Notícies Published by: 0

 

CONFERÈNCIA DE XAVIER BOMBÍ I ANTONIO LECHUGA, DE KPMG, AL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CAC)

El passat 1 de desembre de 2020 es va dur a terme la conferència “Els impactes estratègics de la crisi de la covid-19 sobre les entitats asseguradores”, a càrrec del Sr. Xavier Bombí i del Sr. Antonio Lechuga, socis de KPMG.

El Sr. Bombí i el Sr. Lechuga van destacar la magnífica reacció del sector assegurador espanyol davant aquesta important crisi, que afecta greument la salut dels ciutadans i la nostra economia.

En la seva opinió, en una primera fase, les entitats asseguradores es van centrar en la protecció de la salut dels seus treballadors, amb la generalització del teletreball, en assegurar el servei a mediadors i assegurats, a través de canals digitals i en la protecció dels proveïdors.

Referent a l’activitat, veiem que, el volum de negoci s’ha mantingut, amb lleugeres caigudes en la nova producció d’assegurances d’automòbils, compensades pels creixements d’altres rams, com salut i multiriscos. La rendibilitat i la solvència es manté en nivells molt acceptables.

Segons el parer dels Sr. Bombí i Sr. Lechuga, les entitats asseguradores es troben immerses ja de ple en la “nova realitat”. La covid-19 ha accelerat extraordinàriament els processos de digitalització de les entitats i la manera de relacionar-se amb els seus mediadors i clients.

L’any 2021 i següents, en la seva opinió, les entitats asseguradores se centraran en un reajustament general dels seus costos, elevant la productivitat, en la focalització en lo “digital” i en la diversificació de les seves línies d’ingressos, buscant la rendibilitat i l’equilibri en els seus resultats.

Les noves tecnologies (robotització, internet de les coses, intel·ligència artificial, etc.) facilitaran la omnicanalitat, l’explotació comercial de la informació dels clients (machine learning, big data, business intelligence, etc.), el desenvolupament de nous productes “nínxol”, la personalització de l’oferta, l’automatització dels serveis i el seu seguiment en línia per part dels clients, etc. En aquesta fase, la relació entre asseguradores i “insurtech” agafarà cada vegada més força.

En la seva opinió, el sector tendirà a una major concentració. Les companyies hauran de concentrar els seus esforços en no perdre la carrera de les noves tecnologies i estar molt a prop dels seus mediadors i clients, anticipant-se a les seves demandes i oferint el millor servei possible.

Descarrega Presentació
Veure Webinar

La conferència es va emmarcar en el nou Programa de webinars impulsat pel CAC, amb l’objectiu de potenciar les seves activitats de formació continuada, adaptades a la nova situació derivada de la covid-19. Els webinars són gratuïts i es pot accedir-hi mitjançant inscripció prèvia, que es pot formalitzar a través de la pàgina web del CAC (www.actuaris.org).

Des el 16 d’abril de 2020 s’han dut a terme 17 webinars, amb temes de la màxima actualitat, a les que s’han inscrit més de 1.200 persones.

El CAC porta a terme una important tasca de formació per als seus més de 500 col·legiats i empleats de les seves 37 membres protectors. En els darrers 5 anys ha dut a terme 81 activitats de formació, en què han participat 2.345 persones, amb un total de 16.291 hores de formació.