Formació continuada / CPD

PROGRAMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL CONTINUA DEL COL·LEGI D’ACTUARIS DE CATALUNYA (CPD).

P1000109

L’Assemblea ordinària del CAC del 21 de març del 2018 va aprovar el Programa de Formació Professional Continua del CAC (CPD- Continuing Professional Development), que entrarà en vigor l’1 de gener del 2019.  

Aquí disposeu del text del Programa CPD del CAC (Enllaç).

La regulació de la formació continuada és un requeriment de les associacions de col·legis d’actuaris de les que forma part el CAC (International Actuarial Association -IAA-,  i Actuarial Association of Europe -AAE-), i la majoria de col·legis d’actuaris d’Europa ja ho han fet.

L’objectiu del Programa CPD del CAC és el de desenvolupar els coneixements i les capacitats tècniques, professionals i personals dels col·legiats al llarg de la seva carrera professional.

El Programa CPD del CAC s’articula al voltant dels principis següents:

  • Voluntarietat.
  • Flexibilitat.
  • Veracitat de la informació.
  • Avaluació de la formació adquirida, per part del Comitè d’Avaluació i Seguiment.

La formació dels col·legiats es registrarà en el “Compte CPD” de cada col·legiat inclòs en un fitxer informàtic confidencial, gestionat pel CAC.

Els col·legiats hauran d’enregistrar al seu “Compte CPD” les activitats de formació (les activitats fetes al CAC seran enregistrades directament pel CAC).

La formació es pot adquirir de forma flexible, a través de cursos, auto aprenentatge, docència,  publicacions, participació en comissions i grups de treball del CAC, etc.

Els membres del CAC hauran de fer un mínim de 20 hores de formació a l’any (60 hores en còmput trianual).

El Programa CPD del CAC estableix determinades exempcions, per exemple en cas de malaltia.

La Junta del CAC ha constituït un Comitè d’Avaluació i Seguiment del Programa CPD, que tindrà la responsabilitat d’establir els procediments per avaluar de forma periòdica la idoneïtat de la formació realitzada pels col·legiats.

El Comitè d’Avaluació i Seguiment està format pels col·legiats següents:

President

  • Isidre Martínez Ivars, Vocal President de la Secció de Formació i Investigació del CAC

Vocals

  • Francisco Durán Lorenzo, Vocal President de la Secció Professional del CAC.
  • Alberto Ferrando Piñol, ex president del CAC.
  • Mercè Claramunt Bielsa, professora de la UB.
  • Xavier Gómez Naches, membre del CAC.

El programa CPD del CAC entrarà en vigor l’1 de gener de 2019.

Excepcionalment, a l’any 2019, primer any de vigència del Programa CPD del CAC, es computarà la formació feta l’any 2018 i l’any 2019.

A partir de l’any 2020, el CAC enviarà als col·legiats un certificat amb la formació acreditada.