Notícies Published by: 0

El dia 21 de març de 2018, a l’hotel Colón, de Barcelona, ​​es va celebrar l’Assemblea Anual del Col·legi d’Actuaris de Catalunya.

A l’Assemblea, el Sr. Miquel Viñals, president del Col·legi, va fer un repàs dels objectius de la nova Junta, que prendre possessió al mes d’octubre de 2017. Entre ells destaquen la millora del servei a col·legiats i entitats protectores, la potenciació de la figura de l’actuari i la seva formació, entre d’altres. PRESENTACIÓ.

P1000109

La Junta va destacar la importància que per al Col·legi d’Actuaris va suposar l’organització del Colloquium d’assegurances de vida de la International Actuarial Association (IAA), celebrat al mes d’octubre a Barcelona, ​​en què van participar més de 150 actuaris de tot el món.

En l’apartat de formació, va destacar que l’any 2017 el Col·legi d’Actuaris va organitzar 15 activitats, amb 2.500 hores, en que van participar 450 persones.

També es va destacar l’acord assolit amb l’organització CERA Global Association, que permetrà oferir als membres del Col·legi d’Actuaris la formació necessària per adquirir la titulació CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary), la qualificació per actuaris experts en gestió de riscos de més prestigi en el món.

Finalamente, el Sr. Viñals va destacar que aquest any es celebra el 25 aniversari de la fundació del Col·legi i que la Junta està organitzant un acte commemoratiu, del que s’informarà oportunament.

La Sra. Clara Armengol, tresorera de la Junta, va presentar els resultats del 2017 i el pressupost del 2018. MEMÒRIA 2017.

L’Assemblea va aprovar per unanimitat la gestió realitzada per la Junta de Govern, els comptes anuals del 2017 i el pressupost del 2018.

Posteriorment, el Sr. Isidre Martínez, vocal President de la Secció de Formació i Investigació, va presentar la proposta requisits mínims de formació continuada a seguir pels col·legiats (CPD). Va comentar que l’auto regulació dels requeriments de formació continuada mínima és la tendència de la pràctica totalitat dels col·legis d’actuaris del món. Amb això el Col·legi pretén ajudar a mantenir les capacitats dels actuaris col·legiats, en una professió en permanent canvi. L’Assemblea va aprovar la proposta. CPD.

L’Assemblea també va comptar amb la participació del Sr. Esko Kivisaari, Vicepresident de la Actuarial Association of Europe (AAE), que va oferir una conferència sobre els reptes de la professió actuarial i el paper de l’AAE com a impulsor i coordinador de la professió en Europa. PRESENTACIÓ.

L’Assemblea va finalitzar amb una exquisida actuació musical a càrrec del grup “Lettere in Musica”, especialistes en música barroca i del renaixement, amb peces de Monteverdi, Caccini i Frescobaldi.