Notícies Published by: 0

AJORNAMENT DE LA DATA LÍMIT PER DONAR D’ALTA LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ AL COMPTE CPD DEL CAC AL 30 DE JUNY DE 2020.

Com sabeu, el CAC ha posat en marxa un Programa de Formació Continuada (CPD), en vigor des de l’1 de gener de 2019. Teniu tota la informació a la pàgina web. http://actuaris.org/formacio-continuada-cpd/

Els col·legiats han de donar d’alta les activitats de formació fetes fora del CAC els anys 2018 i 2019 a través de la pàgina web.

La data límit per donar d’alta les activitats “elegibles” del 2018 i 2019, segons preveu el Reglament (que el podeu veure a la web) finalitzava el 31 de març de 2020.

Donades les actuals circumstàncies, condicionades pel confinament derivat del Covid 19, la Junta del CAC, a proposta del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Programa CPD, ha acordat d’ajornar la data límit al 30 de juny de 2020.

Per tant, heu de donar d’alta les activitats que poden computar pel Programa CPD (cursos, conferències, publicacions, etc.), abans del 30 de juny de 2020, a través de la part privada de la pàgina web.

Si no el teniu (o no recordeu), el vostre codi d’usuari i password per accedir a la part privada de la web els podeu demanar al CAC (actuaris@actuaris.org).

Esperant i desitjant que tots i totes gaudiu de bona salut, rebeu una cordial salutació.

Miquel Viñals

President.

Barcelona, 25 de març de 2020.