Notícies Published by: 0

El dia 4 de juliol de 2019, amb la presència d’Antonio López, director general de Mutual Mèdica, es va clausurar el curs “VISUAL BASIC I MACROS D’EXCEL”, organitzat pel Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

El curs es va dur a terme a la seu de Mutual Mèdica, a Barcelona, ​​i va estar a càrrec d’Emilio Vicente, actuari, responsable de la funció actuarial i de la funció de gestió de riscos de MGS Assegurances, i de Jordi Morató, actuari de l’àrea tècnica i de reassegurança, de Segurcaixa Adeslas.

En l’activitat actuarial és habitual la realització de càlculs per a la valoració de primes, provisions tècniques, disseny de productes, valoració de carteres, etc.

Els actuaris utilitzen habitualment bases de dades i fulls de càlcul per a la realització de treballs específics i per a la validació dels treballs dels sistemes informàtics de les entitats asseguradores.

Visual Basic (VBA), un dels llenguatges de programació més utilitzats pels actuaris, permet la creació de macros per a automatitzar determinats processos, augmentant la productivitat.

L’objectiu del curs és el d’oferir els coneixements necessaris de VBA per dur a terme mitjançant programació tot tipus de càlculs financers, estadístics i actuarials, utilitzant l’accés a bases de dades externes, com SQL Server o Acces.

L’any 2018 el CAC va organitzar 18 activitats de formació a les quals van assistir 508 persones, amb un total de 3.698 hores.

El CAC ha posat en marxa l’any 2019 un programa de formació continuada (CPD) per als seus membres, amb un compromís de formació de, com a mínim 20 hores a l’any, d’acord amb els estàndards internacionals. La formació serà registrada i certificada pel CAC el que aporta un indubtable valor addicional a la col·legiació.