Activitats / Actuals

Propera formació programada del Col·legi

Curs online - La Sostenibilitat a les entitats asseguradores

Description:

Dates: 4, 5, 6, 11, 12, 13 i 18 de juny de 2024 de 18 a 20:00 hores. (14 hores)

1.- OBJECTIUS DEL CURS ONLINE.

LA SOSTENIBILITAT A LES ENTITATS ASSEGURADORES, és un curs online que durà a terme el Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CAC), en col·laboració amb AREA XXI, Deloitte, EY, KPMG, Management Solutions i Serfiex.

Al curs online s'abordaran les obligacions per a les entitats asseguradores, derivades de la normativa sobre sostenibilitat.

El nostre sistema econòmic, definitivament, està fent un viratge cap a la sostenibilitat. Les organitzacions internacionals, nacionals, així com els sectors econòmics i la societat en general canvien ràpidament. N'és una prova, per exemple, la variada normativa legal que ja existeix sobre aquest tema i la que continuarà apareixent en el futur. Un canvi que planteja al sector assegurador no només el repte d'adaptar-s'hi, sinó que obre el camí a noves oportunitats i estratègies.

El curs que presentem ofereix una visió dels efectes més rellevants que el canvi cap a la sostenibilitat comporten al sector; des dels més immediats com són les noves normatives en temes de governança i gestió de riscos, així com informació als clients o la gestió de les inversions, com els més profunds associats als canvis generalitzats del sistema econòmic que oferirà, sens dubte, nous reptes i oportunitats.

Al curs es revisaran els reports que les entitats asseguradores han d'elaborar en matèria de Sostenibilitat, les metodologies per a l'anàlisi de doble materialitat i per al mesurament de l'impacte de risc climàtic, amb focus en la incorporació a l'ORSA.

Finalment, al curs es revisaran també els aspectes fonamentals a considerar en el disseny del Pla Director per al Control de Riscos ESG en una entitat asseguradora.

2.- A QUI VA DIRIGIT.

El curs va dirigit a actuaris i altres professionals del sector assegurador que desenvolupin la seva activitat en: gestió de les inversions, gestió de riscos, disseny de productes, governança, així com tots aquells interessats a conèixer amb detall la nova normativa sobre sostenibilitat i els impactes que tenen a les entitats asseguradores.

 

3.- PROGRAMA.

TEMA 1 - INTRODUCCIÓ A LA SOSTENIBILITAT.

• Dia: 4 de juny del 2024, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. Juan Miguel Monjo i del Sr. Sergio Simón, Socis de DELOITTE.

TEMA 2 - CONTEXT NORMATIU.

• Dia: 5 de juny de 2024, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. Ignacio Estirado, Director FS Consulting de KPMG.

TEMA 3 - SOTENIBILITAT AL SECTOR ASSEGURADOR.

• Dia: 6 de juny de 2024, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec de la Sra. Judith Pujol, Associate Partner d'EY.

TEMA 4 - SOSTENIBILITAT A LA GESTIÓ D'ACTIUS.

• Dia: 11 de juny de 2024, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. Rafael García, Conseller Delegat de SERFIEX.

TEMA 5 - REPORTS DE SOSTENIBILITAT I MESURAMENT DEL RISC CLIMÀTIC.

• Dia: 12 de juny del 2024, de 18:00h a 20:00h
• Dia: 13 de juny del 2024, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec del Sr. Matías Cajiao, Soci de Management Solutions, del Sr. Efrén Manuel Hernández, Director de Management Solutions i del Sr. Ingo Efler, Consultor de Management Solutions.

TEMA 6 - - ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR DE CONTROL DE RISCOS ESG.

• Dia: 18 de juny del 2024, de 18:00h a 20:00h
• A càrrec de la Sra. Ana Álvarez, Responsable Projectes ESG, la Sra. María Meza, Responsable de Projectes TI i del Sr. Santiago Romera, Soci Director, tot/es d'ÀREA XXI.

4.- MATRÍCULA.

(IVA 21% NO INCLÒS)

Membres titulars i treballadors de Membres Protectors Estudiants i actuaris en situació d'atur Altres
370 185 490

Forma de pagament: transferència bancària a:

  • Titular: Col·legi d'Actuaris de Catalunya
  • IBAN: ES40 0081 0057 3100 0118 8927

Si voleu factura a nom de l'empresa, heu d'indicar CIF, nom, adreça, telèfon, persona de contacte i adreça de correu electrònic.

5.- CPD.

El curs computarà 14 hores a l'efecte de l'acreditació de la formació continuada del Col·legi d'Actuaris de Catalunya (CPD).

 

6.-SEGUIMENT DEL CURS ONLINE

El curs es farà en streaming mitjançant el sistema Cisco Webex Meetings©.

Entrar en un Webex Meetings

Abans de l'inici del curso, el CAC enviarà un correu electrònic a tots els participants amb l'enllaç per accedir-hi.

 

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CATALÀ

PROGRAMA DEL CURS ONLINE EN CASTELLANO

Price: EUR370.00 + 21.00%

Start Time: 7:00 AM
End Time: 4:00 PM

Start Date: 04/06/2024
End Date: 18/06/2024

Registration Details

Dades inscripció

Event Registration and Ticketing Powered by Event Espresso