueno, Actuari, Gerent de clients de Vida i Salut de Swiss Re.

Sra. Cotté Buy, Actuària, Gerent de clients de Vida i Salut de Swiss Re.

 

El webinar tindrà lloc el dijous, 16 de maig del 2024, de 12 a 14h

(Durada estimada: 2 hores)

 

PRESENTACIÓ

La tarifació d'assegurances de vida (pricing) està canviant notablement, mitjançant la utilització progressiva de diferents variables, distintes de la tradicional edat actuarial.

Les variables utilitzades per posar preu a les assegurances de vida feia anys que no es modificaven substancialment. Això no obstant, els nous riscos augmenten la incertesa i van acompanyats d'amenaces tendencials a llarg termini, com el canvi climàtic, que hem de tenir en compte. Conèixer els riscos és la millor manera d'analitzar-los, de gestionar-los, de mitigar-los i de transformar-los en noves oportunitats de negoci.

D'altra banda, avui dia disposem de models i eines que permeten als actuaris avaluar aspectes multidimensionals que incideixen en la selecció i en la tarifació de les assegurances.

L'objectiu de la Jornada és analitzar les diverses tendències econòmiques, demogràfiques i tecnològiques que afecten les assegurances de vida. A la Jornada s'abordarà, a més, el desenvolupament de nous productes i algunes noves tècniques de tarifació.

Swiss Re acredita anys d'experiència en aquest àmbit, amb un coneixement profund en l'assegurança de vida i de salut.

La primera ponència s'enfocarà a presentar diferents productes i eines utilitzades per dinamitzar el procés de disseny de productes i de tarifació des de l'òptica de la longevitat. Es farà un recorregut per eines de selecció de riscos i anàlisi de dades, presentant diferents productes desenvolupats a mercats asiàtics i europeus.

A la segona ponència, s'analitzaran els riscos emergents a l'assegurança de vida i de salut, que són rellevants, ja que introdueixen noves variables en la tarifació de productes.

Finalment, acabarem la trobada amb un col·loqui on podrem compartir amb els participants al Webinar la nostra visió sobre el futur en el desenvolupament de nous productes de vida i de les noves tècniques de tarifació.

 

PROGRAMA

 

12:00h - 12:05h  Presentació de la Jornada, a càrrec de Cotté Buy i Luiz Bueno, de Swiss Re.

12:05h - 12:50h  Primera ponència: Longevitat: reptes i oportunitats de subscripció i tarificació, a càrrec del Sr. Luiz Bueno, Gerent de clients de Vida i Salut de Swiss Re.

12:50h - 13:35h  Segona ponència: Riscos emergents a considerar en la tarifació en un futur proper, a càrrec de la Sra. Cotté Buy, Gerent de clients de Vida i Salut de Swiss Re.

13:35h - 14:00h  Col·loqui.

 

REQUERIMENTS TÈCNICS

El webinar es realitzarà mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©. Abans de l'inici del webinar, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

L'assistent al webinar també ha d’assegurar-se que la seva connexió a internet funciona correctament.

 

CPD

El webinar computarà 2 hores a l'efecte del Programa de Formació Contínua (CPD) del CAC i del Programa de Formació Contínua (CPD) del CERA.

 

INSCRIPCIÓ

Inscripció gratuïta abans del 14 de maig de 2024.

We are sorry but registration for this event is now closed.

Please contact us if you would like to know if spaces are still available.

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso